Descrierea Profesiei de Avocat

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4997
Mărime: 18.29KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

SCURT ISTORIC

Profesia de avocat a cunoscut evoluţii spectaculoase şi surprinzătoare din decembrie 1989, până în prezent.

Ca mai toate instituţiile României postdecembriste, între anii 1990-1995 şi avocatura a parcurs o perioadă de haiducie, în care cine a putut a profitat din plin de puţinătatea reglementărilor în materie.

Decretul lege nr. 90 din 28.02.1990 privind unele măsuri pentru organizarea şi exercitarea avocaturii în România a permis emanciparea avocaturii de sub tutela Ministerului Justiţiei, reglementând-o simplist ca funcţionând în baza principiului autonomiei profesiei. Cu aceeaşi ocazie au fost enumerate în avanpremieră şi organele profesiei: Congresul avocaţilor din România, Consiliul Uniunii avocaţilor din România, Comisia permanentă a uniunii, Preşedintele uniunii, Adunarea generală a baroului, Consiliul baroului şi Decanul baroului, cu menţiunea că Uniunea avocaţilor din România şi barourile au personalitate juridică.

Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonome, în condiţiile legii şi ale statutului profesiei.

Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumitã în continuare U.N.B.R.

În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului şi regulilor eticii profesionale.

Profesia de avocat se exercita, la alegere, în cabinete individuale, cabinete asociate sau societãţi civile profesionale.

Formele de exercitare a profesiei de avocat şi cabinetele grupate vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează:

1) în cazul cabinetului individual - numele avocatului titular, urmat de sintagma cabinet de avocat;

2) în cazul cabinetelor asociate - numele tuturor titularilor, urmate de sintagma cabinete de avocat asociate;

3) în cazul societăţilor civile profesionale şi al societăţilor profesionale cu răspundere limitată numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmat de sintagma societate civilă de avocaţi sau, după caz, societate de avocaţi cu răspundere limitată;

4) în cazul cabinetelor grupate - numele fiecărui titular de cabinet, urmat de sintagma cabinete de avocat grupate.

Primirea în profesie se obţine numai pe baza unui examen la nivel naţional organizat de U.N.B.R, potrivit prezentei legi şi Statutului profesiei de avocat.

La începutul exercitării profesiei avocatul efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, timp în care are calitatea de avocat stagiar.

Activitatea unui avocat stagiar poate fi îndrumată numai de avocaţi definitivi cu o vechime de cel puţin 6 ani în această calitate şi care se bucură de o reputaţie profesională neştirbită.

CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ „MARCULESCU MARIUS” a luat fiinţă în anul 1997, odată cu intrarea avocatului titular în Baroul Bucureşti (17.02.1997).

Preview document

Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 1
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 2
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 3
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 4
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 5
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 6
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 7
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 8
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 9
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 10
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 11
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 12
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 13
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 14
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 15
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 16
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 17
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 18
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 19
Descrierea Profesiei de Avocat - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Descrierea Profesiei de Avocat.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Exercitarea Avocaturii

§1. Caracterizarea profesiei. Principii şi reguli fundamentale ale exercitării avocaturii Nu putem începe analiza referitoare la organizarea...

Uniunea executorilor judecătorești

INTRODUCERE Executorii judecatoresti sunt acele persoane carora legea le-a incredintat sarcina de a proceda la executarea silita a dispozitiilor...

Confiscarea Specială

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind masurile de siguranta Sectiunea 1 1.1 Precizari prealabile Lupta împotriva infractiunilor nu ar putea fi...

Sanctionarea Incalcarii Prevederilor Codului Silvic

Conform prevederilor Codul Silvic al Romaniei (Legea 46 / 2008), prin notiunea de fond forestier national intelegem totalitatea pădurilor, a...

Orgaziarea și Exercitarea Profesiei de Avocat

DISPOZITII GENERALE Profesia de avocat este libera si independenta, cu organizare si functionare autonoma, in conditiile legii 51/1995 republicata...

Organizarea profesiilor juridice liberale - Structurile organizatorice ale avocaturii

1. Scurt Istoric Nicolae Iorga a folosit încă din perioada interbelică următorul motto : “Dreptatea e ca sănătatea lumii.” Subliniind prin acesta...

Metodologia Cercetarii Stiintifice

Metodologia cercetarii stiintifice juridice este o parte a stiintei juridice ce poate fi definita ca un ansamblu de principii, de etape si faze, de...

Rolul Avocatului

Avocatii reprezinta o componenta esentiala a societatii civile, fiind principalul instrument al realizarii drepturilor persoanei si al apararii...

Ai nevoie de altceva?