Dreptul Diplomatic și Consular

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 50041
Mărime: 173.75KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I. 2

1.1. Dreptul diplomatic şi consular – raporturi de complementaritate 2

1.2. Factorii determinanţi în apariţia dreptului consular 10

1.3. Dreptul consular – elemente definitorii 12

CAPITOLUL II. OFICIILE CONSULARE 21

2.1. Istoricul consulatelor în Romînia 21

2.2. Importanţa conferită dreptului consular prin Conferinţa de la Viena - 1936 36

2.3. Primi paşi în înfiinţarea Oficiilor Consulare, Rel. Consulare verses Rel. Diplomatice 44

CAPITOLUL III. RELAŢIILE CONSULARE 49

31. Relaţiile consulare vers. Relaţii Diplomatice 49

3.2. Subiecţii relaţiilor consulare 51

3.3. Modalităţi de stabilire şi încetare a rel. consul 56

Trebuie Scanat 724-725 56

Urmează pag 726 cu inceputul 56

CAPITOLUL IV. FUNCŢIILE ŞI PERSONALUL OFICIULUI CONSULARE 60

4.1. Exercit fct. Consulare 60

Exercitarea de către un oficiu consular de funcţii consulare pentru mai multe state 77

Exercitarea de către acelaşi oficiu consular de funcţii consulare în mai multe state 78

Consimţământul statului de reşedinţă – premisă obligatorie pentru înfiinţarea unui oficiu consular 78

Practica convenţională bilaterală a României 81

4.2. Personalul oficiilor consulare 81

Categoriile de personal al oficiului consular 82

Efectivul oficiului consular 85

ATRIBUŢIILE CONSULARE ALE OFICIILOR CONSULARE DE CARIERĂ 88

Condiţiile de numire şi de admitere 92

2. Patenta consulară (noţiune, caracteristici, conţinut, efecte) 94

3. Exequaturul (definiţie, formă, conţinut, efecte) 98

3. Numirea şi admiterea membrilor personalului consular 102

1. Cauzele de încetare a funcţiilor unui membru al oficiului consular 105

2. Părăsirea teritoriului statului de reşedinţă 108

Notificarea care se face în legătură cu şefii de oficii consulare şi cu membrii personalului consular 109

4.3. Imunităţile şi privilegiile consulare 110

Facilităţi, privilegii şi imunităţi acordate personalului consular 111

Începutul şi încetarea privilegiilor şi imunităţilor consulare 111

CONCLUZII 113

Extras din document

CAPITOLUL I.

1.1. Dreptul diplomatic şi consular – raporturi de complementaritate

Noul secol şi noul mileniu marchează schimbări majore nu numai în planul vieţii politice şi economice — prin extinderea proceselor integrării şi globalizării - dar şi în relaţiile diplomatice şi consulare. Evident, dreptul diplomatic şi dreptul consular s-au dezvoltat şi adaptat la exigenţele evoluţiilor contemporane, iar reglementările diplomatice şi consulare răspund acestor exigenţe , în măsura în care negocierile dintre puterile implicate sunt concentrate în direcţia găsirii unor soluţii care să ia în considerare interesele tuturor statelor mari, mijlocii şi mici, mai puternice din punct de vedere economic şi militar sau aflate în curs de dezvoltare . După cum se ştie, sistemul bipolar a fost depăşit, U.R.S.S.-ul s-a dizolvat. Puterea sa nucleară s-a divizat şi diminuat. „Federaţia Rusă — care a moştenit «cea mai mare parte a arsenalului nuclear al fostei U.R.S.S.» — nu are nici pe departe forţa economică, politică şi militară a superputerii pe care o reprezenta U.R.S.S. în anii '70" . Statele Unite şi-au asumat rolul de unică putere mondială, încercând să-şi exercite acest rol într-o viziune proprie, după dorinţele şi, mai ales, după interesele unora din liderii politici de la Washington . Exercitarea acestui rol îşi pune amprenta şi pe evoluţiile diplomatice mondiale, influenţând configurarea Dreptului diplomatic şi consular .

Este cunoscut că — în anii „războiului rece" au existat numeroase cazuri în care ambasadele unor ţări, acţionând în contrast cu normele Dreptului diplomatic, au sprijinit elemente care încercau să acţioneze împotriva unor guverne alese în mod liber . Intrând în noul secol şi în noul mileniu, practicile încălcării normelor Dreptului diplomatic şi ale Dreptului consular din timpul „războiului rece" - departe de a fi abandonate, cum ne-am fi aşteptat - au fost perfecţionate, constatându-se imixtiuni grave în treburile interne ale unor ţări, ale căror popoare „şi-au permis" să aleagă în fruntea lor, conducători neagreaţi de unii lideri vremelnici ai lumii de azi. Dacă în trecut reprezentanţii diplomatici ai unor ţări mari pretindeau un loc privilegiat, ameninţând cu represalii dacă „drepturile" privilegiate ale puterilor pe care le reprezintă nu vor fi recunoscute , în primii ani ai acestui secol, ambasadorii anumitor puteri se comportă ca „guvernatori de colonii" în ţări mai mici, unde sunt acreditaţi, permiţându-şi să pună în discuţie publică deciziile parlamentelor alese ale ţărilor respective . Ceea ce îngrijorează este nu numai încălcarea gravă a Dreptului diplomatic de către ambasadorii, care îşi permit să dicteze politica ţărilor în care sunt acreditaţi, ci mai ales lipsa de reacţie fermă din partea autorităţilor legale din ţările tratate drept colonii ale imperiului, pe care îl reprezintă nişte „diplomaţi", care se pare că n-au nimic comun cu diplomaţia .

Şi la acest început de secol şi de mileniu continua să existe dispute - şi chiar probleme conflictuale grave - în diferite zone ale lumii . Samuel P. Huntington susţine că există o „Ciocnire a civilizaţiilor" (The Clash of Civilizations), afirmând că „dimensiunea centrală şi cea mai periculoasă a politicii globale pe cale de apariţie va fi conflictul între grupuri ce aparţin de civilizaţii diferite" .

Huntington constata că „savanţii au analizat lumea în termeni de Orient şi Occident, Nord şi Sud, centru şi periferie" . Musulmanii - susţine Huntington - „au împărţit în mod tradiţional lumea în Dar - al Islam şi Dar - al Harb, locuinţa păcii şi locuinţa războiului" . Distinsul cercetător notează că această distincţie a fost reflectată şi, într-un sens, „inversată la sfârşitul Războiului rece de către savanţii americani care au divizat lumea în «zone de pace» şi «zone de turbulenţă»" . Prima zonă „includea Occidentul şi Japonia, cu aproape 15 la sută din populaţia lumii, cea din urmă - restul" .

O îngrijorare deosebită a provocat războiul din iulie-august 2006 din Orientul Mijlociu (războiul celor 34 de zile): un număr mare de morţi, mii de răniţi, sute de mii de refugiaţi - un bilanţ cutremurător, care demonstrează, încă odată, că nu războiul reprezintă calea soluţionării problemelor conflictuale, oricât de grave ar fi ele .

Ce ar putea fi mai firesc - într-o lume a raţiunii - decât respectul neabătut al dreptului fiecărui popor, fiecărui om al Planetei „de a trăi şi a se dezvolta în pace şi linişte?" . Nu este un deziderat general-abstract, ci un imperativ major al contemporaneităţii, care ar putea fi garantat în realizarea sa numai de un ansamblu de norme juridice, între care un loc important ocupă normele Dreptului diplomatic şi ale Dreptului consular .

În literatura noastră de specialitate s-a subliniat că fundamentul juridic al diplomaţiei devine tot mai puternic, îndeplinirea funcţiilor diplomatice fiind indisolubil legată de „promovarea normelor şi principiilor dreptului internaţional" . Diplomaţia solicită un cadru tot mai adecvat „în care normele dreptului diplomatic să fie înscrise, precizate şi dezvoltate" .

Dreptul firesc, fundamental al omului, al popoarelor de a trăi în pace se realizează în zilele noastre, nu printr-o diplomaţie echivocă, ruptă de realităţi, ci printr-o diplomaţie deschisă, bazată pe dezvăluirea cu sinceritate a cauzelor diferendelor existente şi prin căutarea celor mai potrivite soluţii pentru depăşirea stărilor conflictuale şi restabilirea păcii . O diplomaţie eficientă implică negocierile, duse cu răbdare şi perseverenţă de către diplomaţi capabili, în măsură să folosească cu pricepere instrumentele juridice conferite de Dreptul internaţional . Un bun negociator „nu trebuie niciodată să-şi întemeieze succesul negocierilor pe promisiuni false şi pe lipsa de sinceritate ... descoperirea falsităţii vă va ruina nu numai pentru totdeauna propria reputaţie, dar va ofensa profund onoarea inimii dumneavoastră" .

Preview document

Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 1
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 2
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 3
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 4
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 5
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 6
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 7
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 8
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 9
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 10
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 11
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 12
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 13
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 14
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 15
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 16
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 17
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 18
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 19
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 20
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 21
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 22
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 23
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 24
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 25
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 26
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 27
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 28
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 29
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 30
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 31
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 32
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 33
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 34
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 35
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 36
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 37
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 38
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 39
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 40
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 41
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 42
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 43
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 44
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 45
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 46
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 47
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 48
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 49
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 50
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 51
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 52
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 53
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 54
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 55
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 56
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 57
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 58
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 59
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 60
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 61
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 62
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 63
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 64
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 65
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 66
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 67
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 68
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 69
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 70
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 71
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 72
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 73
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 74
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 75
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 76
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 77
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 78
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 79
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 80
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 81
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 82
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 83
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 84
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 85
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 86
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 87
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 88
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 89
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 90
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 91
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 92
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 93
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 94
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 95
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 96
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 97
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 98
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 99
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 100
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 101
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 102
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 103
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 104
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 105
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 106
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 107
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 108
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 109
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 110
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 111
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 112
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 113
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 114
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Diplomatic si Consular.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară

INTRODUCERE O trecere în revistă - chiar şi succintă - a diplomaţiei Uniunii Europene la acest început de secol şi de mileniu permite înţelegerea...

Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE ACTIVITATEA CONSULARĂ Secţiunea1.1.Noţiuni generale despre activitatea consulară. 1.1.1.Noţiunea de drept...

Dreptul Diplomatic și Consular

Introducere Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar...

Azilul Politic și Diplomatic

Unul dintre elementele de noutate ale prezentei lucrări îl constituie faptul că, tema abordată este de o stringentă actualitate, datorită...

Imunitati, Privilegii si Facilitati Diplomatice

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Noţiuni generale despre diplomaţie Dominant, în contextul vieţii internaţionale este apariţie unui mare număr de...

Imunitatile si Privilegiile Diplomatice - Natura Lor Juridica

INTRODUCERE Aproape printr-o lege a firii în fiecare etapă, secol, pare a se ivi la nivelul fiecărei entităţi sociale personalităţi cu voinţa şi...

Misiunile Diplomatice Temporare (Ad-hoc)

1. Consideraţii generale asupra misiunilor diplomatice Statele, ca şi subiecte ale dreptului internaţional public, stabilesc între ele relaţii...

Imunitatea de Jurisdicție în Dreptul Diplomatic și Consular

1. Noţiuni Introductive. Dreptul diplomatic cuprinde totalitatea normelor juridice care guvernează statutul organelor diplomatice sau totalitatea...

Te-ar putea interesa și

Dreptul Diplomatic și Consular

Introducere Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar...

Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni

Introducere Pornind de la primele gânduri de unificare ale Europei care încolţeau în mintea lui Napoleon Bonaparte sau a lui Carol cel Mare, ideea...

Imunitatile si Privilegiile Diplomatice - Natura Lor Juridica

INTRODUCERE Aproape printr-o lege a firii în fiecare etapă, secol, pare a se ivi la nivelul fiecărei entităţi sociale personalităţi cu voinţa şi...

Acquis-ul Comunitar privind Libera Circulatie a Persoanelor

1. ACQUIS-UL COMUNITAR PRIVIND LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR Esenta acestei libertati consta in eliminarea discriminarilor intre cetatenii...

Imunitatea de Jurisdicție în Dreptul Diplomatic și Consular

1. Noţiuni Introductive. Dreptul diplomatic cuprinde totalitatea normelor juridice care guvernează statutul organelor diplomatice sau totalitatea...

Dreptul Diplomatic și Consular

1. Dreptul Diplomatic Organizarea si desfasurarea activitatii diplomatice au trebuit sa fie, in decursul timpului, reglementate; unele din aceste...

Drept Comunitar al Afacerilor

Cetatenia europeana 1. Cetatenia. Notiuni introductive. Termenul « cetatenie » isi are originile in gândirea greaca, fiind preluat de limbile...

Cetățenia Europeană

Consideraţii generale Noţiune "Cetăţenia europeană” a fost definită prin Tratatul asupra Uniunii Europene, semnat în 1992 la Maastricht....

Ai nevoie de altceva?