Drept International Public - Terorismul

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 32357
Mărime: 152.46KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Arat Gheorge

Cuprins

Planul lucrării:

Capitolul I - Conceptul de terorism

1.1 Terorismul – fenomen sau manifestare izolată pag. 1-14

1.2 Caracteristicile terorismului pag. 15-24

1.3 Evolutia istorică a fenomenului terorist pag. 25-38

1.4 Terorismul international contemporan pag. 39-40

Capitolul II - Terorismul – Crima sau infarctiune internationala conventionala

2.1. Modalităţile normative de manifestare a terorismului pag. 41-49

2.2. Caracteristicile infracţiunii de terorism pag. 50-51

2.3. Elementul subiectiv si elemental material al infracţiunii de terorism pag. 52-53

2.4. Subiectele infracţiunii de terorism internaţional pag. 54-55

Capitolul III - Represiunea terorismului prin mijloace penale

3.1. Necesitatea definirii si incriminării actului de terorism pag. 56-59

3.2. Convenţii internaţionale privind combaterea terorismului pag. 60-66

Capitolul IV – Cooperarea internaţionala in combaterea terorismului internaţional

4.1. Cooperarea dintre state-un imperativ al epocii moderne pag. 67-71

4.2. Cooperarea sub egida O.N.U. pag. 72-77

4.3 Cooperarea la nivel regional şi continental pag. 78-79

4.4. Poziţia naţională în problema terorismului internaţional pag. 80-90

Concluzii: Necesitatea judecării infracţiunii de terorism de către Curtea Penală Internaţională pag. 91-96

Extras din document

1.1. Terorismul - fenomen sau manifestare izolata.

Terorismul nu produce numai şi numai teroare. Mai mult, teroarea nu reprezintă întotdeauna rezultanta principală a unui act terorist sau, chiar, a unei campanii teroriste. Teroarea este definită prin teamă extremă şi angoasă în timp ce terorismul reprezintă un pericol real dar difuz, o ameninţare vagă, greu de înţeles şi definit, imprevizibilă şi neaşteptată, cu efecte inhibitoare, de blocare a acţiunii lucide. Terorismul afectează grav atât structura socială cât şi individul luat ca atare, putând distorsiona codul de percepere şi imagini de care membrii societăţii depind şi în care au încredere. Incertitudinea legată de aberaţia comportamentală presupusă de terorism poate duce la dezorientare socială şi descurajare.

Actul de terorism are un scop similar descurajării generale; victima primară este mai puţin importantă în comparaţie cu efectul general scontat asupra unei colectivităţi sau grup căruia îi este adresat de fapt. Terorismul, deşi produce victime individuale este o crimă la adresa unei întregi comunităţi sociale. Teroarea este un fenomen psihologic natural iar terorismul reprezintă exploatarea conştientă a acesteia. Terorismul are un caracter coercitiv, menit să influenţeze prin manipulare voinţa victimelor sale directe şi a publicului ţintă. Gradul de teamă este generat de însăşi natura crimei respective, de modul de comitere sau de aparenta inutilitate şi absurditate a ei, de indiferenţa faţă de viaţa omenească, de bunurile materiale şi culturale sau simbolurile societăţii respective. Această teamă justificată constituie sursa potenţei terorismului deoarece intimitatea societăţii se bazează pe o asemenea continuă ameninţare. Pentru a-şi păstra nealterată credibilitatea, terorismul materializează sistematic ameninţarea potenţială în violenţă sângeroasă. Din acest motiv, sociologii definesc terorismul ca fiind utilizarea de către un grup a violenţei sub aco¬perire, în scopul atingerii unor obiective politice. Deci, terorismul poate fi considerat ca o formă de strategie violentă, de constrângere, utilizată pentru a schimba libertatea de opţiune a celorlalţi.

Pentru ca un act să poată fi considerat terorist, rezultatul cu care se soldează trebuie să producă neapărat şi teroare, aceasta constituind matricea ideală de materializare a unei rupturi afective şi psihologice între populaţie şi putere. Contractul social dintre individ şi societate presupune ca statul să apere populaţia de teroare, de ameninţări, de violenţă şi să ofere cetăţenilor care plătesc impozite, activităţi sociale utile, într-un cuvânt un ambient prielnic vieţii şi muncii lor.

Introducerea angoasei şi teroarei de către terorişti poate depărta publicul de instituţiile atacate de terorism, pe motiv că acestea nu mai sunt capabile să se apere şi să-i protejeze pe cetăţeni. Teroriştii pot prezenta astfel propria lor opţiune politică, socială, economică sau de altă natură pe fondul măcinării status quo-ului. Mai mult decât atât, teroarea provoacă societatea să riposteze cu violenţă tocmai pentru că ea şochează prin violenţa.

Riposta violentă poate încuraja propagarea terorii astfel încât această reacţie să vină, în mod paradoxal, în sprijinul demersului terorist.

Terorismul foloseşte permanent violenţa şi în ideea unui potenţial transfer de violenţă către societatea atacată. Acest proces presupune comutarea atenţiei publicului de la actul terorist violent la acţiunea dură, de ripostă a structurilor de putere atacate. Societatea lovită de terorism se vede adeseori handicapată de sentimente de vinovăţie induse, de pierderea încrederii şi legitimităţii în moralitatea ripostei. Astfel, frustrarea iniţială a teroriştilor poate fi transmisă societăţii ţintă. Cercul comportamental acţional se închide în aşa fel încât să nu mai poţi delimita cine este agresorul şi cine este victima, cine pe cine terorizează sau mai bine spus, cine pe cine urmăreşte să terorizeze.

După cum arătam, chiar societăţile antice au cunoscut ceea ce astăzi numim teroare politică ca formă de violenţa, nesancţionată, ca răspuns la o injustiţie percepută, în acest caz, vioienţa nu este limitată prin legi ale războiului sau ale menţinerii ordinii publice. Timp de secole, filosofii, teologii, şi politicienii s-au confruntat cu dificultatea catalogării circumstanţelor în care violenţa politică poate fi justificată sau justificabilă. Comunitatea internaţională acceptă şi astăzi - aşa cum a făcut-o întotdeauna - unele forme de violenţă letală, acceptabile moral şi legal (războiul convenţional spre deosebire de cel chimic sau biologic).

Nu există însă o delimitare similară în cazul activităţilor teroriste. Nu se poate stabili cu precizie dacă terorismul poate fi considerat „a priori" nejustificat, indiferent de cauze sau circumstanţe. Nu există un consens asupra necesităţii focalizării atenţiei cu prioritate asupra actului terorist în sine sau asupra autorului respectivului act.

Înţelegerea terorismului este dificilă deoarece termenul prezintă conotaţii diferite pentru oameni. Din acest motiv, teoreticienii fenomenului caută o bază comună de discuţie, unele idei sau conceptualizări general valabile şi acceptabile.

Preview document

Drept International Public - Terorismul - Pagina 1
Drept International Public - Terorismul - Pagina 2
Drept International Public - Terorismul - Pagina 3
Drept International Public - Terorismul - Pagina 4
Drept International Public - Terorismul - Pagina 5
Drept International Public - Terorismul - Pagina 6
Drept International Public - Terorismul - Pagina 7
Drept International Public - Terorismul - Pagina 8
Drept International Public - Terorismul - Pagina 9
Drept International Public - Terorismul - Pagina 10
Drept International Public - Terorismul - Pagina 11
Drept International Public - Terorismul - Pagina 12
Drept International Public - Terorismul - Pagina 13
Drept International Public - Terorismul - Pagina 14
Drept International Public - Terorismul - Pagina 15
Drept International Public - Terorismul - Pagina 16
Drept International Public - Terorismul - Pagina 17
Drept International Public - Terorismul - Pagina 18
Drept International Public - Terorismul - Pagina 19
Drept International Public - Terorismul - Pagina 20
Drept International Public - Terorismul - Pagina 21
Drept International Public - Terorismul - Pagina 22
Drept International Public - Terorismul - Pagina 23
Drept International Public - Terorismul - Pagina 24
Drept International Public - Terorismul - Pagina 25
Drept International Public - Terorismul - Pagina 26
Drept International Public - Terorismul - Pagina 27
Drept International Public - Terorismul - Pagina 28
Drept International Public - Terorismul - Pagina 29
Drept International Public - Terorismul - Pagina 30
Drept International Public - Terorismul - Pagina 31
Drept International Public - Terorismul - Pagina 32
Drept International Public - Terorismul - Pagina 33
Drept International Public - Terorismul - Pagina 34
Drept International Public - Terorismul - Pagina 35
Drept International Public - Terorismul - Pagina 36
Drept International Public - Terorismul - Pagina 37
Drept International Public - Terorismul - Pagina 38
Drept International Public - Terorismul - Pagina 39
Drept International Public - Terorismul - Pagina 40
Drept International Public - Terorismul - Pagina 41
Drept International Public - Terorismul - Pagina 42
Drept International Public - Terorismul - Pagina 43
Drept International Public - Terorismul - Pagina 44
Drept International Public - Terorismul - Pagina 45
Drept International Public - Terorismul - Pagina 46
Drept International Public - Terorismul - Pagina 47
Drept International Public - Terorismul - Pagina 48
Drept International Public - Terorismul - Pagina 49
Drept International Public - Terorismul - Pagina 50
Drept International Public - Terorismul - Pagina 51
Drept International Public - Terorismul - Pagina 52
Drept International Public - Terorismul - Pagina 53
Drept International Public - Terorismul - Pagina 54
Drept International Public - Terorismul - Pagina 55
Drept International Public - Terorismul - Pagina 56
Drept International Public - Terorismul - Pagina 57
Drept International Public - Terorismul - Pagina 58
Drept International Public - Terorismul - Pagina 59
Drept International Public - Terorismul - Pagina 60
Drept International Public - Terorismul - Pagina 61
Drept International Public - Terorismul - Pagina 62
Drept International Public - Terorismul - Pagina 63
Drept International Public - Terorismul - Pagina 64
Drept International Public - Terorismul - Pagina 65
Drept International Public - Terorismul - Pagina 66
Drept International Public - Terorismul - Pagina 67
Drept International Public - Terorismul - Pagina 68
Drept International Public - Terorismul - Pagina 69
Drept International Public - Terorismul - Pagina 70
Drept International Public - Terorismul - Pagina 71
Drept International Public - Terorismul - Pagina 72
Drept International Public - Terorismul - Pagina 73
Drept International Public - Terorismul - Pagina 74
Drept International Public - Terorismul - Pagina 75
Drept International Public - Terorismul - Pagina 76
Drept International Public - Terorismul - Pagina 77
Drept International Public - Terorismul - Pagina 78
Drept International Public - Terorismul - Pagina 79
Drept International Public - Terorismul - Pagina 80
Drept International Public - Terorismul - Pagina 81
Drept International Public - Terorismul - Pagina 82
Drept International Public - Terorismul - Pagina 83
Drept International Public - Terorismul - Pagina 84
Drept International Public - Terorismul - Pagina 85
Drept International Public - Terorismul - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Drept International Public - Terorismul.doc

Alții au mai descărcat și

Absenta Nejustificata, Dezrtarea si Calcarea de Consemn. Punerea in Miscare a Actiunii Penale

INTRODUCERE Prin DREPT omul a cautat permanent exprimarea Adevarului, ocrotirea tuturor valorilor ce-1 înconjoara si care dau dimensiuni si...

Aspecte Specifice ale Terorismului International la Inceput de Secol XXI

INTRODUCERE În ultima decadă a mileniului , climatul de securitate internaţional a suferit modificări extraordinare . Ani întregi de strategii şi...

Terorismul în Dreptul Penal

Introducere Cine se gândeşte la terorism, poate vedea acest fenomen ca aparţinând exclusiv epocii moderne şi contemporane. Într-adevăr, datorită...

Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Infracțiuni Specifice Criminalității Organizate

Globalizarea este o sursa de noi provocari pentru umanitate. Numai o organizare mondiala este capabila sa faca fata provocarilor la nivel...

Terorism

COOPERARE ÎMPOTRIVA TERORISMULUI „Ceea ce pentru o persoanã reprezinta un terorist, pentru alta este un luptator pentru libertate”. 1....

Reglementări Juridice Internaționale privind Combaterea Terorismului

CAPITOLUL I LISTA GRUPĂRILE TERORISTE IDENTIFICATE DE CĂTRE DEPARTAMENTUL DE STAT AL S.U.A. ŞI DE CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, ALE CĂROR ACTIVITĂŢI...

Infracțiuni Prevăzute de Legea 535 din 25 Noiembrie 2004 privind Prevenirea și Combaterea Terorismului

I. GENERALITĂŢI PRIVÎND TERORISMUL I.1. Definiţii ale terorismului Definirea terorismului este o problemă de percepţie culturală, politică şi...

Te-ar putea interesa și

Terorismul

INTRODUCERE Terorismul nu a apărut recent. El este foarte vechi – a precedat strategia terorii exercitată de legiunile romane asupra populaţiilor...

Cadrul Legislativ și Măsurile Adoptate de România pentru Combaterea Infracțiunilor Internaționale

Ultimul deceniu al secolului al XX-lea s-a caracterizat printr-o veritabilă schimbare în toate domeniile economico-sociale, a gândirii şi a modului...

Terorismul Internațional

INTRODUCERE Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză...

Terorismul

Introducere De ce această teamă? De ce această preocupare? În genere „consum” micile evenimente din jurul meu cum ar fi cele cotidiene, оn...

Infracțiuni Prevăzute de Legea 535 din 25 Noiembrie 2004 privind Prevenirea și Combaterea Terorismului

I. GENERALITĂŢI PRIVÎND TERORISMUL I.1. Definiţii ale terorismului Definirea terorismului este o problemă de percepţie culturală, politică şi...

Notiunea de Infractiune Internationala

CAPITOLUL 1.Noţiunea, obiectul şi sistemul dreptului internaţional penal Orice normă de drept exprimă o voinţă. Dacă exprimă voinţa unui stat,...

Terorismul. o analiză geopolitică și geostrategică

INTRODUCERE Noul început de mileniu a adus cu sine, din nefericire şi o amplificare fără precedent a terorismului internaţional, atât in ceea ce...

Aplicarea Dreptului Internațional Umanitar în Combaterea Terorismului și a Crimei Organizate Transfrontaliere

The terrorism has become in our days one of the most grave dangers towards national, regional and international security. UN’s Secretary General,...

Ai nevoie de altceva?