Contractul in Dreptul Roman

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 18568
Mărime: 67.78KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Universitar Murzea Cristinel
UNIVERSITATEA EUROPEANA IOSIF CONSTANTIN DRAGAN FACULTATEA DE DREPT Promotia 2001

Cuprins

CAPITOLUL I

GENERALITATI CU PRIVIRE LA CONTRACT SI ELEMENTELE SALE

CAPITOLUL II

DIVIZIUNEA CONTRACTELOR ÎN DREPTUL ROMAN

CAPITOLUL III

NEXUM

CAPITOLUL IV

CONTRACTELE VERBIS

SECTIUNEA I Sponsio - Stipulatio

SUBSECTIUNEA I Texte. Institutiuni, Gaius III. 92-III. 95

SUBSECTIUNEA II Interpretarea textelor

SUBSECTIUNEA III Obiectul stipulatiei

SUBSECTIUNEA IV Caracterele stipulatiei

SUBSECTIUNEA V Decaderea formalismului stipulatiei

SUBSECTIUNEA VI Proba. Sanctiunea stipulatiei

SECTIUNEA II Dotis dictio (promisiunea de dota)

SECTIUNEA III Iusjurandum liberti (juramântul dezrobitului)

CAPITOLUL V

CONTRACTUL LITERAL (LITTERIS)

SECTIUNEA I Vechiul contract litteris, Motivele aparitiei

SECTIUNEA II Textele din Institutiuni - Gaius referitoare la vechiul contract litteris - traducere

SUBSECTIUNEA I Interpretarea textelor lui Gaius

SUBSECTIUNEA II Modul de contractare al peregrinilor

CHIROGRAPHUM si SYNGRAPHAE

SECTIUNEA III Parafraza lui Teophil 3,21 referitoare la contractul litteris

SUBSECTIUNEA I Interpretarea textului lui Teophil

SECTIUNEA IV Obligatia literala sub Justinian

SUBSECTIUNEA I Pasajul INSTITUTIONES -3,21 - traducere

SUBSECTIUNEA II Interpretarea pasajului 3,21 Institutiones - sursa pasajului

SUBSECTIUNEA III Querela non numeratae pecuniae

SUBSECTIUNEA IV Parafraza lui Teophil Pasaj referitor la obligatia literala în timpul lui Justinian

SUBSECTIUNEA V Concluzii

CAPITOLUL VI

CADEREA IN DESUETUDINE A CONTRACTELOR SOLEMNE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

GENERALITATI CU PRIVIRE LA CONTRACT SI

ELEMENTELE SALE

Principalul izvor al obligatiilor, contractul, reprezinta acordul de vointa între doua sau mai multe persoane în scopul de a produce efecte juridice. În dreptul roman elementele esentiale ale contractului, elemente fara de care un contract nu putea fi valabil erau: capacitatea, consimtamântul si obiectul .

A) CAPACITATEA reprezinta aptitudinea unei persoane de a avea drepturi si a-si asuma obligatii.

Aveau deplina capacitate de a încheia contracte cetatenii romani sui juris. În cazul altor persoane capacitatea de a încheia contracte lipsea sau era limitata. Astfel, în dreptul vechi erau incapabili de drept, deci lipsiti total de capacitate de folosinta sclavii, peregrinii si fiii de familie. În dreptul clasic s-a admis ca sclavul se poate obliga natural, ca peregrinii pot încheia acte conform dreptului gintilor si chiar conform dreptului civil daca au detinut jus comercii. La sfârsitul Republicii fiii de familie au obtinut dreptul de a se obliga civil.

Incapabili, de fapt, deci lipsiti de capacitate de exercitiu erau alienatii mintal, infantes, minorii de 25 de ani, risipitorii si femeile sub tutela, care, puteau deveni creditoare dar nu puteau deveni debitoare decât cu auctoritas a tutorilor.

B) CONSIMTAMÂNTUL reprezinta acordul de vointa al partilor unui contract. O singura vointa nu este suficienta pentru încheierea unui contract, caci oferta nu obliga pe cel care a facut-o, ea putând fi retrasa pâna la acceptarea de catre cealalta parte. Existau însa trei cazuri în care actul unilateral de vointa produce efecte juridice: când era vorba de "votum" adica promisiunea facuta unui zeu, în cazul în care promisiunea era facuta unei cetati si în cazul în care era vorba de promisiunea unei recompense facuta de catre un stapân de sclavi celui care îl va aduce pe sclavul fugit.

Consimtamântul pentru a fi valabil trebuia sa fie serios, sa nu fi fost dat în gluma (jocandi causa) sau în împrejurari din care rezulta neîndoielnic lipsa intentiei de a se obliga.

Pentru a fi valabil consimtamântul nu trebuia sa fie viciat. Viciile de consimtamânt în dreptul roman sunt: eroarea, teama dolul si leziunea.

a) EROAREA (error) consta într-o reprezentare gresita a realitatii în momentul încheierii actului juridic. Nu orice eroare constituie un viciu de consimtamânt ci doar cea care altereaza vointa exprimata la încheierea contractului, astfel ca respectivul contract este lovit de nulitate. Constituie deci viciu de consimtamânt urmatoarele cazuri de eroare:

•error in negotio - consta în eroarea asupra naturii juridice a actului încheiat. Spre exemplu o parte crede ca face o vânzare iar cealalta parte crede ca face un depozit.

Preview document

Contractul in Dreptul Roman - Pagina 1
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 2
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 3
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 4
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 5
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 6
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 7
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 8
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 9
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 10
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 11
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 12
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 13
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 14
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 15
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 16
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 17
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 18
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 19
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 20
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 21
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 22
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 23
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 24
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 25
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 26
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 27
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 28
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 29
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 30
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 31
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 32
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 33
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 34
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 35
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 36
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 37
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 38
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 39
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 40
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 41
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 42
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 43
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 44
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 45
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 46
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 47
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 48
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 49
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 50
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 51
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 52
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 53
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 54
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 55
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 56
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 57
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 58
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 59
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 60
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 61
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 62
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 63
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 64
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 65
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 66
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 67
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 68
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 69
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 70
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 71
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 72
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 73
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 74
Contractul in Dreptul Roman - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Contractul in Dreptul Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Roman

Principalul izvor al obligatiilor, contractul, reprezinta acordul de vointa între doua sau mai multe persoane în scopul de a produce efecte...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă

Capitolul I – Aspecte introductive 1. Importanţa ocrotirii justiţiei prin normele de drept penal Practica istorică demonstrează că , la orice...

Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica

Introducere Actualitatea temei de cercetare şi gradul de investigare. Abuzul sexual este unul din cele mai groaznice lucruri care se pot întâmpla,...

Contractul de Inchiriere ca Temei Juridic al Folosintei Locuintei

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE I.1. NOŢIUNEA DE CONTRACT Unii autori disting între convenţie si contract. Convenţia ar fi genul, iar contractul ar fi...

Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia

INTRODUCERE În cadrul oricărei ştiinţe factorul uman are o importanţă deosebită. Studiind fenomenele ce au loc în societate noi nu putem să ne...

Rudenia in Dreptul Roman

Cateva consideratii asupra evolutiei rudeniei Rudenia a avut o evolutie complexa de-a lungul timpului, strans legata de cea a mentalitatii si,...

Posesia în Dreptul Roman

1. Posesia în Dreptul Roman 1.1. Noțiuni generale. Posesia este o stare de fapt care constă în stăpânirea unui bun material de către o persoana...

Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Conceptul de garanţie s-a format pe baza unei îndelungate evoluţii în procesul de tranziţie de la societatea...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Donatie in Dreptul Roman

DEFINIŢIE: Donaţia este actul prin care o persoană numită donator suferă o sărăcire, adică o micşorare a patrimoniului său în favoarea unei alte...

Probleme Speciale privind Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOTIUNI SI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT 1.APARITIA CONTRACTULUI DE MANDAT IN DREPTUL ROMAN Din punct de...

Contracte si Cvasicontracte Drept Roman

Prin izvor al unei obligaţii se înţelege un act juridic sau un fapt care dă naştere unei obligaţii. Combinând cele două clasificări ale izvoarelor...

Teoria Generala a Dreptului

Capitolul I Obiectul teoriei generale a dreptului si metodele acestuia 1. Importanta studierii dreptului Conceptul “statul de drept” este o...

Contractul de Leasing în Dreptul Român

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea A. Apariţia şi evoluţia operaţiunilor de leasing în dreptul comparat 1.1. Istoricul operaţiunilor de...

Drept Roman

Principalul izvor al obligatiilor, contractul, reprezinta acordul de vointa între doua sau mai multe persoane în scopul de a produce efecte...

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT SECŢIUNEA I Noţiuni despre mandat. Mandatul în dreptul roman. Noţiunea de...

Formarea Contractului de Comert International

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL – PRIVIRE DE ANSAMBLU Indiscutabil contractul de comerţ...

Ai nevoie de altceva?