Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 14741
Mărime: 668.55KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Este bine cunoscut faptul că există trei categorii de norme, respectiv: norme materiale și norme de aplicare imediată și norme conflictuale. Dintre acestea, norma conflictuală - normă specifică dreptului internațional privat - prezintă interes deosebit pentru materia analizată în cadrul prezentului referat.

În acest sens, putem defini norma conflictuală ca fiind o normă indirectă, formală care se limitează să indice alte reguli juridice menite să guverneze raportul juridic cu element de extraneitate.1

Astfel, norma juridică aplicabilă în temeiul normei conflictuale poate fi în tot sau în parte legea aceluiași legiuitor care a edictat și norma conflictuală - legea forului - sau legea altui legislator, stat membru, provincie, religie - legea străină.

În prezentul cadru, ne propunem să observăm normele conflictuale privind persoana fizică, mai precis, legea aplicabilă încheierii căsătoriei.

Înainte de a trece la analiza subiectului anterior indicat, câteva precizări trebuie făcute.

Așadar, statutul persoanei fizice în dreptul internațional privat are în vedere trei elemente, respectiv: starea civilă, capacitatea civilă și relațiile de familie. Starea civilă reprezintă ansamblul de elemente prin care persoana fizică se individualizează în familie și în societate; capacitatea civilă constituie aptitudinea persoanei fizice de a avea și de a-și exercita drepturile și obligațiile săvârșind acte juridice; relațiile de familie sunt raporturi specifice izvorâte din căsătorie, rudenie, adopție, afinitate, filiație, obligație legală de întreținere.

Raporturile de familie rezultă din căsătorie, din rudenia firească și din adopție. Din aceste raporturi se nasc atât drepturi nepatrimoniale - căsătorie, filiație - cât și drepturi patrimoniale. Dată fiind natura acestor raporturi, ele sunt susceptibile de a fi afectate de elemente de extraneitate.2 Prezența acestui element de extraneitate obligă instanța să rezolve două probleme majore de drept internațional privat: în primul rând, problema conflictului de legi, prin a identifica și cunoaște care dintre cele două legi, română sau străină, guvernează raportul juridic

dedus judecății; în al doilea rând, problema de ordin procesual a conflictului de jurisdicții, prin a determina instanța competentă să soluționeze litigiul și - după caz - procedura aplicabilă.

Încheierea căsătoriei între persoane care au naționalități diferite sau pe un alt teritoriu decât cel național al viitorilor soți reprezintă situații care să ridice probleme legate de calificarea lor juridică, de un eventual conflict mobil de legi sau de aplicare a unei norme străine pentru a dezlega juridic cauza.

Așadar, dreptul internațional privat poate găsi și în raporturile de familie un teren în care să-și dezvolte principiile și regulile specifice.1

Element de bază al familiei, căsătoria oglindește particularitățile politice, sociale și religioase ale fiecărui stat. De aici rezultă o mare diversitate a legislațiilor care, alăturată intensificării circulației contemporane, face din acest element al statutului personal un teren propice multiplicării conflictelor de legi.2

Se consideră căsătoria ca fiind internațională atunci când în componența acesteia există un element de extraneitate, fie acesta naționalitatea părților, locul de încheiere a căsătoriei sau agentul constatator.

Dispozițiile art. 259 alin. (1) din Codul civil în vigoare3 consacră o definiție legală a căsătoriei, arătând: căsătoria este uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie, încheiată în condițiile legii.

C. civ., în Cartea a VII-a, intitulată Dispoziții de drept internațional privat, nu definește noțiunea de căsătorie, dar în conformitate cu art. 2586 C. civ., condițiile de fond ale căsătoriei sunt guvernate de legea națională a fecăruia dintre soți, iar potrivit art. 2587 C. civ. condițiile de formă ale căsătoriei sunt reglementate de legea statului pe teritoriul căruia se reglementează căsătoria.

Preview document

Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 1
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 2
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 3
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 4
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 5
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 6
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 7
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 8
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 9
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 10
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 11
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 12
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 13
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 14
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 15
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 16
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 17
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 18
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 19
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 20
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 21
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 22
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 23
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 24
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 25
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 26
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 27
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 28
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 29
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 30
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 31
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 32
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 33
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 34
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 35
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 36
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 37
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 38
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 39
Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Determinarea legii aplicabile incheierii casatoriei.pdf

Alții au mai descărcat și

Normele conflictuale privind PF și PJ în dreptul internațional privat

I.Norme conflictuale privind persoanele fizice Precizări prealabile Starea civilă este definită de art. 98 C.civ. ca fiind dreptul persoanei de a...

Desfacerea Casatoriei in Dreptul International Privat

1. Care sunt conditiile pentru obtinerea unui divort? (de exemplu posibilitatea de a divorta prin acord comun, solicitare de separare etc.)...

Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat

RAPORTURILE DE FAMILIE ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Relațiile de familie care, împreună cu starea...

Norma Conflictuală în Materie de Stare Civilă

1. Generalităţi 1.1Norma conflictuala. Noţiune Norma conflictuala este o norma juridica specifica dreptului internaţional privat având o...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept International Privat

CURS 2 –DIP, 3 martie Introducere metaforică ) Izvoarele DIP provin din dreptul intern apartinand fiecarei tari. Fiecare tara reglementeaza...

Drept Internațional Privat

OBIECTIVE: - Cunoaşterea specificității și a trăsăturilor caracteristice ale dreptului internațional privat; - Indentificarea raporturilor...

Te-ar putea interesa și

Condiții de Fond la Căsătorie

CONSIDERAŢII GENERALE Căsătoria reprezintă unul dintre pilonii centrali ai societăţii moderne, piatra de temelie în fundamentarea unei familii,...

Procedura Incheierii Casatoriei

I. Definitia si caracterele casatoriei Notiunea de casatorie este prezentata in Codul Familiei sub doua aspecte, pe de o parte se face referire la...

Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei

SITUAȚIA LEGALĂ A COPILULUI DIN CĂSĂTORIE ȘI DIN AFARA CĂSĂTORIEI PRELIMINARII Situația legală a copilului desemnează ansamblul normelor...

Raporturile De Familie În Dreptul Internațional Privat

I. CONSIDERAŢII GENERALE I.1. Raporturile de familie Aceste raporturi rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie (I. Filipescu,...

Casatoria in Dreptul International Privat

Raporturile de familie rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie. De asemenea, aceste raporturi prezintă aspecte personale...

Drept Internațional Privat

Capitolul I: Noţiuni generale despre dreptul internaţional privat (această disciplina se mai numeşte şi drept conflictual) § 1 Noţiunea şi...

Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat

RAPORTURILE DE FAMILIE ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Relațiile de familie care, împreună cu starea...

Casatoria in DIP

I. Prolegomene Statutul persoanei fizice este fundamentat pe relaţiile de familie, starea civilă şi capacitate. Din cadrul acestora, raporturile...

Ai nevoie de altceva?