Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 12951
Mărime: 92.06KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Apopei Catalin

Cuprins

OBIECTIVUL LUCRĂRII. .pag. 6

1.INTRODUCERE.pag. 8

2.ASFIXII MECANICE.pag.10

3.FIZIOPATOLOGIA ASFIXIILOR MECANICE.pag.16

4.MORFOPATOLOGIA ASFIXIILOR MECANICE.pag.17

5.MODALITĂŢI DE REALIZARE ŞI EXPERTIZĂ MEDICO-LEGALĂ A ASFIXIILOR MECANICE.pag.21

5.1.Asfixia mecanică prin compresie toraco-abdominală.pag.21

5.2.Spânzurarea.pag.27

5.3.Strangularea.pag.33

5.4.Sufocarea.pag.38

5.5.Obtruarea căilor respiratorii.pag.40

5.6.Inecarea.pag.42

6.CERCETĂRI PERSONALE ASUPRA DINAMICII ŞI MODALITĂŢILOR DE MOARTE PRIN ASFIXIE MECANICĂ.pag.52

6.1.Ipoteza de lucru.pag.52

6.2.Materiale şi metode de lucru.pag.52

6.3.Rezultatele obţinute şi interpretarea lor.pag.53

6.4.Corelarea articolelor 174, 175 si 179 C.P. cu cazurile de asfixii mecanice.pag.59

7.CONCLUZII.pag.61

BIBLIOGRAFIE.pag.63

Extras din document

OBIECTIVUL LUCRĂRII

Imprimarea unui caracter modern activităţii judiciare a preocupat de-a lungul timpului mulţi specialişti în jurisprudenţă care au înţeles că pentru soluţionarea cauzelor penale numai simpla aplicare a cauzelor dreptului este insuficientă. Astfel apare imperios necesară apelarea la informaţiile furnizate de alte ştiinţe.

Numeroase probleme de încadrare legală a unor fapte prevăzute de legea penală pot fi soluţionate utilizând concluziile oferite de medicina legală.

Lucrarea de faţă urmăreşte investigarea modalităţilor prin care concluziile medicinei-legale pot facilita rezolvarea unor cazuri de asfixii mecanice.

Din practica medico-legală se poate observa că privarea organismului de oxigen se poate produce accidental, în cazul căderilor în ape (stări de ebrietate, crize epileptice) sau a alunecărilor de teren (cutremure, avalanşe), accidente de muncă, aglomerări; sau poate fi vorba de sinucideri, spânzurarea ocupând primul loc în sinuciderile bărbaţilor.

Des întâlnite sunt infracţiunile săvârşite prin asfixii mecanice, atât omorul calificat, deosebit de grav, cât şi omorul prin imprudenţă. Sfera largă de realizare a acestora acoperă multe acte infracţionale, de aceea pentru a putea pune în evidenţă legătura dintre fapta săvârşită şi codul penal trebuie apelat la medicina legală şi mai ales la expertiza medico-legală care se face diferenţiat pentru fiecare modalitate de asfixie mecanică. Mult mai puţine probleme juridice sunt ridicate de sinucideri, aceste fapte nefiind prevăzute de legea penală.

Lucrarea cuprinde două părţi: prima parte tratează modalităţile de realizare şi expertizarea asfixiilor mecanice fiind generală şi cuprinzând noţiuni din domeniul medicinii legale cu aplicare în dreptul penal, iar partea a doua, specială, cuprinde cercetările personale efectuate pe un eşantion de 70 de cazuri de asfixii mecanice studiate în anul 1998 în arhiva Laboratorului Exterior de Medicină Legală Cluj.

Cercetarea cuprinde studierea cazurilor în funcţie de: tipul de moarte, sexul victimei, grupa de vârstă din care face parte victima, mediul din care provine, cauza morţii şi în raport cu anotimpurile.

Concluziile lucrării conduc la ideea că justiţia se poate opune fenomenului infracţional printr-o investigare complexă şi adecvată folosind procedee ştiinţifice moderne care să vină în sprijinul aflării adevărului.

1. INTRODUCERE

1.1. Obiectul medicinei legale şi importanţa ei din punct de vedere juridic

Medicina legală este o specialitate medicală care utilizează cunoştinţe medico-biologice pentru descoperirea unui adevăr material ce reprezintă o probă ştiinţifică în desfăşurarea procesului judiciar. Reprezintă o necesitate izvorâtă din dezvoltarea ştiinţelor juridice.

Descoperirea adevărului prin proba ştiinţifică duce în justiţie la încadrarea unei fapte antisociale, respectiv persoana care nu se adaptează normelor sociale.

Medicina legală este singura în măsură să demonstreze, alături de alte probe, modul în care s-a produs prejudiciul adus vieţii şi sănătăţii, în ce constă acest prejudiciu, criteriile de definire a gravităţii leziunilor, îşi aduce aportul în dezvoltarea tehnicii şi tacticii criminalistice şi a anchetei penale. Astfel medicina legală nu mai este o anexă a justiţiei ci o specialitate de graniţă care participă la îmbunătăţirea concepţiilor de sinteză ştiinţifice în justiţie.

1.2. Medicina legală disciplină de graniţă cu dreptul

În antropologie au existat multe teorii privind criminalul şi criminalitatea. Mulţi autori au considerat că omul se naşte criminal (după Lombrozo), iar aspectul fizic al acestora duce la o individualizare mai bună a acestor persoane (după forma creierului, greutatea lui) ajungându-se până la a descrie câte o fizionomie specifică fiecărei categorii de delicvenţi (după proeminenţa arcadelor, sprâncenelor, după forma nasului, după implantaţia şi abundenţa părului, forma bărbiei etc.). Desigur sunt aspecte ale acţiunii criminale întipărite pe faţa infractorului, dar numai după fizionomie nu se poate judeca felul crimei. De aceea s-a recurs la studierea împrejurărilor exterioare care au favorizat crima sau a împrejurărilor în care aceasta s-a comis. Orice infracţiune este rezultatul a două grupe de factori: pe de o parte ea depinde de individualitatea înnăscută sau dobândită a infractorului sau făptuitorului şi pe de altă parte de circumstanţele exterioare (individualitatea criminalului este rezultatul dispoziţiilor sale înnăscute, dar şi a modului său de viaţă).

Preview document

Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 1
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 2
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 3
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 4
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 5
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 6
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 7
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 8
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 9
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 10
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 11
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 12
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 13
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 14
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 15
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 16
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 17
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 18
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 19
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 20
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 21
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 22
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 23
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 24
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 25
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 26
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 27
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 28
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 29
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 30
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 31
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 32
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 33
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 34
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 35
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 36
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 37
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 38
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 39
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 40
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 41
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 42
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 43
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 44
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 45
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 46
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 47
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 48
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 49
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 50
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 51
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 52
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 53
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 54
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 55
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 56
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 57
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 58
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 59
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 60
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 61
Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice.doc
  • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Expertiza Medico-Legala pe Cadavre

CAP.I. NOTIUNI GENERALE ALE MEDICINEI–LEGALE I.1. INTRODUCERE ,,Medicina legala se aseaza langa judecatori si imparte cu ei neplacutul privilegiu...

Constatarea Medico-Legala a Asfixiilor Mecanice prin Comprimarea Gatului

INTRODUCERE Analizând rapoartele de activitate ale institutelor de medicină legală din ţară ,se poate observa creşterea numărului de decese ca...

Expertizele în Procesul Penal

1.Noţiune, obiect, scop şi importanţă Aflarea adevărului în unele cauze penale presupune cunoaşterea şi rezolvarea unor probleme de strictă...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Conflictele de Muncă

Conform art. 248 alin.1 din Codul muncii, conflictul de muncă reprezintă orice deza¬cord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de...

Medicină Legală

Denumirea acestei specialităţi este de medicină legală sau medicină judiciară (forensic medicine sau legal medicine), depinzând de sistemele...

Sinteze Medicina Legala

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Definiţia medicinei legale Disciplină medicală de sinteză , situată la graniţa dintre ştiinţele medico – biologice şi...

Ai nevoie de altceva?