Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 166 în total
Cuvinte : 65272
Mărime: 986.78KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. conf. univ. Carpov Trofim
Specialitatea: 12.00.08  Drept penal (Drept penal si criminologie) Teza de doctor în Drept

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Tratamentul penal al minorilor

§ 1. Sorgintea notiunilor de delincventa juvenila si minoritate penala si a

constituirii unei tratari penale distincte

§ 2. Evolutia conceptului de minoritate penala

§ 3. Raspunderea penala a minorilor conform legislatiei autohtone

§ 4. Tratamentul penal al minorilor în legislatiile unor state

Capitolul II. Personalitatea delincventului minor: concept si aspecte psihologice,

sociale si biopsihice

§ 1. Personalitatea delincventului juvenil: la confluenta factorilor psihologici si

psihosociali

§ 2. Coraportul aspectelor sociale si biologice ale personalitatii criminalului minor si

rolul factorilor psihici în etiologia criminala

§ 3. Conditiile prenatale si calitatea mediului familial ca factori de risc ai delincventei

juvenile

§ 4. Narcomania  un viciu al adolescentilor contemporani (aspecte teoretice si studiu

practic)

Capitolul III. Masuri de profilaxie si preventie a delincventei juvenile

§ 1. Modalitatile de interventie privind ameliorarea situatiei minorului infractor

§ 2. Necesitatea implementarii institutiei probatiunii în cazul minorilor în Republica

Moldova

§ 3. Munca în folosul comunitatii prin prisma minorului delincvent

Sinteza rezultatelor obtinute

Propuneri si recomandari

Biblografia

Adnotari

Abrevieri

Anexe

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia

Mileniul trei reclama necesitatea elaborararii unor strategii în continua modificare de

autoevaluare si autoperfectionare a societatii. În acest context, un rol aparte revine studierii si

combaterii criminalitatii minorilor ca un factor inerent oricarei societati. Sub aspect statistic,

observam scaderea infractiunilor savârsite de minori în România de la 14,4 % în 1991 pâna la 7 %

în 2002. 1 Situatia este similara si în Federatia Rusa, unde numarul infractiunilor savârsite de minori

a scazut de la 8,5 % în 1991 pâna la 5,5 % în 2002.2 De alta natura, însa, este situatia în R.M., unde

ponderea minorilor condamnati a ajuns de la 11,2 % în 2003 la 14,1 % în 2005.3 Astfel, pentru

infractiuni exceptional de grave, deosebit de grave si grave au fost condamnati circa 77, 6 %.

În acest context, consideram bine-venita implicarea UNICEF-ului, Institutului pentru Reforme

Penale (în continuare IRP), în promovarea reformelor în domeniul Justitiei Juvenile. Astfel, în

septembrie 2003 reprezentanta UNICEF în Moldova a implementat proiectul Alternative la

detentie si asistenta juridica pentru minorii din sistemul de justitie penala; în august 2004 a fost

initiat proiectul Acordarea asistentei juridice si psihosocicale pentru copii în sistemul de justitie

penala. În luna noiembrie 2003, Fundatia SOROS - Moldova, în scopul unei continuitati a

activitatilor, a asigurat implementarea proiectului Reforma sistemului pedepselor penale si

promovarea alternativelor la detentie.4

De asemenea, în perioada 25-26 mai 2004 IRP a organizat seminarul Reforma Justitiei

Juvenile în RM. Probleme si perspective.5 La 11.01.2005 s-a desfasurat seminarul de instruire

Implementarea probatiunii presentiale si a muncii neremunerate în beneficiul comunitatii pentru

minori în sistemul de justitie penala.6 La 1-2 aprilie 2005 a avut loc seminarul de instruire pentru

colaboratorii institutiilor penitenciare din Chisinau, Rezina, Cahul, Lipcani, Rusca, Balti, Tighina,

1 Jecu V., Prevenirea delincventei juvenile si minorul victima, Bucuresti, 1998, pag. 45.

2 C7=5F>20 ., @8<8=>;>38O, >A:20, 2004, AB@. 263.

3 Buletinul Curtii Supreme de Justitie, Chisinau, 2005, nr. 8, pag. 13-14.

4 IRP, Lucruri mici pentru un viitor mare, Chisinau, 2004, pag. 2.

5 IRP, Buletin informativ, Chisinau, 2004, nr. 2, pag 6.

6 IRP, Buletin informativ, Chisinau 2005, nr. 1, pag. 3.

în care sunt detinuti minorii în conflict cu legea.7 Iar în perioada 4-10 iulie 2005, în cadrul

proiectului Alternative la detentie pentru copiii în conflict cu legea, desfasurat în parteneriat si cu

sprijinul financiar al Reprezentantei UNICEF în Moldova, a fost efectuata o vizita de studiu în

Polonia, care a avut drept scop studierea aprofundata a practicii si legislatiei avansate de tratament

al copiilor în conflict cu legea.8

Prin urmare, actualitatea temei propuse pentru studiu este determinata de:

- cresterea numarului infractorilor, precum si diversificarea infractiunilor savâsite de catre

minori;

- necesitatea constituirii unei metodologii si a unei metode implicate în cercetarea

delincventei juvenile în scopul identificarii particularitatilor infractiunilor savârsite de

catre minori, a factorilor ce contribuie la orientarea minorilor spre un comportament în

dezacord cu legea si a conditiilor de prevenire si combatere a criminalitatii minorilor;

- modificarea si completarea legislatiei în domeniu;

- aparitia în RM a unor noi servicii promovate atât prin intermediul organismelor statale, cât

si în sectorul nonguvernamental (ofiteri de probatiune, centru de plasament pentru minori

etc.). De aceea, cercetarea este de actualitate, oferind acestor servicii o baza metodologica

în vederea organizarii activitatii monorilor cu comportament delincvent.

Criza adolescentei intensifica tendintele de autocunoastere, identificare si afirmare. În opinia

cercetatorilor, adolescentii manifesta un interes sporit pentru fenomenul social. Fiind constienti de

lacunele pe care le au la acest capitol, ei se angajeaza cu curiozitate excesiva în perceperea si

evaluarea ambiantei.

În acest context, cercetatorul rus E. Enikeev distinge:

 Reactia de protest fata de cerintele sporite, de lipsa de atentie din partea adultilor, sau

invers, de interdictii abuzive, care pot provoca o stare de înstrainare, tendinta de a parasi

casa, vagabondajul, iar uneori chiar un comportament antisocial;

 Reactia de negare a modelului propus de adulti;

 Reactia de compensare a insuccesului într-un anumit domeniu;

 Reactia de hipercompensare, de afirmare într-un domeniu extrem de dificil;

 Reatia de emancipare, de eliberare de standardele impuse de adulti într-o forma radicala,

manifestata prin negarea valorilor si a normelor cu caracter social;

 Reactia de aderare la grup, în special la cel al semenilor;

7 IRP, Buletin informativ, Chisinau, 2005, nr. 2, pag. 2.

8 IRP, UNICEF, Justitia Juvenila, Buletin informativ, Chisinau, 2005, pag. 2.

 Reactia de pasiune fata de un anumit domeniu, care duce la formarea unei subculturi

specifice adolescentilor.9

Preview document

Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 1
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 2
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 3
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 4
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 5
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 6
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 7
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 8
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 9
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 10
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 11
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 12
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 13
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 14
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 15
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 16
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 17
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 18
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 19
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 20
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 21
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 22
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 23
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 24
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 25
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 26
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 27
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 28
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 29
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 30
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 31
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 32
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 33
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 34
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 35
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 36
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 37
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 38
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 39
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 40
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 41
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 42
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 43
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 44
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 45
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 46
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 47
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 48
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 49
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 50
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 51
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 52
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 53
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 54
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 55
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 56
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 57
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 58
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 59
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 60
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 61
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 62
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 63
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 64
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 65
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 66
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 67
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 68
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 69
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 70
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 71
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 72
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 73
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 74
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 75
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 76
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 77
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 78
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 79
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 80
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 81
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 82
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 83
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 84
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 85
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 86
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 87
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 88
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 89
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 90
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 91
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 92
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 93
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 94
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 95
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 96
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 97
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 98
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 99
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 100
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 101
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 102
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 103
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 104
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 105
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 106
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 107
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 108
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 109
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 110
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 111
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 112
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 113
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 114
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 115
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 116
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 117
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 118
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 119
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 120
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 121
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 122
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 123
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 124
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 125
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 126
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 127
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 128
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 129
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 130
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 131
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 132
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 133
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 134
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 135
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 136
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 137
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 138
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 139
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 140
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 141
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 142
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 143
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 144
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 145
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 146
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 147
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 148
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 149
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 150
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 151
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 152
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 153
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 154
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 155
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 156
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 157
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 158
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 159
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 160
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 161
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 162
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 163
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 164
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 165
Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic - Pagina 166

Conținut arhivă zip

  • Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic si Criminologic.pdf

Alții au mai descărcat și

Participanții în procesul penal. Succesorii, reprezentanții și substituiții procesuali

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PARTICIPANTII ÎN PROCESUL PENAL I.1. Delimitari conceptuale În urma savârsirii unei infractiuni ia...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Evaziune Fiscală

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Precizări terminologice Atât în vorbirea curentă, cât şi în literatura de specialitate, cuvântul „finanţe”...

Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune

INTRODUCERE O infracţiune poate fi săvârşită de una sau mai multe persoane. Practica a demonstrat că la comiterea unei fapte social periculoase...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Nerecurgerea la Forță

Introducere Organizaţiile internaţionale guvernamentale au apărut şi s-au dezvoltat îndeosebi după cel de al doilea război mondial. Ideea de...

Delincvența Juvenilă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DELINCVENŢA JUVENILĂ 1.1. Clarificări conceptuale Conceptul de „delincvenţă juvenilă” cuprinde două...

Poluarea apelor și implicațiile acesteia

CAPITOLUL I POLUAREA APELOR SI IMPLICATIILE ACESTEIA 1.Notiuni generale Ca resursa naturala esentiala desfasurarii tuturor proceselor biologice...

Inregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental

1. Precizări prealabile De- a lungul unei perioade de timp faţă de această categosrie de mijloace de probă s-au manifestat reţineri şi rezerve,...

Te-ar putea interesa și

Fenomenul criminalității în răndul minorilor

Actualitatea temei. În prezent, societatea este contaminată de un rău cu care luptă dintodeauna - criminalitatea. Acest fenomen datorită...

Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a...

Aspecte Generale Privitoare la Infracțiunea de Viol

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVITOARE LA INFRACŢIUNEA DE VIOL 1.1. Apariţia şi evoluţia violenţei sexuale asupra femeii Încă din perioada...

Delincvența juvenilă în mediul rural. asistența și consilierea minorului delincvent

ARGUMENT Infractorii sunt oameni de lângă noi, care, din diferite motive au fost marginalizaţi, discriminaţi, etc. (Judecător Lorena...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă

Capitolul I – Aspecte introductive 1. Importanţa ocrotirii justiţiei prin normele de drept penal Practica istorică demonstrează că , la orice...

Analiza teoretică și jurisprudențială a instigării

Capitolul I. Generalităţi privind participaţia penală. Secţiunea I. Preliminarii Calitatea de infractor revine acelei persoane care săvârşeşte...

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I „CRIMINALITATEA ŞI DREPTUL” 1.1. Conceptul de „criminalitate” - un concept multidimensional 1.1.1. Ca fenomen juridic....

Personalitatea infractorului minor

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Minorii fac parte din categoria de persoane cu un risc sporit de a se incadra în...

Ai nevoie de altceva?