Contractele de Munca de Tip Particular

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4523
Mărime: 38.45KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lupu Adrian
Universitatea Alexandru Ion Cuza Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea Administraţie Publică

Extras din document

1.Contactul de munca pe durată determinată

Cadrul general legal referit la contractul de muncă individual pe durată determinată este stabilit de art80,-86 din Codul muncii.Conform art 12, alin. 2, prin excepţie,contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în condiţiile prevăzute de lege.

Scopul reglementărilor din Codul muncii cu privire la acest tip de contract de muncă vizează:

-stabilirea limitativă a situaţiilor şi a condiţiilor în care este permisă încheierea lor

-asigurarea unei anumite calităţi a muncii şi a respectului faţă de principiul nediscriminării în materie de muncă

- prevenirea abuzurilor determinate de încheierea exagerată în mod succesiv pe acelaşi post a unor contracte individuale de muncă pe durată determinată

Contractul individual de muncă pe durată determinată poate interveni în următoarele cazuri stabilite de art.81:

a.Inlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă.Angajarea pe durată determinată se face exclusiv în locul celui al cărui contract de muncă este suspendat.

b.Interdicţia angajării pe durată determinată în locul salariaţilor grevişti este firească , în caz contrar i s-ar permite angajatorului să anihileze greva să practice efectele grevei, sa iasa de sub presiunea acesteea.

c.Creşterea temporară a angajatorului.In această situaţie specifică economiei de piaţă, nu este esenţială natura sezonieră a activităţii care se găseşte reglementă distinct, în art. 81, lit.c.Creşterea reală a activităţii operatorilor economici se reflectă de regulă în parametrii economic-financiari.

d.Desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier.Prin caracter sezonier este firesc să se inteleagă o perioadă care se repeată de la an la an în care anumite activităţi se impug a fi realizate pe durată relativ fixă în funcţie de anotimp şi au obiceiuri colective de viaţă(cum ar fi în turism).

e.In situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legal emise cu scopul de a favoriza temoprar anumite categorii de persoane fară loc de muncă. Este o situaţie în care statul intervine prin act normativ, pentru a favoriza angajarea în muncă, pentru a favoriza anumite categorii defavorizate.

f.angajarea unei personae aflate în cautarea unui loc de munca şi care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limita de vârstă

g.Ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, partonale sau ong-uri pe perioada mandatului(maxim 24 luni)

h.Angajarea pensionarilor care în condiţiile legii pot cumula pensia cu salariul

i.In alte cazuri prevăzute expres de legi special, ori pentru desfăşurarea unor lucrări , proiecte, programe, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivel naţional şi/sau la nivel de ramură

Confrom art.82, alin 1, contractul individual de muncă pe durată determinată, nu poate fi încheiat pe o durată mai mare de 24 de luni.

Referitor la condiţiile de angajare şi de muncă, salariaţii cu contract individual de munca pe durată determinată nu vor fi trataţi mai puţin favorabil decât salariaţii permanenţi comparabili, numai pe motivul duratei contractului, cu excepţia cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de motive temeinice.

In ceea ce priveşte durata de probă în cazul contractelor individuale de muncă pe durată determinată, aceasta nu va depăşi:

-5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului mai mică de 3 luni

-15 zile lucătoare, pentru o durata cuprinsa intre3-6 luni

-30 zile lucrătoare, pentru o durată mai mare de 6 luni

-45, în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată mai mare de 6 luni

Preview document

Contractele de Munca de Tip Particular - Pagina 1
Contractele de Munca de Tip Particular - Pagina 2
Contractele de Munca de Tip Particular - Pagina 3
Contractele de Munca de Tip Particular - Pagina 4
Contractele de Munca de Tip Particular - Pagina 5
Contractele de Munca de Tip Particular - Pagina 6
Contractele de Munca de Tip Particular - Pagina 7
Contractele de Munca de Tip Particular - Pagina 8
Contractele de Munca de Tip Particular - Pagina 9
Contractele de Munca de Tip Particular - Pagina 10
Contractele de Munca de Tip Particular - Pagina 11
Contractele de Munca de Tip Particular - Pagina 12
Contractele de Munca de Tip Particular - Pagina 13
Contractele de Munca de Tip Particular - Pagina 14
Contractele de Munca de Tip Particular - Pagina 15
Contractele de Munca de Tip Particular - Pagina 16
Contractele de Munca de Tip Particular - Pagina 17
Contractele de Munca de Tip Particular - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Contractele de Munca de Tip Particular.docx

Te-ar putea interesa și

Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România

INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare ,...

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

Capitolul I Contractul individual de munca de tip particular – caracteristici generale Ca orice alta ramura a dreptului, si dreptul muncii...

Formarea profesională și recunoașterea stagiilor

1.Notiunea formarii profesionale 1.1 Acceptiunile termenului formare profesionala Formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o...

Contractul de Munca de Tip Particular

CAP.I. Contractul individual de muncă de tip particular. Consideraţii generale Ca orce altă ramură a dreptului,şi dreptul muncii reprezintă un...

Formarea profesională

I.Notiuni introductive 1.Definirea termenilor Formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o persoana inainte de incadrarea sa in...

Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular

Capitolul 1.Contractul individual de muncă. Concepte şi clasificări Contractul reprezintă un acord liber consimţit între două sau mai multe...

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA DE TIP PARTICULAR Actualul Cod al muncii regelementeaza pe langa contactul individual de munca si o serie de...

Contractele de Muncă de Tip Particular

Contractele de muncă de tip particular O bună perioadă de timp (sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX) contractul individual de muncă a...

Ai nevoie de altceva?