Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Proiect
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 6088
Mărime: 33.37KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

1. Evoluția istorică a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) 2

2. Noțiune și natură juridică 3

3. Componența, organizarea și competența Curții 6

3.1. Curtea de Justiție 6

3.2. Tribunalul de Primă Instanță 10

3.3. Tribunalul Funcției Publice 12

4. Conflictele de competență și declinarea competenței 13

5. Concluzii 15

Bibliografie 16

Extras din document

1. Evoluția istorică a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)

Constituirea, organizarea și funcționarea Curții de Justiție sunt prevăzute în tratatele institutive, atât în Tratatul de la Paris (1951), cât și în Tratatele de la Roma (1957), precum și în cele două Protocoale cu privire la Statutul Curții de Justiție a Comunităților Europene (CJCE), care le completează. Convenția cu privire la unele instituții comune ale Comunităților Europene , prin care CJCE reprezintă o instituție unică, comună celor trei comunități distincte (CECO, CEE și CEEA) a realizat o armonizare între textele celor trei tratate. De asemenea, Regulamentul de procedură elaborat de Curte și aprobat de Consiliul de Miniștri a preluat și detaliat unele prevederi din cele două Protocoale amintite.

Pe măsura progresului construcției comunitare europene și a aderărilor succesive, numărul acțiunilor a crescut și a apărut necesitatea, pe de o parte, de a descongestiona activitatea Curții, și pe de altă parte, de a instaura un al doilea grad de jurisdicție.

Modificând Tratatele de la Paris și Roma, Actul Unic European (AUE) a autorizat Curtea să solicite Consiliului crearea, alături de ea, a unei jurisdicții de primă instanță. Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene a fost creat la solicitarea Curții prin decizia Consiliului din 24 octombrie 1988 . Tribunalul de Primă Instanță a completat în acest fel cadrul jurisdicțional comunitar, CJCE fiind, de la această dată, compusă din două jurisdicții independente: Curtea de Justiție și Tribunalul de Primă Instanță.

În Tratatul instituind Comunitatea Europeană au fost consacrate 25 de articole în cadrul Secțiunii a IV-a din Capitolul I (Dispoziții instituționale) al Titlului I din Partea a V-a a Tratatului. De asemenea, unele modificări și completări au fost aduse prin Tratatul de la Nisa din februarie 2001, precum și prin Protocolul anexă la acesta, cuprinzând Statutul Curții de Justiție a Comunităților Europene.

Între timp, datorită creșterii volumului de muncă al Tribunalului de Primă Instanță și în conformitate cu Declarația nr. 16 referitoare la articolul 225 din Tratatul CE anexată la Actul Final al Conferinței care a pregătit Tratatul de la Nisa, a fost nevoie de crearea unei noi camere jurisdicționale competente pentru a lua hotărâri în primă instanță în litigiile dintre Comunitate și agenții ei.

Astfel, prin decizia sa din 2 noiembrie 2004, Consiliul a alăturat Tribunalului de Primă Instanță și Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene . Crearea acestei instanțe specializate a permis eliminarea din competența Tribunalului de Primă Instanță a litigiilor dintre Comunități și funcționarii acestora în temeiul art. 236 din TCE și a art. 152 din TCEEA, inclusiv în litigiile dintre orice organe sau agenții și funcționarii acestora pentru care competența era atribuită Curții de Justiție.

Cel mai recent document prin care s-a reglementat organizarea și funcționarea Curții de Justiție este Tratatul de la Lisabona, care a adus unele modificări atât Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), cât și a Tratatului instituind Comunitatea Europeană (TCE). Astfel, în temeiul art. 13 TUE (versiunea consolidată), s-a stabilit ca denumirea acestei instituții să fie „Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, iar prin dispozițiile art. 19 TUE au fost completate prevederile tratatelor precedente, în ceea ce privește organizarea și funcționarea Curții de Justiție.

2. Noțiune și natură juridică

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE/CJE) este o instituție comunitară comună celor două comunități europene care are ca atribuție principală asigurarea respectării dreptului comunitar în aplicarea și interpretarea actelor normative comunitare. În ceea ce privește pilonul doi și trei precum și cu privire la Consiliul European, Curtea nu deține competențe în afara misiunii de a se pronunța în problemele de delimitare ale competențelor comunitare de cele ale competențelor conferințelor interguvernamentale și de cele introduse prin Tratatele de la Amsterdam și Nisa .

Potrivit Tratatului de la Lisabona, însă Curtea de Justiție a Uniunii Europene cuprinde: Curtea de Justiție, Tribunalul de Primă Instanță și Tribunalul Funcției Publice. Misiunile esențiale ale acestor instanțe sunt examinarea legalității actelor juridice ale Uniunii și asigurarea interpretării și aplicării uniforme a dreptului Uniunii Europene.

Poziția importantă a CJE în cadrul instituțiilor comunitare este în strânsă legătură cu caracterul Comunității care apare ca o comunitate a dreptului. Astfel, Comunitatea are o funcție legislativă prin organele sale, iar executarea și aplicarea actelor sale normative este atât de competența și obligația organelor sale, cât și ale statelor membre. În același timp, procesul de aplicare a normelor comunitare este supus prin dreptul originar unui control jurisdicțional independent care este realizat de CJE. Curtea fiind menită să asigure o interpretare unitară a dreptului comunitar pe întreg teritoriul comunitar apare ca organul jurisdicțional comunitar. Totodată, ca natură juridică având în vedere că are o competență obligatorie și nu opțională pentru statele membre, are calitatea de organ jurisdicțional supranațional veritabil .

Preview document

Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 1
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 2
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 3
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 4
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 5
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 6
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 7
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 8
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 9
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 10
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 11
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 12
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 13
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 14
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 15
Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Curtea de Justitie a Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Juridic în Țările Uniunii Europene

Capitolul I Consideraţii generale privind sistemul judiciar European Statele Unite ale Europei pe care le anticipa Winston Churcil în discursul...

Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu

Introducere Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 191 - 193 ale Tratatului CE, la care se adaugă articolele 11 şi...

Uniunea Europeană - Federație sau Confederație

INTRODUCERE Dincolo de tratate şi de evoluţiile concrete care rezultă din semnarea acestora de către state, problema de fond a Uniunii Europene...

Sistemul instituțional al Uniunii Europene

CAPITOLUL I: INSTITUTII FUNDAMENTALE Uniunea Europeana dispune de un cadru institutional unic, care cuprinde: Parlamentul European; Consiliul...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1. PRELIMINARII Motto: „Nimic nu este posibil fara oameni, nimic nu este durabil fara institutii. Institutiile pot, daca sunt bine construite, sa...

Carta Drepturilor Fundamentale

I. INTRODUCERE Elaborată de o convenţie ce a reunit instituţiile europene, reprezentaţi ai parlamentelor naţionale, jurişti, cadre universitare şi...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Introducere Într-un context general, evoluţiile din ultimii ani din cadrul Uniunii Europene au făcut ca statele membre să se confrunte cu...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene în raport cu suveranitatea și independența statelor membre

1.1. Curtea de Justiție a Uniunii Europene - instanță supranațională Timp de secole, în cazul conflictelor interstatale, conform principiului jus...

Te-ar putea interesa și

Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu

Introducere Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 191 - 193 ale Tratatului CE, la care se adaugă articolele 11 şi...

Sistemul instituțional al Uniunii Europene

CAPITOLUL I: INSTITUTII FUNDAMENTALE Uniunea Europeana dispune de un cadru institutional unic, care cuprinde: Parlamentul European; Consiliul...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1. PRELIMINARII Motto: „Nimic nu este posibil fara oameni, nimic nu este durabil fara institutii. Institutiile pot, daca sunt bine construite, sa...

Sistemul Instituțional al Uniunii Europene

CAPITOLUL I NOTIUNI SI PRINCIPII ALE SISTEMULUI INSTITUTIONAL AL UE 1.1. Noţiuni introductive. Uniunea Europeana dispune de un cadru...

Sistemul instituțional al UE

1. Prezentarea cadrului instituţional Instituţiile Uniunii Europene au fost create pentru a da expresie unei apropieri din ce în ce mai reale a...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Introducere Într-un context general, evoluţiile din ultimii ani din cadrul Uniunii Europene au făcut ca statele membre să se confrunte cu...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene în raport cu suveranitatea și independența statelor membre

1.1. Curtea de Justiție a Uniunii Europene - instanță supranațională Timp de secole, în cazul conflictelor interstatale, conform principiului jus...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Cap.I Scurt istoric al înfiinţării şi activităţii UE Cuvântul Europa din punct de vedere etimologic provine...

Ai nevoie de altceva?