Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 30918
Mărime: 99.65KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. SOCIETATEA UMANĂ ŞI RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 7

I.1. Precizări conceptuale 7

I.1.1. Definiţia dreptului 8

I.1.2. Dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv 10

I.1.3. Sistemul juridic şi sistemul normelor juridice 12

I.2. Răspunderea juridică- componentă a răspunderii sociale 13

I.2.1. Răspunderea şi sancţiunea juridică 13

I.2.2.Funcţiile răspunderii juridice 15

CAPITOLUL II. PRINCIPIILE RĂSPUNDERII JURIDICE 17

II.1.Principiul legalităţii răspunderii 17

II.2. Principiul răspunderii personale 18

II.3. Principiul unicităţii răspunderii (non bis in idem) 18

II.4. Principiul justeţei sau proporţionalităţii răspunderii juridice 19

II.5. Principiul răspunderii subiective (pentru faptele săvârşite cu vinovăţie) 20

II.6. Principiul celerităţii sau operativităţii tragerii la răspundere 21

CAPITOLUL III. FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII JURIDICE 23

III.1. Conţinutul răspunderii juridice 23

III.2. Condiţiile răspunderii juridice 24

III.3. Cauze care înlătură răspunderea juridică 30

CAPITOLUL IV. FORMELE RĂSPUNDERII JURIDICE 32

IV.1. Răspunderea penală 33

IV.2. Răspunderea administrativ-disciplinară 33

IV.3. Răspunderea administrativ-contravenţională 34

IV.4. Răspunderea administrativă-patrimonială 35

CAPITOLUL V. PREZENTAREA COMPARATIVĂ A RĂSPUNDERII CONTRACTUALE CU RĂSPUNDEREA DELICTUALĂ 45

V.1 Problema cumului celor două responsabilităţi 51

SINTEZĂ DE PRACTICĂ JUDICIARĂ 57

CONCLUZII 69

BIBLIOGRAFIE 71

Extras din document

INTRODUCERE

Prin problematica abordată, prezenta lucrare se înscrie în contextul, mai larg al responsabilităţii sociale. De aceea, pornim în realizarea demersului nostru de la răspunderea socială, oprindu-ne în mod deosebit la răspunderea juridică, analizată ca parte componentă a acestuia.

În sensul cel mai larg al noţiunii, răspunderea socială este inseparabilă de personalitatea umană, încât ea vizează comportamentul pe care oamenii îl aleg din multiplele variante posibile în cadrul determinismului social, raportat la interesele generale ale societăţii şi la cerinţele obiective de dezvoltare.

Este unanim recunoscut faptul că omul ca fiinţă socială se poate afirma şi individualiza numai în cadrul relaţiilor sociale. Pe parcursul evoluţiei sale, şi-a câştigat diferite grade de libertate, dar nu şi dreptul de a acţiona după bunul său plac1. De aceea, opţiunile deciziile şi acţiunile sale trebuie să ţină seama nu numai de legile obiective ce guvernează natura şi societatea ci şi de interesele şi aspiraţiile celorlalţi indivizi, ale colectivităţii din care face parte. Comportamentul uman formează, deci obiectul unor evaluări şi reacţii sociale şi el poate fi apreciat numai în confruntarea cu etalonul oferit de variantele norme ce guvernează viaţa omului în societate (religioase, morale, politice, juridice).

Prin comportamentul său, omul se poate încadra sau neîncadra în rigorile normelor sociale, ceea ce atrage anumite consecinţe în plan social. Astfel, ordinea şi securitatea socială şi individuală sunt asigurate numai prin respectarea întocmai a cerinţelor normelor sociale care stabilesc obligaţiile şi interdicţiile ca şi domeniul permisiunilor. Dimpotrivă, orice abateri de la aceste norme atrag după ele o răspundere juridică, religioasă, politică, ce implică obligaţia autorului de a suporta consecinţele faptei contrare normelor sociale. Din această perspectivă, răspunderea apare ca un mijloc de asigurare, respectarea şi apărare a normelor sociale de conduită ce garantează existenţa societăţii înseşi. Totodată, mecanismul răspunderii declanşează şi reacţia de dezaprobare şi reprimare socială a unei asemenea conduite2.

Răspunderea socială nu este altceva decât sancţionare socială a atitudinii alese de individ, în cazul unei neconcordanţe între conduita lui şi normele sociale instituite. Socială prin natura ei şi unitară prin conţinut, răspunderea este totodată multilaterală, ea acţionează în cadrul diferitelor forme de manifestare a fenomenelor şi relaţiilor sociale. Se poate vorbi, de aceea, de o răspundere: morală, politică, juridică. Pentru nuanţarea acestor forme de răspundere literatura de specialitate a propus conceptul de "responsabilitate"3 care exprimă consecinţele acţiunii sociale în general şi care include în sfera sa: responsabilitatea religioasă, morală, politică, juridică, în interdependenţa şi corelaţia lor.

Cât priveşte componenta juridică a răspunderii sociale, aceasta se particularizează4, faţă de celelalte forme, prin anumite trăsături, imprimate de faptul că intervine în cazul încălcării normei de drept. Singurul temei al răspunderii juridice îl constituie încălcarea prevederilor normelor legale, care antrenează şi răspunderea juridică fixată de ele. În acelaşi timp, răspunderea juridică este strâns legată de activitatea unor organe de stat. Stabilirea corectă a răspunderii juridice are la bază nu numai o apreciere socială (opinie publică sau colectiv de oameni) ci şi o constatare oficială, făcută de regula de organismele de stat investite cu atribuţii determinate. Intervenţia organelor statului este necesară pentru a acorda garanţii cât mai depline cetăţenilor şi pentru a exclude posibilitatea arbitrariului şi a ilegalităţilor5.

THE JURIDICAL DIMMENSION OF SOCIAL LIABILITY

Abstract

Through the problems tackled, the present research subscribes itself to the broader context of social liability. That is why we start the incursion in our research from the social liability, insisting especially on the juridical liability, analysed as a constituent of it.

In its broadest meaning, the notion of social liability cannot be separated from the human personality, because it aims at the behaviour which people choose from the multitude of possible variants of the social determinism related to the general interests of the society and to the objective development requirements.

Preview document

Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 1
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 2
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 3
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 4
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 5
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 6
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 7
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 8
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 9
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 10
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 11
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 12
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 13
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 14
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 15
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 16
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 17
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 18
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 19
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 20
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 21
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 22
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 23
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 24
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 25
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 26
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 27
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 28
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 29
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 30
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 31
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 32
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 33
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 34
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 35
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 36
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 37
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 38
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 39
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 40
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 41
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 42
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 43
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 44
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 45
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 46
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 47
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 48
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 49
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 50
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 51
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 52
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 53
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 54
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 55
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 56
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 57
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 58
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 59
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 60
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 61
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 62
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 63
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 64
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 65
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 66
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 67
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 68
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 69
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 70
Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Dimensiunea Juridica a Raspunderii Sociale.doc

Alții au mai descărcat și

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Proprietatea civilă pe cote-părti - noul cod civil

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE. Dreptul de proprietate este un drept absolut, în consecinţa trebuie să se înţeleagă că titularul are puterea de a-i trage...

Realizarea Dreptului și Răspunderea Juridică

1.INSERŢIA DREPTULUI ÎN VIAŢA SOCIALĂ Dreptul are ca obiect reglarea relaţiilor sociale în scopul realizării echilibrului social şi apărării...

Raspunderea Juridica

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE „Dreptul, - scria Hegel, - trece în existenta faptica mai întâi prin forma, prin faptul ca este pus ca lege...”....

Principiile Dreptului Comunitar

Principiul protectiei drepturilor fundamentale ale omului În faţa Curţii de justiţie au fost puse în discuţie problemele privind protecţia...

Răspunderea Juridică

Secţiunea 1. Noţiune Răspunderea juridică interesează totalitatea ştiinţelor juridice şi a disciplinelor auxiliare,iar răspunderea se finalizează...

Notiunea de Infractiune Internationala

1. CONCEPTUL DE INFRACTIUNE INTERNATIONALA. APARITIA SI DEZVOLTAREA ACESTUIA. Dreptul penal ,este structurat ,in totalitate in jurul a 3...

Sursele Dreptului Comunitar

1. Consideraţii generale 1.1. Ce este Uniunea Europeană ? Uniunea Europeană (U.E.) reprezintă cea mai complexă structură politică şi...

Te-ar putea interesa și

Valențe Deontologice în Viața Publică

Destinul poporului român, ca al oricarui popor, de altfel, a facut astfel încât sa împleteasca în itele sale personalitati publice puternice si...

Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică

REZUMAT Cuvinte cheie: raport de constrângere, sancţiuni negative, sancţiuni pozitive, determinate, alternative, caracterul represiv – aflictiv ....

Instituția răspunderii contractuale în materia civilă

INTRODUCERE Contractul, ca izvor de drepturi și obligații, este actul juridic cu cele mai frecvente și importante consecințe pentru activitatea de...

Principiile Răspunderii Juridice

Caracteristica generala a tezei In societatea omeneasca actiunile omului sunt determinate de necesitatile sale cotidiene. Aceste actiuni proprii...

Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative

martorii creşterii vertiginoase a contravenţiilor săvârşite de minori. Fenomen explicabil prin transformările politice, sociale şi economice ce se...

Principiile Dreptului

Prin ,,principiile generale ale dreptului’’ se înţelege un ansamblu de idei directoare care, fără a avea caracterul precis şi concret al normelor...

Activitatea societăților de asigurări din România - analiza comparativă

De-a lungul timpului,multi oameni intelepti au facut referiri,in cugetarile lor,la asigurari.Motivul este legat de grija oamenilor pentru...

Ai nevoie de altceva?