Delapidare

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 19748
Mărime: 71.60KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Cap. I.Aspecte generale privind cercetarea criminalisticã a infracþiunii de delapidare.4

Concept ºi caracterizare4

Planificarea urmãririi penale în cercetarea delapidãrii.8

Elaborarea ºi verificarea versiunilor10

Probleme pe care trebuie sã le lãmureascã cercetarea11

Cap. II.Verificarea gestiunii.19

Verificarea evidenþei scriptice19

Ascultarea persoanelor.30

Cercetarea la faþa locului.36

Cap.III.Ordonarea de expertize ºi valorificarea concluziilor acestora44

Ordonarea de expertize judiciare44

Aprecierea ºi valorificarea probelor de cãtre organul judiciar54

Cap. IV.Efectuarea percheziþiei ºi ridicarea de acte sau obiecte.55

Efectuarea percheziþiei.Noþiuni generale.55

Pregãtirea în vederea efectuãrii percheziþiei.56

Percheziþia încãperii58

Percheziþia la locul de muncã(birouri, ateliere, magazii etc.)60

Verificarea ºi ridicarea de înscrisuri ºi obiecte61

Fixarea rezultatelor percheziþiei ºi ale ridicãrii de înscrisuri.62

Bibliografie65

Extras din document

§ I.CONCEPT ªI CARACTERIZARE.

Dintre infracþiunile contra patrimoniului , delapidarea prezintã cel mai ridicat pericol social, atât datoritã pagubelor pricinuite, cât ºi faptul cã persoana ce o comite nesocoteºte obligaþiile de fidelitate ºi probitate care incubã oricãrui gestionar sau administrator al bunurilor încredinþate .

Potrivit legii , infracþiunea de delapidare constã în însuºirea, folosirea sau traficarea de cãtre un funcþionar, în interesul sãu ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri, pe care le gestioneazã sau administreazã.

Sustragerile sãvârºite prin folosirea atribuþiunilor de serviciu constituie cele mai periculoase forme de sustragere din patrimoniul unitãþilor economice.

Dat fiind faptul cã acestea sunt acoperite cu acte fictive sau printr-un alt procedeu, descoperirea lor este mai dificilã . In afarã de acestea, dacã ele sunt sãvârºite de un grup organizat, cauzeazã mari prejudicii patrimoniului unitãþilor economice .

Caracterul deosebit de periculos al infracþiunii de delapidare decurge din faptul cã aceastã infracþiune produce urmãri dãunãtoare pentru patrimoniul unitãþilor economice ºi pentru relaþiile sociale privind acest patrimoniu, precum ºi din împrejurarea cã infracþiunea este sãvârºitã de o persoanã cãreia i s-au dat în primire si pãstrare anumite bunuri ce aparþin unor persoane juridice ºi care aduce astfel atingere ºi relaþiilor sociale privind activitatea acestor servicii .

De aceea, sustragerile constituie una dintre cele mai grave infracþiuni, iar lupta împotriva lor , una ditre sarcinile primordiale ale organelor de urmãrire penalã ºi justiþie.

Aceastã luptã va avea efectul urmãrit numai când fiecare caz de delapidare va fi descoperit la timp, numai dacã toþi vinovaþii vor fi descoperiþi ºi traºi la rãspundere penalã ºi numai dacã se vor lua mãsuri de prevenire a sustragerilor. Pentru obþinerea acestui rezultat este în primul rând necesar sã se asigure un înalt nivel calitativ cercetãrilor desfãºurate în vederea descoperirii infracþiunii ºi sã se aplice cu îndemânare mijloacele tehnice- ºtiinþifice ºi procedeele tactice de cercetare elaborate de criminalisticã .

Pentru existenþa infracþiunii, în afara acþiunii de sustragere se cer îndeplinite, cumulativ, douã condiþii respectiv;

-bunurile ce formeazã obiectul activitãþii ilicite sã aparþinã unei persoane juridice;

-fãptuitorul-funcþionar sã aibã calitatea de gestionar sau administrator al bunurilor.

Gestionarul este angajatul unitãþii care are, ca atribuþii principale de serviciu, primirea, pãstrarea ºi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosirea sau deþinerea - chiar temporarã - unei unitãþi, indiferent de locul unde se aflã bunurile sau de modul de dobândire a acestora, este considerat gestionar ºi persoana care gestioneazã în fapt anumite bunuri.

Spre deosebire de gestionare, administrarea presupune un complex de acte de dispoziþie cum sunt: planificarea, aprovizionarea, desfacerea, repartizarea, plãþile etc. vizând, deci, efectuarea unor operaþii asupra bunurilor ce aparþin unor unitãþi în raport cu natura ºi scopul patrimoniului acestuia. Astfel de acte de dispoziþie sunt atributul conducãtorilor unitãþii - director, contabil, inginer-ºef º.a. dar, dacã prin ele s-ar însuºi, folosi sau trafica bunuri din patrimoniul acesteia , cei în cauzã sãvârºesc infracþiunea de delapidare.

Elementul material al faptei constã în sustragerea bunurilor din patrimoniul unitãþii, care se poate realiza prin mai multe modalitãþi faptice însuºire, folosire sau traficare .

Preview document

Delapidare - Pagina 1
Delapidare - Pagina 2
Delapidare - Pagina 3
Delapidare - Pagina 4
Delapidare - Pagina 5
Delapidare - Pagina 6
Delapidare - Pagina 7
Delapidare - Pagina 8
Delapidare - Pagina 9
Delapidare - Pagina 10
Delapidare - Pagina 11
Delapidare - Pagina 12
Delapidare - Pagina 13
Delapidare - Pagina 14
Delapidare - Pagina 15
Delapidare - Pagina 16
Delapidare - Pagina 17
Delapidare - Pagina 18
Delapidare - Pagina 19
Delapidare - Pagina 20
Delapidare - Pagina 21
Delapidare - Pagina 22
Delapidare - Pagina 23
Delapidare - Pagina 24
Delapidare - Pagina 25
Delapidare - Pagina 26
Delapidare - Pagina 27
Delapidare - Pagina 28
Delapidare - Pagina 29
Delapidare - Pagina 30
Delapidare - Pagina 31
Delapidare - Pagina 32
Delapidare - Pagina 33
Delapidare - Pagina 34
Delapidare - Pagina 35
Delapidare - Pagina 36
Delapidare - Pagina 37
Delapidare - Pagina 38
Delapidare - Pagina 39
Delapidare - Pagina 40
Delapidare - Pagina 41
Delapidare - Pagina 42
Delapidare - Pagina 43
Delapidare - Pagina 44
Delapidare - Pagina 45
Delapidare - Pagina 46
Delapidare - Pagina 47
Delapidare - Pagina 48
Delapidare - Pagina 49
Delapidare - Pagina 50
Delapidare - Pagina 51
Delapidare - Pagina 52
Delapidare - Pagina 53
Delapidare - Pagina 54
Delapidare - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Delapidare
  • BIBLIOGR.DOC
  • CUPRINS.DOC
  • INFRDLP1.DOC
  • INFRDLP2.DOC
  • INFRDLP3.DOC
  • INFRDLP4.DOC

Alții au mai descărcat și

Delapidarea

CAP. I OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL SECŢIUNEA l NOŢIUNEA DE PATRIMONIU - OBIECT AL OCROTIRII PENALE Încă din cele mai...

Metodologia cercetarii traficului si consumului de droguri

Aflarea adevărului este cel mai anevoios proces într-o societate, mai ales cum este societatea de astăzi, în care oamenii amestecă în proporţii:...

Recidiva

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RECIDIVA Secţiunea I. Aspecte generale ale pluralităţii de infracţiuni Pluralitatea de infracţiuni...

Mărturia Mincinoasă

Introducere Justiţia, în relaţia cu echitatea, se dovedeşte a fi un principiu de coordonare dintre fiinţele subiective. De altfel, latinescul...

Bugetul Public Național

1. BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL 1.1. CONSIDERAŢII GENERALE Economia publică, prin dimensiunea şi complexitatea ei, nu-şi poate desfăşura activitatea...

Abuzul în Serviciu

INTRODUCERE Faptul că fenomenul abuzul a existat din cele mai vechi timpuri, constituind până în prezent unul dintre cele mai grave şi mai...

Ultrajul

Capitolul l. Noţiuni introductive privind infracţiunea de ultraj 1.5 Noţiunea de autoritate În sistemul de organizare al societăţii un rol...

Furtul Calificat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA PTRIMONIU ŞI LA OCROTIREA ACESTUIA SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA DE PATRIMONIU ŞI OCROTIREA ACESTUIA...

Ai nevoie de altceva?