Drept Umanitar

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 31307
Mărime: 97.95KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

De la apariţia pe mapamond a primelor forme statale , acestea au intrat , inevitabil în interacţiune . Relaţiile formate de – a lungul vremii au atins cele mai diverse domenii ale vieţii – economic , social , politic etc . Dacă până la un anumit moment aceste relaţii erau destul de puţin dezvoltate , odată cu dezvoltarea mijloacelor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport , relaţiile dintre state au devenit din ce în ce mai complexe şi mai importante .

În contextul actual , mai ales după deschiderea de după 1989 , relaţiile internaţionale sunt cu atât mai importante . Astfel dreptul internaţional public devine un instrument deosebit de important în aceste relaţii . Normele dreptului internaţional public , cuprinse în tratate , convenţii , protocoale , etc , odată ce au fost ratificate de state , au întâietate în faţa normelor de drept intern , astfel încât normele dreptului intern trebuie modificate ( eventual abrogate ) în concordanţă cu normele de drept internaţional public ratificate de statul respectiv .

Dreptul internaţional umanitar este una din ramurile importante ale dreptului internaţional public , mai ales în contextul actual când metodele şi mijloacele de luptă devin tot mai sofisticate şi cu o putere tot mai mare de distrugere . Se poate spune că războiul devine din ce în ce mai „ productiv „ afectând un număr tot mai mare de bunuri şi persoane , creând probleme majore care pun în discuţie însăşi omenirea şi viitorul ei . Folosirea într – un război actual al mijloacelor şi metodelor ce sunt cele mai perfecţionate la ora actuală , nu ar duce la nimic altceva decât la autodistrugere . Lumea contemporană nu mai are de ales între pace şi război , ci între pace şi sinucidere .

Dreptul internaţional umanitar nu este un substitut al păcii . El este o mărturie a raţiunii şi a speranţei de a stăpâni forţa şi îndurarea .

Pe măsura perfecţionării mijloacelor şi metodelor de luptă , devenite tot mai ameninţătoare , dreptul internaţional umanitar şi – a extins aria de protecţie la întreg patrimoniul spiritual al umanităţii , la noi categorii de persoane , la mediul ambiant , bineînţeles fără a neglija domeniul său tradiţional – stoparea exceselor de violenţă armată .

Pe măsura extinderii sale , prin cuprinderea unor norme de protecţie a drepturilor omului , el tinde să devină un adevărat DREPT UMAN , asigurând respectul persoanei umane .

Problematica umanitară este dezbătută în prezent în seminarii , mese rotunde , lucrări la diferite niveluri etc , de către organizaţii internaţionale umanitare , societăţi academice , personalităţi ştiinţifice , în ideea de a adapta normele şi principiile dreptului internaţional umanitar la imperativele lumii contemporane .

România se aliniază şi ea acestor idei prin structurile guvernamentale şi parlamentare dar şi prin Asociaţia Română de Drept Umanitar , asociaţie care colaborează cu organisme similare din întreaga lume şi care desfăşoară o activitate susţinută în acest domeniu prin publicaţii , manuale şi diverse alte manifestări .

Având în vedere toate acestea , abordarea dreptului internaţional umanitar, din punctul de vedere al evoluţiei principalelor sale norme de protecţie , după cel de – al doilea război mondial , este pe cât de atrăgătoare pe atât de importantă . Cunoaşterea normelor ce reglementează desfăşurarea conflictelor armate nu poate duce decât la recunoaşterea importanţei lor dar mai ales la conştientizarea necesităţii perfecţionării acestor norme , care în final să – şi atingă scopul intim – DISPARIŢIA RĂZBOIULUI .

CAPITOLUL 1

DREPTUL INTERNAŢIONAL UMANITAR , RAMURÃ A DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC ŞI DOMENIU DE PREOCUPĂRI AL GÂNDIRII JURIDICE

1.1 NOŢIUNI GENERALE

Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare , au intrat în relaţii unele cu altele . Dacă la început aceste relaţii erau sporadice , pe măsura trecerii timpului ele s-au extins , ajungând la dimensiunile actuale . Relaţiile dintre state au îmbrăcat , încă de la început două forme principale : de colaborare şi de luptă.

Relaţiile de luptă sunt guvernate de norme juridice ce alcătuiesc dreptul internaţional umanitar .

Conceptul de drept internaţional umanitar a intrat iniţial în limbajul de specialitate sub denumirea de „ drept al războiului „ cu două accepţii : jus ad bellum , expresie ce desemna regulile referitoare la condiţiile în care un stat putea recurge la folosirea forţei armate , şi jus in bello , expresie ce desemna regulile aplicabile în raporturile dintre părţile aflate în conflict armat .

Dreptul războiului este admis de la apariţia statelor până în zilele noastre . Punctul de plecare al dreptului războiului constă în considerarea războiului ca fiind „ situaţia legală în care două sau mai multe grupuri de state sunt autorizate să decidă conflictul lor prin folosirea forţei armate sau ca fiind o sângeroasă luptă armată între grupuri organizate „1.

În sens tradiţional , acesta fiind şi sensul larg , dreptul războiului cuprinde diferite grupuri de reguli privind ostilităţile pe uscat , pe mare şi în aer , protecţia victimelor războiului , ocuparea teritoriului inamic , reguli referitoare la dreptul tratatelor sau referitoare la neutralitate .

Stricto sensu denumirea de dreptul războiului se referă numai la o parte a regulilor de mai sus , şi anume la cele care reglementează ostilităţile şi caută atenuarea rigorilor , bineînţeles în măsura în care necesităţile militare o permit . Tradiţional aceste reguli au fost denumite „ legile şi obiceiurile războiului „ .

Preview document

Drept Umanitar - Pagina 1
Drept Umanitar - Pagina 2
Drept Umanitar - Pagina 3
Drept Umanitar - Pagina 4
Drept Umanitar - Pagina 5
Drept Umanitar - Pagina 6
Drept Umanitar - Pagina 7
Drept Umanitar - Pagina 8
Drept Umanitar - Pagina 9
Drept Umanitar - Pagina 10
Drept Umanitar - Pagina 11
Drept Umanitar - Pagina 12
Drept Umanitar - Pagina 13
Drept Umanitar - Pagina 14
Drept Umanitar - Pagina 15
Drept Umanitar - Pagina 16
Drept Umanitar - Pagina 17
Drept Umanitar - Pagina 18
Drept Umanitar - Pagina 19
Drept Umanitar - Pagina 20
Drept Umanitar - Pagina 21
Drept Umanitar - Pagina 22
Drept Umanitar - Pagina 23
Drept Umanitar - Pagina 24
Drept Umanitar - Pagina 25
Drept Umanitar - Pagina 26
Drept Umanitar - Pagina 27
Drept Umanitar - Pagina 28
Drept Umanitar - Pagina 29
Drept Umanitar - Pagina 30
Drept Umanitar - Pagina 31
Drept Umanitar - Pagina 32
Drept Umanitar - Pagina 33
Drept Umanitar - Pagina 34
Drept Umanitar - Pagina 35
Drept Umanitar - Pagina 36
Drept Umanitar - Pagina 37
Drept Umanitar - Pagina 38
Drept Umanitar - Pagina 39
Drept Umanitar - Pagina 40
Drept Umanitar - Pagina 41
Drept Umanitar - Pagina 42
Drept Umanitar - Pagina 43
Drept Umanitar - Pagina 44
Drept Umanitar - Pagina 45
Drept Umanitar - Pagina 46
Drept Umanitar - Pagina 47
Drept Umanitar - Pagina 48
Drept Umanitar - Pagina 49
Drept Umanitar - Pagina 50
Drept Umanitar - Pagina 51
Drept Umanitar - Pagina 52
Drept Umanitar - Pagina 53
Drept Umanitar - Pagina 54
Drept Umanitar - Pagina 55
Drept Umanitar - Pagina 56
Drept Umanitar - Pagina 57
Drept Umanitar - Pagina 58
Drept Umanitar - Pagina 59
Drept Umanitar - Pagina 60
Drept Umanitar - Pagina 61
Drept Umanitar - Pagina 62
Drept Umanitar - Pagina 63
Drept Umanitar - Pagina 64
Drept Umanitar - Pagina 65
Drept Umanitar - Pagina 66
Drept Umanitar - Pagina 67
Drept Umanitar - Pagina 68
Drept Umanitar - Pagina 69
Drept Umanitar - Pagina 70
Drept Umanitar - Pagina 71
Drept Umanitar - Pagina 72
Drept Umanitar - Pagina 73
Drept Umanitar - Pagina 74
Drept Umanitar - Pagina 75
Drept Umanitar - Pagina 76
Drept Umanitar - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Drept Umanitar.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Internațional Public

Conceptul de drepturi ale omului si necesitatea protejarii si garantarii drepturilor omului în perioada actuala 1.1 Dimensiunea teoretica,...

Drept International Public - Terorismul

1.1. Terorismul - fenomen sau manifestare izolata. Terorismul nu produce numai şi numai teroare. Mai mult, teroarea nu reprezintă întotdeauna...

Drept Instituțional Comunitar European

CAPITOLUL I §1. Izvoarele dreptului instituţional comunitar Izvoarele dreptului instituţional comunitar sunt izvoare de drept comunitar originar,...

Dreptul International in Timpul Conflictelor Armate

CONSIDERAŢIUNI GENERALE Dreptul războiului reprezintă partea cea mai veche a dreptului internaţional şi mai bogată în reglementări, mai ales în...

Principiile Dreptului International Public - Principiul Neinterventiei

CAPITOLUL I 1. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC Dreptul international public1 este...

Norme Juridice de Drept Internațional Umanitar Specifice Conflictelor Armate

Dreptul international umanitar reprezinta ansamblul normelor juridice menite sa asigure protectia –în timpul conflictelor armate – a persoanelor...

Protectia Jurizdictionala a Drepturilor Omului

CLASIFICAREA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE Constituţiile moderne urmăresc prin consacrarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale să...

Principiile Fundamentale ale Dreptului International Umanitar

1. INTRODUCERE De la apariţia statelor, omenirea a fost preocupată să limiteze prin diferite modalităţi rigorile războiului şi să protejeze...

Ai nevoie de altceva?