Contractul Individual de Munca - Contractul Individual de Munca cu Timp Partial

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2982
Mărime: 21.41KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA

Extras din document

Contractul individual de munca.

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

In vederea stabilirii concrete a drepturilor si obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de munca

Încheierea contractului individual de munca se face pe bază condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului si numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale.

Angajatorul se obliga sa aducă la cunoştinţa salariaţilor posturile disponibile si condiţiile de ocupare a lor.

In cazul in care angajarea se face prin concurs, daca un salariat si o persoana din afară unităţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.

Salariatul căruia i-a încetat calitatea de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobândirii capacitaţii de munca, va fi reintegrat, pe cat posibil, in funcţia avuta la data pierderii capacitaţii de munca.

Prevederile alin. 1 si 2 se aplica si pentru salariaţii instituţiilor bugetare.

Încheierea contractului individual de munca se va face pe perioada nedeterminata. Daca salariatul solicita asistenta din partea organizaţiei sindicale, aceasta se poate acorda.

Contractele individuale se pot încheia si pe durata determinata, in cazurile si in condiţiile prevăzute de lege.

Conractul individual de munca va cuprinde cel puţin clauzele prevăzute in anexa nr. 4.

Contractele individuale de munca se încheie in scris, cate un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează.

Contractele individuale de munca se pot modifica in ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii si drepturile salariale prin acordul părţilor sau din iniţiativa uneia din părţi in cazurile prevăzute de Codul muncii.

Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu da dreptul celui care angajează de a proceda la desfacerea unilaterala a CIM pentru acest motiv.

Delegarea si detaşarea salariaţilor se fac in condiţiile prevăzute de lege, cu drepturile prevăzute in prezentul contract.

Executarea contractului individual de munca se suspenda in cazurile prevăzute de lege in mod expres, precum si pe perioada exercitării unei funcţii eligibile remunerate de organizaţia in care salariatul isi desfaşoară activitatea pe timpul mandatului.

Încetarea contractului individual de munca poate avea loc - in condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare - prin unul din următoarele moduri:

a) de drept;

b) ca urmare a convenţiei părţilor, la data convenita de acestea;

c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, in cazurile si condiţiile limitative prevăzute de lege.

In cazurile in care unitatea este obligata, potrivit legii, sa acorde un preaviz la desfacerea contractului de munca, durata preavizului va fi de 20 de zile lucrătoare.

In perioada preavizului, salariaţii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unităţii, pentru a-si căuta un loc de munca, fără ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, in condiţiile stabilite de angajator.

Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o sancţiune nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

Pentru cercetarea abaterii disciplinare şi propunerea sancţiunii, angajatorul constituie o comisie. Din comisie va face parte fără drept de vot, în calitate de observator, şi un reprezentant al organizaţiei sindicale al cărui membru este salariatul cercetat.

Comisia îl va convoca în scris pe salariatul cercetat, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte. Convocarea va indica cel puţin motivul, data, ora şi locul întrevederii.

În cadrul cercetării se vor stabili faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice date concludente după care să se poată stabili existenţa sau inexistenţa vinovăţiei. Ascultarea şi verificarea apărărilor salariatului cercetat sunt obligatorii.

Preview document

Contractul Individual de Munca - Contractul Individual de Munca cu Timp Partial - Pagina 1
Contractul Individual de Munca - Contractul Individual de Munca cu Timp Partial - Pagina 2
Contractul Individual de Munca - Contractul Individual de Munca cu Timp Partial - Pagina 3
Contractul Individual de Munca - Contractul Individual de Munca cu Timp Partial - Pagina 4
Contractul Individual de Munca - Contractul Individual de Munca cu Timp Partial - Pagina 5
Contractul Individual de Munca - Contractul Individual de Munca cu Timp Partial - Pagina 6
Contractul Individual de Munca - Contractul Individual de Munca cu Timp Partial - Pagina 7
Contractul Individual de Munca - Contractul Individual de Munca cu Timp Partial - Pagina 8
Contractul Individual de Munca - Contractul Individual de Munca cu Timp Partial - Pagina 9
Contractul Individual de Munca - Contractul Individual de Munca cu Timp Partial - Pagina 10
Contractul Individual de Munca - Contractul Individual de Munca cu Timp Partial - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Contractul Individual de Munca - Contractul Individual de Munca cu Timp Partial.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind beneficiile angajaților la SC Alabastru Serv SRL Ploiești

INTRODUCERE Originea contabilităţii trebuie căutată în trecutul îndepărtat al omenirii, cele mai vechi însemnări contabile fiind descoperite la...

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

Capitolul I Contractul individual de munca de tip particular – caracteristici generale Ca orice alta ramura a dreptului, si dreptul muncii...

Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților

Capitolul 1. Încetarea contractului de drept şi prin acordul părţilor Motto : “Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneşi,...

Regulamentul de Ordine Interioară

Introducere Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor...

Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial

1. Reglementare Astăzi, din dorinţa de a îmbina studiile universitare cu dobândirea experienţei pe piaţa muncii, tot mai multe persoane aleg...

Resurse umane

1. Descrierea societatii, domeniu de activitate, obiective Societatea a fost infiintata in 2013 avand ca obiect de activitate ambalarea pentru...

Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial

I. ASPECTE TEORETICE REFERITOARE LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU TIMP PARTIAL Constituţia garantează dreptul la muncă, neputând îngrădi...

Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial

I. ABORDAREA TEORETICĂ Posibilitatea angajării cu “fracţiuni de normă” nu este o noutate introdusă de actualul Cod al muncii. Şi înainte se...

Ai nevoie de altceva?