Contractul de Achiziții Publice

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 27796
Mărime: 93.32KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PROF. UNIV. DR. ION POPESCU
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ STUDII ACADEMICE POSTUNIVERSITARE

Cuprins

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEMA CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE pag. 1

1.1. Conceptul de contract administrativ pag. 1

1.2. Noţiunea de contract administrativ în doctrina, jurisprudenţa şi legislaţia românească pag. 3

CAPITOLUL II CONTRACTUL DE ACHIZIŢII PUBLICE pag. 9

2.1. Definirea, trăsăturile şi clasificarea contractului de achiziţii publice

pag. 9

2.2. Procedura atribuirii contractului de achiziţie publică pag. 12

2.2.1. Tipuri de proceduri pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pag. 12

2.2.2. Publicarea intenţiei de a efectua achiziţii publice pag. 21

2.2.3. Scrisoarea de interes şi depunerea ofertelor pag. 23

2.2.4. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea

ofertei pag.25

2.2.5. Elaborarea, prezentarea şi evaluarea ofertei pag. 27

2.3. Încheierea şi efectele contractului de achiziţii publice pag. 32

2.4. Modificarea şi încetarea contractului de achiziţii publice pag. 45

2.5. Procedura anulării actelor şi deciziilor nelegale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică pag. 50

2.5.1. Procedura administrativă pag. 50

2.5.2. Procedura judecătorească pag. 54

CAPITOLUL III SISTEMUL ELECTRONIC DE LICITAŢII PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE pag. 62

3.1. Consideraţii generale pag. 62

3.2. Prezentarea sistemului electronic de achiziţii publice pag. 64

3.3. Condiţii de participare la procedura electronică pag. 67

3.4. Fazele procedurii licitaţiei electronice pag. 69

CAPITOLUL IV ACHIZIŢIILE PUBLICE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ pag. 76

4.1. Prezentare generală pag. 76

4.2. Achiziţiile publice în discuţia Parlamentului European pag. 79

STUDIU DE CAZ pag. 82

BIBLIOGRAFIE pag.

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE ÎN TEMA CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE

1.2. Conceptul de contract administrativ

Administraţia publică are ca fundament de existenţă, aşa cum subliniază Liviu Giurgiu “organizarea aplicării şi executarea în concret a normelor legale, asigurarea funcţionării normale a serviciilor publice instituite în acest scop, precum şi emiterea unor acte normative sau individuale, inclusiv efectuarea de operaţiuni materiale prin intermediul cărora se intervine în viaţa particularilor spre a le dirija activitatea ori a le executa anumite prestaţii”. Pentru a realiza acest scop administraţia trebuie să afecteze un patrimoniu care este format din bunuri mobile şi imoile, din care unele alcătuiesc proprietatea publică şi privată a statului, judeţului şi comunei.

Între particulari şi administraţia publică se pot crea raporturi juridice contractuale cu privire la intrări, modificări sau ieşiri ale bunurilor patrimoniale atât prin contacte de drept privat, cât şi prin contracte administrative.

În analiza noţiunii de contract administrativ trebuie să plecăm de la sensul material-funcţional pe care îl are administraţia publică, conform căruia ea reprezintă o activitate de organizare a executării şi de executare în concret a legii, activitate realizată prin acţiuni cu caracter de dispoziţie sau acţiuni cu caracter de prestaţie. În doctrină, se consideră că aceasta realizează de actele administrative, contractele administrative şi operaţiunile administrative.

Elementele de diferenţiere între contractele administrative şi contractele civile sau comerciale, aşa cum sunt ele identificate şi de Valentin Prisăcaru , sunt următoarele:

- Cuprinsul contractului administrativ este stabilit, în clauzele sale principale, de una din părţile contractante, de serviciul public, iar cealaltă parte (particularul), nu poate decât să adere sau nu la aceste clauze, în timp ce, în contractele civile şi în cele comerciale, părţile contractante stabilesc, de comun acord, toate clauzele contractului;

- Contractul administrativ se încheie, de regulă, prin alegerea partenerului de către serviciul public în urma licitaţiei publice organizată în acest scop, pe când în cazul contractelor civile şi comerciale părţile se aleg una cu alta;

- Încă de la încheierea contractului administrativ, serviciul public precizează cazurile în care el poate rezilia contractul, fără să suporte daune pentru rezilierea unilaterală, precum şi clauza de răscumpărare, în cazul contractului de concesiune, spre deosebire de contractele civile şi comerciale în care, în caz de reziliere unilaterală partea care reziliază datorează daune;

Preview document

Contractul de Achiziții Publice - Pagina 1
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 2
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 3
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 4
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 5
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 6
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 7
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 8
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 9
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 10
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 11
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 12
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 13
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 14
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 15
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 16
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 17
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 18
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 19
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 20
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 21
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 22
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 23
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 24
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 25
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 26
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 27
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 28
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 29
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 30
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 31
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 32
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 33
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 34
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 35
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 36
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 37
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 38
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 39
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 40
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 41
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 42
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 43
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 44
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 45
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 46
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 47
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 48
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 49
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 50
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 51
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 52
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 53
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 54
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 55
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 56
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 57
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 58
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 59
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 60
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 61
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 62
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 63
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 64
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 65
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 66
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 67
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 68
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 69
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 70
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 71
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 72
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 73
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 74
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 75
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 76
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 77
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 78
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 79
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 80
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 81
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 82
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 83
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 84
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 85
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 86
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 87
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 88
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 89
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 90
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 91
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 92
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 93
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 94
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 95
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 96
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 97
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 98
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 99
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 100
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 101
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 102
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 103
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 104
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 105
Contractul de Achiziții Publice - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Achizitii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale...

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Concesiunea Bunurilor Proprietate Publica

I. Introducere 1. Originea concesiunii, scurt istoric, drept comparat Ideea concesionării unui bun public a fost prezenta şi în antichitate, în...

Contractul Administrativ

Noţiunea de contract administrativ Organele administraŃiei publice, pentru a realiza sarcinile ce le revin, folosesc nu numai actele...

Concesiunea Bunurilor Proprietate Publica. Contractul de Concesiune

INTRODUCERE Prima parte din Dreptul Administrativ a cuprins Organizarea Administratiei Publice,altfel spus autoritatile care intra in sfera larga...

CECO

Bătrâna Europă a fost teatrul unor confruntări sângeroase în cel de al doilea război mondial, confruntări care au lăsat în urma lor distrugeri...

Comparație între Actele și Contractele Administrative

1.Introducere În perioada 1918-1938 problema fundamentală care s-a pus pe planul reglementării juridice a fost aceea a unificării legislative,...

Contractul Administrativ

Contractul administrativ 1.Consideratii privind originea si dezvoltarea teoriei contractelor administrative in dreptul francez. Originea...

Te-ar putea interesa și

Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica

CAP. I. ACHIZIŢII PUBLICE - PREZENTARE GENERALE I.1. CONCEPTUL DE ACHIZITIE PUBLICA Achizitia publica desemneaza intregul proces de cumparare de...

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare

Capitolul I CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI CADRUL LEGISLATIV CE REGLEMENTEAZĂ ACHIZIŢIILE PUBLICE Achiziţiile publice sunt de o importanţă economică...

Importanta Contractului de Achizitii Publice in Administratia Publica

CAPITOLUL I SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE CONSIDERATII GENERALE 1.1 PRINCIPII IN ACHIZITIILE PUBLICE Sistemul achizitillor publice reprezinta o...

Achizitii Publice

1. Aspecte generale privind contractul de achizitie publica Sistemul achizitilor publice desemneaza totalitatea regulilor si actiunilor...

Procedura Incheierii Contractului de Achizitii Publice

Cap. 1. Aspecte generale privind contractul de achizitii publice Contractul de achizitii publice reprezinta un act juridic cu titlu oneros,...

Procesul de Achiziții Publice

1.DEFINIREA ŞI PRINCIPIILE ACHIZIŢIILOR PUBLICE Achiziţiile publice reprezintă suma tuturor proceselor de planificare, stabilire a priorităţilor,...

Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice

REZUMAT ACHIZIȚIILE PUBLICE Achizițiile publice fac parte din activitatea desfășurată de o instituție publică. Deoarece activitatea unei...

Ai nevoie de altceva?