Dreptul Internațional al Drepturilor Omului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 25988
Mărime: 111.68KB (arhivat)
Publicat de: Georgian Șerban
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE, BRAŞOV PROGRAMUL DE STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTERAT: Studii europene de administraţie publică

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1
 3. Noţiune,trăsături şi norme ale dreptului internaţional al drepturilor omului
 4. 1.1. Noţiuni introductive
 5. 1.2. Norme în Dreptul Internaţional al Drepturilor Omului
 6. 1.3. Protecţia drepturilor omului în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite
 7. 1.4. Sistemul european de protecţie a drepturilor omului. Consiliul Europei 3
 8. CAPITOLUL 2
 9. Surse / izvoare ale dreptului internaţional al drepturilor omului.
 10. 2.1. Sursele convenţionale (tratate)
 11. 2.2. Sursele cutumiare
 12. 2.3. Sursele jurisprudenţiale
 13. 2.4. Alte surse (inclusiv soft law)
 14. CAPITOLUL 3
 15. Instituţii internaţionale de protecţie a drepturilor omului
 16. 3.1 Sistemul Universal
 17. 3.2 Sisteme Regionale
 18. 3.3 Instituţii internaţionale de protecţie a drepturilor omului
 19. CAPITOLUL 4
 20. Mecanismul actual de protecţie a drepturilor garantate prin Curtea Europeană a Drepturilor Omului
 21. 4.1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului
 22. 4.2. Principiile sistemului Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
 23. 4.3. Procedura judecării unei cereri individuale de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului
 24. 4.4. Actele Curţii Europene a Drepturilor Omului
 25. STUDIU DE CAZ
 26. CONCLUZII
 27. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

INTRODUCERE

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane, bineînţeles a aceleia democratice şi progresiste. De aici şi atenţia cuvenită care este acordată aproape peste tot în lumea actuală, problemelor teoretice şi practice referitoare la drepturile omului, la protecţia şi respectul libertăţilor fundamentale ale persoanei umane.

Constituţiile moderne urmăresc prin consacrarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale să stabilească garanţii cât mai eficiente pentru apărarea persoanei umane şi a vieţii ei private, pentru participarea cetăţenilor la viata politică şi pentru dezvoltarea materială şi culturală a cetăţenilor.

Astfel, o primă categorie de drepturi fundamentale cuprinde acele drepturi care au drept obiect ocrotirea persoanei umane şi a vieţii ei private faţă de orice amestec din afară. Din această categorie fac parte următoarele drepturi: dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, libera circulaţie, inviolabilitatea domiciliului şi reşedinţei, secretul corespondenţei şi a celorlalte mijloace de comunicare, libertatea conştiinţei, dreptul la informaţie. Drepturile fundamentale din această primă categorie au o trăsătură comună şi anume faptul ca ele pot fi exercitate independent de un raport social, în cadrul căruia alţi cetăţeni să fie implicaţi într-o atitudine participativă. Cu alte cuvinte, ele pot fi exercitate în mod individual, motiv pentru care drepturile din prima categorie pot fi grupate sub denumirea de libertăţi individuale.

O a doua categorie de drepturi fundamentale are drept obiect asigurarea dezvoltării materiale sau culturale a cetăţenilor motiv pentru care acestea sunt cuprinse sub denumirea de drepturi social-economice. Fac parte din această categorie următoarele drepturi: dreptul la muncă, dreptul la ocrotirea sănătăţii, dreptul la grevă dreptul la proprietatea privată, dreptul de moştenire, dreptul la învăţătură, dreptul celui vătămat într-un drept al său de o autoritate publică, liberul acces la justiţie.

Cea de a treia categorie de drepturi fundamentale are ca obiect exclusiv asigurarea participării cetăţenilor la conducerea statului, cum ar fi: dreptul de a alege şi de a fi ales în organele reprezentative locale sau naţionale, de a vota în cadrul referendumurilor, etc. Datorită specificului, aceste drepturi constituie o categorie distinctă de libertăţile individuale şi de drepturile social-economice, căreia i s-a dat denumirea de drepturi politice.

A patra categorie de drepturi fundamentale se caracterizează prin faptul că pot fi exercitate de cetăţeni, la alegerea lor, atât în vederea participării lor la conducerea de stat, cât şi în scopul asigurării dezvoltării lor materiale sau culturale. În această categorie intră următoarele drepturi: libertatea de exprimare, libertatea cultelor, libertatea întrunirilor, dreptul de asociere, dreptul de petiţionare. Datorită caracterului complex al obiectului lor, acestor drepturi li s-a dat denumirea de drepturi social-politice.

Aceste drepturi social politice garantează posibilitatea cetăţenilor de a acţiona fără constrângere în raporturile lor cu alţi cetăţeni în limitele stabilite de lege. Ceea ce este specific pentru unele din aceste drepturi este faptul că cetăţeanul nu le poate exercita de unul singur, cum este cazul drepturilor grupate în categoria libertăţi individuale, ci doar în concurs cu alţi cetăţeni, care în acest mod îşi exercită propriul lor drept fundamental (spre exemplu, dreptul de asociere). Datorită acestor caracteristici, drepturile din această categorie sunt denumite şi libertăţi publice.

În ceea ce priveşte egalitatea în drepturi, aceasta trebuie considerată o categorie distinctă de drepturi fundamentale cetăţeneşti, examinate până acum, deoarece obiectul ei îl constituie toate drepturile garantate de Constituţie şi legi, asigurând aplicarea lor în condiţii identice pentru toţi cetăţenii.

CAPITOLUL 1

Noţiune , trăsături şi normele

dreptului internaţional al drepturilor omului

1.1. Noţiuni introductive

Ideea protecţiei unor drepturi fundamentale ale persoanei nu aparţine doar timpurilor noastre. Ideologii revoluţiilor burgheze au folosit ca port-drapel ideea drepturilor naturale, inerente persoanei. Stau mărturie declaraţiile de drepturi de la sfârşitul secolului al XVIII-lea: Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului din 1789, declaraţiile de drepturi din America de Nord, Bill of Rights al Constituţiei americane, din 1791. Cu toate acestea, problema protecţiei acestor drepturi nu putea depăşi, în acel stadiu al dezvoltării dreptului şi relaţiilor internaţionale, cadrul intern al fiecărui stat

Abia în secolul al XIX-lea au apărut firave încercări de internaţionalizare a unor categorii de drepturi, dar aceasta numai în considerarea unor interese geopolitice ale marilor puteri vis-a-vis de drepturile propriilor cetăţeni aflaţi în străinătate. În epocă, statutul străinilor era guvernat de un corp de reguli cutumiare, cunoscute sub numele de „standard minim”, aplicabil persoanelor şi averilor străinilor. Aceste reguli aveau însă un conţinut destul de imprecis.

Un alt domeniu în care protecţia drepturilor s-a impus la nivel internaţional a fost dreptul umanitar, care are ca scop protecţia victimelor conflictelor armate.

Sfârşitul primului război mondial a însemnat începutul unei noi etape în dezvoltarea dreptului internaţional, în special în domeniul a ceea ce încă nu se numea „protecţia drepturilor omului”. Una din direcţiile majore ale acestei dezvoltări a fost protecţia minorităţilor.

Una dintre cele mai importante direcţii de dezvoltare a dreptului internaţional după cel de-al doilea război mondial a fost preocuparea pentru protecţia drepturilor omului.

Protecţia drepturilor omului prin intermediul acţiunilor internaţionale a fost o idee revoluţionară, care nu-şi găsea locul în dreptul internaţional tradiţional

Preview document

Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 1
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 2
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 3
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 4
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 5
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 6
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 7
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 8
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 9
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 10
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 11
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 12
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 13
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 14
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 15
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 16
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 17
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 18
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 19
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 20
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 21
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 22
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 23
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 24
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 25
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 26
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 27
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 28
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 29
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 30
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 31
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 32
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 33
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 34
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 35
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 36
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 37
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 38
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 39
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 40
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 41
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 42
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 43
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 44
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 45
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 46
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 47
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 48
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 49
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 50
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 51
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 52
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 53
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 54
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 55
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 56
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 57
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 58
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 59
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 60
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 61
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 62
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 63
Dreptul Internațional al Drepturilor Omului - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Dreptul International al Drepturilor Omului.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Protecția juridică a dreptului la viață

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Drepturile Copilului

INTRODUCERE După istoricul francez Phillippe Aries întelegerea copilăriei, cel putin până la vârsta de 7 ani, ca stadiu distinct al evolutiei...

Drepturile omului în epocă contemporană

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI 1.1 IMPORTANŢA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ Fiind una dintre temele cele...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

INTRODUCERE Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii social-politice actuale fiind supusă tot mai...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Rolul și locul dreptului european în sistemul de drept al statelor membre. cazul României

Capitolul I. Dreptul european în raport cu dreptul statelor membre Noţiunea dreptului european implică cunoaşterea determinărilor, evoluţiilor...

Protecția Drepturilor Omului

Omul beneficiaza de drepturi inerente fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, munceste...

Te-ar putea interesa și

Protecția juridică a dreptului la viață

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Dreptul la Vot

Capitolul I EXPLICAREA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI Secţiunea 1: Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omu¬lui Omul, prin...

Drept Internațional Public

Conceptul de drepturi ale omului si necesitatea protejarii si garantarii drepturilor omului în perioada actuala 1.1 Dimensiunea teoretica,...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Libertatea de Exprimare în Cadrul Convenției Europene a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Elaborată în cadrul Consiliului Europei şi semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950, Convenţia pentru apararea drepturilor omului şi...

Fundamente ale Dreptului Internațional și Moralității

Introducere În primul capitol din prezenta lucrare am realizat o prezentare, într-un mod general a dreptului internaţional. Prima parte prezintǎ...

Protecția internațională a drepturilor omului - dreptul la viață

1. Noţiuni introductive Curtea Europeană pentru Drepturile Omului sau C.E.D.O. există pentru a apăra dreptul la viaţă, la proces echitabil, la...

Ai nevoie de altceva?