Drept Civil

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 34047
Mărime: 211.32KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Petrisor Ciocoiu

Extras din document

INTRODUCERE

Pornind de la faptul că omul este o fiinţă socială şi de la realitatea că şi adolescentul, care este copil al străzii, trăieşte printre oameni, face parte din acelaşi mediu social, acţionează printr-un ansamblu de modalităţi în mediul înconjurător, în relaţiile cu ceilalţi, el trebuie să-şi formeze un sistem atitudinal adecvat şi un comportament prosocial.

Tulburările de comportament, agresivitatea, sunt privite ca ceva patologic. Oamenii se sustrag temători în faţa acestor probleme, lăsând copiii, tinerii să se lupte singuri.

Fiecare adolescent care manifestă tulburări de comportament, agresivitate consider că are nevoie de ajutor.

Noi îi putem sprijini, însă depinde de voinţa noastră de a ne dori acest lucru.

Respectarea individualităţii adolescentului, formarea şi dezvoltarea în concordanţă cu liniile proprii de dezvoltare ale acestuia devin condiţii necesare în procesul instructiv-educativ.

Organizarea unor acţiuni educative depinde de o cunoaştere corectă a copilului în vederea înţelegerii lui.

Adolescentul este considerat sub aspectul caracteristicilor sale de personalitate, ca fiind rezultatul interacţiunii dintre :

- fondul său ereditar;

- condiţiile de mediu, familiale în care se dezvoltă;

- acţiunile educative, formative exercitate asupra sa..

În lucrarea de faţă doresc să realizez o cercetare privind manifestarea agresivităţii la copiii străzii, precum şi relaţia dintre mediul familial şi manifestarea agresivităţii.

Consider că problemele care sunt dezbătute prin tema pe care mi-am ales-o au o aplicabilitate largă în societatea zilelor noastre.

Datorită fragilităţii lor psihice şi afective, adolescenţii sunt printre primele victime ale agresivităţii. Pentru a fi preîntâmpinate şi recuperate comportamentele agresive, consider că este necesară o analiză a cauzelor care au favorizat instalarea şi manifestarea acestora.

Importanta este intervenţia psihologilor în prevenirea şi recuperarea comportamentului agresiv, în raport cu particularităţile personalităţii fiecărui adolescent.

Doresc să urmăresc totodată factorii de risc care pot conduce la eventualele comportamente agresive cu repercursiuni asupra dezvoltării ulterioare a acestor adolescenţi.

Dacă modelarea personalităţii, a comportamentului adolescentului normal este o problemă complexă, greu de rezolvat, cu atât mai dificilă este problema influenţării copiilor străzii, care prezintă tulburări în sfera cunoaşterii, afectiv - voliţională.

Caracterul reprezintă latura relaţională a personalităţii, este responsabil cu modul în care interacţionăm în mediul social, are o valoare adaptativă, deoarece ne pune în contact cu realitatea, ne facilitează stabilirea relaţiilor cu ceilalţi.

Datorită anumitor factori , apar efecte negative în maturizarea personalităţii şi, implicit, în structurarea caracterului.

Adolescentul de la natură nu este nici bun, nici rău. El devine bun sau rău în funcţie de influenţele mediului social în care trăieşte şi modelarea educaţională.

Principalul motiv pentru care am ales studierea acestei teme îl reprezintă pe de o parte, dorinţa de a cunoaşte manifestările tipice ale agresivităţii copiilor străzii, iar pe de altă parte modul în care se percep pe sine , atitudinea faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

CAPITOLUL I

AGRESIVITATEA UMANĂ

1.1. DEFINIREA AGRESIVITĂŢII

Agresivitatea, comportament destructiv şi violent orientat spre persoane, obiecte sau spre sine, implică negare activă şi produce daune sau doar transformări.

Există şi o agresivitate calmă, nonviolenţă, dar întotdeauna agresivitatea semnifică atac, ofensivă, ostilitate, punere în primejdie sau chiar distrugere a obiectului ei.

Prototipul agresivităţii a fost exemplificat prin comportamentul animal, dar K. Lorenz (1966) a atras atenţia asupra faptului că, chiar şi lupul atacă numai sub imperiul nevoii de hrană, iar nu din tendinţa competitivă cum se întâmplă deseori la om.

După ce, timp îndelungat, a fost susţinută teza despre originea instinctivă a agresivităţii, astăzi această teză a fost larg contrazisă.

K. Lorenz susţine că atât la animale cât şi la om agresivitatea este un rezultat al învăţării, al modelării comportamentului prin imitaţie şi antrenament.

Nu există un instinct al agresivităţii, cum este cel de hrană, reproducere, construire a cuibului (la păsări), migraţie etc.

Preluând o idee a lui S. Freud, W. Scott şi J. Dollard (1939) au formulat teoria reactivităţii ce susţine că agresivitatea este un rezultat al frustraţiei sau împiedicării (prin bariere) a unei tendinţe vitale în a-şi atinge ţelul.

Deci, agresivitatea ar fi cauzată de contrarierea unor tendinţe instinctuale, dar aceasta ne duce la ideea că totuşi agresivitatea în forma ei primară, are o legătură, fie şi indirect, cu baza instinctivă.

E. Fromm susţine că la om, există o agresivitate specifică, exprimată prin tendinţe destructive.

N. Miller (1941) dovedeşte că nu întotdeauna frustraţia produce agresivitate, ci numai în anumite cazuri.

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16
Drept Civil - Pagina 17
Drept Civil - Pagina 18
Drept Civil - Pagina 19
Drept Civil - Pagina 20
Drept Civil - Pagina 21
Drept Civil - Pagina 22
Drept Civil - Pagina 23
Drept Civil - Pagina 24
Drept Civil - Pagina 25
Drept Civil - Pagina 26
Drept Civil - Pagina 27
Drept Civil - Pagina 28
Drept Civil - Pagina 29
Drept Civil - Pagina 30
Drept Civil - Pagina 31
Drept Civil - Pagina 32
Drept Civil - Pagina 33
Drept Civil - Pagina 34
Drept Civil - Pagina 35
Drept Civil - Pagina 36
Drept Civil - Pagina 37
Drept Civil - Pagina 38
Drept Civil - Pagina 39
Drept Civil - Pagina 40
Drept Civil - Pagina 41
Drept Civil - Pagina 42
Drept Civil - Pagina 43
Drept Civil - Pagina 44
Drept Civil - Pagina 45
Drept Civil - Pagina 46
Drept Civil - Pagina 47
Drept Civil - Pagina 48
Drept Civil - Pagina 49
Drept Civil - Pagina 50
Drept Civil - Pagina 51
Drept Civil - Pagina 52
Drept Civil - Pagina 53
Drept Civil - Pagina 54
Drept Civil - Pagina 55
Drept Civil - Pagina 56
Drept Civil - Pagina 57
Drept Civil - Pagina 58
Drept Civil - Pagina 59
Drept Civil - Pagina 60
Drept Civil - Pagina 61
Drept Civil - Pagina 62
Drept Civil - Pagina 63
Drept Civil - Pagina 64
Drept Civil - Pagina 65
Drept Civil - Pagina 66
Drept Civil - Pagina 67
Drept Civil - Pagina 68
Drept Civil - Pagina 69
Drept Civil - Pagina 70
Drept Civil - Pagina 71
Drept Civil - Pagina 72
Drept Civil - Pagina 73
Drept Civil - Pagina 74
Drept Civil - Pagina 75
Drept Civil - Pagina 76
Drept Civil - Pagina 77
Drept Civil - Pagina 78
Drept Civil - Pagina 79
Drept Civil - Pagina 80
Drept Civil - Pagina 81
Drept Civil - Pagina 82
Drept Civil - Pagina 83
Drept Civil - Pagina 84
Drept Civil - Pagina 85
Drept Civil - Pagina 86
Drept Civil - Pagina 87
Drept Civil - Pagina 88
Drept Civil - Pagina 89
Drept Civil - Pagina 90
Drept Civil - Pagina 91
Drept Civil - Pagina 92
Drept Civil - Pagina 93
Drept Civil - Pagina 94
Drept Civil - Pagina 95
Drept Civil - Pagina 96
Drept Civil - Pagina 97
Drept Civil - Pagina 98
Drept Civil - Pagina 99
Drept Civil - Pagina 100
Drept Civil - Pagina 101
Drept Civil - Pagina 102
Drept Civil - Pagina 103
Drept Civil - Pagina 104
Drept Civil - Pagina 105
Drept Civil - Pagina 106
Drept Civil - Pagina 107
Drept Civil - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.doc

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?