Dreptul de Servitute

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 10104
Mărime: 64.34KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Drept civil, dreptul de servitute conform noului cod civil

Cuprins

Consideratii generale 3

Istoric 4

Caractere juridice ale dreptului de servitute 10

Criteriile de clasificare ale servitutilor 13

Servitutile Naturale 15

Servitutea de scurgere a apelor naturale 15

Servitutea de izvor 17

Dreptul la granituire 19

Dreptul de ingradire 19

Servitutile legale 20

Servitutea privind distanta plantatiilor 21

Servitutea privind distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii 24

Servitutea de vedere 25

Servitutea privind picatura stresinilor 26

Servitutea de trecere 27

Servituti legale de interes public 28

Servitutile conventionale (stabilite prin fapta omului) 30

Servituti stabilite prin titlu 31

Servitutile stabilite prin uzucapiunea de 30 de ani 33

Servitutile stabilite prin destinatia proprietarului 34

Bibliografie 36

Extras din document

Consideratii generale

Notiune. Potrivit dispozitiilor art. 576 C. civ., servitutea este o sarcina impusa asupra unui imobil pentru uzul si utilitatea unui imobil avand un alt proprietar.

Dreptul de sine statator. Dreptul de servitute ca drept real de sine statator, dezmembramant al dreptului de proprietate are ca trasatura esentiala imprejurarea ca este conceput ca servind uzului si utilitatii unui fond, unui imobil. In orice mana s-ar afla acest fond, proprietarul sau va avea intotdeauna posibilitatea sa sa exercite servitutea. Am vazut ca in dreptul roman aceste servituti se numeau reale sau prediale, pentru a le delimita de cele personale care erau in folosul unei persoane (uzufructul,uzul,abitatia).

Servitutea este un drept numai in privinta fondului dominant, deoarece cu privire la fondul dominat ea este o sarcina care margineste si restrange proprietatea acestui fond in folosul fondului dominant, ce dobandeste astfel o intindere mai mare. Asadar, spre deosebire de celelalte dezmembraminte, care atrag desprinderea unor atribute ale proprietatii din mana proprietarului, pentru ca ele sa fie exercitate de alte persoane, servitutea este o simpla sarcina care se impune ca o limitare a exercitiului atributelor dreptului de proprietate de catre titularul initial, care, in realitate, nu pierde nici unul dintre ele prin instituirea servitutii.

Doctrina. Definitie. In doctrina, dreptul de servitute a fost definit ca un drept real principal derivat, perpetuu si indivizibil, constituit asupra unui imobil, numit fond aservit sau dominat, pentru uzul si utilitatea altui imobil, numit fond dominant, imobile ce apartin unor proprietari diferiti. Un alt autor, criticand definitia legala pentru faptul ca nu arata natura juridical a sarcinii ce greveaza un fond in favoarea celuilalt, arata ca servitutea este un drept real care impune unui fond, numit fond aservit, o anumita sarcina in favoarea altui fond, numit fond dominant, care apartine altei persoane.

Caracterizare. Pornindu-se de la imprejurarea ca, sunt servituti propriu-zise numai cele stabilite prin fapta omului, iar toate celelalte, desi incluse in Codul civil in capitotul intitulat “Despre servituti“, sunt numai limitari normale ale dreptului de proprietate, s-a aratat ca servitutea este un drept real, accesoriu, perpetuu si indivizibil, instituit printr-un act unilateral sau bilateral de vointa care confera proprietarului unui imobil, denumit fond dominant, unele prerogative asupra imobilului, denumit fond aservit, apartinand altui proprietar, obligat sa suporte sarcinile impuse in favoarea fondului dominant, altele decat cele ce reprezinta limitari normale ale dreptului de proprietate determinate de ocrotirea unor interese sociale si asigurarea bunei vecinatati.

Istoric

La Roma, servitutile reale (denumite „servitudes praediorum”) apar foarte devreme, in interesul agriculturii, probabil ca urmare a impartirii terenurilor intre membrii gintilor. Legea celor XII table citeaza deja servitutile de trecere, de acces la puturile cu apa si servitutile de apeduct.

Servitutile urbane sunt de data mai recenta, ele datand probabil de la incendierea Ronei de catre gali si din necesitatea unei reconstructii rapide a urbei. Foarte numeroase servituti, rurale si urbane, au fost stabilite la Roma si in jurul Romei, inainte chiar de degajarea notiunii moderne de „servitute”.

Tot asa dupa cum romanii confundau, la origine, dreptul de proprietate cu obiectul sau, ei nu distingeau nici servitutea lucrului de lucrul asupra caruia se exercita: titularul servitutii avea un drept cuprins in terenul altuia si nu un drept de trecere.

Deci, se admitea, in acea epoca, posesia si uzucapiunea servitutilor considerate ca lucruri corporale. Asa incat, romanii au degajat notiunea de „drept real” avand in vedere servitutile, mult mai devreme decat au avut in vedere proprietatea. Distingand acest drept al lucrului asupra carora se exercita servitutea, ei au analizat servitutea ca un „jus in re aliena” (un drept asupra lucrului altuia).

Notiunea de „possessio juris” sau cvasi-posesiunea nefiind inca nascuta, romanii, atunci cand au precizat notiunea de servitute, au refuzat sa admita posesia servitutilor si, chiar mai mult, o lege Scribonia foarte veche suprima uzucapiunea servitutilor. Mult mai tarziu, in timpul imperiului, s-a revenit la cvasi-posesiunea si la uzucapiunea dreptului real de servitute.

Facand o analiza foarte exacta, romanii considerau servitutea ca un drept real care greveaza un imobil si nu ca o obligatie personala – o datorie – a proprietarului fondului servant. Acest drept real era stabilit in profitul altui fond, nu in profitul unei persoane determinate; rezulta de aici ca servitutea reala in opozitite cu servitutile personale era perpetua, in timp ce uzufructul era viager.

Bibliografie

1) Adam, Ioan, Drept civil. Drepturile reale principale, editura All Beck, Bucuresti, 2005;

2) Birsan, Corneliu, Drept civil. Drepturile reale principale, editia a III a revazuta si adaugita, editura Hamangiu, 2008;

3) Birsan Corneliu, Gaita Maria, Pivniceru Mona-Maria, Drepturile reale, editura Institutul European, Iasi, 1997;

4) Chelaru, Eugen, Drept civil. Drepturile reale principale, editia a III a, editura C.H. Beck, Bucuresti, 2009;

5) Cosmovici, Paul-Mircea, Drept civil. Drepturile reale. Obligatii. Codul Civil,editia a III a, editura All Beck, Bucuresti, 1998;

6) Dogaru Ion, Cercel Sevastian, Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale, editura All Beck, Bucuresti, 2003;

7) Hamangiu C., Rosetti-Bãlãnescu I., Bãicoianu Al, Tratat de drept civil român, vol. I, Bucuresti, 1998;

8) Manoliu Julieta, Durac Gheorghe, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Fundatiei Chemarea, Iasi, 1994;

9) Patulea Vasile, Turianu Corneliu, Dreptul de proprietate, volumul III, editura Rosetti, Bucuresti, 2005;

Preview document

Dreptul de Servitute - Pagina 1
Dreptul de Servitute - Pagina 2
Dreptul de Servitute - Pagina 3
Dreptul de Servitute - Pagina 4
Dreptul de Servitute - Pagina 5
Dreptul de Servitute - Pagina 6
Dreptul de Servitute - Pagina 7
Dreptul de Servitute - Pagina 8
Dreptul de Servitute - Pagina 9
Dreptul de Servitute - Pagina 10
Dreptul de Servitute - Pagina 11
Dreptul de Servitute - Pagina 12
Dreptul de Servitute - Pagina 13
Dreptul de Servitute - Pagina 14
Dreptul de Servitute - Pagina 15
Dreptul de Servitute - Pagina 16
Dreptul de Servitute - Pagina 17
Dreptul de Servitute - Pagina 18
Dreptul de Servitute - Pagina 19
Dreptul de Servitute - Pagina 20
Dreptul de Servitute - Pagina 21
Dreptul de Servitute - Pagina 22
Dreptul de Servitute - Pagina 23
Dreptul de Servitute - Pagina 24
Dreptul de Servitute - Pagina 25
Dreptul de Servitute - Pagina 26
Dreptul de Servitute - Pagina 27
Dreptul de Servitute - Pagina 28
Dreptul de Servitute - Pagina 29
Dreptul de Servitute - Pagina 30
Dreptul de Servitute - Pagina 31
Dreptul de Servitute - Pagina 32
Dreptul de Servitute - Pagina 33
Dreptul de Servitute - Pagina 34
Dreptul de Servitute - Pagina 35
Dreptul de Servitute - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Dreptul de Servitute.docx

Alții au mai descărcat și

Repararea Prejudiciului Efect al Răspunderii Civile Delictuale

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE RĂSPUNDERE Toate acţiunile şi...

Procedura divorțului în legislația română

Introducere Desfacerea căsătoriei produce consecinţe asupra întregului complex de relaţii de natură personală şi de natură patrimonială generate...

Proprietate Intelectuala - Gestiunea si Apararea Dreptului de Autor si a Drepturilor Conexe

Apărarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe se face printr-o serie de mijloace de drept administrativ, civil şi penal. Apariţia unei...

Principiile Dreptului International Public - Principiul Neinterventiei

CAPITOLUL I 1. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC Dreptul international public1 este...

Dreptul de superficie

Introducere Dreptului de proprietate este dreptul cel mai complet asupra unui bun, deoarece conferă atributele de usus, fructus şi abusus....

Dreptul proprietății intelectuale - desene și modele industriale

INTRODUCERE Tot ce ne inconjoara este creatie, divina sau umana. Lumea inconjuratoare este o opera de arta. In centrul acestei opera se afla omul,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drepturi Reale

Capitolul I. Patrimoniul Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se identifice care...

Te-ar putea interesa și

Dezmembramintele Dreptului de Proprietate

Sectiunea I Consideratii generale privind dezmembramintele dreptului de proprietate 1.1. Notiune Dreptul de proprietate este dreptul cel mai...

Dreptul de Servitute

I.DREPTUL DE SERVITUTE 1.1Caracterele dreptului de servitute. În literatura de spacialitate uzufructul, uzul, abitaţia, sunt considerate...

Drept român

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I ELEMENTE DE ORDIN ISTORIC Societăţile omeneşti nu au fost şi nu sunt niciodată strict...

Dreptul de Proprietate

Dreptul de proprietate si îngradirile sale Sectiunea I Definitia dreptului de proprietate si continutul lui Codul civil român de la 1865, fiind...

Dreptul de Servitute

Dreptul de servitute Prin DEZMEMBRAMINTE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE intelegem acele drepturi reale care rezulta din separarea prerogativelor de...

Clasificarea Drepturilor Patrimoniale

Introducere Dreptul , ca întrega componenţa juridica a vieţii sociale , este un fenomen deosebit de complex , a carui cunoastere presupune o...

Dreptul de Servitute

Noţiunea dreptului de servitute Termenul de servitute este folosit în dreptul modern, spre deosebire de dreptul roman, într-un sens mai puţin...

Ai nevoie de altceva?