Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 7235
Mărime: 25.59KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
lucrare de licenta

Cuprins

Introducere pag. 2

CAPITOLUL I. Consideraţii generale pag. 3

1. Noţiunea de „desfacere a căsătoriei” pag. 3

2. Sisteme (concepţii) privind divorţul pag. 3

3. Sisteme (concepţii) privind motivele de divorţ pag. 4

CAPITOLUL II. Desfacerea căsătoriei la iniţiativa unuia dintre soţi pag. 4

1. Motivele temeinice de divorţ pag. 4

2. Motivele invocate să fi vătămat grav şi iremediabil relaţiile dintre soţi pag. 6

3. Continuarea căsătoriei să nu mai fie posibilă pag. 6

CAPITOLUL III. Efectele desfacerii căsătoriei în relaţiile dintre foştii soţi pag. 7

1. Efecte cu privire la relaţiile personale dintre soţi pag. 7

2. Efecte cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi pag. 8

CAPITOLUL IV. Practică judiciară pag. 11

Concluzii pag. 19

Bibliografie pag. 20

Extras din document

Introducere

Desfacerea căsătoriei este singura modalitate de disoluţie a căsătoriei valabil încheiate. Divorţul, pronunţat fie la iniţiativa unuia dintre soţi, fie pe temeiul consimţământului ambilor soţi, stinge, la data rămânerii irevocabile a hotărârii instanţei, principalele efecte ale actului juridic al căsătoriei în raporturile dintre soţi.

Lucrarea de faţă are scopul de a prezenta noţiuni referitoare la desfacerea căsătoriei în contradictoriu, mai exact la divorţul pronunţat la iniţiativa unuia dintre soţi.

În primul capitol, intitulat „Consideraţii generale”, vom discuta despre noţiunea de „desfacere a căsătoriei”, precum şi despre sisteme privind divorţul şi sisteme privind motivele de divorţ.

Pentru ca instanţa judecătorească să poată desface căsătoria la iniţiativa unuia dintre soţi, trebuie sa fie îndeplinite mai multe condiţii cumulative. Astfel, trebuie să existe anumite motive temeinice care să fi vătămat grav relaţiile dintre soţi, iar continuarea căsătoriei să nu mai fie posibilă. Aceste condiţii sunt prezentate pe larg în cel de-al doilea capitol al lucrării.

Desfacerea căsătoriei produce efecte care se răsfrâng asupra întregului complex de relaţii de natură personală şi de natură patrimonială generate prin încheierea căsătoriei, atât între soţi, cât şi între aceştia, pe de o parte, şi copiii lor, pe de altă parte. Capitolul III are rolul de a preciza efectele divorţului asupra relaţiilor personale şi a relaţiilor patrimoniale dintre foştii soţi.

Ultimul capitol, intitulat „Practică judiciară”, vizează aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice pe care le-am prezentat în capitolele anterioare.

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE

1. Noţiunea de „desfacere a căsătoriei”

Desfacerea căsătoriei reprezintă măsura judecătorească de separare definitivă a soţilor,

pronunţată în condiţiile legii.

Divorţul are o importanţă socială deosebită, întrucât astfel soţii pun capăt uniunii lor.

În dreptul roman divorţul era curent; simpla manifestare de voinţă a unuia dintre soţi era suficientă pentru realizarea sa; exista însă şi divorţul prin consimţământ mutual. Voinţa soţului putea fi manifestată şi tacit, divorţul putând să rezulte şi dintr-o nouă căsătorie a unuia dintre soţi.

În teritoriile româneşti divorţul a fost întotdeauna admis. Potrivit reglementării vechi, în Transilvania se admitea, pe lângă divorţ, şi separaţiunea de corp, sub titulatura „separaţie de pat şi masă”.

În dreptul comparat, majoritatea legislaţiilor admit divorţul, cu excepţia unor ţări catolice, cum ar fi: Italia, Spania, Portugalia sau unele state din America de Sud.

2. Sisteme (concepţii) privind divorţul

Cu privire la divorţ, există următoarele sisteme (concepţii) :

a) Sistemul divorţului remediu – conform căruia divorţul intervine în cazul imposibilităţii continuării căsătoriei, indiferent dacă această situaţie este imputabilă sau nu vreunuia dintre soţi. Divorţul apare astfel ca un remediu al unei situaţii care nu mai poate continua;

b) Sistemul divorţului sancţiune – potrivit căruia divorţul reprezintă o sancţiune pentru culpă în destrămarea relaţiilor de familie. El se pronunţă la cererea soţului culpabil, cu posibilitatea reţinerii culpei ambilor soţi;

c) Sistemul mixt al divorţului remediu-sancţiune – care îmbină elemente ale celor două sisteme. Acest sistem a fost împărtăşit de către legiuitorul român.

Preview document

Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 1
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 2
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 3
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 4
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 5
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 6
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 7
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 8
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 9
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 10
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 11
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 12
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 13
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 14
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 15
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 16
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 17
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 18
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 19
Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Desfacerea Casatoriei in Contradictoriu.doc

Alții au mai descărcat și

Desfacerea Căsătoriei

INTRODUCERE Căsătoria uneşte pe bărbat şi pe femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeşte într-o asemenea măsură...

Partajarea Bunurilor Comune

LISTA DE ABREVIERI alin. - alineat art.  articolul Cap. - Capitol C. civ.  Codul civil C.D.  Culegere de decizii C. fam.  Codul familiei...

Familie și Căsătorie

Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie 1. Familia şi rolul ei pentru societate Sub aspect juridic, familia...

Desfacerea Căsătoriei

Capitolul I Caracterizarea generală a relaţilor de familie Secţiunea I. Familia-fenomen social 1. Noţiunea sociologică şi cea juridică a...

Procedura Incheierii Casatoriei

I. Definitia si caracterele casatoriei Notiunea de casatorie este prezentata in Codul Familiei sub doua aspecte, pe de o parte se face referire la...

Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială

INTRODUCERE Conform Noului Cod civil, care preia dispoziţiile constituţionale şi cele ale Codului Familiei, familia are la bază căsătoria liber...

Nulitatea Casatoriei

Capitolul 1 Consideratii generale privind nulitatea casatoriei Casatoria este - uniunea liber consimtita dintre "un barbat si o femeie, realizata...

Formele și Motivele de Divorț

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE §1. Noțiunea de “desfacere a căsătoriei”. Apariția și evoluția reglementărilor în materie Desfacerea...

Ai nevoie de altceva?