Darea și Luarea de Mită

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 28501
Mărime: 147.54KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Mihai Dumitru,Facultatea de Drept" Al. Ioan cuza" Iasi

Cuprins

ABREVIERI 2

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE 3

I.1 NOŢIUNEA DE CORUPŢIE ŞI FACTORII DETERMINAŢI AI INFRACŢIUNII DE CORUPŢIE 3

I.2 EVOLUŢII ISTORICE PRIVIND INCRIMINAREA FAPTELOR DE CORUPŢIEI 5

I.3 PREVENIREA, DESCOPERIREA ŞI SANCŢIONAREA FAPTELOR DE CORUPŢIE 12

CAPITOLUL II

INFRACŢIUNEA DE LUARE DE MITĂ 15

II.1 CONŢINUTUL JURIDIC 15

II. 2 OBIECTUL INFRACŢIUNII 15

II.2.1 OBIECTUL JURIDIC SPECIAL 15

II.2.2 OBIECTUL MATERIAL 15

II.3 SUBIECŢII INFRACŢIUNII 15

II.3.1 SUBIECTUL ACTIV 15

II.3.2 SUBIECTUL PASIV 42

II.3.3 SITUAŢIA PREMISĂ 15

II 4 CONŢINUTUL CONSTITUTIV 43

II.4.1 LATURA OBIECTIVĂ 43

II.4.1.1 Elementul material 43

II.4.1.2 Urmarea socialmente periculoasă 48

II.4.1.3 LEGĂTURA DE CAUZALITATE 48

II.4.2 LATURA SUBIECTIVĂ 49

II.5 FORMELE ŞI MODALITĂŢILE DE SĂVÂRŞIRE A INFRACŢIUNII DE LUARE DE MITĂ ŞI SANCŢIONAREA ACESTEIA 15

CAPITOLUL III

INFRACŢIUNE DEDICATĂ ÎN INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE 52

III.1 DELIMITAREA INFRACŢIUNII DE LUARE DE MITĂ DE ALTE INFRACŢIUNI 52

III.2 PARCHETULUI NAŢIONAL ANTICORUPŢIE - INSTITUŢIE SPECIALIZATĂ ÎN COMBATEREA FAPTELOR DE CORUPŢIE 56

III.2.1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PARCHETULUI NAŢIONAL ANTICORUPŢIE 57

III.2.2 MANDATUL PROCURORILOR DIN CADRUL PARCHETULUI NAŢIONAL ANTICORUPŢIE 58

CONCLUZII 62

BIBLIOGRAFIE 15

Extras din document

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE

I.1 Noţiunea de corupţie şi factori determinanţi ai infracţiunii de corupţie

Corupţia este definită ca fiind o stare de abatere de la moralitate, de la datorie. Cuvântul provine de la termenul coruptio, caracterizând folosirea abuzivă de către o persoană a funcţiei de intermediar sau de decizie pe care o îndeplineşte, pentru a acorda celui care corupe sau comunitaţii de interese pe care acesta o reprezintă, un avantaj economic şi administrativ, schimbul unei sume de bani, a unor cadouri, a unor deplasări, excursii, concedii sau al unor foloase necuvenite. Tot corupţie înseamnă şi folosirea de către o persoană a funcţiei sau poziţiei sale publice, pentru a eluda sau evita îndeplinirea unor norme, baremuri sau proceduri legale, la obţinerea în folosul ei a unor avantaje materiale sau a unor funcţii profesionale sau administrative.

Faptele de aceste fel pun în pericol desfăşurarea activităţii statului şi a tuturor sectoarelor vieţii sociale.

Corupţia constituie o ameninţare pentru democraţie, pentru supremaţia dreptului, echităţii sociale şi a justiţie, erodează principiile unei administraţii eficiente, subminează economia de piaţă şi pune în pericol stabilirea instituţiilor statale.

Deşi există nenumărate studii pe marginea acestei teme nu s-a ajuns până acum la o definiţie universal valabilă şi unanim acceptată, care să acopere toate actele şi faptele posibile şi care să constituie în orice jurisdicţie acte de corupţie

Factorii care determină existenţa corupţiei sunt de o mare diversitate, putând fi grupaţi în două categorii:

- factori de ordin general

- factori specifici

Cauze de ordin general pot fi:

- costul ridicat al vieţii, cu o tendinţă de creştere economică;

- degradarea economiei, cu consecinţa pauperizării cetăţenilor;

- lipsa de elasticitate a politicii fiscale;

- inexistenţa unor reglementări legale adecvate realităţii din ţara noastră la acest moment.

Se pot enumera ca şi cauze specifice:

- ordinul politic;

- ordinul juridic;

- ordinul administrativ;

- oridinul socio-cultural.

În cadrul acestora, o influenţă deosebită o au factorii de ordin administrativ.

Astfel perpetuarea birocraţiei face aproape obligatorie obţinerea bunăvoinţei funcţionarului pentru rezolvarea oricărei probleme.

Numai prin înlăturarea sistemului greoi de rezolvarea administrativă a cererilor cetăţenilor se poate promova un climat social defavorabil luării şi dării de mită, traficul de influenţă, primirea de foloase precum şi altor fapte de abatere de la morală.

Salarizarea insuficientă a funcţionarilor publici, determină coruptibilitatea acestora precum şi o anumită toleranţă socială de a se ajunge pe căi nelegale la rezolvarea unor probleme.

În Codul penal, infracţiunile de corupţie sunt următoarele:

- luarea de mită ;

- darea de mită ;

- primirea de foloase necuvenite ;

- traficul de influenţă

Luarea de mită, prevăzută în art. 254 C. pen., este definită ca fapta funcţionarului care, pentru a-şi încălca îndatoririle de serviciu sau pentru a îndeplini un act ce intră în atribuţiunile sale primeşte sau pretinde foloase materiale ori acceptă posibilitatea de îmbogaţire. Infracţiunea are şi o formă agravantă în cazul în care funcţionarul respectiv are atribuţii de control.

Darea de mită, prevăzută în art. 255 C. pen., este fapta de corupere a unui funcţionar prin promisiunea, oferirea sau darea unor foloase materiale pentru ca aceasta să-şi încalce îndatoririle de serviciu sau pentru a şi le îndeplini necorespunzător.

În art. 256 C. pen., infracţiunea de primire de foloase necuvenite, se referă la fapta funcţionarului de a primi, direct sau indirect, bani sau alte foloase, după ce a îndeplinit un act în virtutea funcţiei sale şi care era obligat în temeiul acesteia.

Traficul de influenţă, prevăzut în art. 257 al C. pen., este o infracţiune în legătură cu serviciul, ce constă în fapta unei persoane de a primi sau pretinde bunuri sau acceptarea unor promisiuni în acest sens, pentru a înterveni pe lângă un funcţionar competent să îndeplinescă un anumit act, în scopul de a-l determina să-l facă sau nu.

Dacă infracţiunea este savârşită de un funcţionar care are şi el atribuţii în legătură cu actul ce intră în competenţa celuilalt funcţionar, va exista un concurs ideal de infracţiuni între luarea de mită şi traficul de influenţă

I.2 Evoluţii istorice privind incriminarea faptelor de corupţie

Istoria societăţii umane pune în evidenţă faptul că infracţionalitatea şi corupţia, sub toate formele de manifestare (delapidare, trafic de influenţă, abuz de încredere sau de funcţii, dare şi luare de mită, concurenţă neloială, evaziune fiscală , bancrută frauduloasă, obţinere de foloase necuvenite, etc.) a existat şi s-a manifestat cu diverse extensii şi intensităţi, din cele mai vechi timpuri .

Preview document

Darea și Luarea de Mită - Pagina 1
Darea și Luarea de Mită - Pagina 2
Darea și Luarea de Mită - Pagina 3
Darea și Luarea de Mită - Pagina 4
Darea și Luarea de Mită - Pagina 5
Darea și Luarea de Mită - Pagina 6
Darea și Luarea de Mită - Pagina 7
Darea și Luarea de Mită - Pagina 8
Darea și Luarea de Mită - Pagina 9
Darea și Luarea de Mită - Pagina 10
Darea și Luarea de Mită - Pagina 11
Darea și Luarea de Mită - Pagina 12
Darea și Luarea de Mită - Pagina 13
Darea și Luarea de Mită - Pagina 14
Darea și Luarea de Mită - Pagina 15
Darea și Luarea de Mită - Pagina 16
Darea și Luarea de Mită - Pagina 17
Darea și Luarea de Mită - Pagina 18
Darea și Luarea de Mită - Pagina 19
Darea și Luarea de Mită - Pagina 20
Darea și Luarea de Mită - Pagina 21
Darea și Luarea de Mită - Pagina 22
Darea și Luarea de Mită - Pagina 23
Darea și Luarea de Mită - Pagina 24
Darea și Luarea de Mită - Pagina 25
Darea și Luarea de Mită - Pagina 26
Darea și Luarea de Mită - Pagina 27
Darea și Luarea de Mită - Pagina 28
Darea și Luarea de Mită - Pagina 29
Darea și Luarea de Mită - Pagina 30
Darea și Luarea de Mită - Pagina 31
Darea și Luarea de Mită - Pagina 32
Darea și Luarea de Mită - Pagina 33
Darea și Luarea de Mită - Pagina 34
Darea și Luarea de Mită - Pagina 35
Darea și Luarea de Mită - Pagina 36
Darea și Luarea de Mită - Pagina 37
Darea și Luarea de Mită - Pagina 38
Darea și Luarea de Mită - Pagina 39
Darea și Luarea de Mită - Pagina 40
Darea și Luarea de Mită - Pagina 41
Darea și Luarea de Mită - Pagina 42
Darea și Luarea de Mită - Pagina 43
Darea și Luarea de Mită - Pagina 44
Darea și Luarea de Mită - Pagina 45
Darea și Luarea de Mită - Pagina 46
Darea și Luarea de Mită - Pagina 47
Darea și Luarea de Mită - Pagina 48
Darea și Luarea de Mită - Pagina 49
Darea și Luarea de Mită - Pagina 50
Darea și Luarea de Mită - Pagina 51
Darea și Luarea de Mită - Pagina 52
Darea și Luarea de Mită - Pagina 53
Darea și Luarea de Mită - Pagina 54
Darea și Luarea de Mită - Pagina 55
Darea și Luarea de Mită - Pagina 56
Darea și Luarea de Mită - Pagina 57
Darea și Luarea de Mită - Pagina 58
Darea și Luarea de Mită - Pagina 59
Darea și Luarea de Mită - Pagina 60
Darea și Luarea de Mită - Pagina 61
Darea și Luarea de Mită - Pagina 62
Darea și Luarea de Mită - Pagina 63
Darea și Luarea de Mită - Pagina 64
Darea și Luarea de Mită - Pagina 65
Darea și Luarea de Mită - Pagina 66
Darea și Luarea de Mită - Pagina 67
Darea și Luarea de Mită - Pagina 68
Darea și Luarea de Mită - Pagina 69
Darea și Luarea de Mită - Pagina 70
Darea și Luarea de Mită - Pagina 71
Darea și Luarea de Mită - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Darea si Luarea de Mita.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Interdisciplinare Privind Criminalitatea în Domeniul Corupției

INTRODUCERE Coruptia in Romania este evaluata ca fiind foarte mare de catre diverse studii (Transparency International, PricewaterhouseCoopers,...

Tratatul de aderare a României la UE

Titlul lucrării:¬ „Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană-negocieri prevederi şi impact” INTRODUCERE MOTIVAREA TEMEI DE DISERTAŢIE...

Corupția

Introducere Societatea contemporană a ajuns într-un moment când se poate spune că fenomenul corupţiei are dimensiuni universale, având un impact...

Darea de Mită

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL GENERAL AL CORUPŢIEI Secţiunea 1: Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei...

Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc

Capitolul I Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale Problema răspunderii penale a...

Urmărirea penală a minorilor

INTRODUCERE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra...

Răspunderea Penală a Persoanei Juridice

I.Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice-scurt istoric Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice nu este o creaţie a epocii...

Procedura penală în cauzele cu infractori minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Te-ar putea interesa și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Aspecte Interdisciplinare Privind Criminalitatea în Domeniul Corupției

INTRODUCERE Coruptia in Romania este evaluata ca fiind foarte mare de catre diverse studii (Transparency International, PricewaterhouseCoopers,...

Infractiuni contra Intereselor Publice Savarsite de Functionari Publici si alti Functionari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite

CAPITOLUL I. Fenomenul corupţiei şi necesitatea prevenirii şi combaterii acestuia Secţiunea I. Consideraţii introductive 1.Apariţia şi evoluţia...

Darea de mită

Introducere Fenomenul corupției este analizat în această lucrare cu instrumentele literaturii neo-instituționaliste economice, politologice și...

Coruptia si Licitatia

Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pâna în prezent unul dintre cele mai grave si mai raspândite...

Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate În condițiile în care Republica Moldova ține o poziție solidară față de cursul strategic spre...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Corupție

CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Explicaţii preliminare Cuvântul corupţie vine de la termenul latin „CORUPTIO”, caracterizând o anumită...

Ai nevoie de altceva?