Drept Constituțional

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 28646
Mărime: 102.57KB (arhivat)
Publicat de: Fiodor Pricop
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Claudiu Danisor
Facultatea de Drept si Stiinte Administrative "N Titulescu" Craiova

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 Abordarea tradiţională a suveranităţii statului
 2. 1.1 Noţiunea de suveranitate
 3. 1.1.1. Statul şi suveranitatea statului/3
 4. 1.1.2. Absenţa carecterului absolut al suveranităţii/6
 5. 1.2. Statul unitar, statul federal şi uniunea de state/8
 6. 1.2.1. Statul unitar/9
 7. 1.2.2. Statul federal/13
 8. 1.2.3. Uniunea de state/17
 9. CAPITOLUL 2 Abordarea tradiţională a autonomiei locale
 10. 2.1.Organizarea administrativă a teritoriului
 11. 2.1.1. Sensurile sintagmei “unitate administrativ-teritorială”/18
 12. 2.1.2. Dedublarea funcţională a unităţilor administrativ-teritoriale/19
 13. 2.1.3. Harta administrativă a teritoriului şi nivelurile de administraţie publică/20
 14. 2.2. Regimul juridic al reporturilor administrative dintre centru şi teritoriu
 15. 2.2.1. Noţiunea de regim administrativ teritorial/23
 16. 2.2.2. Regimul administrativ centralizat/23
 17. 2.2.3. Regimul administrativ desconcentrat/24
 18. 2.2.4. Regimul administrativ descentralizat (autonomie locală)/25
 19. 2.2.5. Descentrarea administrativă/27
 20. CAPITOLUL 3 Noile raporturi între stat şi colectivităţile teritoriale locale autonome
 21. 3.1.Garantarea constituţională şi internaţională a autonomiei locale
 22. 3.1.1. Consideraţii generale privind garantarea constituţională a autonomiei locale/28
 23. 3.1.2. Garantarea constituţională a autonomiei locale în România/30
 24. 3.1.3. Dezvoltarea legală a dispoziţiilor constituţionale privind autonomia locală/35
 25. 3.1.4. Aspecte de drept comparat privind garantarea constituţională a autonomiei locale/37
 26. 3.1.5. Garantarea internaţională a autonomiei locale/38
 27. 3.1.6. Garantarea prin justiţie a autonomiei locale/41
 28. 3.2.Dimensiunile politică şi democratică ale autonomiei locale
 29. 3.2.1. Caracterul reprezentativ al autorităţilor locale autonome/43
 30. 3.2.2. Implicaţii ale dimensiunilor politică şi democratică ale autonomiei locale/44
 31. 3.2.3. Democraţia directă la nivel local/46
 32. CAPITOLUL 4 Conceptul de autonomie locală.Contextul european actual al definirii conceptului de autonomie locală
 33. 4.1.Autonomia locală şi reglementarea ei în constituţiile ţărilor Comunităţii europene/48
 34. 4.2.Autonomia locală- principiu fundamental de organizare şi funcţionare a administraţiei publice în România/51
 35. 4.2.1. Conceptul de autonomie locală prevăzut de conţinutul iniţial al Legii nr.69/1991/52
 36. 4.2.2. Conceptul de autonomie locală prevaăzut în Legea nr. 69/1991, modificată şi completată prin Legea nr. 24/1991 /54
 37. 4.2.3. Conceptul de autonomie locală în viziunea modificărilor realizate de Ordonanţa nr. 22/1997 la Legea administraţiei publice locale/55
 38. 4.3.Elementele structurale ale autonomiei locale
 39. 4.3.1. Componentele autonomiei organizatorice a autorităţilor administraţiei publice locale/56
 40. 4.3.2. Componentele autonomiei funcţionale/63
 41. 4.3.3. Componentele automiei gestionare. Noţiunea de gestionare a intereselor colectivităţilor pe care le reprezintă autorităţile locale/72
 42. 4.3.4. Limitele autonomiei locale/80
 43. 4.3.5. Protejarea autonomiei locale prin mijloacele combinate ale Legii nr.29/1990 şi ale Legii nr.69/1991.Insuficienţa acestei protecţii/84
 44. CONCLUZII/88
 45. BIBLIOGRAFIE/92

Extras din proiect

CAPITOLUL-1

Abordarea tradiţională a suveranităţii statului

1.1.Noţiunea de suveranitate

1.1.1 Statul şi suveranitatea statului

Statul a fost, este şi va rămâne, mult timp în viitorul previzibil astăzi, cel mai important subiect de drept, atât din punct de vedere a dreptului intern, cât şi a dreptului internaţional, atât pentru dreptul public, cât şi pentru dreptul privat.

Adus la esenţa lui, statul reprezintă o societate omenească aşezată pe un teritoriu determinat şi supusă unei puteri organizatorice politic şi juridic, cu caracter suveran. Prin urmare, statul este reuniunea a trei elemente: poporul sau naţiunea (elementul personal), teritoriul (elementul material), şi puterea de stat sau puterea politică (elementul formal) În cazul celui de-al treilea element, puterea de stat, principala trăsătură a acesteia este suveranitatea.Opiniile exprimate asupra suveranităţii statului au fost şi sunt dintre cele mai diverse.

Suveranitatea poate fi definită ca o trăsătură esenţială a puterii de stat, reprezentând faptul că aceasta este singura putere cu caracter statal în interiorul unui stat, fiind supremă în raport cu toate celelalte puteri, de natură nestatală, care exista şi se manifestă pe teritoriul unui stat şi care îi sunt subordonate, precum şi independentă în planul relaţiilor internaţionale, în raporturile cu celelalte state şi cu alte subiecte ale dreptului internaţional public. Puterea politică primeaza asupra oricaror alte forţe în limitele teritoriului statului şi ea are caracter exclusiv, eliminând, în drept, orice altă autoritate statală .

Se observă că suveranitatea are două dimensiuni, una internă şi cealaltă externă, şi anume supremaţia şi independenţa . Aspectul intern al suveranităţii, supremaţia, se manifestă în raport cu puterile, nestatale, care exista în cadrul unui stat, şi care nu pot exista şi nu se pot exercita decât dacă sunt recunoscute de puterea de stat, în limitele şi condiţiile impuse de aceasta şi în nici un caz în contra puterii de stat; în caz contrar, puterea de stat intervine şi sancţionează, putându-se ajunge la anihilarea puterii care se manifestă ilegal sau chiar rebel. Statul este suveran în interior pentru că el este singurul care poate avea un număr de atribute, cu excluderea deci a oricărui grup sau individ. Este vorba de dreptul de a legifera, de a împărţi dreptatea, de a întreţine poliţie, de a bate monedă, de a întreţine armată, de a pune în mşcare forţa publică, de a conferi cetăţenie etc. Independenţa, deci aspectul extern al suveranităţii, semnifică absenţa subordonării faţă de state, organizaţii internaţionale interguvernamentale şi alte subiecte ale dreptului internaţional public, cu consecinţa egalităţii suverane a statelor .Fiind principala trăsătură a puterii de stat care, la rândul ei , este unul din elementele constitutive ale statului, suveranitatea este, în egală măsură, şi o trăsătură a statului insuşi. Suveranitatea se identifică astfel cu puterea de stat.

Spre exemplu, în Constituţia României din 8 decembrie 1991, în art.1,alin. (1), potrivit căruia "România este stat [...] suveran [...] ", este avută în vedere suveranitatea ca trăsătură a statului, a puterii de stat, în timp ce art.2 alin. (1)," Suveranitatea naţională aparţine poporului român [...] "-utilizează termenul cu însuşi sensul de putere de stat .

Preview document

Drept Constituțional - Pagina 1
Drept Constituțional - Pagina 2
Drept Constituțional - Pagina 3
Drept Constituțional - Pagina 4
Drept Constituțional - Pagina 5
Drept Constituțional - Pagina 6
Drept Constituțional - Pagina 7
Drept Constituțional - Pagina 8
Drept Constituțional - Pagina 9
Drept Constituțional - Pagina 10
Drept Constituțional - Pagina 11
Drept Constituțional - Pagina 12
Drept Constituțional - Pagina 13
Drept Constituțional - Pagina 14
Drept Constituțional - Pagina 15
Drept Constituțional - Pagina 16
Drept Constituțional - Pagina 17
Drept Constituțional - Pagina 18
Drept Constituțional - Pagina 19
Drept Constituțional - Pagina 20
Drept Constituțional - Pagina 21
Drept Constituțional - Pagina 22
Drept Constituțional - Pagina 23
Drept Constituțional - Pagina 24
Drept Constituțional - Pagina 25
Drept Constituțional - Pagina 26
Drept Constituțional - Pagina 27
Drept Constituțional - Pagina 28
Drept Constituțional - Pagina 29
Drept Constituțional - Pagina 30
Drept Constituțional - Pagina 31
Drept Constituțional - Pagina 32
Drept Constituțional - Pagina 33
Drept Constituțional - Pagina 34
Drept Constituțional - Pagina 35
Drept Constituțional - Pagina 36
Drept Constituțional - Pagina 37
Drept Constituțional - Pagina 38
Drept Constituțional - Pagina 39
Drept Constituțional - Pagina 40
Drept Constituțional - Pagina 41
Drept Constituțional - Pagina 42
Drept Constituțional - Pagina 43
Drept Constituțional - Pagina 44
Drept Constituțional - Pagina 45
Drept Constituțional - Pagina 46
Drept Constituțional - Pagina 47
Drept Constituțional - Pagina 48
Drept Constituțional - Pagina 49
Drept Constituțional - Pagina 50
Drept Constituțional - Pagina 51
Drept Constituțional - Pagina 52
Drept Constituțional - Pagina 53
Drept Constituțional - Pagina 54
Drept Constituțional - Pagina 55
Drept Constituțional - Pagina 56
Drept Constituțional - Pagina 57
Drept Constituțional - Pagina 58
Drept Constituțional - Pagina 59
Drept Constituțional - Pagina 60
Drept Constituțional - Pagina 61
Drept Constituțional - Pagina 62
Drept Constituțional - Pagina 63
Drept Constituțional - Pagina 64
Drept Constituțional - Pagina 65
Drept Constituțional - Pagina 66
Drept Constituțional - Pagina 67
Drept Constituțional - Pagina 68
Drept Constituțional - Pagina 69
Drept Constituțional - Pagina 70
Drept Constituțional - Pagina 71
Drept Constituțional - Pagina 72
Drept Constituțional - Pagina 73
Drept Constituțional - Pagina 74
Drept Constituțional - Pagina 75
Drept Constituțional - Pagina 76
Drept Constituțional - Pagina 77
Drept Constituțional - Pagina 78
Drept Constituțional - Pagina 79
Drept Constituțional - Pagina 80
Drept Constituțional - Pagina 81
Drept Constituțional - Pagina 82
Drept Constituțional - Pagina 83
Drept Constituțional - Pagina 84
Drept Constituțional - Pagina 85
Drept Constituțional - Pagina 86
Drept Constituțional - Pagina 87
Drept Constituțional - Pagina 88
Drept Constituțional - Pagina 89
Drept Constituțional - Pagina 90
Drept Constituțional - Pagina 91
Drept Constituțional - Pagina 92
Drept Constituțional - Pagina 93
Drept Constituțional - Pagina 94

Conținut arhivă zip

 • Drept Constitutional.doc

Alții au mai descărcat și

Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României

CAPITOLUL I - TERITORIUL ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC Secţiunea 1 – Noţiuni introductive despre teritoriul de stat Teritoriul, împreună cu...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie" are o latură...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

CAP. I NOTIUNEA DE DREPTURI FUNDAMENTALE Drepturile si libertatile fundamentale sunt nu numai o realitate, ci si finalitatea întregii activitati...

Drepturile și Îndatoririle Fundamentale ale Cetățenilor

Introducere Este bine cunoscut faptul că în antichitate statul era considerat valoarea supremă. Aceasta îi conferea prerogative nelimitate, pe...

Drepturile și Libertățile Fundamentale în Constituția României

Analiza dispoziţiilor Constituţiei adoptată prin referendum la 8 decembrie 1991, din punctul de vedere al compatibilităţii lor cu criteriile...

Suveranitatea statelor membre în raport cu construcția Uniunii Europene

INTRODUCERE În ultimii ani a apărut o tendință de asociere a statelor la structuri mai mari sau de integrare în organizații regionale,...

Te-ar putea interesa și

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Supremația Constituției

Capitolul I. Teoria Constituţiei Constituţia, ca lege fundamentală a statului, reprezintă izvorul juridic al dreptului constituţional. Ea stă la...

Partidele politice - principalii pioni ai exercițiului puterii

Introducere Relația popor - putere politică- stat - putere de stat are nu doar un caracter simbolic ci și unul juridic deoarece raporturile...

Dreptul Constituțional

Introducere Ramura principală a dreptului este dreptul constituţional care prin normele sale consacră şi ocroteşte cele mai importante valori...

Definiția dreptului constituțional

Aparitia disciplinei de drept constitutional Notiunea de „drept constitutional” a aparut la sfarsitul secolului al XVIII-lea, dupa ce curentul...

Drept constituțional - suport de curs

Drept Constitutional – Curs 1 Dreptul constitutional reprezinta acea ramura a dreptului formata din norme juridice care reglementeaza relatiile...

Drept Constituțional

Capitolul I. Locul dreptului constitutional în sistemul de drept Sectiunea 1. Sistemul dreptului. Nimeni nu poate spune exact când si în ce...

Dreptul constituțional

1.Notiunea Dreptului constitutional. Subiectii DC Dreptul constitutional este ramura de drept care este formată din normele juridice care...

Ai nevoie de altceva?