Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 18227
Mărime: 59.50KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lect. univ. drd. LIVIU COMAN–KUND
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

1. Capitolul 1. Prezentare generală a Curţii Constituţionale

a României 3

1.1. Curtea Constituţională a României, valorificare a “modelului european” dar şi a experienţei româneşti 3

2. Capitolul 2. Curtea Constituţională a României şi contenciosul electoral 7

2.1. Rolul Curţii Constituţionale în cadrul alegerilor

prezidenţiale 7

2.2. Distincţia între contenciosul electoral şi contenciosul administrativ 10

2.3. Reglementare juridică 12

2.4. Contestarea înregistrării sau neînregistrării unei candidaturi prezidenţiale 15

2.4.1. Cine, când şi unde poate contesta? 15

2.4.2. Cine şi cum poate soluţiona contestaţia? 16

2.5. Contenciosul legat de campania electorală 19

2.5.1. Campania electorală ca element central al competiţiei

pentru putere 19

2.5.2. Incidente ale campaniei electorale soluţionate de

Curtea Constituţională a României 20

2.6. Contestarea alegerilor şi cererea de anulare 22

2.6.1. Votarea 22

2.6.2. Cererea de anulare a alegerilor 23

2.7. Hotărârea de validare a alegerilor prezidenţiale 26

2.8. Caracterul specializat al contenciosului electoral 29

2.8.1. Există conflict de competenţă între Curtea

Constituţională a României şi alte organe judiciare

în materia alegerilor rezidenţiale? 29

2.8.2. Curtea Constituţională se pronunţă “numai în drept” 31

2.8.3. Termenele de formulare şi forma contestaţiei 32

2.8.4. Caracterul de urgenţă al procedurii electorale 33

2.8.5. Soluţionarea litigiului 35

2.9. Practica Curţii Constituţionale a României în calitate de

instanţă de contencios electoral 36

2.9.1. Practica Curţii Constituţionale a României în materia

înregistrării sau neînregistrării unei candidaturi

prezidenţiale 38

2.9.2. Practica Curţii Constituţionale a României în materia

litigiilor apărute în campania electorală 42

2.9.3. Practica Curţii Constituţionale a României în materia

contestării alegerilor 43

2.9.4. Practica Curţii Constituţionale a României în materia

confirmării alegerilor 44

2.9.5. Aspecte din practica Curţii Constituţionale ce

justifică afirmaţia de caracter specializat al contenciosului electoral 46

2.9.6. Alte aspecte surprinse în hotărârile Curţii

Constituţionale 50

Concluzii 55

Extras din document

CAPITOLUL 1

PREZENTARE GENERALĂ A CURŢII CONSTITUŢIONALE

A ROMÂNIEI

1.1. Curtea Constituţională a României, valorificare a “modelului european”, dar şi a experienţei româneşti anterioare anului 1991

După decembrie 1989, şi în România s-au reconsiderat raporturile dintre individ şi societate, stat şi cetăţean, asigurându-se supremaţia drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti înscrise în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia europeană a drepturilor omului şi pactele internaţionale (Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, Pactul internaţional cu privire la drepturile economice sociale şi cultturale) prin abrogarea unor legi şi decrete care conţineau îngrădiri ale drepturilor omului, prin consacrarea unor instituţii cum ar fi: Curtea Constituţională, Contenciosul Administrativ, Avocatul Poporului.

Prin instituţionalizarea Curţii Constituţionale, Adunarea Constituantă din 1991 a reuşit să construiască o instituţie practică şi eficientă.

Conform prof. I.Muraru, Curtea Constituţională a României este o valorificare, la dimensiunile exigenţelor timpului pe care îl trăim, a experienţei româneşti şi din alte ţări, în perspectiva unei integrări organizatorice şi funcţionale, eficiente şi viabile în structurile juridice europene potrivit pactelor, tratatelor şi convenţiilor la care România este parte. Trebuie menţionat faptul că domeniul sau sfera de activitate precum şi atribuţiile precise ale acestei instituţii noi pentru sistemul românesc au fost stabilite de Legea fundamentală din 1991.

În România o precursoare a Curţii Constituţionale “poate” fi considerată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (denumită mai târziu Curtea Supremă de Justiţie). Am spus “poate” deoarece doar unele din atribuţiile Curţii de Casaţie şi Justiţie au fost preluate de Curtea Constituţională (avem în vedere controlul de constituţionalitate a legilor), astăzi Curtea Constituţională şi Curtea Supremă de Justiţie existând ca două instituţii distincte şi independente una faţă de alta.

În ceea ce priveşte modelul extern, Constituţia noastră s-a ataşat modelului european şi nu celui american, model cunoscut şi sub numele de “model Kelsian”

Pentru a avea o imagine cât mai clară asupra acestui aspect trebuie subliniat că instituţia nou creată în România a avut în vedere instituţia Consiliului Constituţional francez, fără a prelua, însă absolut toate aspectele de competenţă ale acestei instituţii; de altfel într-o primă variantă Comisia pentru elaborarea proiectului de Constituţie preconizase şi pentru România aceeaşi denumire, de Consiliu Constituţional, însă până la urmă a fost preferat termenul de Curte Constituţională, folosit şi în alte ţări (Austria, Italia, Rusia), tocmai spre a da şi mai bine expresie ideii înfăptuirii unei justiţii constituţionale

Potrivit art. 144 din Constituţia României , “Curtea Constituţională are următoarele atribuţii:

a) se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două camere, a Guvernului, a Curţii Supreme de Justiţie, a unui număr de cel puţin 25 de senatori, precum şi, din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;

b) se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori;

c) hotărăşte asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti privind neconstituţionalitatea legilor şi a ordonanţelor;

d) veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi confirmă rezultatele sufragiului;

Preview document

Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 1
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 2
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 3
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 4
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 5
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 6
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 7
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 8
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 9
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 10
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 11
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 12
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 13
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 14
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 15
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 16
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 17
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 18
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 19
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 20
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 21
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 22
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 23
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 24
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 25
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 26
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 27
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 28
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 29
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 30
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 31
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 32
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 33
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 34
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 35
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 36
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 37
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 38
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 39
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 40
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 41
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 42
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 43
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 44
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 45
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 46
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 47
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 48
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 49
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 50
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 51
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 52
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 53
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 54
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 55
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 56
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 57
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 58
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 59
Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Curtea Constitutionala a Romaniei, Instanta de Contencios Electoral.DOC

Alții au mai descărcat și

Curtea Constituțională

Potrivit dispozitiilor constitutionale tratatele internationale privind protectia drepturilor omului ratificate de statul român fac parte din...

Dreptul Constitutional Comparat - Sistemul Constitutional al Italiei

$1 Premise politice ale Constitutiei din 1947. Italia a trecut de la un regim politic totalitar, de la o dictatura de tip fascist, la un regim...

Curtea Constitutionala a Romaniei

1. Controlul Constituţionalităţii în România În România, controlul Constituţionalităţii işi găseşte reglementarea în art. 142-147 din Constituţie,...

Organizarea si Competenta Curtii Constitutionale

Domnia legii, caracteristica esentiala a statului de drept, impune obligatia respectarii legii si a suprematiei Constitutiei, dar, in acelasi timp,...

Sistemul constituțional italian

1 ISTORIC Italia contemporana a trecut, nu fara convulsii, de la un regim politic totalitar, de la o dictatura de tip fascist, la un regm politic...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Supremația Constituției și Fundamentele sale Teoretice

I. Fundamentarea supremaţiei constituţiei 1. Supremaţia Constituţiei În condiţiile în care constituţia este legea supremă a statului, având un...

Curtea Constituțională

I. Premisele creării Curţii Constituţionale Odată cu apariţia Constituţiei in lume, ca lege fundamentala şsi incontestabilă, caracterizată prin...

Te-ar putea interesa și

Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European

Pentru a argumenta motivul pentru care am ales să abordez această lucrare, consider că cel mai potrivit ar fi să citez din George Alexianu, care a...

Președintele României

ARGUMENT Potrivit Constituţiei, Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al...

Sistemul Electoral și Funcționalitatea sa în România

Stadiul cunoaşterii şi metodologia cercetării Aprofundarea multiplă şi diversificată, la care este supus sistemul electoral, independent ori în...

Procedura Civila

ACTIUNEA CIVILA CLASIFICAREA actiunilor civile: I. Dupa scopul material urmarit de reclamant: Actiune in realizarea dreptului óactiuni in...

Noțiunea și Elementele Statului

I. NOTIUNEA DE STAT Conceptul de stat este susceptibil de multiple definitii, în functie de epoca istorica luata drept reper si de pozitiile...

Drept Administrativ

1. Statul si separatia puterilor in stat. Termenul de stat este utilizat in 2 acceptiuni: - Accept. larga= statul reprez entitatea politica...

Drept Administrativ

1)Cum apreciati rolul executivului in dreptul public contemporan? Rolul executivului in dr publ contemporan nu e nici secundar, nici subordonat,...

Contencios Constitutional

1. Curtea Constituţională a României este un organ a. politic b. jurisdicţional c. politico-jurisdicţional ANS: C 2. Reguli specifice...

Ai nevoie de altceva?