Drept constituțional și instituții publice

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 38841
Mărime: 131.08KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

Sectiunea I – DREPT CONSTITUTIONAL

1. Drept constitutional pag. 1-8

Notiunea de drept constitutional

Raportul juridic de drept constitutional

Normele de drept constitutional

Izvoarele reformale ale dreptului constitutional roman

2. Constitutia pag. 8 - 11

Notiunea de constitutie

Initiativa adoptarii constitutiei

Modificarea constitutiei

Continutul normativ al constitutiei

3. Suprematia constitutiei pag. 11 – 12

Conceptul de suprematie al constitutiei

Consecintele juridice ale suprematiei constitutiei

Garantiile juridice ale suprematiei constitutiei

4. Controlul constitutionalitatii legilor pag. 12 – 14

Notiunea controlului constitutionalitatii legilor

Organele de stat competente a controla constitutionalitatea legilor

Constitutionalitatea dreptului

5. Drepturile, libertatile si indatoririle pag. 14 – 18

fundamentale ale cetatenilor

Notiunea de drept si indatoriri fundamentale ale cetatenilor.Natura juridica

Clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale

Indatoririle fundamentale ale cetatenilor

Principiile constitutionale ale cetatenilor

Sectiunea II – INSTITUTII PUBLICE

Organizarea statala a puterii pag. 18 - 21

Separatia puterilor,echilibrul puterilor si colaborarea puterilor

Organizarea statala a puterii potrivit constitutiei

Trasaturile generale ale puterii organizata statal

Partidele politice pag. 21 - 26

Categoriile de partide pulitice

Sisteme de partide politice

Legea romana a partidelor politice

Statul – Aspecte preliminare pag. 26 - 32

Definitie. Abordare politica

Functiile statului

Elementele statului

Forma de guvernamant

Structura de stat

Formele structurii de stat

Asociatiile de state

Sistemul electoral pag. 32 – 35

Drepturile electorale ale romanilor

Scrutinul

Avantajele si dezavantajele scrutinului de lista si a scrutinului uninominal

Parlamentul pag. 35 – 60

Caracterizare si functii

Functiile parlamentului

Structura parlamentului

Organizarea interna a parlamentului

Functionarea parlamentului

Actele juridice ale parlamentului

Clasificarea legilor

Suprematia legii

Puterea executiva pag. 60 – 64

Structura executivului

Raporturile legislativ-executiv

Institutia sefului de stat pag. 64 – 68

Aspecte preliminare

Rolul si atributiile presedintelui

Alegerea sefului de stat in Romania

Durata mandatului

Raspunderea sefului de stat

Curtea Constitutionala a Romaniei pag. 68 – 75

Controlul constitutionalitatii in Romania

Caracterizarea Curtii Constitutionale

Alte atributii ale Curtii Constitutionale

Procedura in fata Curtii Constitutionale

Procedura controlului constitutionalitatii legilor

Procedura controlului constitutionalitatii initiativelor de revizuire a Constitutiei

Actele Curtii Constitutionale si efectele lor juridice

Autoritatea judecatoreasca pag. 75 – 81

Delimitare conceptuala

Principiile fundamentale potrivit carora se realizeaza justitia

Organele judecatoresti

Raporturile cu legislativul si executivul

Bibliografie pag. 81 – 83

Autori

Studii de specialitate, articole, legislatie comentata

Dictionare

Legislatie

Extras din document

Sectiunea I - Drept constitutional

Noţiunea de drept constituţional

Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau sancţionate de stat, reguli ce exprimă voinţa poporului ridicată la rangul de lege, a căror aplicare este realizată de bunăvoie şi în ultimă instanţă, prin forţa coercitivă a statului.

Dreptul românesc se prezintă ca un ansamblu sistematizat de norme juridice, cuprinzând mai multe ramuri de drept, precum: dreptul civil, dreptul penal, dreptul constituţional, dreptul administrativ, dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul financiar, dreptul comercial, dreptul procesual civil, dreptul procesual penal etc.

Ramura principală a dreptului românesc este dreptul constituţional care prin normele sale consacră şi ocroteşte cele mai importante valori economice, sociale şi politice.

În procesul apariţiei şi dezvoltării dreptului, ramura dreptului constituţional se cristalizează mult mai târziu şi anume odată cu apariţia primelor constituţii scrise din lume ( sfârşitul sec. al XVIII- lea); de aceea şi conceptul clasic de „drept constituţional” se formează mult mai târziu, el fiind de origine italiană, dar format sub impulsul ideilor franceze.

Prima catedră expres denumită „drept constituţional” s-a creat la Ferrara în 1797, fiind încredinţată lui Giuseppe Campagnoni di Luzo.

În Franţa prima catedră de drept constituţional s-a creat în 1834, la Paris, iar cel care preda dreptul constituţional era Pellegrino Rossi, tot un italian. Noţiunea de drept constituţional se răspândeşte cu timpul şi în alte ţări. În unele state precum: Germania, Austria, Rusia această disciplină este cunoscută sub denumirea de „ drept de stat”.

În ţara noastră, dreptul constituţional s-a predat iniţial împreună cu dreptul administrativ, sub denumirea de „drept public”, dar în 1864 A. Codrescu îşi intitulează cursul publicat „Dreptul constituţional”, iar la 1881 la Brăila apar „Elemente de drept constituţional” de Christ I. Suliotis.

Conceptul de drept constituţional se consideră încetăţenit prin predarea şi publicarea la Facultatea de drept din Iaşi a cursului de drept constituţional al marelui profesor Constantin Stere (1910) şi la Facultatea de drept din Bucureşti a cursului de drept constituţional al renumitului profesor Constantin Dissescu (1915).

„Dreptul constituţional este acea ramură a dreptului unitar formată din normele juridice care reglementează relaţiile sociale fundamentale ce apar în procesul instaurării, menţinerii şi exercitării statale a puterii.

Aşa cum se poate observa sunt identificate şi exprimate în această definiţie atât genul proxim cât şi diferenţa specifică.

Raportul juridic de drept constituţional

Obiectul raportului juridic de drept constituţional.

Se impune de la început, identificarea, în ansamblul relaţiilor sociale reglementate de drept, a acelora care prin conţinutul lor specific sunt raporturi de drept constituţional. Aceste relaţii sociale sunt, în opinia noastră, acelea care apar în procesul instaurării, menţinerii şi exercitării statale a puterii.

Puterea, determinată în conţinutul şi în organizarea sa de anumiţi factori este instaurată, iar cei care o deţin au interesul de a o menţine şi a o exercita în interesul lor. Se impun deci anumite reguli a căror menire este de a reglementa exerciţiul acestei puteri în aşa fel încât ea să poată realiza în cele mai bune condiţii voinţa guvernanţilor ca voinţă de stat. Întreagă această activitate de instaurare, menţinere şi exercitare statală a puterii cuprinde relaţii sociale, iar regulile de care vorbeam nu sunt altceva decât normele de drept constituţional.

În obiectul dreptului constituţional sunt cuprinse două categorii de relaţii şi anume:

Relaţii cu o dublă natură juridică, adică acele relaţii care fiind reglementate şi de alte ramuri de drept sunt reglementate în acelaşi timp şi de către constituţie, devenind implicit şi raporturi de drept constituţional;

Relaţii specifice de drept constituţional, care formează obiectul de reglementare numai pentru normele de drept constituţional. Ceea ce este comun tuturor acestor relaţii este faptul că se nasc în procesul complex de instaurare, menţinere şi exercitare a puterii.

Subiectele raporturilor de drept constituţional

Cu privire la subiectele raporturilor de drept constituţional trebuie să subliniem de la început două trăsături specifice, şi anume că:

unul din subiecte este totdeauna fie deţinătorul puterii, fie statul, fie un organ reprezentativ (legiuitor) şi

aceste subiecte acţionează în mod necesar într-un raport juridic apărut în activitatea de instaurare, menţinere şi exercitare a puterii

În continuare vom prezenta unele opinii privind cine poate fi subiect al raporturilor de drept constituţional :

Preview document

Drept constituțional și instituții publice - Pagina 1
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 2
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 3
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 4
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 5
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 6
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 7
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 8
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 9
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 10
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 11
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 12
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 13
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 14
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 15
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 16
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 17
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 18
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 19
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 20
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 21
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 22
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 23
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 24
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 25
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 26
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 27
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 28
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 29
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 30
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 31
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 32
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 33
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 34
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 35
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 36
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 37
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 38
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 39
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 40
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 41
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 42
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 43
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 44
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 45
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 46
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 47
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 48
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 49
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 50
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 51
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 52
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 53
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 54
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 55
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 56
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 57
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 58
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 59
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 60
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 61
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 62
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 63
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 64
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 65
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 66
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 67
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 68
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 69
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 70
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 71
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 72
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 73
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 74
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 75
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 76
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 77
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 78
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 79
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 80
Drept constituțional și instituții publice - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Drept Constitutional si Institutii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Partidele politice și rolul lor în sistemul constituțional

Partidele politice si rolul lor in sistemul constitutional 1.Conceptul de partid politic In termeni strict stiintifici ,de partide politice nu...

Controlul constituționalității legilor

1. INTRODUCERE 1. 1. SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ ASUPRA EVOLUŢIEI CONTROLULUI DE CONSTITUŢIONALITATE a) Modelul american A fost impus pe cale...

Protecția drepturilor omului în sistemul internațional - pactele internaționale privind drepturile omului

CAPITOLUL I EDUCAȚIA PENTRU DREPTURILE OMULUI 1.1. Motto-uri Motto 1 : "... pentru a exista un stat de drept nu este suficient să se institue...

Controlul constituționalității legilor - prezentare comparată între modelul american și cel european

1.Apariţia controlului constituţionalităţii legilor în SUA şi Europa Democraţia s-a dezvoltat şi se dezvoltă numai în măsura în care relaţia...

Instituțiile politice - obiect de studiu al dreptului constituțional

INSTUTIIILE POLITICE  OBIECT AL DREPTULUI CONSTITUTIONAL 1.Ce sunt institutiile politice? Institutiile sunt forme organizatorice create de...

Scrutinul Uninominal

1. Principalul sustinator al scrutinului uninominal in Romania. Toate dezbaterile din jurul temei reformei electorale au evidentiat introducerea...

Controlul constituționalității legilor

Controlul constitutional trebuie sa formeze un obiect de studiu iar in lipsa, supramatia legii piezandu-si aplicabilitatea practica, si ramanand un...

Drept constituțional

1. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept? a. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii b. reguli...

Te-ar putea interesa și

Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român

INTRODUCERE Demersul fundamental urmat în această lucrare este centrat pe analizarea şi interpretarea unui set de neclarităţi referitoare la...

Statul, formă complexă de organizare politică și socială

INTRODUCERE Cunoasterea si întelegerea acestui fenomen complex, care este statul, necesita o punere în lumina a contextului istoric, politic si...

Absența nejustificată, dezertarea și călcarea de consemn. punerea în mișcare a acțiunii penale

INTRODUCERE Prin DREPT omul a cautat permanent exprimarea Adevarului, ocrotirea tuturor valorilor ce-1 înconjoara si care dau dimensiuni si...

Autonomia Locală și Integrarea Europeană

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Actele ce Derivă de la Guvernul României

1. Actele institutiilor publice Doctrina româna de drept public prezinta doua categorii de acte ce emana de la institutiile publice, acestea...

Instituția Președintelui Republicii Moldova

INTRODUCERE În rîndul de probleme social-economice, juridice şi politice în procesul de edificare a unei societăţi democratice o atenţie specială...

Formele de guvernamânt

INTRODUCERE Statul, ca fenomen social complex, a fost şi rămîne o problemă rezervată atît studiilor politologice, sociologice, cît şi celor...

Instituțiile politice - obiect de studiu al dreptului constituțional

INSTUTIIILE POLITICE  OBIECT AL DREPTULUI CONSTITUTIONAL 1.Ce sunt institutiile politice? Institutiile sunt forme organizatorice create de...

Ai nevoie de altceva?