Drept Administrativ - Actul Administrativ

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Drept Administrativ - Actul Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dr. STANCIU BOGDAN

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Aspecte introductive referitoare la actul administrativ 1
CAPITOLUL I
NOŢIUNEA DE ACT ADMINISTRATIV
Secţiunea 1 Definiţia actului administrativ 13
Secţiunea 2 Trăsăturile caracteristice ale actului administrativ 14
Secţiunea 3 Clasificarea actelor administrative 17
Secţiunea 4 Baza legală a actelor administrative 20
Secţiunea 5 Mobilul şi motivul actului administrativ 22
CAPITOLUL II
COMPETENŢA – CONDIŢIE ESENŢIALĂ PENTRU EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE 24
Secţiunea 1 Exercitarea competenţelor pentru emiterea actelor administrative 27
Secţiunea 2 Subordonarea competenţei faţă de altă competenţă 30
Secţiunea 3 Subordonarea competenţei faţă de
autoritatea ierarhică 32
Secţiunea 4 Subordonarea competenţei de emitere a actelor administrative unor reguli de procedură 33
CAPITOLUL III
FORMA ŞI PROCEDURA EMITERII ACTELOR ADMINISTRATIVE
Secţiunea 1 Forma actelor admimistative 36
Secţiunea 2 Fazele procedurii de elaborarea a actelor
administrative 39
Secţiunea 3 Operaţiuni procedurale anterioare.
Teoria avizului 41
Secţiunea 4 Acordul, ca operaţiune a procedurii emiterii actelor administrative 44
Secţiunea 5 Condiţii procedurale concomitente emiterii actelor administrative 46
Secţiunea 6 Condiţii procedurale posterioare emiterii actelor administrative 48
CAPITOLUL IV
FORŢA JURIDICĂ ŞI EFECTELE JURIDICE ALE ACTELOR ADMINISTRATIVE
Secţiunea 1 Forţa juridică a actelor administrative 52
Secţiunea 2 Momentul la care actul administrativ produce efecte juridice 54
Secţiunea 3 Întinderea efectelor juridice produse de actul administrativ 56
Secţiunea 4 Încetarea efectelor actelor administrative 57
Secţiunea 5 Situaţia actelor administrative făcute de
funcţionarii de fapt 58
BIBLIOGRAFIE 60

Extras din document

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV

Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este firesc, de aceea, ca ea să preocupe nu numai fiecare ramură a dreptului în parte, ci să formeze în acelaşi timp şi obiectul unor încercări de generalizare, în cadrul teoriei statului şi a dreptului, a rezultatelor obţinute în diferite domenii juridice speciale de cercetare.

Nu se poate elabora o adevărata teorie a actelor juridice fără a se cerceta toate ramurile dreptului, căci, aşa cum este şi firesc, orice analiză care s-ar mărgini la o singură ramură de drept nu ar putea realiza o înţelegere a acestui fenomen în întregul său, nici să stabilească o clasificare care să cuprindă şi să epuizeze toate cazurile particulare posibile, rezultatele cercetărilor obţinute pentru o anumită ramură de drept putând fi contrazise de realităţile proprii altei ramuri.

Din acest punct de vedere este necesar în special "să se dea o mai mare atenţie problemei actelor juridice emise de organele puterii şi administraţiei de stat în cadrul activităţii lor, pentru ca prin compararea rezultatelor obţinute în ramurile dreptului de stat şi administrativ cu cele obţinute în dreptul civil, să se poată ajunge, în materia actelor juridice, la generalizări, care să oglindească întreaga realitate"1.

Examinată din punct de vedere juridic, activitatea organelor administraţiei publice ni se prezintă în diferite forme concrete care pot fi calificate ca „acte juridice, ca operaţiuni administrative şi ca simple fapte materiale"1.

Varietatea sarcinilor pe care le îndeplinesc organele administraţiei publice determină folosirea unor tipuri diferite de acte juridice. Astfel, sunt folosite acte juridice care sunt supuse dreptului civil, dar şi acte juridice specifice, supuse unui regim juridic specific pe care îl denumim regim juridic administrativ şi care face parte din dreptul public.

Organele administraţiei de stat pot face o primă categorie de acte, care se caracterizează prin faptul că, prin intervenţia lor, aceste organe se manifestă ca subiecte de drept special învestite cu atributele puterii de stat şi care, ca atare, sunt obligatorii în temeiul declaraţiei unilaterale de voinţă a organului competent, dată pe baza şi în executarea legilor. În această categorie intră actele administrative şi contractele administrative.

În afara acestor acte juridice, organele administraţiei publice, în activitatea lor de organizare a executării legii mai folosesc şi operaţiuni administrative care au şi ele o anumită semnificaţie juridică ce trebuie cercetată. În ceea ce priveşte faptele materiale, acestea neintrând în sfera juridicului decât în măsura incidenţelor normelor de drept, le menţionăm pentru a fi reţinute ca atare.

Profesorul Romulus Ionescu deosebeşte şase forme principale de activitate a organelor administraţiei publice. Acestea sunt:

actul administrativ, actul juridic unilateral ce nu realizeaza puterea de stat, actul juridic contractual, operaţiunea administrativă şi operaţiunea direct productivă

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Administrativ - Actul Administrativ.doc

Alte informatii

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” FACULTATEA DE DREPT