Drept Constitutional si Institutii Publice

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Drept Constitutional si Institutii Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 80 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Sectiunea I – DREPT CONSTITUTIONAL
1. Drept constitutional pag. 1-8
Notiunea de drept constitutional
Raportul juridic de drept constitutional
Normele de drept constitutional
Izvoarele reformale ale dreptului constitutional roman
2. Constitutia pag. 8 - 11
Notiunea de constitutie
Initiativa adoptarii constitutiei
Modificarea constitutiei
Continutul normativ al constitutiei
3. Suprematia constitutiei pag. 11 – 12
Conceptul de suprematie al constitutiei
Consecintele juridice ale suprematiei constitutiei
Garantiile juridice ale suprematiei constitutiei
4. Controlul constitutionalitatii legilor pag. 12 – 14
Notiunea controlului constitutionalitatii legilor
Organele de stat competente a controla constitutionalitatea legilor
Constitutionalitatea dreptului
5. Drepturile, libertatile si indatoririle pag. 14 – 18
fundamentale ale cetatenilor
Notiunea de drept si indatoriri fundamentale ale cetatenilor.Natura juridica
Clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale
Indatoririle fundamentale ale cetatenilor
Principiile constitutionale ale cetatenilor
Sectiunea II – INSTITUTII PUBLICE
Organizarea statala a puterii pag. 18 - 21
Separatia puterilor,echilibrul puterilor si colaborarea puterilor
Organizarea statala a puterii potrivit constitutiei
Trasaturile generale ale puterii organizata statal
Partidele politice pag. 21 - 26
Categoriile de partide pulitice
Sisteme de partide politice
Legea romana a partidelor politice
Statul – Aspecte preliminare pag. 26 - 32
Definitie. Abordare politica
Functiile statului
Elementele statului
Forma de guvernamant
Structura de stat
Formele structurii de stat
Asociatiile de state
Sistemul electoral pag. 32 – 35
Drepturile electorale ale romanilor
Scrutinul
Avantajele si dezavantajele scrutinului de lista si a scrutinului uninominal
Parlamentul pag. 35 – 60
Caracterizare si functii
Functiile parlamentului
Structura parlamentului
Organizarea interna a parlamentului
Functionarea parlamentului
Actele juridice ale parlamentului
Clasificarea legilor
Suprematia legii
Puterea executiva pag. 60 – 64
Structura executivului
Raporturile legislativ-executiv
Institutia sefului de stat pag. 64 – 68
Aspecte preliminare
Rolul si atributiile presedintelui
Alegerea sefului de stat in Romania
Durata mandatului
Raspunderea sefului de stat
Curtea Constitutionala a Romaniei pag. 68 – 75
Controlul constitutionalitatii in Romania
Caracterizarea Curtii Constitutionale
Alte atributii ale Curtii Constitutionale
Procedura in fata Curtii Constitutionale
Procedura controlului constitutionalitatii legilor
Procedura controlului constitutionalitatii initiativelor de revizuire a Constitutiei
Actele Curtii Constitutionale si efectele lor juridice
Autoritatea judecatoreasca pag. 75 – 81
Delimitare conceptuala
Principiile fundamentale potrivit carora se realizeaza justitia
Organele judecatoresti
Raporturile cu legislativul si executivul
Bibliografie pag. 81 – 83
Autori
Studii de specialitate, articole, legislatie comentata
Dictionare
Legislatie

Extras din document

Sectiunea I - Drept constitutional

Noţiunea de drept constituţional

Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau sancţionate de stat, reguli ce exprimă voinţa poporului ridicată la rangul de lege, a căror aplicare este realizată de bunăvoie şi în ultimă instanţă, prin forţa coercitivă a statului.

Dreptul românesc se prezintă ca un ansamblu sistematizat de norme juridice, cuprinzând mai multe ramuri de drept, precum: dreptul civil, dreptul penal, dreptul constituţional, dreptul administrativ, dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul financiar, dreptul comercial, dreptul procesual civil, dreptul procesual penal etc.

Ramura principală a dreptului românesc este dreptul constituţional care prin normele sale consacră şi ocroteşte cele mai importante valori economice, sociale şi politice.

În procesul apariţiei şi dezvoltării dreptului, ramura dreptului constituţional se cristalizează mult mai târziu şi anume odată cu apariţia primelor constituţii scrise din lume ( sfârşitul sec. al XVIII- lea); de aceea şi conceptul clasic de „drept constituţional” se formează mult mai târziu, el fiind de origine italiană, dar format sub impulsul ideilor franceze.

Prima catedră expres denumită „drept constituţional” s-a creat la Ferrara în 1797, fiind încredinţată lui Giuseppe Campagnoni di Luzo.

În Franţa prima catedră de drept constituţional s-a creat în 1834, la Paris, iar cel care preda dreptul constituţional era Pellegrino Rossi, tot un italian. Noţiunea de drept constituţional se răspândeşte cu timpul şi în alte ţări. În unele state precum: Germania, Austria, Rusia această disciplină este cunoscută sub denumirea de „ drept de stat”.

În ţara noastră, dreptul constituţional s-a predat iniţial împreună cu dreptul administrativ, sub denumirea de „drept public”, dar în 1864 A. Codrescu îşi intitulează cursul publicat „Dreptul constituţional”, iar la 1881 la Brăila apar „Elemente de drept constituţional” de Christ I. Suliotis.

Conceptul de drept constituţional se consideră încetăţenit prin predarea şi publicarea la Facultatea de drept din Iaşi a cursului de drept constituţional al marelui profesor Constantin Stere (1910) şi la Facultatea de drept din Bucureşti a cursului de drept constituţional al renumitului profesor Constantin Dissescu (1915).

„Dreptul constituţional este acea ramură a dreptului unitar formată din normele juridice care reglementează relaţiile sociale fundamentale ce apar în procesul instaurării, menţinerii şi exercitării statale a puterii.

Aşa cum se poate observa sunt identificate şi exprimate în această definiţie atât genul proxim cât şi diferenţa specifică.

Raportul juridic de drept constituţional

Obiectul raportului juridic de drept constituţional.

Se impune de la început, identificarea, în ansamblul relaţiilor sociale reglementate de drept, a acelora care prin conţinutul lor specific sunt raporturi de drept constituţional. Aceste relaţii sociale sunt, în opinia noastră, acelea care apar în procesul instaurării, menţinerii şi exercitării statale a puterii.

Puterea, determinată în conţinutul şi în organizarea sa de anumiţi factori este instaurată, iar cei care o deţin au interesul de a o menţine şi a o exercita în interesul lor. Se impun deci anumite reguli a căror menire este de a reglementa exerciţiul acestei puteri în aşa fel încât ea să poată realiza în cele mai bune condiţii voinţa guvernanţilor ca voinţă de stat. Întreagă această activitate de instaurare, menţinere şi exercitare statală a puterii cuprinde relaţii sociale, iar regulile de care vorbeam nu sunt altceva decât normele de drept constituţional.

În obiectul dreptului constituţional sunt cuprinse două categorii de relaţii şi anume:

Relaţii cu o dublă natură juridică, adică acele relaţii care fiind reglementate şi de alte ramuri de drept sunt reglementate în acelaşi timp şi de către constituţie, devenind implicit şi raporturi de drept constituţional;

Relaţii specifice de drept constituţional, care formează obiectul de reglementare numai pentru normele de drept constituţional. Ceea ce este comun tuturor acestor relaţii este faptul că se nasc în procesul complex de instaurare, menţinere şi exercitare a puterii.

Subiectele raporturilor de drept constituţional

Cu privire la subiectele raporturilor de drept constituţional trebuie să subliniem de la început două trăsături specifice, şi anume că:

unul din subiecte este totdeauna fie deţinătorul puterii, fie statul, fie un organ reprezentativ (legiuitor) şi

aceste subiecte acţionează în mod necesar într-un raport juridic apărut în activitatea de instaurare, menţinere şi exercitare a puterii

În continuare vom prezenta unele opinii privind cine poate fi subiect al raporturilor de drept constituţional :

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Constitutional si Institutii Publice.doc