Delincvența Juvenilă

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 31680
Mărime: 105.42KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DELINCVENŢA JUVENILĂ 4

1.1. Clarificări conceptuale 4

1.2. Conceptul de delincvenţă juvenilă în dreptul penal român 6

1.3. Conceptul de delincvenţă juvenilă în dreptul penal comparat. 10

1.4. Importanţa prevenirii manifestărilor deviante şi delincvente în rândul minorilor 13

CAPITOLUL II. RĂSPUNDEREA PENALĂ A MINORULUI 16

2.1. Istoric privind răspunderea penală a minorului 16

2.2. Evoluţia legislaţiei privind răspunderea penală a minorului 26

2.2.1. Drept penal român 26

2.2.2. Sistemul de reeducare a minorului infractor în legislaţia penală comparată 35

2.2.2.1. ANGLIA şi ŢARA GALILOR 39

2.2.2.2 SCOŢIA 42

2.2.2.3. MODELUL ŢĂRILOR NORDICE 44

2.2.2.4. MODELUL DANEZ 46

2.2.2.5. SISTEMUL BELGIAN 47

CAPITOLUL III. COMUNITATEA EUROPEANĂ ŞI LEGISLAŢIA ÎN MATERIA RĂSPUNDERII PENALE A MINORILOR INFRACTORI 49

3.1. Regimul de sancţionare şi tratament al tinerilor delincvenţi 49

3.2. Administrarea comunitară a justiţiei penale 54

3.3. Modalităţi de aplicare a legislaţiei penale minorilor în perspectiva comunităţilor europene 59

3.3.1. Prestarea muncii în folosul comunităţii 60

3.3.2. Sistemul de probaţiune pentru minori 67

CAPITOLUL IV. PROPUNERI DE LEGE FERENDA PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ A MINORULUI ÎN DREPTUL PENAL ROMÂN 70

4.1. Legislaţia penală a minorului şi integrarea europeană 70

4.2. Programe de intervenţie psiho-socială timpurie în prevenirea comportamentelor infracţionale ale minorilor 75

4.3. Repere pentru un program unitar de prevenire a delincvenţei juvenile 77

CAPITOLUL V. ASPECTE PRIVIND DELINCVENŢA JUVENILĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 83

5.1. RĂSPUNDEREA PENALĂ A MINORILOR DELINCVENŢI 87

5.2. SISTEMUL PREVENTIV. 91

ANEXĂ. REGULAMENTUL CENTRULUI DE PLASAMENT TEMPORAR AL MINORILOR AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE 98

I. Principii generale 98

II. Atribuţii şi sarcini 99

III. Evidenta copiilor in centru 101

IV. Organizarea centrelor de plasament 102

V. Drepturile materiale asigurate 103

VI. Personalul centrului de plasament temporar al minorului 103

VII. Încrederea copiilor 105

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 107

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND

DELINCVENŢA JUVENILĂ

1.1. Clarificări conceptuale

Conceptul de „delincvenţă juvenilă” cuprinde două noţiuni distincte care trebuie precizate şi anume conceptul de „delincvenţă” şi cel de „juvenil”. Deşi ambii termeni au intrat în limbajul comun şi par cu semnificaţii bine determinate şi univoce, ei sunt folosiţi adesea cu înţelesuri diferite. Termenul de „delincvenţa juvenilă” nu este întâlnit nici în legislaţia penală din ţara noastră, nici în dreptul pozitiv din alte ţări, el fiind o creaţie a doctrinei penale şi a teoriilor criminologice sau sociologice în încercările lor de a grupa o serie de infracţiuni în funcţie de criterii de vârstă, considerându-se în mod justificat, că faptele penale prezintă o serie de particularităţi determinate de nivelul de maturitate biologică şi cu precădere mintală a subiectului activ al infracţiunii.

Conceptul de „delincvenţă juvenilă” are la origine şi anume în limba latină, cuvinte cu înţelesuri diferite. Verbul „delinquere” avea înţelesuri diferite – respectiv accepţia de „a greşit”, „a scăpa din vedere”, „a lipsi”, substantivul „delictum” însemnă în primul rând „greşeală”; în timp ce prin „crimen” se înţelegea „crimă” la care se asocia semnificaţiile de „acuzare” „imputare”, „pricină a unui rău” . În literatura anglo-saxonă de specialitate, cu precădere în cea nord-americană, termenul de „delincvenţă” a păstrat semnificaţia sa originară (delinquency), care nu se confundã cu sfera şi conţinutul noţiunii de „criminalitate” (criminality).

Prin delincvenţă se înţelege o serie de fapte ilicite, indiferent dacă au sau nu un caracter penal (fuga de la domiciliu, absenţa repetată şi îndelungată de la şcoală, abandonând şcoala nemotivat de cauze obiective, precum şi anumite fapte imorale care nu constituie infracţiuni).

Termenul de „delincvenţă juvenilă” a fost introdus şi generalizat cu intenţia de a nu asocia conotaţiile prea grave ale conceptului de „criminalitate” cu faptele comise de minori, cărora pentru o faptă similară cu cea comisă de un adult nu li se aplica aceleaşi pedepse şi în nici un caz sancţiuni prevăzute pentru crime.

În Franţa şi Italia termenul de „criminalitate juvenilă” este întâlnit cu precădere în literatura juridică, în timp ce sintagma „delincvenţă juvenilă” este folosită mai frecvent în studiile şi cercetările criminologice, sociologice şi psihologice.

Referitor la delincvenţa juvenilă în unele lucrări întâlnim şi termenul de „predelincvenţă”. El desemnează în mod nediferenţiat fie situaţia minorului care, deşi a săvârşit o faptă prevăzută de lege, nu răspunde totuşi datorită vârstei, fie situaţia minorului care are un comportament imoral, fără ca faptele respective să fie prevăzute de legea penală.

În ţara noastră în asemenea situaţii sunt încadraţi în categoria „copiilor în pericol” de a comite fapte penale datorită condiţiilor necorespunzătoare de mediu social şi a unei ambianţe imorale care favorizează sau pot induce comportamente deviante.

Conceptul de „delincvenţă” nu este sinonim, nu se confundă cu noţiunea de „devianţă” sfera conceptului de „devianţă” este mai largă şi cuprinde ca formă particulară noţiunea de „delincvenţă”.

Preview document

Delincvența Juvenilă - Pagina 1
Delincvența Juvenilă - Pagina 2
Delincvența Juvenilă - Pagina 3
Delincvența Juvenilă - Pagina 4
Delincvența Juvenilă - Pagina 5
Delincvența Juvenilă - Pagina 6
Delincvența Juvenilă - Pagina 7
Delincvența Juvenilă - Pagina 8
Delincvența Juvenilă - Pagina 9
Delincvența Juvenilă - Pagina 10
Delincvența Juvenilă - Pagina 11
Delincvența Juvenilă - Pagina 12
Delincvența Juvenilă - Pagina 13
Delincvența Juvenilă - Pagina 14
Delincvența Juvenilă - Pagina 15
Delincvența Juvenilă - Pagina 16
Delincvența Juvenilă - Pagina 17
Delincvența Juvenilă - Pagina 18
Delincvența Juvenilă - Pagina 19
Delincvența Juvenilă - Pagina 20
Delincvența Juvenilă - Pagina 21
Delincvența Juvenilă - Pagina 22
Delincvența Juvenilă - Pagina 23
Delincvența Juvenilă - Pagina 24
Delincvența Juvenilă - Pagina 25
Delincvența Juvenilă - Pagina 26
Delincvența Juvenilă - Pagina 27
Delincvența Juvenilă - Pagina 28
Delincvența Juvenilă - Pagina 29
Delincvența Juvenilă - Pagina 30
Delincvența Juvenilă - Pagina 31
Delincvența Juvenilă - Pagina 32
Delincvența Juvenilă - Pagina 33
Delincvența Juvenilă - Pagina 34
Delincvența Juvenilă - Pagina 35
Delincvența Juvenilă - Pagina 36
Delincvența Juvenilă - Pagina 37
Delincvența Juvenilă - Pagina 38
Delincvența Juvenilă - Pagina 39
Delincvența Juvenilă - Pagina 40
Delincvența Juvenilă - Pagina 41
Delincvența Juvenilă - Pagina 42
Delincvența Juvenilă - Pagina 43
Delincvența Juvenilă - Pagina 44
Delincvența Juvenilă - Pagina 45
Delincvența Juvenilă - Pagina 46
Delincvența Juvenilă - Pagina 47
Delincvența Juvenilă - Pagina 48
Delincvența Juvenilă - Pagina 49
Delincvența Juvenilă - Pagina 50
Delincvența Juvenilă - Pagina 51
Delincvența Juvenilă - Pagina 52
Delincvența Juvenilă - Pagina 53
Delincvența Juvenilă - Pagina 54
Delincvența Juvenilă - Pagina 55
Delincvența Juvenilă - Pagina 56
Delincvența Juvenilă - Pagina 57
Delincvența Juvenilă - Pagina 58
Delincvența Juvenilă - Pagina 59
Delincvența Juvenilă - Pagina 60
Delincvența Juvenilă - Pagina 61
Delincvența Juvenilă - Pagina 62
Delincvența Juvenilă - Pagina 63
Delincvența Juvenilă - Pagina 64
Delincvența Juvenilă - Pagina 65
Delincvența Juvenilă - Pagina 66
Delincvența Juvenilă - Pagina 67
Delincvența Juvenilă - Pagina 68
Delincvența Juvenilă - Pagina 69
Delincvența Juvenilă - Pagina 70
Delincvența Juvenilă - Pagina 71
Delincvența Juvenilă - Pagina 72
Delincvența Juvenilă - Pagina 73
Delincvența Juvenilă - Pagina 74
Delincvența Juvenilă - Pagina 75
Delincvența Juvenilă - Pagina 76
Delincvența Juvenilă - Pagina 77
Delincvența Juvenilă - Pagina 78
Delincvența Juvenilă - Pagina 79
Delincvența Juvenilă - Pagina 80
Delincvența Juvenilă - Pagina 81
Delincvența Juvenilă - Pagina 82
Delincvența Juvenilă - Pagina 83
Delincvența Juvenilă - Pagina 84
Delincvența Juvenilă - Pagina 85
Delincvența Juvenilă - Pagina 86
Delincvența Juvenilă - Pagina 87
Delincvența Juvenilă - Pagina 88
Delincvența Juvenilă - Pagina 89
Delincvența Juvenilă - Pagina 90
Delincvența Juvenilă - Pagina 91
Delincvența Juvenilă - Pagina 92
Delincvența Juvenilă - Pagina 93
Delincvența Juvenilă - Pagina 94
Delincvența Juvenilă - Pagina 95
Delincvența Juvenilă - Pagina 96
Delincvența Juvenilă - Pagina 97
Delincvența Juvenilă - Pagina 98
Delincvența Juvenilă - Pagina 99
Delincvența Juvenilă - Pagina 100
Delincvența Juvenilă - Pagina 101
Delincvența Juvenilă - Pagina 102
Delincvența Juvenilă - Pagina 103
Delincvența Juvenilă - Pagina 104
Delincvența Juvenilă - Pagina 105
Delincvența Juvenilă - Pagina 106
Delincvența Juvenilă - Pagina 107
Delincvența Juvenilă - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Delincventa Juvenila.doc

Alții au mai descărcat și

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Favorizarea Infractorului

INTRODUCERE Importanta protectiei penale pentru relatiile sociale privitoare la infãptuirea justitiei. Importanta practicã a protectiei penale...

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Zone Maritime - Supuse Juridic Statelor

CAPITOLUL I TERITORIUL DE STAT. NOŢIUNE, NATURĂ JURIDICĂ, DELIMITARE, COMPONENŢĂ. 1.1. Noţiune. Suveranitate teritorială. Teritoriul prezintă...

Procurorul

Introducere Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora...

Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal

INTRODUCERE Omenirea, în decursul dezvoltării sale istorice, a parcurs etape interesante, privite prin prisma evoluţiei fenomenelor criminalităţii...

Executarea Silita - Aspecte Comune

CAPITOLUL 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITÃ 1.1 Scurt istoric al executãrii silite Executarea silitã, dupã cum s-a stabilit în...

Adoptia Interna si Internationala

Sectiunea 1 Definitia adoptiei Pentru înflorirea armonioasa a personalitatii sale, copilul trebuie sa creasca într-un mediu familial, care sa-i...

Te-ar putea interesa și

Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a...

Delicventa Juvenila

ARGUMENT Ponderea importanta a tineretului in structura actuala a societatii ca si contributia lui tot mai marcanta in diverse domenii ale vietii...

Delincvența juvenilă în mediul rural. asistența și consilierea minorului delincvent

ARGUMENT Infractorii sunt oameni de lângă noi, care, din diferite motive au fost marginalizaţi, discriminaţi, etc. (Judecător Lorena...

Familia, Scoala, Delincventa Juvenila si Rolul Asistentei Sociale

Delincventa juvenila exista , o spun si datele statistice. Infractionalitatea in randurile minorilor a devenit un fenomen social ce da fiori...

Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008

INTRODUCERE În ultimele patru decenii, delincvenţa juvenilǎ a devenit una din problemele sociale majore cu care s-a confruntat şi se confruntă,...

Delincvență Juvenilă

Noţiunea de delincvenţă juvenilă. Din punct de vedere juridic, delincvenţa juvenilă este o devianţă de natură penală ce constă în ansamblul...

Delincvența juvenilă

In contextul resructurărilor politice, economice şi sociale, caracteristice perioade: de tranziţie şi aschimbărilor survenite în modul de gândire...

Psihologie judiciară - delincvența juvenilă

Delincventa juvenila este un fenomen complex care cuprinde ansamblul unor comportamente aflate in conflict cu valorile si relatiile sociale...

Ai nevoie de altceva?