Dialogul social și comunicarea tripartită

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 13094
Mărime: 72.94KB (arhivat)
Publicat de: Filip Chirilă
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR” TÂRGU MUREŞ FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL DE STUDII MASTERALE : MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Cuprins

 1. 1. Introducere şi motivarea temei 4
 2. 2. Noţiunea şi necesitatea dialogului social şi a cooperării tripartite 5
 3. 3. Evoluţia istorică 11
 4. 4. Rolul statului în dialogul social 14
 5. 5. Reglementarea şi cadrul legal al dialogului social în România 16
 6. 6. Tripartismul social 20
 7. 7. Tripartismul în concepţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii 22
 8. 8. Domeniile de acţiune ale partenerilor sociali 25
 9. 9. Mecanismele şi organismele tripartite în România 26
 10. 9.1. Consiliul Economic şi Social 27
 11. 9.2. Comisiile Consultative de dialog social din cadrul unor ministere şi al prefecturilor 32
 12. 9.3. Comisia Tripartită Guvern – Sindicate – Patronate din ramura Mine – Geologie 34
 13. 9.4. Agenţia Naţională pentru ocuparea Forţei de Muncă 34
 14. 9.5. Comisia Naţională pentru Promovarea Ocupării Forţei de Muncă 39
 15. 9.6. Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 40
 16. 9.7. Naţională de Asigurări de Sănătate 43
 17. 9.8. Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale 46
 18. 10. Concluzii şi aprecieri finale 50
 19. BIBLIOGRAFIE 51

Extras din proiect

1. INTRODUCERE ŞI MOTIVAREA TEMEI

Tema aleasă pentru realizarea acestui proiect îşi propune să trateze deliberatele dialogului social şi a cooperării tripartite, caracteristicile, atribuţiile, domeniile de acţiune, organismele şi mecanismele dialogului social şi tripatismului.

Prin această lucrare am dorit să evidenţiez necesitatea dialogului social şi a cooperării tripartite, noţiunea, evoluţia istorică, reglementarea şi cadrul legal al dialogului social. De asemenea, am încercat să pun în evidenţă principalele caracteristici ale tripartismului social, atât în general, cât şi în concepţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

Acest proiect constituie un element ajutător pentru însuşirea noţiunilor fundamentale asupra dialogului social şi tripartismului, care reprezintă o parte extrem de importantă din cadrul dreptului muncii.

În realizarea temei m-am bazat pe documente şi lucrări importante ale binecunoscuţilor autori Valer Dorneanu, Ţiclea Alexandru, Athanasiu Alexandru, Popescu Andrei, Ion Traian Ştefănescu, precum şi pe Constituţia României.

2. NOŢIUNEA ŞI NECESITATEA DIALOGULUI SOCIAL ŞI A COOPERĂRII TRIPARTITE

Dialogul social reprezintă o formă de comunicare, informare şi negociere colectivă între salariaţi sau reprezentaţii lor, pe de o parte, şi angajatorii sau reprezentaţii acestora, pe de altă parte, cu participarea statului ca mediator şi arbitru pentru soluţionarea unor probleme colective care vizează raporturile de muncă şi problematica lor în scopul de a armoniza interesele patronale cu cele ale salariaţilor, începând de la nivelul unităţilor până la nivel naţional.1

Economia de piaţă şi funcţionarea ei cât mai eficientă necesită acţiunea comună a partenerilor sociali – sindicate şi patronat – alături de puterea statală.

Dialogul social „ constituie o modalitate simplă şi concretă care urmăreşte, explicit, realizarea democraţiei economico – sociale prin aducerea la masa dialogului a discuţiilor şi a negocierilor a celor doi mari parteneri sociali care se întâlnesc atât în procesul muncii, dar şi în diverse activităţi de gestionare a treburilor societăţii „ 2.

În toată lumea dialogul social este considerat extrem de util în soluţionarea gravelor probleme sociale, care sunt datorate globalizării şi modului în care sunt repartizate costurile şi avantajele schimburilor economice.

Statul este interesat să antreneze organizaţiile reprezentative ale angajatorilor şi lucrătorilor în luarea deciziilor, permiţându-le, astfel, să-şi exprime opiniile şi să participe la elaborarea şi punerea în practică a măsurilor economice, de ordin particular sau general. Este vorba, aşadar de o triplă interacţiune între organizaţiile de angajatori ( patroni) şi de lucrători, parteneri sociali şi organizaţiile sau entităţile publice , adică tripartism. 3

1 Valer Dorneanu, Dialogul social, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006, p.10.

2 Valer Dorneanu, Dialogul social, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006, p. 8.

3 Unii autori utilizează termenul „ tripartitism” ( de exemplu, Ion Traian Ştefănescu, „Tratat elementar de drept al muncii” p. 120 şi Valer Dorneanu, op. cit. P. 25 – 26). Ambii termeni sunt corecţi, cu precizarea că „tripartism” este de provenienţă franţuzească, iar „tripartitism” este de provenienţă engleză. Ligviştii recomandă folosirea cuvântului „tripartism” deoarece are o structură mai simplă şi mai clară, poate fi descompus şi analizat cu uşurinţă şi are un corp fonetic mai restrâns. În plus, „tripartitismul” prezintă inconvenientul că are o structură fonetică uşor cacofonică ( Theodor Hristea, „Tripartism sau tripartitism”?, în „Revista română de dreptul muncii” nr.1/2002, p.42 – 43).

Prin acest termen se înţeleg tranzacţiile, negocierile care se derulează între Stat, reprezentat prin Guvern, angajatori şi lucrătorii care privesc elaborarea şi aplicarea politicii economico – sociale.

Dialogul între partenerii sociali – sindicate şi patronat – şi între ei şi factorii guvernamentali constituie, în lumea de azi, o axiomă a dezvoltării economico – sociale, a statului de drept.

În ţările cu economie de piaţă, dialogul social constituie o modalitate concretă de realizare a democraţiei economico – sociale, integrându-se în ansamblul democraţiei politice. Desigur, patronii şi salariaţii au o serie de opţiuni divergente ; între aceştia apar, frecvent, conflicte de interese izvorâte din poziţia diferită pe care o au în procesul muncii.

Dialogul social se desfăşoară începând cu nivelul de bază al unei unităţi în care există angajator şi angajaţi, apoi la nivelul de grupuri de unităţi, la nivel teritorial, mai ales judeţean, la nivel de ramură şi la nivel naţional.

Analizând finalitatea dialogului social şi efectele acestuia, se poate constata că se disting trei categorii de dialog şi anume :

a. dialogul cu caracter consultativ : se defăşoară în cadrul CES ( Consiliul Economic şi Social) şi a comisiilor teritoriale sau din cadrul ministerelor şi nu se finalizezază prin acte obligatorii.

b. Dialogul cu efecte juridice obligatorii : ( este astfel denumit de un reputat autor 4) : se finalizezază prin contracte colective de muncă , norme de muncă sau norme de protecţia muncii.

Preview document

Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 1
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 2
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 3
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 4
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 5
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 6
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 7
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 8
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 9
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 10
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 11
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 12
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 13
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 14
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 15
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 16
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 17
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 18
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 19
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 20
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 21
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 22
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 23
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 24
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 25
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 26
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 27
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 28
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 29
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 30
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 31
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 32
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 33
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 34
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 35
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 36
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 37
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 38
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 39
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 40
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 41
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 42
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 43
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 44
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 45
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 46
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 47
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 48
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 49
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 50
Dialogul social și comunicarea tripartită - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Dialogul Social si Comunicarea Tripartita.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Sindicatele

Sindicalismul privit ca fenomen social Hubert Lagardelle, la inceputul secolului al XIX-lea, scria in lucrarea sa “Sindicalismul-nici corporatism,...

Dialogul Social

CAPITOLUL I 1.1 Evoluţia istorică 1.1.1 Dialogul social în România Dialogul social la nivelul comunității este o metodă care implică patronatele...

Dialogul Social - Sindicatele

Dialogul social reprezintă dialogul care se desfăşoară fie numai între partenerii sociali ( sindicatele şi patronatele, reprezentanți ai...

Contractul Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I DEFINIȚIA ȘI ISTORIA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă scrisă între...

Dreptul Muncii

Munca reprezintă o activitate umană specifică - manuală şi/sau intelectuală - prin care oamenii îşi utilizează forţa de muncă (aptitudinile fizice...

Dreptul Muncii

1. Noţiunea şi obiectul dreptului muncii A. Munca - activitate specific umană Existenţa omului - atât ontogenetic, cât şi istoric - este...

Dreptul Muncii

1. Definiţia dreptului muncii Într-un sens foarte larg s-ar putea susţine că dreptul muncii este constituit din ansamblul reglementărilor legale...

Te-ar putea interesa și

UE - istoric și evoluția procesului de integrare europeană

A fi sau a nu fi…in Uniunea European. Iata o intrebare la care fiecare stat, fiecare om are raspunsul sau personal. Dar ce este Uniunea Europeana?...

Managementul strategic al colectivităților locale

1.Caracterizare generala 1.1.Capitalul natural A.Date geografice Asezare geografica Municipiul Barlad, situat in zona central-estica a...

Județul Vaslui

1.CARACTERISTICA GENERALA JUDETULUI VASLUI Pozitia geografica Judetul Vaslui este situat in estul Romaniei, aproape de granita cu Republica...

Dialogul Social

CAPITOLUL I 1.1 Evoluţia istorică 1.1.1 Dialogul social în România Dialogul social la nivelul comunității este o metodă care implică patronatele...

Caracteristică generală a județului Vaslui

1.CARACTERISTICA GENERALA JUDETULUI VASLUI Scurt istoric. Pozitia geografica Existenta judetului Vaslui este demonstrata de descoperirile...

Starea societății civile în Republica Moldova

Definirea societatii civile În condiţiile tranziţiei democratice afirmarea societăţii civile marchează modul democratic de organizare a...

Activitatea de lobby a Federației Operatorilor Români de Transporturi

In analiza de fata avem in vedere explicarea fenomenului de “corporatism” si a celui de “lobby”, astfel ca in Enciclopedia Britanica se...

Integrarea europeană

INTEGRAREA EUROPEANA Introducere O tema de maxima actualitate, integrarea europeana are implicatii majore asupra viitorului Romaniei.Acest...

Ai nevoie de altceva?