Contractul de Mandat

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 14853
Mărime: 54.35KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emil Molcut
contractul de mandet cu legaturile de rigoare.nota btinuta este 10

Extras din document

Teoria obligatiilor cuprinde reguli generale care tuteleaza contractele în ceea ce priveste încheierea, executarea si stingerea lor1. Cu toate acestea, fiecare contract are particularitatile sale, care îl diferentiaza de celelalte contracte; de exemplu, obligatiile cumparatorului sunt distincte de cele ale locatarului. Materia contractelor speciale, ca parte integranta a dreptului privat, a obligatiilor civile si comerciale, are ca obiect de reglementare instrumentele juridice prin intermediul carora se realizeaza, de regula, circulatia bunurilor (de exemplu vânzarea – cumpararea, schimbul, împrumutul) folosinta si conservarea lor (de exemplu, lucatiunea, depozitul) ori crearea de valori (de exemplu, antepriza). Astfel fiind, regimul juridic al contractelor civile si comerciale reprezinta o parte importanta – atât teoretic, cât si practic a dreptului privat. În principiu, normele care reglementeaza fiecare contract sunt supletive.

Autonomia vointei permite partilor contractante sa stabileasca ele însele, în deplina libertate, conditiile în care se încheie, se executa sau se stinge contractul. Asa cum, just, s-a aratat în doctrina juridica franceza daca legiuitorul intervine “este pentru a suplini tacerea lor (a partilor), si pentru a umple golurile contractului.”

O asemenea interventie este, în rest, foarte utila; ea dispenseaza contractantii sa hotarasca, în toate detaliile, conventia lor2. Cu toate acestea, libertatea contractuala nu este nelimitata; în scopul protejarii ordinii publice, a moralei, legiuitorul instituie norme imperative, de la care partile nu mai pot deroga.

Autonomia de vointa a permis nasterea unor categorii importante de contracte, cum este aceea a contractelor nenumite. În fond, legiuitorul nu a putut reglementa toate contractele, rezumându-se doar la unele uzuale.

Contractul numit este acel contract care este expres reglementat de legiuitor, iar denumirea sa este data de operatiunea economica la care se refera, asa cum ar fi: contractul de vânzare – cumparare, contractul de donatie, contracul de mandat, contractul de locatiune, etc. Desigur, un asemenea contract va fi întotdeauna în functie de prevederile legale care îl reglementeaza.

În cazul normelor supletive, daca partile au derogat de la aceste norme, atunci interpretarea se va face în raport cu intentia partilor. Când reglementarea legala nu ar clasifica toate aspectele contractului si nici partile nu au convenit nimic, atunci vor fi aplicabile regulile generale referitoare la contracte.

Contractul nenumit, dimpotriva, nu este definit de legiuitor prin reguli speciale, el fiind stabilit de partile contractante, “fie prin combinarea unor elemente specifice diferitelor contracte numite, fie prin stabilirea unor elemente noi, independente de orice contract numit”.

Întotdeauna el va fi interpretat având în vedere vointa partilor, iar în absenta unor prevederi comune, se va recurge tot la regulile generale ale contractelor.

Indiferent daca sunt numite sau nenumite, contractele sunt uneori civile, alteori comerciale sau mixte (de exemplu, se vinde un autoturism de catre un constructor de autoturisme unuia care se ocupa cu revânzarea unor bunuri, situatie în care contractul este comercial; daca autoturismul va fi vândut unei persoane pentru a-l folosi în scopuri personale, contractul va fi comercial pentru vânzator si civil pentru cumparator. Când acest cumparator, dupa ce a folosit autoturismul, îl revinde altei persoane, tot pentru a-l folosi în interes propriu, contractul este civil pentru ambele parti.)

Unele contracte nu pot fi decât civile (de exemplu, contractele cu titlu gratuit, deoarece contractul comercial urmareste realizarea unui profil), iar altele nu pot fi decât comerciale (de exemplu, contractele societatilor comerciale, pe actiuni, cu raspundere limitata, etc.).

Determinarea exacta a caracterului si încadrarea acestuia ca fiind civil, comercial sau mixt prezinta o importanta deosebita, întelegerea acestuia si aplicarea corecta a acestor reglementari necesitând existenta a doua precizari: una referitoare la domeniul de aplicare si corelatia dintre reglementarea contractelor civile, pe de o parte, si cele comerciale, pe de alta parte, iar cealalta privitoare la corelatia dinte regimul juridic special al contractelor civile sau comerciale si teoria generala a obligatiilor civile si comerciale.

Preview document

Contractul de Mandat - Pagina 1
Contractul de Mandat - Pagina 2
Contractul de Mandat - Pagina 3
Contractul de Mandat - Pagina 4
Contractul de Mandat - Pagina 5
Contractul de Mandat - Pagina 6
Contractul de Mandat - Pagina 7
Contractul de Mandat - Pagina 8
Contractul de Mandat - Pagina 9
Contractul de Mandat - Pagina 10
Contractul de Mandat - Pagina 11
Contractul de Mandat - Pagina 12
Contractul de Mandat - Pagina 13
Contractul de Mandat - Pagina 14
Contractul de Mandat - Pagina 15
Contractul de Mandat - Pagina 16
Contractul de Mandat - Pagina 17
Contractul de Mandat - Pagina 18
Contractul de Mandat - Pagina 19
Contractul de Mandat - Pagina 20
Contractul de Mandat - Pagina 21
Contractul de Mandat - Pagina 22
Contractul de Mandat - Pagina 23
Contractul de Mandat - Pagina 24
Contractul de Mandat - Pagina 25
Contractul de Mandat - Pagina 26
Contractul de Mandat - Pagina 27
Contractul de Mandat - Pagina 28
Contractul de Mandat - Pagina 29
Contractul de Mandat - Pagina 30
Contractul de Mandat - Pagina 31
Contractul de Mandat - Pagina 32
Contractul de Mandat - Pagina 33
Contractul de Mandat - Pagina 34
Contractul de Mandat - Pagina 35
Contractul de Mandat - Pagina 36
Contractul de Mandat - Pagina 37
Contractul de Mandat - Pagina 38
Contractul de Mandat - Pagina 39
Contractul de Mandat - Pagina 40
Contractul de Mandat - Pagina 41
Contractul de Mandat - Pagina 42
Contractul de Mandat - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Mandat.doc

Alții au mai descărcat și

Viciile și Efectele Posesiei

Conceptul de posesiune s-a format în antichitate în cadrul unui proces de evolutie , în legatura cu exploatarea pamânturilor statului. În epoca...

Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala

INTRODUCERE Cunoasterea si întelegerea acestui fenomen complex, care este statul, necesita o punere în lumina a contextului istoric, politic si...

Regimul Juridic al Proprietatii

Introducere Proprietatea l-a însotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapânire nu numai pe...

Obligația de Întreținere între Soți

CONSIDERAŢII GENERALE CAPITOLUL I NOŢIUNE, CARACTERE JURIDICE ŞI NATURA JURIDICĂ A PENSIEI DE ÎNTREŢINERE 1.1. Noţiune În literatura juridică...

Obligația Legală de Întreținere

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE DE ÎNTREŢINERE SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE. VIZIUNE ISTORICĂ. Noţiunea de...

Dezmembramintele Dreptului de Proprietate

Sectiunea I Consideratii generale privind dezmembramintele dreptului de proprietate 1.1. Notiune Dreptul de proprietate este dreptul cel mai...

Probleme Speciale privind Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOTIUNI SI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT 1.APARITIA CONTRACTULUI DE MANDAT IN DREPTUL ROMAN Din punct de...

Obligația de Întreținere între Soți și între Foștii Soți

INTRODUCERE Statul nostru acordă o atenţie deosebită familiei, oferind garanţii constituţionale care asigură înalta principialitate pe care se...

Ai nevoie de altceva?