Contractul Individual de Muncă

Proiect
9.4/10 (7 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 22905
Mărime: 126.96KB (arhivat)
Publicat de: Timea Boboc
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Constantin

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: Noţiunea, trăsăturile, reglementarea şi elementele Contractului Individual de Muncă
 2. Secţiunea 1: Definiţii legale şi doctrinare ale contractului individual de muncă 1
 3. Secţiunea 2: Trăsături şi elementele componente ale contractului individual de muncă 4
 4. Secţiunea 3: Scurt istoric privind contractului individual de muncă 10
 5. Secţiunea 4: Reglementarea actuală a contractului individual de muncă 11
 6. Secţiunea 5: Scurte consideraţii privind încheierea contractului individual de muncă 12
 7. CAPITOLUL II: Încetarea Contractului Individual de Muncă
 8. Secţiunea 1: Legalitatea încetarii contractului individual de muncă 13
 9. Secţiunea 2: Modalităţi de încetare a contractului individual de muncă... 15
 10. 2.1. Încetarea de drept a contractului individual de muncă 17
 11. 2.1.1. Decesul salariatului 18
 12. 2.1.2. Declararea judecătoreasca a morţii sau a punerii sub interdicţie 18
 13. 2.1.3. Comunicarea deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parţială sau pentru invaliditate 19
 14. 2.1.4. Nulitatea absolută a contractului individual de muncă 21
 15. 2.1.5. Admiterea cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat, a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive netemeinice de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare 25
 16. 2.1.6. Condamnarea la executarea unei pedepse privative de libertate 26
 17. 2.1.7. Retragerea de către autoritaţile sau organismele competente a avizelor autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru urmarea profesiei 27
 18. 2.1.8. Expirarea termenului contractului individual de muncă incheiat pe durată determinat 29
 19. 2.1.9. Retragerea acordului părţilor sau al reprezentanţilor legali în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsa între 15 si 16 ani 30
 20. 2.2. Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă 31
 21. 2.3. Încetarea prin acordul părţilor a contractului individual de muncă 32
 22. 2.3.1. Preliminarii privind încetarea contractului individual de muncă 32
 23. 2.3.2. Condiţii privind încetarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor 33
 24. CAPITOLUL III: Concedierea
 25. Secţiunea 1: Noţiune 36
 26. Secţiunea 2: Concederiea pentru motive care ţin de persoana salariatului 43 Secţiunea 3: Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului 52
 27. CAPITOLUL IV: Încetarea Contractului Individual de Muncă în conformitate cu articolul 86 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
 28. Secţiunea 1: Dispoziţii legale 55
 29. Secţiunea 2: Sfera de aplicare 56
 30. CAPITOLUL V: Demisia
 31. Secţiunea 1: Noţiune 66
 32. Secţiunea 2: Preavizul si semnificaţia acestuia 69
 33. Secţiunea 3: Posibilitatea fostului salariat de a contesta încetarea Contractului Individual de Muncă prin demisie 72
 34. PROPUNERI “DE LEGE FERENDA” 74
 35. BIBLIOGARFIE

Extras din proiect

CAPITOLUL I

NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE, REGLEMENTAREA ŞI ELEMENTELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ.

Sectiunea 1 : Definiţii legale şi doctrinare ale Contractului Individual de Muncă.

Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă transformare în contextul noilor modificări legislative din domeniul dreptului muncii, impuse, pe de o parte, de transformările structurale intervenite în economia românească, iar, pe de altă parte, de necesitatea armonizării legislaţiei de acquis-ul comunitar.

Firesc că instituţia încetării contractului individual de muncă, în general, iar în cadrul acesteia, cea a încetării contractului de muncă din iniţiativa angajatorului, este supusă aceluiaşi proces de transformare.

Datorită acestui fapt, preocupările doctrinei s-au îndreptat spre abordarea

comprehensivă a acestei instituţii, încercând să învedereze fundamentele socio-juridice ale reglementărilor în domeniu.

În acest context, s-a relevant faptul că modificările de ordin legislativ au urmat cursul firesc al transformărilor din baza materială şi din concepţia filozofico-juridică privind instituţia dreptului muncii.

Astfel, Constituţia României din anul 1991 şi cea revizuită din anul 2003, cât şi noua legislaţie din domeniul dreptului muncii au conceput în temeiul său filozofic conţinutul dreptului la muncă, statuând că acest drept nu poate fi îngrădit prin nici o normă imperativă. Corelativ se desprinde şi ideea imposibilităţii obiective a garantării integrale a acestui drept fundamental. Ca atare, neprevederea legislativă a unui drept subiectiv al persoanei de a ocupa un loc de muncă nu antrenează existenţa unei obligaţii a statului de a asigura locuri de muncă. De altfel, în condiţiile economiei descentralizate, o asemenea obligaţie juridică este imposibil de realizat. Actualitatea temei investigate rezidă şi în consecinţele ce le antrenează în plan socio-juridic prin litigiile ce le generează. Necesitatea diminuării consecinţelor negative, în acest domeniu, a determinat legiuitorul să reglementeze limitativ situaţiile în care angajatorul poate să dispună încetarea contractului individual de muncă. În acest sens a creat şi instituţia concedierilor individuale şi colective, instituţie necunoscută în legislaţia muncii anterioară.

Potrivit art.12 din Codul Muncii din anul 1950 contractul pe care îl avem în discuţie reprezintă înţelegerea scrisă, potrivit căreia o parte, angajatul se obligă a presta munca unei alte părţi, aceluia care angajază în schimbul unei remuneraţii.

La rândul său, art.64 din Codul Muncii din 1972 prevedea: “contractul individual de muncă se încheie în scris şi va cuprinde obligaţia persoanei încadrate în muncă de a-şi îndeplini sarcnile ce-i revin, cu respectarea ordinii şi disciplinei, a legilor, îndatorirea unităţii de asigura condiţii corespunzătoare pentru buna desfăşurare a activitaţii, de a o remunera în raport cu munca prestată şi de a-i acorda celelalte drepturi care i se cuvin, precum şi alte clauze stabilte de părţi”.

Art.10 din actualul Cod al Muncii prevede:

“Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică numită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoana fizică sau juridic, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu” .

Potrivit Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, angajarea se face prin încheierea Contractului individual de muncă (art.69), în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează [art.71 alin (4)].

În doctrina românească s-au dat mai multe definiţii contractului individual de munc; de exemplu acesta este:

- “Întelegerea încheiată în scris, între o persoană fizică pe de o parte şi, în general, o unitate pe de altă parte, prin care prima se obligă a presta munca prevazută în contract îndeplinind atribuţiile ce-i revin, cu respectarea disciplinei şi legalităţii in cadrul unităţii care, corelaiv se obligă sa-i asigure persoanei încadrate condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii, disciplină, protecţie şi securitate a muncii şi îl retribuie în raport cu munca prestată, potrivit legilor şi clauzelor contractului ”.

Preview document

Contractul Individual de Muncă - Pagina 1
Contractul Individual de Muncă - Pagina 2
Contractul Individual de Muncă - Pagina 3
Contractul Individual de Muncă - Pagina 4
Contractul Individual de Muncă - Pagina 5
Contractul Individual de Muncă - Pagina 6
Contractul Individual de Muncă - Pagina 7
Contractul Individual de Muncă - Pagina 8
Contractul Individual de Muncă - Pagina 9
Contractul Individual de Muncă - Pagina 10
Contractul Individual de Muncă - Pagina 11
Contractul Individual de Muncă - Pagina 12
Contractul Individual de Muncă - Pagina 13
Contractul Individual de Muncă - Pagina 14
Contractul Individual de Muncă - Pagina 15
Contractul Individual de Muncă - Pagina 16
Contractul Individual de Muncă - Pagina 17
Contractul Individual de Muncă - Pagina 18
Contractul Individual de Muncă - Pagina 19
Contractul Individual de Muncă - Pagina 20
Contractul Individual de Muncă - Pagina 21
Contractul Individual de Muncă - Pagina 22
Contractul Individual de Muncă - Pagina 23
Contractul Individual de Muncă - Pagina 24
Contractul Individual de Muncă - Pagina 25
Contractul Individual de Muncă - Pagina 26
Contractul Individual de Muncă - Pagina 27
Contractul Individual de Muncă - Pagina 28
Contractul Individual de Muncă - Pagina 29
Contractul Individual de Muncă - Pagina 30
Contractul Individual de Muncă - Pagina 31
Contractul Individual de Muncă - Pagina 32
Contractul Individual de Muncă - Pagina 33
Contractul Individual de Muncă - Pagina 34
Contractul Individual de Muncă - Pagina 35
Contractul Individual de Muncă - Pagina 36
Contractul Individual de Muncă - Pagina 37
Contractul Individual de Muncă - Pagina 38
Contractul Individual de Muncă - Pagina 39
Contractul Individual de Muncă - Pagina 40
Contractul Individual de Muncă - Pagina 41
Contractul Individual de Muncă - Pagina 42
Contractul Individual de Muncă - Pagina 43
Contractul Individual de Muncă - Pagina 44
Contractul Individual de Muncă - Pagina 45
Contractul Individual de Muncă - Pagina 46
Contractul Individual de Muncă - Pagina 47
Contractul Individual de Muncă - Pagina 48
Contractul Individual de Muncă - Pagina 49
Contractul Individual de Muncă - Pagina 50
Contractul Individual de Muncă - Pagina 51
Contractul Individual de Muncă - Pagina 52
Contractul Individual de Muncă - Pagina 53
Contractul Individual de Muncă - Pagina 54
Contractul Individual de Muncă - Pagina 55
Contractul Individual de Muncă - Pagina 56
Contractul Individual de Muncă - Pagina 57
Contractul Individual de Muncă - Pagina 58
Contractul Individual de Muncă - Pagina 59
Contractul Individual de Muncă - Pagina 60
Contractul Individual de Muncă - Pagina 61
Contractul Individual de Muncă - Pagina 62
Contractul Individual de Muncă - Pagina 63
Contractul Individual de Muncă - Pagina 64
Contractul Individual de Muncă - Pagina 65
Contractul Individual de Muncă - Pagina 66
Contractul Individual de Muncă - Pagina 67
Contractul Individual de Muncă - Pagina 68
Contractul Individual de Muncă - Pagina 69
Contractul Individual de Muncă - Pagina 70
Contractul Individual de Muncă - Pagina 71
Contractul Individual de Muncă - Pagina 72
Contractul Individual de Muncă - Pagina 73
Contractul Individual de Muncă - Pagina 74
Contractul Individual de Muncă - Pagina 75
Contractul Individual de Muncă - Pagina 76
Contractul Individual de Muncă - Pagina 77
Contractul Individual de Muncă - Pagina 78
Contractul Individual de Muncă - Pagina 79
Contractul Individual de Muncă - Pagina 80
Contractul Individual de Muncă - Pagina 81
Contractul Individual de Muncă - Pagina 82
Contractul Individual de Muncă - Pagina 83
Contractul Individual de Muncă - Pagina 84
Contractul Individual de Muncă - Pagina 85
Contractul Individual de Muncă - Pagina 86
Contractul Individual de Muncă - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • CUPRINS.doc
 • lucrare -continut.doc

Alții au mai descărcat și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Procedura Desfacerii Contractului Individual de Muncă

Introducere În toate timpurile contractul individual de muncă a constituit obiectul unor dileme şi divergenţe ale autorilor literaturii de...

Concedierea

Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Demisia

I.Noţiune şi reglementare Dreptul salariatului de a pune capăt unilateral contractul său individual de muncă dă expresie principiului libertăţii...

Concedierea colectivă

1.Notiuni introductive Prin concediere colectiva se intelege potrivit art.68 alin.1 din codul muncii,concedierea, intr-o perioada de 30 de zile...

Încetarea Contractului Individual de Muncă

Cap I Definiţii – generalităţi Aplicarea noului Cod al Muncii a generat o serie de dificultăţi care frânează dezvoltarea pieţei muncii şi a unei...

Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților

Capitolul 1. Încetarea contractului de drept şi prin acordul părţilor Motto : “Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneşi,...

Te-ar putea interesa și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Contractul Individual de Muncă

INTRODUCERE Dreptul muncii ca ramură a sistemului de drept, este strâns legat de muncă. Munca reprezentând condiţia naturală permanentă a vieţii...

Aspecte cu Privire la Contractul Individual de Munca și Clauzele Acestuia

Introducere Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 ( Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în...

Contractul Individual de Munca al Jurnalistului

Capitolul 1 CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL JURNALISMULUI Clauzele speciale ale contractului individual de munca al...

Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Sectiunea I Precizari prealabile În general,...

Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă

1. Noţiunea Contractului Individual de Muncă Contactul individual de muncă este reglementat, în special de codul muncii, precum şi de Contractul...

Ai nevoie de altceva?