Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3875
Mărime: 105.50KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: M. TOFAN
Studii postunversitare – Master Managementul Resurselor Umane – Anul I, ZI

Cuprins

I. ABORDAREA TEORETICĂ 3

I.1. Definiţie 3

I.2. Reglementare 3

I.3. Forma contractului 4

I.4. Timpul de muncă 4

I.5. Clauze obligatorii 6

I.6. Drepturile salariatului 7

I.7. Obligaţiile angajatorului 8

I.8. Particularităţi faţă de contractul individual de muncă 9

I.9. Concluzii 10

II. PARTEA PRACTICĂ 11

II.1. Descrierea angajatorului 11

II.2. De ce foloseşte American Way contractul individual de muncă cu timp parţial 12

BIBLIOGRAFIE 13

Extras din document

I. ABORDAREA TEORETICĂ

Posibilitatea angajării cu “fracţiuni de normă” nu este o noutate introdusă de actualul Cod al muncii. Şi înainte se practica, frecvent, încheierea unor asemenea contracte de muncă. Astăzi însă utilitatea încheierii unor asemenea contracte a crescut simţitor, în condiţiile în care, pentru o activitate de mai mult de 10 ore pe săptămână, nu se mai pot încheia convenţii civile de prestări-servicii

I.1. Definiţie

Contractul individual de muncă cu timp parţial este acel contract care prevede o durată medie de lucru, calculată pe timp de o săptămână, inferioară aceleia a unui salariat cu timp integral, din aceeaşi unitate, având o muncă identică sau similară

În conformitate cu art. 319 alin. (2) din Codul obligaţiilor eleveţian, contractul individual de muncă pe timp parţial este acel contract prin care “lucrătorul se angajează pe o perioadă determinată sau nedeterminată să muncească în mod regulat în serviciul angajatorului pe ore, jumătăţi de zile sau pe zile lucrătoare întregi”, dar el prestează munca potrivit unui orar redus în raport cu orarul obişnuit al întreprinderii. În Elveţia, contractul de muncă pe timp parţial dobândeşte o importanţă din ce în ce mai mare pentru femei

I.2. Reglementare

Până la adoptarea Codului muncii, contractul de muncă cu timp parţial nu exista ca noţiune generală, ci era cuprins doar în contractul colectiv de muncă şi se aplica doar pentru anumite categorii de personal – prevăzute expres şi doar pentru anumite activităţi desfăşurate în locuri de muncă speciale.

Această modalitate sub care se poate încheia un raport juridic de muncă a fost indusă prin dispoziţiile Legii nr. 53/2003, determinată fiind de dinamica dezvoltării economice de piaţă. Activitatea pe care o desfăşoară angajaţii unei societăţi nu se circumscrie numai unui program fix de muncă de 8 ore pe zi şi de 40 de ore săptămânal aşa încât s-a urmărit găsirea unei soluţii juridice – favorabile fie angajatorului – ce-şi poate desfăşura fără sincope o activitate necesitând mai puţine ore de activitate decât cele prevăzute în art. 109 alin (1) Codul muncii, dar şi pentru angajat, căruia i se oferă un contract cu fracţiune de normă, cunoscut şi sub denumirea de part time – pentru un loc de muncă, unde poate beneficia de toate drepturile salariaţilor încadraţi cu norma întreagă

Astăzi, sediul materiei se găseşte în dispoziţiile Capitolului al VIII-lea al Codului muncii, unde se prevede, în art. 101 alin. (1), că angajatorul poate încadra salariaţii în program de lucru corespunzător unei fracţiuni de normă de muncă, de cel puţin 2 ore pe zi, fie cu contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, fie pe durată determinată

I.3. Forma contractului

Conform art. 101 alin (2) din Codul muncii, contractul cu timp parţial se încheie numai în formă scrisă – ad probationem.

Cu toate acestea, înscrisul nu constituie o condiţie de validitate, ci una de probă. Lipsa formei scrise determină numai să se prezume că acel contract a fost încheiat pentru un program normal de lucru.

Această prezumţie este una simplă: angajatorul poate, chiar în absenţa înscrisului, dovedi că acel contract este cu timp parţial. Dar, el va trebui să probeze nu numai durata contractuală a muncii convenită de părţi, ci şi repartiţia acelei durate pe săptămână sau pe lună

Aceeaşi consecinţă există şi atunci când contractul respectiv nu conţine toate elementele impuse de lege

I.4. Timpul de muncă

Contractul de muncă în timp parţial este contractul încheiat pentru o fracţiune de normă, ce nu poate fi mai mică de 2 ore pe zi. Decurge că un contract de muncă cu timp parţial se poate încheia pentru munca prestată între 2 şi 8 ore pe zi, respectiv între 10 şi 40 de ore pe săptămână.

În 2005, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a formulat propunerea înlăturării limitei minime de 2 ore pe zi pentru contractele individuale de muncă. Practic, pentru o activitate prestată pentru un interval oricât de scurt zilnic, se va putea încheia un contract individual de muncă

Preview document

Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 1
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 2
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 3
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 4
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 5
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 6
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 7
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 8
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 9
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 10
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 11
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 12
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Contractul Individual de Munca cu Timp Partial.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

Capitolul I Contractul individual de munca de tip particular – caracteristici generale Ca orice alta ramura a dreptului, si dreptul muncii...

Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial

1. Reglementare Astăzi, din dorinţa de a îmbina studiile universitare cu dobândirea experienţei pe piaţa muncii, tot mai multe persoane aleg...

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA DE TIP PARTICULAR Actualul Cod al muncii regelementeaza pe langa contactul individual de munca si o serie de...

Clauzele Obligatorii ale Contractului Individual de Muncă

Contractul individual de muncă. Definiţie: Articolul 10 din Codul Muncii dă o definiţie mai complexa contractului individual de muncă definindu-l...

Clauze Obligatorii ale Contractului Individual de Munca

1. Definitia si reglementarea contractului individual de munca Initial, contractul individual de munca a fost reglementat de art. 1470 pct.1 din...

Contractul Individual de Munca cu Timp Partial

Definitia contractului individual de muncǎ si reglementarea acestuia în legislatia românǎ O bunǎ perioadǎ de timp (sfârsitul sec. al XIX-lea si...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Clauze Obligatorii ale Contractului Individual de Munca

I.Clauze obligatorii ale contractului indivitual de munca Contractul individual de munca reprezinta potrivit articolului 10 din Codul muncii,...

Te-ar putea interesa și

Munca prin agent de muncă temporară

Capitolul I DREPTUL MUNCII-RAMURĂ DE DREPT 1.1.Semnificația termenului „muncă” Dreptul muncii este inseparabil legat de muncă, aflată, la...

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

Capitolul I Contractul individual de munca de tip particular – caracteristici generale Ca orice alta ramura a dreptului, si dreptul muncii...

Regulamentul de Ordine Interioară

Introducere Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor...

Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial

1. Reglementare Astăzi, din dorinţa de a îmbina studiile universitare cu dobândirea experienţei pe piaţa muncii, tot mai multe persoane aleg...

Contractele de Munca de Tip Particular

1.Contactul de munca pe durată determinată Cadrul general legal referit la contractul de muncă individual pe durată determinată este stabilit de...

Resurse umane

1. Descrierea societatii, domeniu de activitate, obiective Societatea a fost infiintata in 2013 avand ca obiect de activitate ambalarea pentru...

Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial

I. ASPECTE TEORETICE REFERITOARE LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU TIMP PARTIAL Constituţia garantează dreptul la muncă, neputând îngrădi...

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA DE TIP PARTICULAR Actualul Cod al muncii regelementeaza pe langa contactul individual de munca si o serie de...

Ai nevoie de altceva?