Drept Administrativ - Actul Administrativ

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 13628
Mărime: 52.03KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dr. STANCIU BOGDAN
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

Aspecte introductive referitoare la actul administrativ 1

CAPITOLUL I

NOŢIUNEA DE ACT ADMINISTRATIV

Secţiunea 1 Definiţia actului administrativ 13

Secţiunea 2 Trăsăturile caracteristice ale actului administrativ 14

Secţiunea 3 Clasificarea actelor administrative 17

Secţiunea 4 Baza legală a actelor administrative 20

Secţiunea 5 Mobilul şi motivul actului administrativ 22

CAPITOLUL II

COMPETENŢA – CONDIŢIE ESENŢIALĂ PENTRU EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE 24

Secţiunea 1 Exercitarea competenţelor pentru emiterea actelor administrative 27

Secţiunea 2 Subordonarea competenţei faţă de altă competenţă 30

Secţiunea 3 Subordonarea competenţei faţă de

autoritatea ierarhică 32

Secţiunea 4 Subordonarea competenţei de emitere a actelor administrative unor reguli de procedură 33

CAPITOLUL III

FORMA ŞI PROCEDURA EMITERII ACTELOR ADMINISTRATIVE

Secţiunea 1 Forma actelor admimistative 36

Secţiunea 2 Fazele procedurii de elaborarea a actelor

administrative 39

Secţiunea 3 Operaţiuni procedurale anterioare.

Teoria avizului 41

Secţiunea 4 Acordul, ca operaţiune a procedurii emiterii actelor administrative 44

Secţiunea 5 Condiţii procedurale concomitente emiterii actelor administrative 46

Secţiunea 6 Condiţii procedurale posterioare emiterii actelor administrative 48

CAPITOLUL IV

FORŢA JURIDICĂ ŞI EFECTELE JURIDICE ALE ACTELOR ADMINISTRATIVE

Secţiunea 1 Forţa juridică a actelor administrative 52

Secţiunea 2 Momentul la care actul administrativ produce efecte juridice 54

Secţiunea 3 Întinderea efectelor juridice produse de actul administrativ 56

Secţiunea 4 Încetarea efectelor actelor administrative 57

Secţiunea 5 Situaţia actelor administrative făcute de

funcţionarii de fapt 58

BIBLIOGRAFIE 60

Extras din document

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV

Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este firesc, de aceea, ca ea să preocupe nu numai fiecare ramură a dreptului în parte, ci să formeze în acelaşi timp şi obiectul unor încercări de generalizare, în cadrul teoriei statului şi a dreptului, a rezultatelor obţinute în diferite domenii juridice speciale de cercetare.

Nu se poate elabora o adevărata teorie a actelor juridice fără a se cerceta toate ramurile dreptului, căci, aşa cum este şi firesc, orice analiză care s-ar mărgini la o singură ramură de drept nu ar putea realiza o înţelegere a acestui fenomen în întregul său, nici să stabilească o clasificare care să cuprindă şi să epuizeze toate cazurile particulare posibile, rezultatele cercetărilor obţinute pentru o anumită ramură de drept putând fi contrazise de realităţile proprii altei ramuri.

Din acest punct de vedere este necesar în special "să se dea o mai mare atenţie problemei actelor juridice emise de organele puterii şi administraţiei de stat în cadrul activităţii lor, pentru ca prin compararea rezultatelor obţinute în ramurile dreptului de stat şi administrativ cu cele obţinute în dreptul civil, să se poată ajunge, în materia actelor juridice, la generalizări, care să oglindească întreaga realitate"1.

Examinată din punct de vedere juridic, activitatea organelor administraţiei publice ni se prezintă în diferite forme concrete care pot fi calificate ca „acte juridice, ca operaţiuni administrative şi ca simple fapte materiale"1.

Varietatea sarcinilor pe care le îndeplinesc organele administraţiei publice determină folosirea unor tipuri diferite de acte juridice. Astfel, sunt folosite acte juridice care sunt supuse dreptului civil, dar şi acte juridice specifice, supuse unui regim juridic specific pe care îl denumim regim juridic administrativ şi care face parte din dreptul public.

Organele administraţiei de stat pot face o primă categorie de acte, care se caracterizează prin faptul că, prin intervenţia lor, aceste organe se manifestă ca subiecte de drept special învestite cu atributele puterii de stat şi care, ca atare, sunt obligatorii în temeiul declaraţiei unilaterale de voinţă a organului competent, dată pe baza şi în executarea legilor. În această categorie intră actele administrative şi contractele administrative.

În afara acestor acte juridice, organele administraţiei publice, în activitatea lor de organizare a executării legii mai folosesc şi operaţiuni administrative care au şi ele o anumită semnificaţie juridică ce trebuie cercetată. În ceea ce priveşte faptele materiale, acestea neintrând în sfera juridicului decât în măsura incidenţelor normelor de drept, le menţionăm pentru a fi reţinute ca atare.

Profesorul Romulus Ionescu deosebeşte şase forme principale de activitate a organelor administraţiei publice. Acestea sunt:

actul administrativ, actul juridic unilateral ce nu realizeaza puterea de stat, actul juridic contractual, operaţiunea administrativă şi operaţiunea direct productivă

Preview document

Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 26
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 27
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 28
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 29
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 30
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 31
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 32
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 33
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 34
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 35
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 36
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 37
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 38
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 39
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 40
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 41
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 42
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 43
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 44
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 45
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 46
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 47
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 48
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 49
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 50
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 51
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 52
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 53
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 54
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 55
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 56
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 57
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 58
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 59
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 60
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 61
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 62
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 63
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 64
Drept Administrativ - Actul Administrativ - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ - Actul Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Acte Administrative Jurisdicționale

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV - DREPT ADMINISTRATIV 1.1. Concept şi trăsături 1.1.1. Noţiune Definirea principalelor acte juridice ale...

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Actul Administrativ

1. Terminologie. Considerații cu caracter istoric După cum aflăm din doctrina interbelică, noțiunea de act provine de la latinescul actum,...

Actul Administrativ

I. Introducere În societate, toate raporturile juridice se nasc,se modifică și încetează prin acte juridice ori prin fapte juridice, producătoare...

Dreptul de Autor

Dreptul de autor (evoluţie, noţiune, natură juridică, elementele raportului juridic specific dreptului de autor) 1. Dreptul proprietăţii...

Aplicarea Actelor Administrative de Autoritate

Abstract: Paper regarding the application of administrative acts of authority. The current doctrine sustains that the suspension of an...

Efectele Actului Juridic Civil

Noţiuni generale I. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil Actul juridic este manifestarea de voinţă făcută în scopul de o produce efecte...

Ai nevoie de altceva?