Desfacerea Căsătoriei

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 23070
Mărime: 75.56KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Matei

Cuprins

Capitolul I Caracterizarea generală a relaţiilor de familie 4

Secţiunea I Familia – fenomen social 4

1 Noţiunea sociologică şi ceea juridică a familiei 4

2 Caracterele şi funcţiile familiei 5

3 Definiţia şi obiectul dreptului familiei 6

4 Principiile generale ale dreptului familiei 7

Secţiunea II Căsătoria 8

1 Noţiunea de căsătorie 8

2 Caracterele căsătoriei 9

3 Condiţii de fond şi lipsa impedimentelor la căsătorie 10

4 Relaţiile personale dintre soţi 11

5 Relaţiile patrimoniale dintre soţi 12

Capitolul II Distincţie între încetarea, desfiinţarea şi desfacerea căsătoriei 14

Secţiunea I Încetarea căsătoriei 14

1 Consideraţii introductive 14

2 Moartea unuia dintre soţi, mod firesc de încetare a căsătoriei 14

3 Declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi 15

4 Recăsătorirea soţului celui ce fusese declarat mort 15

Secţiunea II Desfiinţarea căsătoriei 16

1 Generalităţi privind desfiinţarea căsătoriei 16

2 Nulităţi prevăzute expres de lege şi nulităţi virtuale 16

3 Nulităţi absolute şi nulităţi relative 17

Secţiunea III Delimitări terminologice 20

Capitolul III Divorţul – mijloc de desfacere a căsătoriei 21

Secţiunea I Concepţii privind divorţul 21

1 Consideraţii generale 21

2 Concepţii care au la bază temeiul juridic al divorţului 22

3 Concepţia dreptului nostru privind divorţul 24

Secţiunea II Divorţul prin acordul soţilor 25

Secţiunea III Motivele de divorţ 29

1 Reglementarea motivelor de divorţ 29

2 Rolul reglementării motivelor de divorţ 31

3 Clasificarea motivelor de divorţ 32

4 Interesele copiilor minori 33

5 Rolul culpei în procesul de divorţ 34

Capitolul IV Procedura divorţului 37

Secţiunea I Participanţii în cadrul procesului de divorţ 37

1 Consideraţii introductive 37

2 Instanţa competentă 38

3 Acţiunea de divorţ aparţine numai soţilor 40

4 Soţul lipsit de capacitate de exerciţiu 40

5 Prezenţa personală a soţilor 41

6 Decesul unuia dintre soţi 43

Secţiunea II Cereri în cadrul procesului de divorţ 43

1 Cererea de divorţ 43

2 Cererea reconvenţională 45

3 Cereri accesorii în cazul divorţului întemeiat pe acordul soţilor 47

4 Probele în materia divorţului 47

5 Măsuri provizorii în timpul procesului de divorţ 48

Capitolul V Hotărârea de divorţ 50

Secţiunea I Hotărâri în cadrul procesului de divorţ 50

1 Generalităţi privind hotărârea de divorţ şi comunicarea acesteia 50

2 Hotărârea nemotivată 52

3 Hotărârea nu se pronunţă din vina unuia sau a ambilor soţi 52

4 Menţiune despre hotărârea de divorţ pe actul de căsătorie.

Natura şi efectele hotărâri

52

5 Împăcarea soţilor 53

Secţiunea II Căile de atac 54

Capitolul VI Efectele desfacerii căsătoriei 55

Secţiunea I Efectele divorţului cu privire la raporturile personale

şi patrimoniale dintre soţi

55

1 Numele, calitatea de soţ şi obligaţia de sprijin moral 55

2 Lipsa efectelor divorţului cu privire la capacitatea

de exerciţiu şi cetăţenia soţilor

57

3 Efectele divorţului cu privire la bunurile commune 57

Secţiunea II Efectele desfacerii căsătoriei faţă de copiii minori 63

1 Efectele divorţului asupra raporturilor personale

dintre părinţi şi copiii minori

63

2 Efectele divorţului asupra raporturilor patrimoniale

dintre părinţi şi copiii minori

67

Extras din document

Capitolul I

Caracterizarea generală a relaţilor de familie

Secţiunea I. Familia-fenomen social

1. Noţiunea sociologică şi cea juridică a familiei. Familia este – afirmă jurişti- o realitate biologică, prin uniunea ce se realizează între bărbat şi femeie, precum şi prin procreaţie; este o realitate socială, pentru că reprezintă cadrul comunităţii de viaţă şi de interese a celor ce o compun, uniţi prin esenţa morală a căsătoriei şi prin descendenţa într-un model unic al solidarităţii umane, este o relitate juridică , fiind recunoscută şi ocrotită juridiceşte1.

În sens sociologic familia desemnează grupul de persoane unite prin căsătorie, filiaţie sau rudenie, care se caracterizează prin comunitate de viaţă, interese şi întrajutorare. În acest înţeles se poate spune că familia este o realitate socială prin comunitatea de viată dintre soţi, dintre părinţi şi copii, precum şi dintre alte rude. În cadrul relaţiilor de familie apar aspecte morale, psihologice, fiziologice şi economice între cei care formează comunitatea de viaţă şi interese. Relaţiile de familie au caracter de complexitate pe care nu-l găsim la alte categorii de relaţii sociale. Luând naştere prin căsătorie, familia începe prin a fi formată din soţi..

Sociologii disting familia simplă sau nucleară, formată din părinti şi copiii lor necăsătoriti, şi familia extinsă sau largă,formată din alte persoane decât în primul caz.

În sens juridic, familia desemnează grupul de persoane între care există

1I. Albu, Dreptul familiei, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1975, pg. 7; A. Ionaşcu, M. Mureşan, M. N. Costin, V. Ursa, Familia şi rolul ei în societatea socialistă, Editura „Dacia”, Cluj-Napoca, 1975, pg. 5; I. P. Filipescu, A. I. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Ediţia a VI-a, Editura „ALLBECK”, 2001, pg. 1; Al. Bacaci, C. Hageanu, V. Dumitrache, Dreptul familiei, Editura „ALL”, Bucureşti, 1999, pg. 1.

drepturi şi obligaţii, care izvorăsc prin căsătorie, rudenie ( inclusiv înfiere), precum şi din alte raporturi asimilate relaţiilor de familie. În acest sens familia este o realitate juridică prin reglementarea ei de către lege.

2. Caracterele şi funcţiile familiei. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiiilor ( art. 48, pct. 1 din Constituţia României ). Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie ( art. 48, pct. 3 din Constituţia României ).Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor ( art 49, pct. 1 din Constituţia României ).Persoanele handicapate se bucură de protecţie specială ( art. 50, pct. 1 din Constituţia României ). Familia, ca celulă de bază a societăţii, este o instituţie care se bucură de protecţie constituţională.

În literatura juridică se consideră, în mod unanim, că funcţiile familiei sunt: a) funcţia de perpetuare a speciei umane b) funcţia economică şi c) funcţia educativă, spre deosebire de sociologie unde nu se exprimă acelaşi punct de vedere atunci când se încearcă determinarea şi clasificarea funcţilor familiei.

a) Reproducerea populatiei, perpetuarea speciei umane. Această funcţie asigură reproducerea populaţiei, pentru că fără perpetuarea speciei umane societatea este de neconceput. Sprijinirea şi stimularea creşterii natalităţii se realizează, în bună măsură, prin mijloace juridice.

b) Funcţia economică. Funcţia economică îşi găseşte expresia în ducerea în comun a gospodăriei casnice şi comunitatea de bunuri a soţilor, precum şi în ajutorul acordat membrilor ei aflaţi în nevoie din cauza incapacităţii de a munci.

c) Funcţia educativă. În toate timpurile familia a avut un rol important în educaţia copiilor. Funcţia educativă a familiei a suferit schimbări determinate de evoluţia societăţii.Părinţii sunt datori să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia.

3. Definiţia şi obiectul dreptului familiei. Dreptul familiei reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale şi patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, rudenie, adopţie şi raporturile asimiliate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie, în scopul ocrotirii şi întăririi familiei2.

Obiectul de reglementare al normelor dreptului familiei îl formează raporturile de familie. Acestea sunt:

a) Raporturile de căsătorie. Familia are la bază căsătoria liber consimţită între soţi ( art. 48, pct. 1 din Constituţie şi art. 1 alin. 2 C. Fam. ). De aceea preocuparea statului nostru pentru consolidarea familiei îşi găseşte expresia, în orimul rând, în măsurile pentru întărirea căsătoriei.

b) Raporturile care rezultă din rudenie. Prin rudenie se înţelege legătura dintre mai multe persoane care coboară unele din altele sau care, fără a coborî unele din altele, au un ascendent comun.

c) Raporturile care rezultă din adopţie. Efectele adopţiei diferă după cum este vorba de adopţia cu efecte restrânse sau de aceea cu efectele unei filiaţii fireşti – în prezent se cunoaşte doar ultima în ţara noastră.

Preview document

Desfacerea Căsătoriei - Pagina 1
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 2
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 3
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 4
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 5
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 6
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 7
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 8
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 9
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 10
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 11
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 12
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 13
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 14
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 15
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 16
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 17
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 18
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 19
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 20
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 21
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 22
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 23
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 24
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 25
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 26
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 27
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 28
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 29
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 30
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 31
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 32
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 33
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 34
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 35
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 36
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 37
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 38
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 39
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 40
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 41
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 42
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 43
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 44
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 45
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 46
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 47
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 48
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 49
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 50
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 51
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 52
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 53
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 54
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 55
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 56
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 57
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 58
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 59
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 60
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 61
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 62
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 63
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 64
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 65
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 66
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 67
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 68
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 69
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 70
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 71
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Desfacerea Casatoriei.doc

Alții au mai descărcat și

Desfacerea Căsătoriei

INTRODUCERE Căsătoria uneşte pe bărbat şi pe femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeşte într-o asemenea măsură...

Desfacerea Casatoriei prin Divort - Motive de Divort

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Divorţul la popoarele antice Încă din cele mai vechi timpuri, instituţia juridică a divorţului a...

Incetarea casatoriei

САРІТОLUL І - САRАСТERІZАREА GENERАLĂ А RELАŢІІLОR DE FАМІLІE 1 Nоţіunеa ѕосіоlоɡісă şі сееa јurіdісă a famіlіеі Famіlіa еѕtе – afіrmă јurіştі- о...

Procedura divorțului în legislația română

Introducere Desfacerea căsătoriei produce consecinţe asupra întregului complex de relaţii de natură personală şi de natură patrimonială generate...

Căsătoria și Divorțul în Dreptul Roman și Contemporan

Căsătoria în dreptul roman I.Căsătoria romană În epoca romană întemeierea familiei era un eveniment de o importanţă deosebită.Cu toate acestea,...

Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială

INTRODUCERE Conform Noului Cod civil, care preia dispoziţiile constituţionale şi cele ale Codului Familiei, familia are la bază căsătoria liber...

Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort

Desfacerea căsătoriei prin divorț 1. Noțiuni introductive cu privire la desfacerea căsătoriei prin divorț Astfel, divorțul constituie o...

Divortialitate, recasatorie și alternative non-maritale

Există o distincție între destrămarea oficială (juridică/de drept) și cea neoficială (informală/în fapt) a grupului familial. Se pot deosebi trei...

Ai nevoie de altceva?