Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 7911
Mărime: 48.95KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popovici Adrian
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ISTORIE, GEOGRAFIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE SPECIALIZAREA: STUDII EUROREGIONALE SI RELATII TRANFRONTALIERE

Cuprins

Introducere . 1

Capitolul I. Noţiuni generale . 2

I.1. Coeziunea economică şi socială . 2

I.2. Conceptul de cooperare transfrontalieră . 3

I.3. Conceptul de euroregiune . 3

I.4. Punctul de pornire al cooperării transfrontaliere la nivel european . 4

Capitolul II. Istoricul relaţiilor de cooperare româno-maghiare . 5

II.1. Istoricul relaţiilor diplomatice . 5

II.2. Istoricul relaţiilor politice . 6

II.3. Istoricul relaţiilor economice . 6

Capitolul III. Cooperarea transfrontalieră dintre România şi Ungaria . 8

III.1. Tratate şi convenţii . 8

III.1.1. Tratatul de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate . 8

III.1.2. Convenţia privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor de studii şi a titlurilor ştiinţifice . 8

III.1.3. Convenţia pentru controlul traficului de frontieră . 9

III.2. Activităţile transfrontaliere începând cu 1996 . 10

III.3. Documente bilaterale semnate cu prilejul şedintei comune din 2005 . 11

III.4. Declaraţiile semnate în 2006 . 15

III.5. Iniţiative regionale . 17

III.6. Programul de Cooperare Transfrontalieră 2007-2013 . 18

III.6.1. Scop, priorităţi, structură . 18

III.6.2. Depunerea proiectelor . 21

III.6.3. Proiecte în desfăşurare . 21

III.6.4. Proiecte câştigate . 22

III.7. Acordul semnat în vederea cooperării în domeniul administrării fiscale . 23

III.8. Acorduri de colaborare . 24

Capitolul IV. Concluzii . 27

Bibliografie . 28

Extras din document

Introducere

Cooperarea transfrontalieră reprezintă colaborarea directă între regiuni învecinate de-a lungul graniţei, în toate domeniile, şi dintre autorităţile locale şi regionale, implicând toţi actorii.

Deşi cooperarea transfrontalieră nu este un fenomen nou, modificările în spaţiul internaţional au determinat o creştere remarcabilă a numărului de astfel de iniţiative, sprijinite şi de programele comunitare.

În prezent regiunile de graniţă din est şi vest ale Uniunii Europene constituie baza procesului integrării europene complete. Cooperarea transfrontalieră este vazută ca având un rol important în accentuarea cooperării peste graniţele naţionale, sprijinirea dezvoltării reţelelor pan-europene de transport şi a comunicaţiilor .

Lucrarea cuprinde un studiu cu privire la relaţiile dintre România şi Ungaria, şi a tratatelor de cooperare şi bună vecinătate, structurată în patru mari capitole, fiecare având la rândul său subcapitole şi secţiuni. Primul capitol constă în familiarizarea cu termenii şi conceptele care vor fi des intâlnite pe parcurs. Capitolul doi face o scurtă trecere prin istoria relaţiilor dintre cele două ţări, începând cu anii ’20. Cel ce-al treilea capitol, cel mai mare de altfel, prezintă detaliat toate etapele prin care cele două ţări şi-au dezvoltat relaţiile de cooperare. Ultimul capitol, aşa cum este asteptat, cuprinde concluziile trase în urma acestui studiu.

Beneficiile cooperării transfrontaliere maghiaro-române în domeniile: social, economic, juridic, administrativ şi cultural pentru localităţile aflate la graniţa celor două ţări au evoulat semnificativ in ultimii ani. Menţinerea unor legături strânse între localităţile înfrăţite este extrem de importante pentru că numai aşa se pot rezolva problemele de interes general.

Capitolul I. Noţiuni generale

I.1. Coeziunea economică şi socială

Cooperarea teritorială europeană la graniţele externe UE are două componente majore: Politica de Coeziune şi Politica Europeană de Vecinătate. Coeziunea economică şi socială s-a dezvoltat pe baza politicii regionale realizată în mod treptat. În Tratatul CE se subliniază necesitatea asigurării unei dezvoltări armonioase, reducând diferenţele diferite regiuni.

Instrumentele financiare utilizate în cadrul politicii de coeziune economica şi socială sunt :

1. Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) - destinat, conform art. 160 TCE, să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale în Comunitate, prin participarea la dezvoltarea şi ajustarea structurală a regiunilor rămase în urmă şi la reconversia regiunilor industriale în declin.

2. Fondul social european (FSE) - instrumentul principal prin care Comunitatea promovează politica socială, susţinând crearea de noi locuri de muncă, formarea şi reconversia profesională, inclusiv reinserţia profesională a şomerilor.

3. Fondul european de orientare şi de garanţie agricolă (FEOGA) - compus din două secţii. Secţia „Orientare”, care susţine financiar cheltuielile pentru dezvoltarea rurală, şi secţia „Garanţie”, care finanţează politica comună de piaţă, preţurile agricole şi acţiunile de dezvoltare rurală care însoţesc susţinerea pieţei agricole.

I.2. Conceptul de cooperare transfrontalieră

Cooperarea transfrontalieră este, în sens larg, acea formă de cooperare care depăşeşte graniţele naţionale şi priveşte autorităţile sau instituţiile regionale ori locale.

Tipuri:

- cooperare interregională - este cooperarea între autorităţi regionale şi locale, mai ales în domenii singulare, şi între anumiţi actori, cu o organizare în curs de dezvoltare datorită tradiţiei scurte;

- cooperare transnaţională - se referă la cooperarea între ţări, uneori cu participarea regiunilor, mai ales în ceea ce priveşte domenii speciale – dezvoltarea regională – în conexiune cu alte domenii mai ample, conexe, în care organizarea este încă în curs de desfăşurare;

- cooperarea transfrontalieră - este cooperarea nemijlocit învecinată a autorităţilor regionale şi locale de-a lungul unei frontiere în toate domeniile vieţii, cu participarea tuturor actorilor, organizată pentru că există o lungă tradiţie.

Cooperarea transfrontalieră se realizeaza în cadrul euroregiunilor, precum şi prin participarea regiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene care promovează dezvoltarea economică şi instituţională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun .

Preview document

Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 1
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 2
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 3
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 4
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 5
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 6
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 7
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 8
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 9
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 10
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 11
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 12
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 13
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 14
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 15
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 16
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 17
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 18
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 19
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 20
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 21
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 22
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 23
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 24
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 25
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 26
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 27
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 28
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 29
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 30
Cooperarea transfrontalieră între România și Ungaria - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Cooperarea Transfrontaliera intre Romania si Ungaria.doc

Alții au mai descărcat și

Diplomația în România după 1989

1.Diplomatia. Aspecte generale. Definită sintetic ca „ştiinţa raporturilor internaţionale”, diplomaţia cuprinde „întregul sistem de interese, care...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Extinderea spre est a Uniunii Europene - Cazul României

INTRODUCERE Extinderea Uniunii Europene nu este un scop în sine, deşi se poate afirma că, pentru a-şi îndeplini misiunea de a realiza unitatea...

Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră

Omenirea este într-un punct în care, reprezentând împlinirea a doua milenii de la începutul erei noastre, îsi face un bilant al drumului parcurs de...

Autonomia Locală și Integrarea Europeană

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Practică Consiliul Județean Botoșani

Prezentul raport de practică a fost realizat la Consiliului Judeţean Botoşani (CJB), în cadrul Serviciului Strategii, Parteneriate şi Cooperare...

Economie regională - PND

Prioritatile nationale de dezvoltare 1. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazata pe cunoastere pag. 37 2....

Politici și Programe Europene

GENERALITATI PRIVIND U.E. 1.1 Scurt istoric al crearii si dezvoltarii U.E. 1.2 Structuri si institutii comunitare 1.1 Scurt istoric al crearii...

Politici de coeziune teritorială în România. Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria

Introducere Coeziunea teritorială se referă la o dezvoltare echilibrată, coerentă și armonioasă a teritoriului, sub aspectul activităților...

Euroregiunea Dunăre - Criș - Mureș - Tisa (DKMT)

1. Cadrul General “Precum cele patru râuri se unesc absorbind razele soarelui, preluând comorile munţilor şi câmpiilor, astfel se adună laolaltă...

Ai nevoie de altceva?