Contractul Comercial de Transport

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 22541
Mărime: 88.43KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sorin Talmaciu

Cuprins

CAPITOLUL I

REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT

1. Pluralitatea izvoarelor de drept 3

2. Dispoziţii aplicabile din Codul Civil 4

3. Dispoziţii aplicabile din Codul Comercial 4

CAPITOLUL II

CONTRACTUL DE TRANSPORT

SECŢIUNEA I – NATURA JURIDICĂ A CONTRACTULUI DE

TRANSPORT 5

1. Definiţie 5

2. Particularităţi ale contractului de transport 6

3. Gestiunea comercială şi tehnică a transportului 7

4. Autonomia contractului de transport 7

5. Natura consensuală sau reală a contractului de transport 8

SECŢIUNEA II - PARTICIPANŢII CONTRACTULUI

DE TRANSPORT 8

1. Cărăuşul 8

2. Călătorul 10

3. Expeditorul 10

4. Destinatarul 11

SECŢIUNEA III - ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE

TRANSPORT 12

1. Condiţii de fond 12

2. Condiţii de formă 13

3. Documente de transport nominative, la ordin şi la purtător 14

4. Cuprinsul documentului de transport 15

5. Consecinţele omisiunii unor menţiuni ale documentului de transport 17

6. Funcţiile juridice ale documentului de transport 17

CAPITOLUL III

OBLIGAŢIILE IZVORÂTE DIN CONTRACTUL DE TRANSPORT

SECŢIUNEA I – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR LA PUNCTUL DE PORNIRE 20

1. Obligaţiile expeditorului 20

2. Obligaţiile cărăuşului 25

SECŢIUNEA II – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR ÎN CURSUL

DEPLASĂRII MĂRFII 29

1. Obligaţiile expeditorului 30

2. Obligaţiile cărăuşului 31

3. Transporturi modificate prin voinţa expeditorului 33

4. Transporturi deficitare 36

SECŢIUNEA III – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR LA DESTINAŢIE 38

1. Obligaţiile cărăuşului 38

2. Obligaţiile destinatarului 42

CAPITOLUL IV

REGIMUL JURIDIC AL MĂRFII TRANSPORTATE

1. Componente 46

2. Detenţiunea exercitată de cărăuş asupra mărfii transportate 47

3. Transmiterea proprietăţii şi a riscurilor asupra mărfii aflate în curs de transport 50

4. Dreptul de retenţie al cărăusului 51

5. Privilegiul cărăuşului asupra mărfii transportate 55

6. Sechestrarea mărfurilor aflate în curs de transport 59

CAPITOLUL V

RĂSPUNDEREA CĂRĂUŞULUI

1. Reglementarea legală a răspunderii cărăuşului 62

2. Exonerarea de răspundere a cărăuşului 67

3. Probele în materia răspunderii cărăuşului 68

4. Efectele răspunderii cărăuşului 70

CONCLUZII 75

BIBLIOGRAFIE 77

Extras din document

CAPITOLUL I

REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT

1. PLURALITATEA IZVOARELOR DE DREPT

Dispoziţiile legale aplicabile contractului de transport provin din acte normative diferite care trebuie coordonate între ele. Astfel, Codul Civil se referă, incidental, la contractul de transport, în câteva texte (art. 1470 pct. 2 şi art. 1473-1477). În completare se aplică art. 413-441 din Codul comercial, texte care configurează regimul de drept comun în materie. Dispoziţiile legale menţionate au un caracter general. În sfera lor se încadrează orice contract de transport terestru, naval sau aerian.

Pe de altă parte, dispoziţiile legale în discuţie reglementează în principal transportul de mărfuri. Acesta prezintă o complexitate care nu se regăseşte în transportul de persone, iar ca volum şi valoare transportul de mărfuri deţine o pondere copleşitoare în orice economie natională. Dispoziţiile Codului Civil şi ale Codului commercial dau expresie unor soluţii care nu mai sunt de actualitate. De asemenea nu lipsesc nici lacunele în reglementare. Terminologia folosită este parţial ieşită din uz. Astfel denumiri precum: corăbii, bastiamentă sau vase au fost înlocuite prin substantivul generic de navă. În loc de trăsurî şi car (art. 1474 si 1476 C. civ.), în prezent se folosesc mijloace de transport feroviar, rutier, maritime, fluvial sau aerian. S-a păstrat totuşi denumirea de “scrisoare de trăsură”, care a înlocuit expresia iniţială de “scrisoare de cărat”.

Spre deosebire de izvoarele de drept intern la care ne-am referit, convenţiile internaţionale la care România este parte au ca obiect exclusive anumite categorii de transporturi, fie feroviare, fie rutiere etc. Până în prezent nu a fost elaborată o convenţie internaţională care să statornicească un regim uniform, de drept comun, valabil ca atare pentru orice tip de contract de transport cu elemente de extraneitate. Astfel, dacă în relaţiile cu alte ţări legea normal aplicabilă este dreptul românesc, în acest caz tot reglementările amintite mai înainte determină şi regimul juridic al contractului aferent, dacă convenţiile internaţionale nu instituie totuşi soluţii diferite.

2. DISPOZIŢII APLICABILE DIN CODUL CIVIL

Acestea prezintă interes în materia transporturilor , potrivit art. 1 alin. 2 din Codul comercial, numai dacă legislaţia comercială ar fi lipsită de reglementări corespunzătoare. Astfel, art. 1470 pct. 2 consacră o clasificare tradiţională a contractului de transport care este susceptibilă de serioase rezerve. Normele privitoare la responsabilitatea cărăuşului, înscrise în art. 1473-1475, sunt de asemenea aplicabile. Art. 1477 face trimitere la regulamentele specifice declarându-le aplicabile.

3. DISPOZIŢII APLICABILE DIN CODUL COMERCIAL

Acestea alcătuiesc titlul XII din Cartea I-a Cod comercial, intitulată “Despre comerţ în genere” (art. 413-441). Titlul menţionat include reglementări care pot fi grupate, în funcţie de obiect, astfel: caracterizarea contractului de transport ( art. 413), conţinutul scrisorii de trăsură ( art. 414-417), răspunderea cărăuşului şi cauzele exoneratorii de responsabilitate (art. 418-429), modul de stabilire a pagubei suferite de expeditor (art. 430, 431 şi 438), raporturile dintre cărăuş şi destinatar (art. 432-435), privilegiul cărăuşului asupra mărfurilor transportate (art. 437), acţiunea în despăgubiri (art. 436, 440), regimul clauzei penale (art. 439), interzicerea anumitor clauze restrictive de răspundere (art. 441).

CAPITOLUL II

CONTRACTUL DE TRANSPORT

SECŢIUNEA I : NATURA JURIDICĂ A CONTRACTULUI DE TRANSPORT

1. DEFINIŢIE

Literatura de specialitate se mărgineşte să enunţe definiţia contractului, limitată numai la deplasarea de mărfuri. Potrivit prof. I.N. Finţescu, “prin contractul de transport de mărfuri, cărăuşul se obligă să transporte sau să facă să se transporte dintr-un loc în altul lucruri, în schimbul unei contra-prestaţiuni, care este preţul transportului, predând la locul de destinaţie lucrurile transportate aceleiaşi persoane, care le-a expediat sau alteia (destinatarului)”. Această caracterizare are un inconvenient care constă în unilateralitatea ei, astfel obiectul transportului nu se reduce la deplasarea de bunuri, trebuie să se ţină cont şi de transportul de persoane.

Potrivit prof. Paul Demetrescu, “prin contractul de transport, întreprinderea de transport se obligă, în schimbul unui preţ, să transporte, înăuntrul unui termen, călători, mărfuri sau bagaje şi să păzească şi să elibereze destinatarului – care poate fi expeditorul lor sau o terţă persoană – mărfurile sau bagajele transportate”.

Preview document

Contractul Comercial de Transport - Pagina 1
Contractul Comercial de Transport - Pagina 2
Contractul Comercial de Transport - Pagina 3
Contractul Comercial de Transport - Pagina 4
Contractul Comercial de Transport - Pagina 5
Contractul Comercial de Transport - Pagina 6
Contractul Comercial de Transport - Pagina 7
Contractul Comercial de Transport - Pagina 8
Contractul Comercial de Transport - Pagina 9
Contractul Comercial de Transport - Pagina 10
Contractul Comercial de Transport - Pagina 11
Contractul Comercial de Transport - Pagina 12
Contractul Comercial de Transport - Pagina 13
Contractul Comercial de Transport - Pagina 14
Contractul Comercial de Transport - Pagina 15
Contractul Comercial de Transport - Pagina 16
Contractul Comercial de Transport - Pagina 17
Contractul Comercial de Transport - Pagina 18
Contractul Comercial de Transport - Pagina 19
Contractul Comercial de Transport - Pagina 20
Contractul Comercial de Transport - Pagina 21
Contractul Comercial de Transport - Pagina 22
Contractul Comercial de Transport - Pagina 23
Contractul Comercial de Transport - Pagina 24
Contractul Comercial de Transport - Pagina 25
Contractul Comercial de Transport - Pagina 26
Contractul Comercial de Transport - Pagina 27
Contractul Comercial de Transport - Pagina 28
Contractul Comercial de Transport - Pagina 29
Contractul Comercial de Transport - Pagina 30
Contractul Comercial de Transport - Pagina 31
Contractul Comercial de Transport - Pagina 32
Contractul Comercial de Transport - Pagina 33
Contractul Comercial de Transport - Pagina 34
Contractul Comercial de Transport - Pagina 35
Contractul Comercial de Transport - Pagina 36
Contractul Comercial de Transport - Pagina 37
Contractul Comercial de Transport - Pagina 38
Contractul Comercial de Transport - Pagina 39
Contractul Comercial de Transport - Pagina 40
Contractul Comercial de Transport - Pagina 41
Contractul Comercial de Transport - Pagina 42
Contractul Comercial de Transport - Pagina 43
Contractul Comercial de Transport - Pagina 44
Contractul Comercial de Transport - Pagina 45
Contractul Comercial de Transport - Pagina 46
Contractul Comercial de Transport - Pagina 47
Contractul Comercial de Transport - Pagina 48
Contractul Comercial de Transport - Pagina 49
Contractul Comercial de Transport - Pagina 50
Contractul Comercial de Transport - Pagina 51
Contractul Comercial de Transport - Pagina 52
Contractul Comercial de Transport - Pagina 53
Contractul Comercial de Transport - Pagina 54
Contractul Comercial de Transport - Pagina 55
Contractul Comercial de Transport - Pagina 56
Contractul Comercial de Transport - Pagina 57
Contractul Comercial de Transport - Pagina 58
Contractul Comercial de Transport - Pagina 59
Contractul Comercial de Transport - Pagina 60
Contractul Comercial de Transport - Pagina 61
Contractul Comercial de Transport - Pagina 62
Contractul Comercial de Transport - Pagina 63
Contractul Comercial de Transport - Pagina 64
Contractul Comercial de Transport - Pagina 65
Contractul Comercial de Transport - Pagina 66
Contractul Comercial de Transport - Pagina 67
Contractul Comercial de Transport - Pagina 68
Contractul Comercial de Transport - Pagina 69
Contractul Comercial de Transport - Pagina 70
Contractul Comercial de Transport - Pagina 71
Contractul Comercial de Transport - Pagina 72
Contractul Comercial de Transport - Pagina 73
Contractul Comercial de Transport - Pagina 74
Contractul Comercial de Transport - Pagina 75
Contractul Comercial de Transport - Pagina 76
Contractul Comercial de Transport - Pagina 77
Contractul Comercial de Transport - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Contractul Comercial de Transport
    • Bibliografie.doc
    • Cuprins.doc
    • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Particularitățile contractului comercial de transport internațional

Introducere Actualitatea cercetării. Deplasarea mărfurilor de la producător la cumpărător și cumpărătorii din altă țară este asigurată prin...

Contractul de Navlosire și Efectele Lui

CONSIDERATII INTRODUCTIVE I. Scurt istoric al Dreptului maritim Comerţul maritim, ramură a economiei, se caracterizează prin reguli şi norme...

Raspunderea Carausului in Contractul de Transport

Capitolul I Cadrul legal şi formele răspunderii cărăuşului 1.Introducere La început de secol XXI, volumul de mărfuri tranzacţionate pe piaţa...

Contractul de Transport

I.DEFINIREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT Definitii intalnite in doctrina: “Contrctul de transport este acel contract prin care organizatia de...

Convenția de Arbitraj

Capitolul I.Precizări prealabile.Noţiunea de arbitraj Conceptul de arbitraj comercial internaţional comportă mai multe accepţiuni: a)într-o primă...

Dreptul Transporturilor - Contractul Rutier de Marfuri

1. Contractul rutier de marfuri Transportul este acea activitate economică prin intermediul căreia se realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor...

Dreptul Transporturilor

Rezumat Transportul, ca obiect al dreptului transporturilor, presupune, o deplasare în spatiu; obiectul acestei deplasari îl reprezinta...

Dreptul Transporturilor

Notiunea si caracteristicile activitatii de transport Desfasurarea ritmica a activitatii economice, accelerarea circulatiei marfurilor si...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Unificarea Dreptului Comertului International in Uniunea Europeana. Aspecte Teoretico-Practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Apimond SA - Managementul Tranzactiilor Internationale

1. Rezumatul executiv În vederea realizării acestui proiect am hotarat să facem referire la o entitate economică de pe piaţa romanească, si anume...

Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale

CAPITOLUL I. IMPACTUL INFORMATICII ASUPRA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1. MANAGEMENTUL CA ŞTIINŢĂ Managementul, ca...

Particularitățile contractului comercial de transport internațional

Introducere Actualitatea cercetării. Deplasarea mărfurilor de la producător la cumpărător și cumpărătorii din altă țară este asigurată prin...

Transporturile Maritime

INTRODUCERE În cadrul activităţilor de navigaţie civilă, transporturile maritime deţin ponderea principală. Stricto sensu, sfera transporturilor...

Plan Logistic la Firma SC Romtrans SA

Capitolul I Teorie 1.1 Logistica Logistica - este definita oficial ca fiind procesul de planificare, implementare si controlare eficienta a...

Relatiile Contractuale in Prestarea Serviciilor Turistice

Inroducere Turismul este un sector important al economiei mondiale şi are o tendinţă de creştere permanentă la nivel internaţional. Industria...

Ai nevoie de altceva?