Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 24823
Mărime: 74.63KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Cap. I Consideratii generale privind organizatiile

1. Notiuni generale

2. Natiunea si clasificarea organizatiilor internationale

3. Dreptul organizatiilor internationale

4. Personalitatea juridica a organiaztiilor internationale.Privilegii si imunitati

5. Competente ale organizatiilor internationale

Cap. II Organizatii regionale europene:Uniunea Europeana

1. Europa si constructia comunitara

1.1 Premisele creerii comunitatilor europene

1.2 Creearea C.E.E.A. si C.E.C.A.

1.3 Evolutia constructiei comunitare

1.3.1 Cresterea numarului statelor membre ale comunitatilor

1.3.2 Perfectionarea institutionala

Actul Unic European

Tratatul de la Moastrich privind Uniunea Europeana

Acordul Schengen

Tratatul de la Amsterdam

2. Izvoare ale dreptului comunitar

2.1 Tratatele institutive si midificatoare – izvoare primare

2.2 Izvoarele derivate

2.3 Norme de drep care provin din angajamentele externe ale comunitatilor

2.4 Izvoare complementare

2.5 Izvoare nescrise

3. Caracteristici ale comunitatilor europene si ale dreptului comunitar

3.1 Asociatii economice integrate

3.2 Organizatii internationale

3.3 Structura institutionala proprie

3.4 Principiile generale privind competentele comunitatilor europene

3.5 Caracteristicile dreptului comunitar european

4. Institutiile Uniunii Europene

4.1 Principiile care genereaza activitatea institutiilor

4.2 Institutiile Uniuni Europene

4.2.1 Consiliul

4.2.2.Comisia Europeana

4.2.3 Parlamentul European

4.2.4 Consiliul European

4.2.5 Curtea de Justitie si Tribunalul de Prima Instanta

4.2.6 Curtea de Conturi

4.2.7 Alte institutii

5. Perspective ale extinderii U.E. Programe de sprijinire a tarilor candidate

Cap III Consiliul Europei

1. Origini, puncte de reper

2. Comparatia si scopul Consiliului Europei

3. Sistemul organismelor Consiliului Europei

3.1 Comitetul Ministrilor

3.2 Adunarea Parlamentarilor

3.3 Congresul Puterilor Locala si Regionale din Europa

3.4 Curtea Europeana a Drepturilor Omului

3.5 Secretariatul

4. Europa prin intermediul asociatiilor sale

5. Coeziunea democratica,sociala,culturala si calitatea vietii

6. Cooperarea juridica

7. Consiliul Europei in Europa Centrala si de Est

8. Romania si Consiliul Europei

Cap IV Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa

1. Institutii si structuri operationale in cadrul O.S.C.E.

2. Organisme de decizie si negociere in cadrul O.S.C.E.

3. Mecanisme, instrumente si procedeuri de rezolvare a conflictelor

4. Dimensiunea economica a O.S.C.E.

5. Relatiile intre O.S.C.E. si celelate organisme si institutii internationale

Extras din document

Cooperarea statelor in cadrul organizatiilor internationale europene

Cap. I Consideratii generale privind organizatiile

1.1. Notiuni generale

Ideea infiintarii onor organizatii internationale, ca forme institutionalizate ale colaborarii internationale este veche si a aparut in diferite parti ale lumii. In Europa aceasta idee a aparut ca expresie a preocuparilor pentru evitarea razboaielor si asigurarea pacii, comunitatea internationala de dupa cel de-al II lea Razboi Mondial fiind formata din state independente si un numar mare de organizatii internationale guvernamentale si neguvernamentale. In decursul secolelor diferiti ganditori si oameni politici au elaborat proiecte referitoare la creearea unor organizatii internationale. In secolele XVII si XVIII au fost elaborate mai multe asemenea proiecte, dar abea in secolul al XIX-lea au aparut in Europa primele organizatii internationale. Acestea au fost limitate la anumite domenii ale relatiilor dintre state. Astfel in 1815 au luat fiinta comisiile permanente pentru Rhin si in 1856 pentru Dunare. De asemenea au fost create organizatii internationale cu vocatie de universalitate, in domeniul tehnic, ca de exemplu “Uniunea Telegrafica Internationala” (18 ) si “Uniunea Postala Universala” (1874, 1878).

In secolul XX a fost creata prima organizatie internationala pentru apararea pacii – Societatea Natiunilor. Creatain 1919, dupa Primul Razboi Mondial, Societatea Natiunilor a fost deschisa tuturor statelor din comunitatea internationala si a fost predecesoarea actualei Organizatii a Natiunilor Unite.

In decursul deceniilor alaturi de organizatiile internationale cu vocatie de universalitate au aparut si organizatii regionale, create de statele dintr-o anumita regiune geografica. Cooperarea internationala s-a amplificat dupa cel de-al doilea Razboi Mondial ceea ce a condus la aparitia a numeroase organizatii internationale guvernamentale si neguvernamentale.

Organizatiile internationale guvernamentale constituie un cadru propice pentru stabilirea si dezvoltarea relatiilor dintre statele membre. Aceste organizatii participa, in nume propriu, la relatiile internationale si au calitatea de subiect de drept international public, derivat si limitat. Participare la relatiile internationale si a altor entitati decat statele a fost confirmata e Curtea de Justitie Internationala prin “Avizul consultativ” din 11 aprilie 1949, in care se face precizarea: “dezvoltarea dreptului international, in cursul istoriei sale a fost influentata de exigentele vietii internationale iar cresterea activitatilor colective ale statelor au facut sa apara cazuri de actiuni pe plan international din partea unor entitati care nu sunt state”.

Cresterea numarului organizatiilor internationale in perioada de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial este expresia aparitiei si dezvoltarii procesului de interdependenta dintre state si popoare precum si a spiritului de solidaritate umana pe plan international.

1.2 Natiunea si clasificarea organizatiilor internationale

In literatura de specialitate se constata o mare varietate de definitii date organizatiilor internationale.

Dictionarul de terminolgie de dreot international, sub redactia lui Y. Basde???t, defineste organizatia internationala ca fiind “ colectivitate comuna din state sau alte comunitati, care nu apartin aceluiasi stat, urmarind un interes comun prin intermediul organelor sale” Y. Charpentier da urmatoarea definitie: “ o organizatie internationala este o asociatie de state suverane urmarind un scop comun prin intermediul organelor care ii sunt proprii”

O definitie mai ampla este data de Grigore Geamanu: “organizatiile internationale reprezinta forme de coordonare a colaborarii internationale in diferite domenii, pentru care statele au creat un anumit cadru juridico – organizatoric(institutional) prin adoptarea unui statut elaborat de comun acord, in care se prevad obiectul si scopurile organiozatiiei, organele si functiile lor, necesare realizarii obiectivelor urmarite”.

Definitia juridica a organizatiilor internationale guvernamentale se gaseste in “Conventia internationala privind reprezentarea statelor pe langa organizatiile internationale interguvernamentale” in 1075. Conventia precizeaza ca prin organizatie internationala se intelege “ o asociatie de state constituita printr-un tratat, datata cu o constitutie si organe comune si avand personalitate juridica distincta de cea a statelor membre”. (art.1 pct.a)

In general principalele elemente care definesc o organizatie internationala guvernamentala sunt:

- in general, o organizatie internationala este o asociatie de state suverane, cu unele exceptii (cazul comunitatilor europene). Prin aceasta, ea se deosebeaste de diferite grupari private sau inteprinderile internationale, precum si de statul federal.

- organizatia internationala guvernamentala ia nastere pe baza acordului de vointa a statelor fondatoare, ceea ce isi gaseste expresia in tratatul incheioat intre ele, care devine statutul organizatiei. Acest tratat este supus normelor dreptului tratatelor din dreptul international public si poarta diferite denumiri: pact, carta, constitutie, statut.

- statutul organizatiei internationale prevede mijloacele prin care se realizeaza scopurile sale. Acestea sunt obligatiile asumate de statele membre fata de rganizatie si organele organizatiei, care au competenta si vointa proprie functionala.

- organizatia internationala guvernamentala este o forma institutionalizata a colaboararii dintre state cu caracter permanent. Acest caracter permanent rezulta din statutul organizatiei care este in general un tratat international fara termen.

Preview document

Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 1
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 2
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 3
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 4
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 5
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 6
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 7
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 8
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 9
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 10
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 11
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 12
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 13
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 14
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 15
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 16
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 17
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 18
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 19
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 20
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 21
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 22
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 23
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 24
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 25
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 26
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 27
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 28
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 29
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 30
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 31
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 32
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 33
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 34
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 35
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 36
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 37
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 38
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 39
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 40
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 41
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 42
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 43
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 44
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 45
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 46
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 47
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 48
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 49
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 50
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 51
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 52
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 53
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 54
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 55
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 56
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 57
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 58
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 59
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 60
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 61
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 62
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 63
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 64
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 65
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 66
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 67
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 68
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 69
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 70
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 71
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 72
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 73
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 74
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 75
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 76
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 77
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 78
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 79
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 80
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 81
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 82
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 83
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 84
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 85
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 86
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 87
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 88
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 89
Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Cooperarea Statelor in Cadrul Organizatiilor Regionale Europene.Doc

Alții au mai descărcat și

Terorismul în Europa

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1. SCURT ISTORIC Prima utilizare a cuvântului “terorism” datează din timpul Revoluţiei Franceze, pe atunci...

Organizatiile Internationale Interguvernamentale - Personalitatea Juridica a Organizatiilor Internationale

INTRODUCERE Ca urmare a schimbării raportului de forţă pe plan internaţional în favoarea forţelor păcii, libertăţii şi progresului social al...

Consideratii Generale asupra Arbitrajului International

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL Secţiunea 1 Concept.Izvoare.Varietăţi 1.1 Noţiune Cooperarea...

Cooperarea Politieneasca in Uniunea Europeana

Argument Fenomenul crimei organizate este o ameninţare crescândă la adresa securităţii şi ordinii generale, naţionale şi internaţionale şi de...

Ricuri si Amenintari la Adresa Securitati Interne si Internationale

INTRODUCERE Începutul noului secol şi mileniu coincide cu cel al unei noi ere în politica internaţională, în care economia şi securitatea vor...

Structuri Europene de Cooperare Politieneasca

1. Cooperarea poliţienească în cadrul Uniunii Europene Notiuni introductive Conştientizarea fenomenului crimei organizate, asemeni unei...

Consideratii Privind Cetatenia din Perspectiva Integrarii Romaniei in Uniune Europeana

Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din...

Organisme Internationale Implicate in Lupa impotriva Criminalitatii - Interpolul

Marele context international 1. Infiintarea organizatiilor internationale In secolul al XIX-lea, dupa razboaiele napoleoniene, o dubla msicare se...

Ai nevoie de altceva?