Crima Organizată

Proiect
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 44306
Mărime: 142.23KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Capitolul I

I. Crima organizată sau organizarea crimei .3

I.1. Noţiunile de crimă organizată şi organizaţii criminale . 3

I.2. Impactul criminalităţii organizate .7

Capitolul II

II. Infracţiunile din domeniul crimei organizate . 7

II.1. Traficul de droguri . 7

II.2. Traficul de arme .14

II.3. Traficul cu autoturisme furate . 17

II.4. Traficul cu fiinţe umane . 20

II.5. Terorismul . 23

II.6. Spălarea de bani . 29

Capitolul III

III. Tipurile de organizaţii criminale . 34

III.1. Definirea organizaţiilor criminale. 34

III.2. Caracteristicile organizaţiilor criminale . 34

III.3. Organizaţii criminale mafiote . 37

Capitolul IV

Crima organizată în România . 60

I. Criterii generale . 60

II. Organizaţiile criminale din România . 62

III. Infracţiuni principale ale crimei organizate în România .

III.1. Traficul cu autoturisme furate .

III.2. Traficul cu monedă şi titluri de valoare false .

III.3. Traficul de carne vie .

III.4. Contrabanda şi evaziunea fiscală .

III.5. Criminalitatea financiar bancară .

III.6. Traficul de droguri .

III.7. Corupţia şi crima organizată .

Capitolul V

IV. Elemente metodologice de investigare criminalistică a infracţiunilor din domeniul crimei organizate .

IV. 1. Particularităţi în investigarea criminalistică a Infracţiunilor din domeniul traficului de droguri .

IV.1.1. Principalele categorii de substanţe stupefiante .

IV.1.2. Clasificarea generală a drogurilor .

IV.1.3. Reglementare juridică .

IV.1.4. Moduri şi sisteme de operare folosite de Traficanţii de droguri .

IV.1.5. Elemente metodologice aplicate în investigarea traficului de stupefiante .

IV.2. Particularităţi în investigarea infracţiunilor de corupţie .

IV.2.1. Criterii generale de investigare criminalistică a corupţiei .

IV.2.2. Constatarea infracţiunii flagrante .

IV.2.3. Tactica efectuării altor acte de urmărire penală

Capitolul VI

V. Cadrul legislative al criminalităţii organizate .

Extras din document

CAPITOLUL I

CRIMA ORGANIZATĂ INTERNAŢIONALĂ

I. CRIMA ORGANIZATĂ SAU ORGANIZAREA CRIMEI

I.1. NOŢIUNILE DE CRIMĂ ORGANIZATĂ ŞI ORGANIZAŢII CRIMINALE

Definirea noţiunii de crimă organizată şi mai ales delimitarea acesteia în structura de ansamblu a criminalităţii, au constituit subiectul a numeroase studii ale specialiştilor în domeniu.

Încă din deceniul al cincilea al acestui secol, sociologul American Edwin H. Shuterland, în lucrarea sa, “Criminalitatea gulerelor albe”, a caracterizat crima organizată ca fiind atributul sau apanajul unor categorii de indivizi privilegiaţi, aflaţi în vîrful piramidei sociale şi politice, care utilizează influenţa , poziţia, bogăţia şi puterea lor politică în scopul comiterii unor acte ilicite şi ilegale rămase nedescoperite de organelle de poliţie şi justiţie, afaceri de pe urma cărora obţin profituri uriaşe.

Dezvoltînd aceste idei, Donald Cressey arată că există anumite “organizaţii criminale”, formale şi informale, alcătuite din adevăraţi profesionişti ai crimei, care desfăşoară o serie de activităţi ilicite şi ilegale, conspirative şi continue, în scopul obţinerii de profituri maximale, practicînd traficul de droguri şi arme, mituirea funcţionarilor guvernamentali, răpiri şi sechestrări de personae, extorcare, camătă şi evaziune fiscală, etc.

Cea de-a V-a Conferinţă a ONU din anul 1992, privind “Prevenirea criminalităţii şi tratamentul infractorilor”, a evidenţiat, patru criterii definitorii pentru criminalitatea organizată:

1. Scopul : obţinerea unor cîştiguri substanţiale

2. Legături : bine structurate şi delimitate ierarhic în cadrul grupului

3. Specific : folosirea atribuţiilor şi relaţiilor de serviciu ale participanţilor

4. Nivel : ocuparea de către participanţi a unor funcţii superioare în economie şi societate.

Criminalitatea organizată este percepută, în esenţă, ca o realitate socială în care structuri legale şi criminale sunt părţi integrante ale aceluiaşi sistem corupt, social, politic şi economic, fără a ţine seama de tipul de acţiuni promovate sau de tipurile de organizaţii ale celor ce susţin acest sistem .

Concepţia temporană despre crima organiyată este eterogenă şi contradictorie. Dacă ne concentrăm asupra percepţiei generale a acestui concept putem afirma: crima organizată este egală cu o structură formală, omogenă, multifuncţională, organiyaţie criminală ce urmăreşte să submineze şi să domine instituţiile legale ale societăţii.

Crima organizată, poate fi definită ca fiind acel segment infracţional la care se raportează activităţile ilegale, de natură să afecteye grav anumite sectoare ale vieţii economice, sociale şi politice, desfăşurate prin diverse metode şi mijloace, în mod constant, planificat şi conspirat, de către asociaţii de indivizi cu ierarhie internă bine determinată, cu structuri specializate şi mecanisme de autoapărare, în scopul obţinerii de profituri ilicite la cote deosebit de ridicate .

Din definiţie rezultă două caracteristici importante ale conceptului de crimă organizată:

1. Gradul de pericol social al activităţilor ilegale desfăşurate de acest segment infracţional poate afecta grav anumite sectoare ale vieţii economice, sociale şi politice.

2. Desfăşurarea constantă, organizată, planificată şi bine conspirată a acestor activităţi infracţionale.

În concepţia specialiştilor din ţările unde crima organizată are rădăcini adînci şi se manifestă permanent în viaţa cotidiană a societăţii, aceasta este definită prin existenţa unor grupuri de infractori structurate în idea infăptuirii unor activităţi ilegale conspirate, avînd drept principal scop obţinerea de profituri ilicite la cote deosebit de ridicate.

Organizaţiile criminale compatibile conceptului de crimă organizată se caracterizează prin:

- Stabilirea unităţii infracţionale

- Existenţa liderului şi a unei ierarhii interne bine determinate

- Specializarea membrilor organizaţiei pe activităţi infracţionale specifice

- Utilizarea unor mecanisme specifice de neutralizare a controlului social

Arsenalul complex al acestor grupuri de infractori cuprinde, în diferite proporţii, folosirea violenţei, şantajul, excrocarea forţei de muncă, traficul de droguri, jocurile de noroc, camăta, răpirea de personae, prostituţia, contrafacerea şi plasarea mijloacelor de plată false, contrabanda, evaziunea fiscală, coruperea oficialităţilor publice, şi chiar acţiuni apparent legale dar cu urmări delictuale, toate acestea în scopul acumulării unor venituri substanţiale ce urmează a fi canalizate în reluarea activităţii infracţionale la niveluri superioare, cu un grad de pericol social mai ridicat, inclusive pentru a penetra şi controla organismele puterii şi ale administraţiei statului.

Preview document

Crima Organizată - Pagina 1
Crima Organizată - Pagina 2
Crima Organizată - Pagina 3
Crima Organizată - Pagina 4
Crima Organizată - Pagina 5
Crima Organizată - Pagina 6
Crima Organizată - Pagina 7
Crima Organizată - Pagina 8
Crima Organizată - Pagina 9
Crima Organizată - Pagina 10
Crima Organizată - Pagina 11
Crima Organizată - Pagina 12
Crima Organizată - Pagina 13
Crima Organizată - Pagina 14
Crima Organizată - Pagina 15
Crima Organizată - Pagina 16
Crima Organizată - Pagina 17
Crima Organizată - Pagina 18
Crima Organizată - Pagina 19
Crima Organizată - Pagina 20
Crima Organizată - Pagina 21
Crima Organizată - Pagina 22
Crima Organizată - Pagina 23
Crima Organizată - Pagina 24
Crima Organizată - Pagina 25
Crima Organizată - Pagina 26
Crima Organizată - Pagina 27
Crima Organizată - Pagina 28
Crima Organizată - Pagina 29
Crima Organizată - Pagina 30
Crima Organizată - Pagina 31
Crima Organizată - Pagina 32
Crima Organizată - Pagina 33
Crima Organizată - Pagina 34
Crima Organizată - Pagina 35
Crima Organizată - Pagina 36
Crima Organizată - Pagina 37
Crima Organizată - Pagina 38
Crima Organizată - Pagina 39
Crima Organizată - Pagina 40
Crima Organizată - Pagina 41
Crima Organizată - Pagina 42
Crima Organizată - Pagina 43
Crima Organizată - Pagina 44
Crima Organizată - Pagina 45
Crima Organizată - Pagina 46
Crima Organizată - Pagina 47
Crima Organizată - Pagina 48
Crima Organizată - Pagina 49
Crima Organizată - Pagina 50
Crima Organizată - Pagina 51
Crima Organizată - Pagina 52
Crima Organizată - Pagina 53
Crima Organizată - Pagina 54
Crima Organizată - Pagina 55
Crima Organizată - Pagina 56
Crima Organizată - Pagina 57
Crima Organizată - Pagina 58
Crima Organizată - Pagina 59
Crima Organizată - Pagina 60
Crima Organizată - Pagina 61
Crima Organizată - Pagina 62
Crima Organizată - Pagina 63
Crima Organizată - Pagina 64
Crima Organizată - Pagina 65
Crima Organizată - Pagina 66
Crima Organizată - Pagina 67
Crima Organizată - Pagina 68
Crima Organizată - Pagina 69
Crima Organizată - Pagina 70
Crima Organizată - Pagina 71
Crima Organizată - Pagina 72
Crima Organizată - Pagina 73
Crima Organizată - Pagina 74
Crima Organizată - Pagina 75
Crima Organizată - Pagina 76
Crima Organizată - Pagina 77
Crima Organizată - Pagina 78
Crima Organizată - Pagina 79
Crima Organizată - Pagina 80
Crima Organizată - Pagina 81
Crima Organizată - Pagina 82
Crima Organizată - Pagina 83
Crima Organizată - Pagina 84
Crima Organizată - Pagina 85
Crima Organizată - Pagina 86
Crima Organizată - Pagina 87
Crima Organizată - Pagina 88
Crima Organizată - Pagina 89
Crima Organizată - Pagina 90
Crima Organizată - Pagina 91
Crima Organizată - Pagina 92
Crima Organizată - Pagina 93
Crima Organizată - Pagina 94
Crima Organizată - Pagina 95
Crima Organizată - Pagina 96
Crima Organizată - Pagina 97
Crima Organizată - Pagina 98
Crima Organizată - Pagina 99
Crima Organizată - Pagina 100
Crima Organizată - Pagina 101
Crima Organizată - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Crima Organizata.doc

Alții au mai descărcat și

Cadrul Legislativ și Măsurile Adoptate de România pentru Combaterea Infracțiunilor Internaționale

Ultimul deceniu al secolului al XX-lea s-a caracterizat printr-o veritabilă schimbare în toate domeniile economico-sociale, a gândirii şi a modului...

Crima Organizată

Introducere Identificarea şi neutralizarea ameninţărilor la adresa securităţii (înţeleasă ca stare de siguranţă colectivă) presupun, printre...

Infracțiuni Specifice Criminalității Organizate

Globalizarea este o sursa de noi provocari pentru umanitate. Numai o organizare mondiala este capabila sa faca fata provocarilor la nivel...

Psihologia Interogatoriului

NOTE INTRODUCTIVE PRIVIND PSIHOLOGIA JUDICIARĂ PE TERENUL DREPTULUI Psihologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul proceselor,funcţiilor şi...

Traficul și Consumul Ilicit de Droguri

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare este determinată de faptul că, în ultimii ani, flagelul drogurilor reprezintă fenomenul cel mai...

Spalarea banilor prin sisteme informatice

INTRODUCERE Una din problemele majore care preocupă comunitatea internaţională - în general şi statele - în special, vizează noţiunile de...

Evoluția Drogurilor și a Utilizării Lor

MOTTO : „Sa începem o lupta foarte dura în ceea ce priveste traficul si consumul de droguri ! Este vorba de un risc pe care nu trebuie sa-l...

Dimensiunea Criminalității Bancare în România

Capitolul I : Noţiuni introductive Secţiunea I : Evoluţia instituţiilor bancare în România În România, principalele instituţii bancare au fost...

Ai nevoie de altceva?