Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 45694
Mărime: 136.81KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
A fost prezentat la Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica din cadrul Universitatii Stefan cel Mare din Suceava

Cuprins

I. Introducere

Societăţile comerciale la modul general: istoric, caracterizare generală, forme.

II. Dizolvarea societăţilor comerciale

A. Noţiunea de dizolvare a societăţilor comerciale

2.1. Cauze generale de dizolvare a societăţilor comerciale

2.2. Căile dizolvării societăţii comerciale

B. Cauze comune de dizolvare a societăţilor comerciale

2.1. Trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii

2.2. Imposibilitatea realizării obiectului sau realizarea acestuia (dizolvarea de drept)

2.3. Declararea nulităţii societăţii

2.4. Hotărârea Adunării Generale (dizolvare voluntară)

2.5. Hotărârea tribunalului

2.6. Falimentul societăţii

2.7. Alte cauze prevazute de lege sau actul constitutiv al societăţilor

C. Cauze speciale de dizolvare a societăţilor comerciale în funcţie de fiecare formă de societate reglementată de lege

2.1. Dizolvarea societăţilor de capital: S.A. ; S.C.A.

2.2. Dizolvarea societăţilor de persoane: S.C.S. ; S.N.C.

D. Efectele dizolvării

III. Lichidarea societăţilor comerciale

A. Aspecte comune lichidării pentru toate formele de societăţi

3.1. Noţiune

3.2. Principii generale ale lichidării societăţilor comerciale

3.3. Drepturile şi obligaţiile lichidatorilor

3.4. Modificările produse de trecerea la faza de lichidare a societăţilor comerciale

3.5. Statutul lichidatorilor

3.6. Lichidarea activului şi pasivului societăţilor comerciale

B. Operaţiuni specifice procedurii de lichidare

3.1. Înlocuirea organelor de administrare

3.2. Predarea gestiunii

3.3. Restrângerea obiectului gestiunii

3.4. Drepturile creditorilor sociali

3.5. Drepturile asociaţilor

3.6. Întocmirea şi executarea bilanţului final

3.7. Radierea societăţilor comerciale din Registrul Comerţului

IV. Studiu de caz

V. Concluzii

VI. Bibliografie

Extras din document

I. Societăţile comerciale la mod general

1.1. Istoric

a) Perioada antică

Societatea comercială a apărut în forme incipiente încă din perioada antichităţii. Oamenii au încercat astfel din cele mai vechi timpuri să coopereze, unindu-şi resursele şi mijloacele pentru a realiza acele proiecte care depăşeau posibilităţile individuale ale fiecăruia.

În dreptul roman, contractul de societate prin care două sau mai multe persoane puneau în comun anumite bunuri sau venituri pentru a obţine un avantaj economic a creat societatea tuturor bunurilor prezente şi viitoare ale asociaţilor (societas omnium bonorum), societatea care avea ca obiect un singur lucru (societas unius rei) şi societatea al cărei obiect îl formau veniturile (societas questus).

Indiferent de forma sa , societatea era lipsită însă de personalitate juridică, bunurile care formau fondul social aparţinând asociaţilor în proprietate, şi nu societăţii, ca patrimoniu distinct al acesteia.

b) Perioada Evului Mediu

În perioada Evului Mediu, societatea comercială îşi conturează caracteristicile pe fondul dezvoltării comerţului care a generat necesitatea obţinerii de credite.

Germenii societăţii în comandită au apărut în Italia, mecanismul contractului de „commenda” fiind menit să înlăture interdicţiile impuse de dreptul canonic clericilor, nobililor şi militarilor, mari deţinători de capitaluri, de a acorda împrumuturi cu dobândă.

În temeiul contractului de commenda, o persoană (sau mai multe) denimită commendator, încredinţa unei alte persoane, comerciant, numită tractor, o sumă de bani ori o cantitate de mărfuri pentru a face comerţ în alte ţări, urmând ca beneficiile să se împartă între ele.

În acest mod, creditorul împrumutător de fonduri devenea asociat al comerciantului, eludându-se astfel incompatibilitatea calităţii de comerciant cu cea de cleric, nobil sau militar. Riscul creditorului era limitat la suma sau bunurile pe care acesta le încredinţa comerciantului.

Această instituţie a fost folosită şi în Franţa, iar începând din anul 1673, a fost reglementată sub denumirea de societate în comandită.

Un progres în evoluţia societăţii l-a reprezentat faptul că sumele de bani şi bunurile puse în comun de către asociaţi constituiau un patrimoniu distinct şi care avea drept titular parsoana juridică, recunoscută ca atare.

Înfiinţarea primelor societăţi pe acţiuni datează din secolul al XVII-lea şi este legată de expansiunile coloniale ale unor ţări maritime ca Olanda, Anglia, Franţa.

Companii precum Compania Olandeză a indiilor Orientale datând din anul 1602, Compania Olandeză a Indiilor Occidentale apărută în anul 1621 sau Compania Insulelor Americii pentru colonizarea Insulelor Martinica şi Guadelup au fost constituite pe baza unor patente regale sau concesiuni, cu participarea unui număr de posesori de fonduri.

Contribuţiile asociaţilor alcătuiau un patrimoniu distinct de cel al asociaţilor şi care avea ca titular compania, în calitate de persoană juridică.

Aceste contribuţii la formarea patrimoniului au fost denumite „acţiuni”, iar risurile asociaţilor erau limitate la respectivele contribuţii.

c) Perioada modernă

Codul comercial francez din 1807 a reprezentat parima reglementare sistematică a societăţilor comerciale, conţinând dispoziţii referitoare la formele de societate existente în activitatea comercială .

Forma de societate cunoscută sub numele de societé générale este consacrată sub denumirea de societate în nume colectiv. Asociaţii au o raspundere nelimitată şi solidară pentru obligaţiile societăţii, iar societatea are personalitate juridică.

Pe baza contractului de command, Codul comercial francez a reglementat societatea în comandită, care cuprinde două categorii de asociaţi: comanditaţii, care au o răspundere nelimitată şi solidară şi comanditarii, care răspund numai în limita contribuţiilor lor.

Reglementarea Codului comercial francez din 1807 a cuprins şi Societatea anonimă cu cele două forme ale sale: societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni.

Reglementările altor ţări ca Italia, Olanda, Belgia, Spania etc. au preluat aceste forme ale societăţilor comerciale.

Prin intermediul Codului comercial italian din 1882 din care s-a inspirat, legiuitorul român a consacrat aceste forme ale societăţilor comerciale din anul 1887 în Codul comercial român.

Pe parcursul secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, societăţile comerciale au cunoscut o mare dezvoltare datorită progreselor ştiinţei şi tehnicii.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, a apărut o nouă formă de societate, societatea cu răspundere limitată, care reuneşte caracteristici ale societăţii în nume colectiv, dar şi ale societăţii pe acţiuni. Societatea cu răspundere limitată cuprinde un număr restrâns de asociaţi, iar răspunderea lor este limitată la contribuţiile acestora la formarea capitalului social. Reglementată pentru prima oară în Germania, în anul 1892, ulterior a fost preluată şi de legislaţia franceză, actualmente fiind forma de societate cea mai frecventă în activitatea comercială din toate ţările lumii.

Preview document

Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 1
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 2
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 3
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 4
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 5
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 6
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 7
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 8
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 9
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 10
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 11
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 12
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 13
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 14
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 15
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 16
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 17
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 18
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 19
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 20
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 21
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 22
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 23
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 24
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 25
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 26
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 27
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 28
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 29
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 30
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 31
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 32
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 33
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 34
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 35
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 36
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 37
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 38
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 39
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 40
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 41
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 42
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 43
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 44
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 45
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 46
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 47
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 48
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 49
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 50
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 51
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 52
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 53
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 54
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 55
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 56
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 57
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 58
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 59
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 60
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 61
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 62
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 63
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 64
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 65
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 66
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 67
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 68
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 69
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 70
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 71
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 72
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 73
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 74
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 75
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 76
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 77
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 78
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 79
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 80
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 81
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 82
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 83
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 84
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 85
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 86
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 87
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 88
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 89
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 90
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 91
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 92
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 93
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 94
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 95
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 96
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 97
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 98
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 99
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 100
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 101
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 102
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 103
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 104
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 105
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 106
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 107
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 108
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 109
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 110
Dizolvarea și Lichidarea Societăților Comerciale - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • Dizolvarea si Lichidarea Societatilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Evaziune Fiscală

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Precizări terminologice Atât în vorbirea curentă, cât şi în literatura de specialitate, cuvântul „finanţe”...

Consideratii Generale asupra Arbitrajului International

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL Secţiunea 1 Concept.Izvoare.Varietăţi 1.1 Noţiune Cooperarea...

Reconstituirea

Capitolul l NOŢIUNEA, SCOPUL Şl IMPORTANŢA RECONSTITUIRII 1. Noţiunea reconstituirii 1.1. Precizări şi definiţie Reconstituirea a fost...

Dreptul Persoanei la Respectarea Vietii Private in Jurisprudenta Cedo

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Formarea Contractului de Comert International

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL – PRIVIRE DE ANSAMBLU Indiscutabil contractul de comerţ...

Societatea cu Răspundere Limitată

CAPITOLUL I NOTIUNEA SI CARACTERISTICILE SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA 1.1. Aspecte introductive Societatea cu răspundere limitată este...

Ai nevoie de altceva?