Controlul Societatii pe Actiuni

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3713
Mărime: 34.99KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
UNIVERSITATEA PETRE ANDREI DIN IASI FACULTATEA DE ECONOMIE MASTER AUDIT SI MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

Cuprins

Consideratii introductive p.3

2. Importanţa controlului şi organele ce îl exercită p.4

3. Regimul juridic al cenzorilor p.7

3.1. Desemnarea cenzorilor p.7

3.2. Drepturile şi atribuţiile cenzorilor p.8

3.3. Răspunderea cenzorilor p.9

4. Auditorii financiari p.10

4.1.Desemnarea auditorului financiar p.10

4.2. Drepturile şi atribuţiile auditorului financiar p.11

4.3. Răspunderea auditorului financiar p.11

5. Concluzii p.12

Bibliografie p.13

Extras din document

1. Consideraţii introductive

Societatea comercială, privită ca fiinţă, este organizată şi funcţionează pe modelul întreprinderii, care, dinamic reprezintă o activitate metodic organizată, reunind riscul şi iniţiativa întreprinzătorului cu forţele de producţie şi de muncă aflate la dispoziţia acestuia.

Pe de altă parte, fiind dotată cu personalitate juridică, orice societate comercială trebuie să aibă o organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu, adecvat şi destinat îndeplinirii obiectului său de activitate; această organizare se exprimă prin intermediul organelor sale, care asigură formarea şi exteriorizarea voinţei sociale, administrarea societăţii comerciale şi controlul activităţii acesteia.

Administrarea societăţii comerciale este instrumentul prin care aceasta îşi îndeplineşte funcţiile de organizare autonomă şi această activitate de administrare este structurată pe două componente esenţiale: gestiunea patrimoniului şi reprezentarea societăţii în raporturile externe Legea societăţilor comerciale face distincţie între administratorii societăţii şi reprezentanţii acesteia, chiar dacă ambii au vocaţia generică de a îndeplini ambele atribute ale administrării.

Prin Legea nr.31/1990 , în forma modificată şi completată prin Legea nr.441/2006 , a fost consacrată o nouă concepţie privind administrarea şi conducerea societăţii pe acţiuni. Astfel, administrarea şi conducerea societăţii pe acţiuni se realizează, fie prin consiliul de administraţie şi directorii societăţii (sistemul unitar), fie prin directorat şi consiliul de supraveghere ( sistemul dualist).

Sistemul de administrare şi conducerea asocietăţii se stabileşte prin actul constitutiv al societăţii. În acest sens, art.8 din lege prevede că în actul constitutiv trebuie să se precizeze datele de identificare a primilor membri ai consilului de administraţie, respectiv a primilor membri ai consilului de supraveghere, puterile de reprezentare conferite administratorilor şi după caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat. Totodată trebuie să se arate numărul membrilor consiliului de administraţie sau modul de stabilire a acestui număr

Legea permite ca în cursul existenţei societăţii, sistemul iniţial de administrare şi conducere a societăţii, adoptat prin actul constitutiv, să fie înlocuit cu celălat sistem. Acest lucru se realizează prin modificarea actului constitutiv al societăţii de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor.

2. Importanţa controlului şi organele ce îl exercită

În scopul funcţionării armonioase şi profitabile a societăţilor comerciale, în virtutea legii şi prin voinţa asociaţilor, activitatea organelor care administrează bunurile societăţii şi gestionează operaţiunile comerciale ale acesteia este supusă unei supravegheri atât din partea asociaţilor, cât şi prin intermediul unor organe specializate.

Pentru societatea pe acţiuni, organele de control a gestiunii diferă în funcţie de sistemul de administrare adoptat de asociaţi.

Dacă s-a optat pentru sistemul unitar, controlul gestiunii va fi asigurat de către cenzori sau auditori financiari. În schimb, dacă asociaţii au optat pentru sistemul dualist, controlul gestiunii societăţii va fi asigurat de către auditori financiari şi de către asociaţi, prin consiliul de supraveghere

Cenzorii, prin activitatea lor specifică, determinată potrivit legii şi actelor constitutive ale societăţilor comerciale care i-au numit, trebuie să ofere în primul rand acţionarilor acele informaţii care să le permită să tragă o concluzie cât mai fidelă despre modul în care a fost administrată şi gestionată o anumită societate. Orice acţionar are dreptul să reclame cenzorilor faptele despre care crede că trebuie cenzurate, iar aceştia le vor avea in vedere la intocmirea raportului către adunarea generală.

Preview document

Controlul Societatii pe Actiuni - Pagina 1
Controlul Societatii pe Actiuni - Pagina 2
Controlul Societatii pe Actiuni - Pagina 3
Controlul Societatii pe Actiuni - Pagina 4
Controlul Societatii pe Actiuni - Pagina 5
Controlul Societatii pe Actiuni - Pagina 6
Controlul Societatii pe Actiuni - Pagina 7
Controlul Societatii pe Actiuni - Pagina 8
Controlul Societatii pe Actiuni - Pagina 9
Controlul Societatii pe Actiuni - Pagina 10
Controlul Societatii pe Actiuni - Pagina 11
Controlul Societatii pe Actiuni - Pagina 12
Controlul Societatii pe Actiuni - Pagina 13
Controlul Societatii pe Actiuni - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Controlul Societatii pe Actiuni.docx

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Contencios Administrativ

Partea I Introducere Notiunea de contencios administrativ Necesitatea aparitiei contenciosului administrativ - e relativ nou aparuta. A...

Ai nevoie de altceva?