Divorțul

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 19684
Mărime: 67.14KB (arhivat)
Publicat de: Leonid Cornea
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Introducere
 3. I. Desfăşurarea căsătoriei
 4. 1. Sediul materiei
 5. 2. Concepţia dreptului nostru actual privind divorţul
 6. 3. Desfacerea căsătoriei, încetarea căsătoriei, desfăşurarea căsătoriei, interferenţe şi delimitări
 7. 4. Motivele de divorţ ( Preliminarii )
 8. 4.1. Temeiul divorţului
 9. 4.2. Contribuţia practicii judecătoreşti în aprecierea ca temeinice a unor motive de divorţ
 10. 4.3. Concepţii asupra caracterului divorţului
 11. 4.4. Importanţa acordată culpei în procesul de divorţ
 12. II. Procedura divorţului
 13. 1. Reglementare
 14. 2. Acţiuea de divorţ aparţine numai soţilor
 15. 3. Exercitarea acţiunii de divorţ asupra soţului interzis
 16. 4. Instanţa competentă
 17. 5. Cererea reconvenţională
 18. 6. Cererea de divorţ. Cerintele legii
 19. 7. Procedura de divorţ bazată pe acordul soţilor
 20. 8. Măsurile vremelnice în divorţul litigios
 21. 9. Publicitatea divorţului
 22. 10. Obligativitatea prezenţei la procesul reclamantului
 23. 11. Hotărârea de divorţ
 24. 12. Pronunţarea hotărârii
 25. 13. Renunţarea la divorţ şi împăcarea soţilor
 26. 14. Căile de atac. Apelul şi recursul
 27. 15. Data desfacerii căsătoriei
 28. 16. Comunicarea hotărârii de divorţ.
 29. III. Efectele desfacerii căsătoriei
 30. 1. Categorii de efecte
 31. 2. Efectele divorţului cu privire la relaţiile personale dintre foştii soţi
 32. 3. Divorţul produce efecte numai pentru viitor
 33. 4. Efectele divorţului cu privire la relaţiile patrimoniale dintre foştii soţi
 34. 5. Efectele patrimoniale
 35. 6. Problema beneficiului contractului de închiriere a locuinţei comune
 36. 7. Efectele divorţului faţă de copiii minori
 37. 8. Efectele personale faţă de copiii minori
 38. 9. Modificarea măsurilor luate cu privire la persoana copilului şi organul competent să ia măsura
 39. 10. Efectele patrimoniale de divorţ faţă de copiii monori
 40. 11. Beneficiul contractului cu privire la locuinţă
 41. 12. Primirea alocaţiei de stat a copiilului în caz de întreţinere după divorţ
 42. IV. Tipuri de divorţ în viziunea noului cod civil

Extras din proiect

Introducere

Noţiunea de desfacere a căsătoriei. Reglementare

Desfacerea căsătoriei, divorţul, fie că este pronunţat la iniţiativa unuia dintre soţi, fie pe temeiul consimţământului ambilor, stinge, pe data rămânerii irevocabile a hotărârii instanţei, principalele efecte ale actului juridic al căsătoriei în raporturile dintre soţi, în special efectele de natură personală.

Divorţul ca mijloc de desfacere a căsătoriei a fost practicat încă din timpul societăţii romane.

În epoca în care puterea capului de familie era înca nelimitată, acesta putea desface căsătoria celor aflati sub puterea sa fără să le ceară consimţământul, dar, în măsura în care această putere a fost limitată în exerciţiul ei, voinţa soţilor a prevalat asupra celei a şefului de familie (pater familias).

Divorţul este desfacerea voluntară a căsătoriei sine manu; soţii, după ce au parcurs împreună o parte a existenţei lor, se despart (divertuntur), urmând căi diferite.

Desfacerea căsătoriei se realiza printr-o simplă separare materială a soţilor făcută cu această intenţie. Părţile puteau proceda la anumite acte care să le concretizeze intenţia de a desface căsătoria, dar astfel de acte aveau o valoare numai probatorie. De pildă, unul dintre soţi putea notifica celuilalt voinţa de a desface căsătoria, soţul putea pronunţa în faţa martorilor anumite cuvinte în care să rezulte voinţa sa de a pune capăt vieţii conjugale, se rupea actul dotal.

Unii cercetători opinează că în epoca lui Augustus, legea lui Iulia de adulteriis ar fi cerut pentru valabilitatea divorţului îndeplinirea anumitor forme: o declaratie verbala sau întocmirea unui înscris înaintea a şapte martori, avand, calitatea de cetăţeni romani etc.

Această opinie nu se poate susţine deoarece, pe de o parte, multe dintre textele pe care se întemeiază susţinătorii ei sunt interpolate, iar pe de alta parte aceste formalităţii au numai valoare probatorie nefiind cerute ad solemnitam. În sfarşit, practica ulterioară a dreptului roman, n-a cerut niciodată,pentru validarea divorţului,astfel de declaraţii sau inscrierii.

Divorţul a fost în societatea primitivă romană extrem de rar. Celulă de bază în procesul de producţie, familia romană nu se putea desface cu uşurinţa. Aproape în întreaga epocă republicană (până în anul 200 î.e.n) divorţul a fost privit nefavorabil de morala vremii şi mult îngreunat de ordinea juridică,care pedepsea cu nota censoria pe cei care divorţau fară temei.

După războaiele punice şi mai ales în Imperiu, o dată cu afluenţa de bogăţii aduse la

Roma din jefuirea provinciilor, cu creşterea luxului si a influienţelor helenistice etc contradicţiile sociale şi decăderea morală se reflectă şi in relaţiile familiale.

În păturile de mai sus, mai ales, aceste relaţii primesc un caracter “monden”,cu totul opus virtuţiilor romane din epoca veche. Divorţurile devin tot mai obişnuite, reflectând –prin uşurinţa cu care erau îngăduite şi pin fregvenţa lor – lipsa de moralitate şi contradicţiile sociale ale epocii.

Deseori împăraţii intervin încercând, în interesul statului ros de aceste contradicţii interne, să îngreuneze despărţirile fără temei. Rezultatele au fost neînsemnate, deoarece prin legi juridice nu e poate remedia o realitate socială şi de aceea împăratul Iustinian nu face altceva decât, consacrând situaţia de fapt, să stabilească următoarele categorii de divorţuri:

a) Divorţul prin consimţământul mutual ( communi consensu ) este admis fără nici o limită.

b) De asemenea, este îngaduit divorţul motivat de un fapt neimputabil celuilalt soţ ( căderea în prizonierat, impotenta unuia dintre soţi etc. )

c) Divorţul determinat de vina unuia dintre soţi ( de pildă , în caz de adulter ) este la fel de îngaduit, dar soţul vinovat este pedepsit.

d) Orice altă formă de divorţ este declarată ilicită ( sine iusta causa ) şi padepsită, dar, cu toate penalităţile impuse soţului care se desparte fără motiv, căsătoria rămâne totuşi desfăcută.

În societatea contemporană divorţul a devenit un fapt aproape banal; pe măsură ce rata divorţialităţii a crescut, fenomenul a devenit mai lesne de perceput şi mai uşor de tolerat, treptat-treptat fiind acceptat — dar fără a fi încurajat — nu ca eşec, ci ca posibilă soluţie a unor relaţii conjugale disarmonice. Atenuarea considerabilă a presiunii normelor şi obiceiurilor tradiţionale, o oarecare indulgenţă legală manifestată prin abandonarea unora din condiţiile restrictive ale divorţului şi, poate nu în ultimul rând, scăderea influentei bisericii şi a religiei, au favorizat o mai mare permisivitate în ceea ce priveşte divorţul.

Unii autori ai literaturii juridie interbelice s-au întrebat, retoric, dacă divorţul îşi are locul într-o legislaţie bine chibzuită. Evitând cu grijă apologia divorţului, reţinând că pertinente argumentele apărătorilor instituţiei căsătoriei şi a statorniciei acesteia, reputaţii jurişti afirmau:

Dacă, în principiu, căsătoria trebuie să fie considerată ca însolubilă, nu credem că legea se poate impune omului să continue traiul în comun în condiţii imposibile, căci libertatea individuală este mai presus de lege. Nu este admis ca la adăpostul legii şi principiului indisolubilităţii, căsătoria să favorizeze reiaţii ilicite; menţinerea unor asemenea situaţii este mai dăunătoare interesului social decât desfacerea căsătoriei, care nu mai corespunde scopului său.

Deceniile care ne despart în tirnp nu au erodat justeţea concluziei.

Divortu nu ete o instituţie perfectă, ci doar „un rău necesar, căcj pune capăt unui rău şi

mai grav”. Desfacerea cu prea mare uşurinţă a căsătoriei, pentru motive mai degrabă iluzorii, ar risca să transforme_căsătoria aflată la temelia edificiului social, într-o simplă

uniune temporară. Credem că aceasta este şi recomandarea implicită a legiuitorului, care_a

încredinţat instanţelor judecătoreşti (iar nu altor autorităţi) dreptul de a statua asupra

menţinerii sau desfacerii căsătoriei şi a instituit o procedură specială, adaptată particularităţilor cauzelor cu asemenea obiect.

Capitolul I

Desfacerea căsătoriei

1. Sediul materiei

Divorţul ca mijloc de desfacere a căsătoriei este reglementat de Codul Familiei prin art. 37 alin. 2 care a fost modificat prin art. 8 pct. 1 din legea nr. 59/1993 arată că , “căsătoria se va desface între părţi atunci cănd raporturile dintre aceştia sunt atât de grave şi iremediabile vătămate astfel încât practic continuarea căsătoriei nu mai poate avea loc”.

Art. 38, alin. 2 din Codul Familiei, şi el modificat prin legea mai sus citată arată că căsătoria se va desface prin consimţământul părţilor atunci când sunt îndeplinite cumulativ două condiţii:

- Să fi trecut cel puţin un an de la încheierea căsătoriei;

Dacă desfacerea căsătoriei este pronunţată pe temeiul acordului soţilor, ce rost mai are „osândirea" lor la cel puţin un an de căsătorie?

Din capul locului, considerăm că stabilirea duratei minime a căsătoriei ca şi cerinţă

a divorţului consensual nu numai că este absolut necesară dar, faţă de termenul de numai un

an impus de lege, este mai mult decât rezonabilă. Consimţământul soţilor în vederea

desfacerii căsătoriei este doar temeiul divorţului pronunţat de instanţă, nu şi cauza

divorţului, care departe de a fi marca deplinei armonii dintre soţi ascunde, sub acoperirea

consimţământului, cauzele reale ale destrămării. Or este necesar ca soţii să fi avut măcar

răgazul de a încerca depăşirea nemulţumirilor, neînţelegerilor sau conflictelor ivite, pentru a

nu se lăsa copleşiţi de o pornire impulsivă, care se poate dovedi pripită.

Preview document

Divorțul - Pagina 1
Divorțul - Pagina 2
Divorțul - Pagina 3
Divorțul - Pagina 4
Divorțul - Pagina 5
Divorțul - Pagina 6
Divorțul - Pagina 7
Divorțul - Pagina 8
Divorțul - Pagina 9
Divorțul - Pagina 10
Divorțul - Pagina 11
Divorțul - Pagina 12
Divorțul - Pagina 13
Divorțul - Pagina 14
Divorțul - Pagina 15
Divorțul - Pagina 16
Divorțul - Pagina 17
Divorțul - Pagina 18
Divorțul - Pagina 19
Divorțul - Pagina 20
Divorțul - Pagina 21
Divorțul - Pagina 22
Divorțul - Pagina 23
Divorțul - Pagina 24
Divorțul - Pagina 25
Divorțul - Pagina 26
Divorțul - Pagina 27
Divorțul - Pagina 28
Divorțul - Pagina 29
Divorțul - Pagina 30
Divorțul - Pagina 31
Divorțul - Pagina 32
Divorțul - Pagina 33
Divorțul - Pagina 34
Divorțul - Pagina 35
Divorțul - Pagina 36
Divorțul - Pagina 37
Divorțul - Pagina 38
Divorțul - Pagina 39
Divorțul - Pagina 40
Divorțul - Pagina 41
Divorțul - Pagina 42
Divorțul - Pagina 43
Divorțul - Pagina 44
Divorțul - Pagina 45
Divorțul - Pagina 46
Divorțul - Pagina 47
Divorțul - Pagina 48
Divorțul - Pagina 49
Divorțul - Pagina 50
Divorțul - Pagina 51
Divorțul - Pagina 52

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Desfacerea Căsătoriei

INTRODUCERE Căsătoria uneşte pe bărbat şi pe femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeşte într-o asemenea măsură...

Desființarea și Încetarea Căsătoriei

Introducere Opinia curentă afirmă că familia este cea mai fidelă păstrătoare a tradiţiilor, a valorilor naţionale. Contrar acestor opinii, familia...

Procedura divorțului în legislația română

Introducere Desfacerea căsătoriei produce consecinţe asupra întregului complex de relaţii de natură personală şi de natură patrimonială generate...

Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială

INTRODUCERE Conform Noului Cod civil, care preia dispoziţiile constituţionale şi cele ale Codului Familiei, familia are la bază căsătoria liber...

Procedura divorțului în vechiul și noul cod de procedură civilă

Introducere Divorțul reprezintă un mijloc legal pentru desfacerea căsătoriei care produce efecte în viitor Prin divorț se întelege desfacera...

Răspunderea Delictuală în Dreptul Roman

Motto: "...Hic murus aenus esto: Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa..." Horatius, Epistulae In sens general, delictele-delictum,...

Oameni care au Marcat Istoria Dreptului

Marcus Aurelius Severus Alexandrus (1 octombrie 208 - 18 martie 235), cunoscut drept Alexandru Sever, împărat roman din 222 până în 235. Este...

Procedura actuală a divorțului

Importanţa cunoaşterii problemei divorţului Divorţul reprezintă un mijloc legal pentru desfacerea căsătoriei care produce efecte în viitor....

Te-ar putea interesa și

Diferențe de Gen și Vârstă în Depresia la Persoanele Divorțate

1. Introducere Foarte puţine cupluri anticipează, atunci când se căsătoresc, că mariajul lor poate fi ameninţat, într-o bună zi, de probleme...

Percepția socială a familiei, căsătoriei și divorțului

REZUMAT Prin prezenta cercetare ne-am propus sa analizam perceptia sociala asupra familiei, casatoriei si divortului de catre tinerii...

Sociologia devianței - divorțul

Din tot timpul familia a fost considerata ca fiind nucleul societatii, familia privita ca si legatura intre doi oameni, in primul stadiu, dar si...

Particularitățile Individuale a Soților Divorțați

Familia este celula de baza a societatii care uneste consortii printr-o serie de "drepturi si obligatiuni", conferindu-le statute sociale bine...

Divorțul

Generalitati ale DIVORTULUI Scria cineva ca in viata sunt doua lucruri importante: alegerea profesiei si alegerea partenerului. Influenta acestora...

Divorțul și efectele acestuia asupra copilului

1. STABILIREA TEMEI Tema acestui proiect de cercetare o reprezintă “ Divorţul şi efectele divorţului asupra tuturor copilului ”, mai exact...

Procedura actuală a divorțului

Importanţa cunoaşterii problemei divorţului Divorţul reprezintă un mijloc legal pentru desfacerea căsătoriei care produce efecte în viitor....

Divorțul prin acordul soților

Divortul prin acordul sotilor sau divortul consensual este prevazut de Codul Civil in articolele 374-378, iar procedura acestui fel de divort este...

Ai nevoie de altceva?