Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 14317
Mărime: 81.93KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Harbădă

Cuprins

1. Noțiuni introductive cu privire la desfacerea căsătoriei prin divorț 4

2. Proceduri de divorț 6

2.1. Divorțul prin acordul părților 6

2.2. Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială 7

2.3. Divorțul din culpă 9

2.4. Divorțul din cauza stării sănătății unui soț 13

2.5. Divorțul după o separare în fapt 13

3. Procedura divorțului 13

3.1. Judecata în primă instanță 14

3.1.1. Instanța competentă 14

3.1.2. Calitatea procesuală 15

3.1.3. Cererea de divorț 16

3.1.4. Măsuri provizorii pe timpul procesului de divorț 19

3.1.5. Prezența personală a soților 20

3.1.6. Prezența obligatorie a reclamantului 20

3.1.7. Citarea pârâtului în anumite situații 21

3.1.8. Caracterul ședinței de judecată 22

3.1.9. Regimul probelor 22

3.1.10. Actele peocesuale de dispoziție ale părților 23

3.1.11. Hotărârea de divorț 23

4. Căile de atac împotriva sentinței pronunțate în materie de divorț 25

4.1. Apelul 25

4.2. Recursul 26

4.3. Contestația în anulare 26

5. Efectele divorțului 27

5.1. Data desfacerii căsătoriei 27

5.2. Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale între soți 28

5.2.1. Calitatea de soț 28

5.2.2. Numele de familie după desfacerea căsătoriei 28

5.2.3. Cetățenia soțului divorțat 29

5.2.4. Drepturile soțului divorțat 29

5.2.5. Capacitatea civilă deplină de exercițiu a soțului minor 29

5.3. Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți 29

5.3.1. Efecte cu privire la regimul matrimonial 30

5.3.2. Dreptul la despăgubiri 30

5.3.3. Obligația la întreținere între foștii soți 30

5.3.4. Prestația compensatorie 31

5.4. Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copii lor minori 32

6. Concluzii 34

7. Bibliografie 35

Extras din document

Desfacerea căsătoriei prin divorț

1. Noțiuni introductive cu privire la desfacerea căsătoriei prin divorț

Astfel, divorțul constituie o modalitate legală de desființare a căsătoriei pentru viitor dispusă de instanța de judecată, ofițerul de stare civilă sau notarul public.

Opiniem că sintagma ”desfacerea căsătoriei” și noțiunea ”divorț” nu sunt sinonime. Într-adevăr, din reglementările ce le sunt consacrate rezultă că desfacerea căsătoriei reprezintă generalul, iar divorțul particularul. Astfel, căsătoria se poate desface prin divorț, în condițiile art. 373 și urm. din noul Cod Civil și art. 607-619 Cod procedură civilă, dar și urmarea încheierii unei noi căsătorii de către soțul celui declarat mort prin hotărâre judecătorească, hotărâre care, ulterior, este anulată, în condițiile art. 293 alin. (2) din noul Cod Civil.

Divorțul se prezintă ca o modalitate de desfacere a căsătoriei, iar desfacerea căsătoriei, alături de încetarea, nulitatea și anularea căsătoriei, ca o formă de desființare a acesteia.

Pe de altă parte, divorțul se deosebește atât de nulitatea căsătoriei, cât și de încetarea ei. Astfel, nulitatea intervine pentru motive anterioare sau cel mult concomitente momentului încheierii căsătoriei, iar divorțul pentru motive ulterioare acestui moment. Cauzele de nulitate sunt prevăzute expres și de de lege, iar motivele de divorț nu sunt nominalizate, cu excepția celor prevăzute de art. 373 din noul Cod Civil. De asemenea, nulitatea produce efecte atât pentru trecut (ex tunc), cât și pentru viitor (ex nunc), iar divorțul produce efecte numai pentru viitor (ex nunc).

Cât privește încetarea căsătoriei, aceasta presupune, neaparat, încetarea calității de subiect de drept a cel puțin unuia dintre soți, adică decesul ori declararea judecătorească a morții unuia dintre ei. În schimb, divorțul presupune că cei doi soți sunt în viață la data cererii de chemare în judecată și până la data rămânerii definitive e hotărârii judecătorești prin care a fost admisă cererea de divorț. De asemenea, divorțul, la fel ca și încetarea căsătoriei, produce efecte numai pentru viitor (ex nunc).

În raport cu rolul divorțului, sunt cunoscute trei categorii de concepții, și anume:

- concepții în cadrul cărora divorțul este considerat un act juridic al soților simetric opus actului juridic al căsătoriei sau divorțul prin acordul părților;

- concepții în cadrul cărora divorțul acționează ca o sancțiune în dreptul familiei față de soțul culpabil de vătămarea gravă a raporturilor de familie;

- concepții conform cărora divorțul este considerat un remediu pentru căsătoriile nereușite.

Conform dispozițiilor prevăzute în Noul Cod Civil, articolul 373, sunt prevăzute următoarele modalități de divorț:

- prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț;

- atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;

- la cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani;

- la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

Din aceste dispoziții reiese că divorțul poate fi pronunțat:

- prin acordul soților, la cererea ambilor soți, ori la cererea unuia dintre soți care e acceptată de celălalt;

- atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă; instanța stabilește culpa unuia dintre soți în destrămarea căsătoriei sau culpa comună a soților, chiar dacă numai unul dintre ei a făcut cererea de divorț;

- divorțul se poate pronunța chiar din culpa excusivă a soțului reclamant, cu excepția situației în care pârâtul se declară de accord cu divorțul, când acesta se va pronunța fără a se menționa culpa soților;

- la cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani;

- la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei, caz în care desfacerea căsătoriei se pronunță fără a se face mențiune despre culpa soților.

Atât Codul Familiei cât și noul Cod Civil prezintă faptul ca divorțul poate avea loc prin acordul părților, însă în noul Cod Civil se precizează faptul ca acesta poate avea loc și la cererea unuia dintre soți acceptată de celălalt soț pe când Codul Familei preciza faptul ca acesta poate avea loc numai la cerearea ambilor soți.

De asemenea, noul Cod Civil, spre deosebire de Codul Familiei, precizează faptul ca divorțul prin acordul părților se poate pronunța fără obligația îndeplinirii altor condiții, cum erau cele prevăzute în Codul Familiei, în prezent abrogat, și care faceau referire la faptul ca acesta se putea pronunța dacă până la data cererii de divorț trecuse cel puțin un an de la încheierea căsătoriei și dacă nu existau copii minori rezultați din căsătorie.

Preview document

Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 1
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 2
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 3
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 4
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 5
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 6
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 7
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 8
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 9
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 10
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 11
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 12
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 13
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 14
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 15
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 16
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 17
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 18
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 19
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 20
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 21
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 22
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 23
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 24
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 25
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 26
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 27
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 28
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 29
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 30
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 31
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 32
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 33
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 34
Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Familiei si Starea Civila - Desfacerea Casatoriei prin Divort.docx

Alții au mai descărcat și

Desfacerea Căsătoriei

INTRODUCERE Căsătoria uneşte pe bărbat şi pe femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeşte într-o asemenea măsură...

Desfacerea Casatoriei prin Divort - Motive de Divort

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Divorţul la popoarele antice Încă din cele mai vechi timpuri, instituţia juridică a divorţului a...

Procedura divorțului în legislația română

Introducere Desfacerea căsătoriei produce consecinţe asupra întregului complex de relaţii de natură personală şi de natură patrimonială generate...

Formele și Motivele de Divorț

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE §1. Noțiunea de “desfacere a căsătoriei”. Apariția și evoluția reglementărilor în materie Desfacerea...

Dreptului de proprietate comună pe cote-părți

ÎNTRODUCERE: În teza de față mi-am propus să analizez problemele actuale ale dreptului de proprietate comună pe cote-părți. Mi-am ales această...

Procedura Divortului in Vechiul si Noul Cod De Procedura Civila

Introducere Divorțul reprezintă un mijloc legal pentru desfacerea căsătoriei care produce efecte în viitor Prin divorț se întelege desfacera...

Desfacerea căsătoriei

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.1 Considerații generale. Codul civil definește căsătoria ca uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie,...

Dreptul de Proprietate Comună

Capitolul.I. Noţiuni generale;feluri de proprietate Dreptul de proprietate este, dreptul unei persoane de a se bucura și dispune de un lucru în...

Ai nevoie de altceva?