Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 35482
Mărime: 139.12KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I 4

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE ASUPRA GENEZEI, STRUCTURII ŞI EVOLUŢIEI U.E. 4

Secţiunea I-a. 4

Geneza U.E 4

1.Scurt istoric privind integrarea europeană 4

2. Planul Schuman piatra de temelie a UE. 9

Secţiunea a II a. 15

Evoluţia U.E. 15

1.Comunităţile şi Europa Centrală şi de Est. 15

2.INSTITUŢIILE U.E. Prezentare generală. 20

3.Consiliul de Miniştri 24

CAPITOLUL II 27

ACTUL UNIC EUROPEAN ŞI ROLUL LUI ÎN EVOLUŢIA ULTERIOARĂ A U.E 27

SECŢIUNEA I-a 27

Acţiunile premergătoare Actului Unic European care au creatpremisele semnării acestuia 27

SECŢIUNEA a II-a 31

Structura şi conţinutul Actului Unic European 31

SECŢIUNEA a III-a 37

Actul Unic European Concluzii. 37

CAPITOLUL III 39

TRATATUL DE LA MAASTRICHT ŞI EFECTELE LUI ASUPRA INTEGRĂRII ECONOMICE, POLITICE ŞI SOCIALE 39

SecţiuneaI-a 39

Politica economică şi monetară în lumina modificărilor aduse prin Tratatul de la Maastricht. 39

1. Consideraţii generale. 39

2. Politica economică 39

3. Politica monetară. 43

Secţiunea a II-a 46

Evoluţia politicii în tratatul de la Maastricht 46

1. Prevederile Tratatului de la Maastricht referitoare la politica externă şi securitate comună 46

2. Prevederile Tratatului de la Maastricht referitoare la cooperarea în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne. 49

Secţiunea a III-a. 51

Politica socială aşa cum reiese din Tratatul de la Maastricht 51

CAPITOLUL IV 58

TRATATUL DE LA AMSTERDAM : MATURITATE COMUNITARĂ 58

Secţiunea I 58

Uniunea Europeană şi cetăţenii 58

1. Scurt istoric 58

2. Drepturile cetăţenilor 59

Secţiunea a II-a 63

Identitatea exterioară a Uniunii. 63

Secţiunea a III-a 66

Instituţiile 66

Secţiunea a IV-a 69

Tratatul "Reformei instituţionale" de la NISA 69

1. CONSIDERAŢII GENERALE 69

2. REFORMAINSTITUŢIONALĂ 73

3. DISPOZIŢII FINALE 78

CAPITOLUL V 81

SOLUŢII ŞI PERSPECTIVE ALE INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN U.E. CONCLUZII FINALE. 81

Secţiunea I-a. 81

Posibilitatea şi oportunitatea integrării economice a României în U.E. 81

Secţiuneaa II-a 87

Soluţii complementare integrării economice a României în U.E. 87

Secţiunea a III-a 92

Persperctivele relaţiilor dintre România şi U.E. 92

Secţiunea a IV-a 98

Concluzii finale 98

ANEXE 102

Extras din document

Capitolul I

Consideraţii introductive asupra genezei, structurii şi evoluţiei U.E.

Secţiunea I-a.

Geneza U.E

1.Scurt istoric privind integrarea europeană

Până să se cristalizeze într-un concept politic şi să devină ţelul pe termen lung al statelor membre ale Comunităţii Europene, idealul europen a rămas necunoscut tuturor cu excepţia filosofilor şi vizionarilor. Noţiunea de “Statele Unite ale Europei” a fost parte dintr-un vis umanist-pacifist care a fost zdruncinat de conflicte ce au adus atât de multă distrugere şi suferinţă continentului european în prima jumătate a acestui secol.

Viziunea unei noi Europe care să transceadă naţionalismul antagonist a luat naştere în cele din urmă din mişcările de rezistenţă care izvorâseră pentru a face faţă totalitarismului din timpul celui de-al doilea război mondial.

Aldiero Spinelli, federalist italian şi Jean Monet, sursa de inspiraţie pentru Planul Schuman care a condus la formarea CECO în 1951, au fost principalii reprezentanţi a două moduri de abordare: cel federalist şi cel funcţionalist, menite să furnizeze imperativul de integrare europeană.

Esenţial abordării federaliste este ideea că, ceea ce este local, regional, naţional, pe de o parte şi autorităţile europene, pe de altă parte, ar trebui să coopereze şi să se completeze reciproc.

Abordarea funcţionalistă pe de altă parte favorizează un transfer gradat al suveranităţii dinspre nivelul naţional spre cel comunitar.

Astăzi cele două abordări au fuzionat în convingerea că autorităţile naţionale şi cele regionale trebuie să se conjuge independent şi democratic cu instituţiile europene responsabile pentru aceste teritorii în care acţiunea conjugată este mai eficientă decât acţiunea individuală a statelor: piaţa unică, politica monetară, externă, piaţa locurilor de muncă, protecţia mediului, politica de apărare, crearea unei arii de libertate şi de drept.

Astăzi, în anul 2001, U.E. este un monument dedicat pionierilor, deschizătorilor de drumuri, celor care au pus piatra de temelie, drumului comunitar. Astfel Uniunea a devenit o avansată formă de integrare multisectorială, competenţa sa extinzându-se asupra: economiei, industriei, politicii, drepturilor cetăţenilor.

Astfel, Tratatul de la Paris care a dus la formarea CECO în 1951, tratatele de la

Roma care au stabilit CEE şi EURATOM în 1957, îmbunătăţite de Actul Unic European în 1986, Tratatul de la Maastricht cu privire la U.E. din 1993, care aduce pentru prima oară în prim plan formula “abandon de suveranitate”, Tratatul de la Amsterdam din 1998, şi nu în ultimul rând, Tratatul Reformei Instituţionale de la Nisa din 2000, au format baza constituţională a Uniunii, unind membrii săi mai mult decât orice convenţie obişnuită între suveranităţile statelor.

În concluzie, U.E. a reuşit să genereze o legislaţie cu aplicabilitate directă şi să confere drepturi specifice pe care cetăţenii săi se pot baza.

Iniţial, activităţile Comunităţii s-au restrâns asupra creării pieţei comune a cărbunelui şi oţelului, între Belgia, Italia, Luxemburg, Olanda, Franţa şi Germania. În perioada postbelică, Comunitatea a fost văzută în primul rând ca o măsură de securitate, deoarece a reuşit să adune în structurile sale instituţionale atât pe învingători, cât şi pe învinşi, dându-le posibilitatea de a coopera de pe poziţii egale.

În 1957, după ce Adunarea Naţională a Franţei a respins Comunitatea de Apărare Europeană, cei 6 au decis să creeze o Comunitate economică bazată pe libera circulaţie a forţei de muncă, a bunurilor şi serviciilor. Astfel, taxele vamale asupra bunurilor manufacturate au fost anulate pe data de 1 iulie 1968, iar politica agrară şi cea comercială au fost încetăţenite pânălasfârşitul deceniului.

Succesul celor 6 a determinat state ca Danemarca, Irlanda şi

Marea Britanie să ceară statutul de membru al comunităţii. Ele au fost în final admise în anul 1972, în urma unor negocieri dificile purtate cu Franţa, unde generalul de Gaulle a folosit dreptul de veto de două ori, o dată în 1961 apoi în 1967.

Aceasta a fost prima lărgire a Comunităţilor sporind numărul la 9 în 1973, şi a fost corelată cu o accentuare, aprofundare a sarcinilor Comunităţii, conferindu-i-se responsabilitate pentru chestiuni: ecologice, sociale şi nu în ultimul rând politice sau regionale.

Preview document

Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 1
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 2
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 3
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 4
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 5
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 6
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 7
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 8
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 9
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 10
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 11
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 12
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 13
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 14
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 15
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 16
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 17
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 18
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 19
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 20
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 21
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 22
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 23
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 24
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 25
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 26
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 27
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 28
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 29
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 30
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 31
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 32
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 33
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 34
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 35
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 36
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 37
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 38
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 39
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 40
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 41
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 42
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 43
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 44
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 45
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 46
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 47
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 48
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 49
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 50
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 51
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 52
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 53
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 54
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 55
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 56
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 57
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 58
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 59
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 60
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 61
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 62
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 63
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 64
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 65
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 66
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 67
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 68
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 69
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 70
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 71
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 72
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 73
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 74
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 75
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 76
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 77
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 78
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 79
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 80
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 81
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 82
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 83
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 84
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 85
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 86
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 87
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 88
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 89
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 90
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 91
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 92
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 93
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 94
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 95
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 96
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 97
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 98
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 99
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 100
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 101
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 102
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 103
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 104
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 105
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 106
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 107
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 108
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 109
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 110
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 111
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 112
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 113
Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica - Pagina 114

Conținut arhivă zip

 • Drept Comunitar - Evolutia Procesului de Integrare Economica
  • Anexe
   • Anexa1.doc
   • Anexa2.doc
   • Anexa3.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Comunitar și Instituții Comunitare

Capitolul I ISTORICUL COMUNITATILOR EUROPENE 1. Istoricul constructiei comunitare Contextul international al aparitiei Comunitatilor Europene...

Drept Administrativ Român

CAPITOLUL I - Noţiuni generale despre administraţie şi drept administrativ Secţiunea 1. Statul şi administraţia publică 1. Preliminarii Orice...

Drept Administrativ

I. DREPTUL ADMINISTRATIV – RAMURĂ A DREPTULUI PUBLIC 1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Având drept scop realizarea unor interese...

Drept Administrativ

CAPITOLUL I – STATUL ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CAPITOLUL I – STATUL ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 1. Noţiuni de bază privind statul şi fenomenul...

Drept Comunitar

CAPITOLUL I. PREMISELE TEORETICE ŞI POLITICO-ISTORICE ALE PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ 1. Bazele teoretice ale procesului integrativ european...

Drept Comunitar

Capitolul 1 – Introducere în studiul dreptului comunitar 1.1. Definitia si obiectul dreptului comunitar Notiunea dreptului comunitar implica...

Drept Administrativ

NOTIUNEA DE PROPRIETATE, DOMENIU PUBLIC SI SERVICIU PUBLIC POTRIVIT CONSTITUTIEI ROMÂNIEI DIN 1991, REVIZUITA SI REPUBLICATA I. GENERALITATI...

Te-ar putea interesa și

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie" are o latură...

Viitorul Uniunii Europene și Procesul Decizional

PREAMBUL Lucrarea de faţă îţi propune să prezinte raporturile care se stabilesc între procesul decizional şi cel de extindere ,respectiv integrare...

Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht

Uniunea Europeană există şi funcţionează în virtutea a patru tratate: Paris - 1951, Roma - 1957, Maastricht - 1992, Amsterdam - 1997. Obiectivele,...

De la uniunea economică și monetară, la cea politică

Introducere ProcesuL integrării economice şi poLitice europene ȋnceput după sfârşituL ceLui de-aL doiLea război mondiaL, este unuL dintre...

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Uniunii Europene

Capitolul I. Bugetul comunitar și caracteristicile acestuia I.1. Definirea bugetului Uniunii Europene Bugetul Uniunii Europene reprezintă...

Uniunea europeană - extindere și aprofundare

Misiunea UE este de a organiza relaţiile dintre statele membre şi între popoarele acestora, într-o manieră coerentă, având drept suport...

Politica de Mediu a Romaniei

Asumarea procesului de integrare europeana reprezinta asumarea unei etape de modernizare fortata, de schimbari la nivelul societatii romanesti...

Ai nevoie de altceva?