Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 29450
Mărime: 101.99KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Apopei Catalin

Cuprins

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE

1.1. EVOLUŢIA ISTORICĂ

1.2. CONCEPTUL DE CREDIT ŞI TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE

1.3. CREDITUL, COMPONENTĂ A PÂRGHIILOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE STATULUI

CAPITOLUL II

SFERELE CREDITULUI

2.1.GENERALITĂŢI

2.2. CLASIFICAREA CREDITELOR

2.3. CREDITUL COMERCIAL

2.4. CREDITUL BANCAR

2.5. CREDITUL OBLIGATAR

2.6.CREDITUL IPOTECAR, REAL SAU “ACOPERIT”

2.7.CREDITUL PUBLIC

2.7.1. ÎMPRUMUTURILE DE STAT

2.8. CREDITUL DE STAT INTERN

2.9. CREDITUL DE STAT EXTERN

2.9.1. DEPUNERILE LA CASELE DE ECONOMII

2.10. CREDITUL DE CONSUM

2.11. FUNCŢIILE ŞI ROLUL CREDITULUI

CAPITOLUL III

PIAŢA CREDITULUI ŞI PIAŢA FINANCIARĂ

3.1. PIAŢA CREDITULUI

3.2. PIAŢA FINANCIARĂ – BURSA

CAPITOLUL IV

CREDITUL ŞI BĂNCILE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ

4.1. GENERALITĂŢI

4.2. OPERAŢIUNILE DESFĂŞURATE DE INSTITUŢIILE DE CREDIT (BĂNCI).

4.3. PROCEDURA CREDITULUI BANCAR.

4.4. DOBÂNDA

4.4.1.FACTORII CARE DETERMINĂ NIVELUL DOBÂNZII

4.4.2. STRUCTURA RATEI DOBÂNZII

4.4.3. RATA DOBÂNZII LA BONURILE DE TEZAUR

4.4.5.RATELE INTERNE BANCARE ALE DOBÂNZII

4.4.6.DOBÂNDA NOMINALĂ ŞI DOBÂNDA REALĂ

CAPITOLUL V

INSTRUMENTELE DE CREDIT (DE PLATĂ)

5.1. GENERALITĂŢI

5.2. TITLURILE DE CREDIT

5.2.1.CAMBIA

5.2.2. BILETUL LA ORDIN

5.2.3. ORDINUL DE PLATĂ

5.2.4. CEC-ul

5.2.5. CERTIFICATELE DE DEPOZIT

5.2.6. BONURILE DE TEZAUR

5.2.7. BILETELE DE BANCĂ (BANCNOTELE)

CAPITOLUL VI

ROLUL INSTITUŢIILOR FINANCIARE INTERNAŢIONALE DE CREDIT EXTERN

6.1. NOŢIUNEA ŞI ROLUL CREDITULUI EXTERN

6.2. BĂNCILE STRĂINE PE PIEŢELE NAŢIONALE

6.3. ROLUL INSTITUŢIILOR FINANCIAR INETERNAŢIONALE DE CREDIT EXTERN.

6.3.1. GENERALITĂŢI.

6.3.2. BANCA MONDIALĂ

6.3.3. FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL

CAPITOLUL VI

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE

1.1. EVOLUŢIA ISTORICĂ

Dificultăţile existente în prezent în ţara noastră, în această perioadă de tranziţie de la economia centralizată de tip socialist la economia liberă de piaţă, dificultăţi constând în recesiune, inflaţie, blocaj financiar, devenit cronic, politica dobânzilor, insuficienţa capitalurilor şi lichidităţilor, precum şi volumul necorespunzător al activelor întreprinderilor cu capital de stat care sunt mai rigide la adaptarea şi adoptarea principiilor economiei libere de piaţă, unele carenţe existente încă în legislaţie, referitoare la sistemul bancar, atragerea investitorilor străini, etc, generează o serie de efecte negative atât la nivel microeconomic, cât şi la cel macroeconomic.

Toate aceste aspecte influenţează în mod direct gama produselor şi serviciilor bancare, cât şi volumul acestora, în special în sfera creditelor (împrumuturilor) acordate.

În tratarea problemelor de tehnică şi practica operaţiunilor bancare în economia de piaţă, trebuie să se aibă în vedere nu numai cele practicate în prezent ci şi cele care se vor practicam treptat, în viitor, cum ar fi:

-închirieri de self-uri, operaţiuni cu efecte de comerţ (cambii, sau trate, bilete la ordin, cecuri, cărţi de garanţie, recipise - warant, etc.)

-la intern operaţiuni de arbitraj valutar, piaţa emisiunilor de acţiuni şi obligaţiuni, gestiunea portofoliilor, etc.

În acest sens, este de menţionat faptul că, încă de pe timpul regatului Babilonului, cu 20 de secole î.e.n., în codul regelui Hamurabbi existau şi prevederi cu privire la acordarea şi primirea de împrumuturi cu "înscrisuri", pe tăbliţe de lut, care dovedeau asemenea operaţiuni, dobânzile percepute , constituirea de garanţii, încredinţarea de către temple a unor depozite de valori, constând, în special, din metale preţioase, sub formă de lingouri.

Aşa de exemplu, pe o tăbliţă de lut descoperită cu prilejul săpăturilor arheologice de NAIPUR s-a aflat un "contract" al unui împrumut acordat de o preoteasă a templului ridicat în cinstea zeului Soare lui ASH, fiica lui Wonrad Enlil, care va plăti o dobândă zeului Soare. În timpul recoltei ca înapoia împrumutul şi dobânda.

Pe o altă tăbliţă de lut dezgropată din acelaşi şantier arheologic există un text asemănător celui de mai sus şi în plus o prevedere în sensul că "plata se va face către prezentatorul tăbliţei respective. Această prevedere anticipează cu peste 35 de secole titlurile de credit (efectele de comerţ) negociabile şi plătibile "la purtător".

Operaţiunile de schimburi de monede, primiri de monede sau metale preţioase ăn depozit, precum şi efectuarea de plăţi pe "piaţă" respectivă cât şi pe altele în localităţi situate în alte zone geografice, acordarea de împrumuturi cu dobândă, etc. sunt operaţiuni efectuate de o serie de popoare din antichitate, civilizate pentru acele vremuri (cum erau asirienii, egiptenii şi ulterior grecii şi romanii), iar în vremea noastră constituie obiectul de activitate al băncilor comerciale.

Menţionăm că acordarea împrumuturilor se efectua în baza existenţei unor "depozite" în înţelesul actual al noţiunii administrate de templu care de-a lungul vremurilor acumulaseră bogaţii impresionante, concretizate în terenuri, case de locuit, ateliere meşteşugăreşti, cirezi de vite, turme de oi, stocuri de monede şi lingouri din metale preţioase, etc.

Demn de reţinut şi faptul că "bancherii" chaldeeni, cu peste 20 de secole în urmă acordau împrumuturi şi efectuau plăţi în numerar (cu monede) iar chinezii foloseau "cecuri" şi ceea ce numim noi astăzi "bilete de bancă", însă acestea erau sub forma unor certificate convertibile la vedere în aur sau argint.

La greci, bancherii particulari, cunoscuţi sub denumirea de trapeziţi (de la trapez, care înseamnă masă), masa la care erau aşezaţi şi efectuau operaţiunile de schimb de monedă, primiri de depozite în monedă sau în lingouri de aur sau argint. Pentru aceste depozite trapeziţii plăteau dobândă (pe care o recuperau din dobânzile mai mari percepute la acordarea de împrumuturi, reţinându-şi diferenţa).

La romani, bancherii particulari purtau diferite denumiri, în funcţie de specificul activităţii lor, astfel: 1. argentarii sau mensarii (de la mensa, masă), efectuau plăţi în monede, intermediau pentru plasamente de fonduri şi acordau împrumuturi în monede proprii ori străine; 2. numularii, care se ocupau în special de cumpărarea şi verificarea diferitelor monede aflate în circulaţie în aceea vreme; 3.generatores, care erau cămătarii şi care dădeau împrumuturi cu dobânzi foarte mari (cămătăreşti) şi de regulă pe termen scurt.

Începând cu evul mediu şi continuând cu epoca modernă au început să se înfiinţeze o serie de instituţii cu caracter bancar.

Primele bănci au apărut în oraşele cetăţi din Peninsula Italică, astfel: prima bancă înfiinţată ca atare a fost Banca din Venezia, în anul 1171, de către dogele Michele al XI lea, iar în anul 1594 apare tot la Veneţia, Banca di Rialto, bancă de viramente, care primea depozite şi acorda împrumuturi particularilor.

Preview document

Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 1
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 2
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 3
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 4
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 5
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 6
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 7
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 8
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 9
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 10
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 11
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 12
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 13
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 14
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 15
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 16
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 17
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 18
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 19
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 20
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 21
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 22
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 23
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 24
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 25
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 26
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 27
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 28
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 29
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 30
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 31
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 32
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 33
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 34
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 35
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 36
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 37
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 38
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 39
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 40
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 41
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 42
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 43
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 44
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 45
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 46
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 47
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 48
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 49
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 50
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 51
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 52
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 53
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 54
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 55
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 56
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 57
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 58
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 59
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 60
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 61
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 62
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 63
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 64
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 65
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 66
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 67
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 68
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 69
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 70
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 71
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 72
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 73
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 74
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 75
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 76
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 77
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 78
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 79
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 80
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 81
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 82
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 83
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 84
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 85
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 86
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 87
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 88
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 89
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 90
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 91
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 92
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 93
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 94
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 95
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 96
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 97
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 98
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 99
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 100
Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Creditul Bancar - Rolul Institutiilor Financiare Internationale de Credit Extern.doc
  • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Operatiunile de Creditare

Potrivit legii, Bnr poate acorda credite institutiilor de credit eligibile in conditiile pe care le stabileste ea insasi. In relatia cu Banca...

Te-ar putea interesa și

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării...

Creditare Raiffeisen

CAPITOLUL I BANCILE COMERCIALE IN CADRUL SISTEMULUI BANCAR IN ROMANIA 1.1 SISTEMUL BANCAR IN ROMANIA 1.1.1 Originea, rolul si structura...

Banca Națională a României

INTRODUCERE Termenul de sistem monetar are înțelesuri și abordări diferite. Una dintre abordările termenului de sistem monetar este aceea de...

Politici Monetare

Introducere Lucrarea de fata îsi propune sa abordeze o tema deosebit de interesanta si actuala a finantelor, si anume politica monetara de...

Activitatea si Implicatiile Institutiilor Financiare Internationale in Romania

CAPITOLUL 1: INFIINTAREA SI ACTIVITATEA ORGANIZATIILOR FINANCIARE INTERNATIONALE 1.1. Grupul Bancii Mondiale Banca Mondială este o Instituţie...

Credite bancare

Argument Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar, care a cunoscut o amplă evoluție atât...

Studiu de Caz privind Perfecționarea Politicii de Creditare a BNR

1. Banca Naţională a României – politica de creditare BNR este banca centrală a statului român, unicul institut de emisiune monetară care...

Banca Centrala a Nigeriei

Introducere Băncile centrale din întreaga lume se referă in esenta la o autoritate centrală monetară sau o instituţie financiară aflata in varful...

Ai nevoie de altceva?