Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 20754
Mărime: 67.63KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Prof. Vasilescu George
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE STIINŢE ALE COMUNICĂRII

Cuprins

INTRODUCERE 4

I. DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE-CONSIDERAŢII GENERALE

1.1 Noţiunea de drepturi şi libertăţi fundamentale şi natura lor juridică 6

1.2 Clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 9

1.3 Avantajele şi dezavantajele cunoaşterii drepturilor omului 11

II. REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI ŞI INFLUENŢA LOR PE PLAN NAŢIONAL 14

III. REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE PRIVIND LIBERTATEA COMUNICĂRII (libertatea de exprimare şi accesul la informaţii)

3.1. Documente internaţionale 17

3.2. Legislaţia din diferite ţări privind accesul la informaţie 18

IV. ACCESUL LA INFORMAŢIE ÎN ROMÂNIA

4.1. Reglementări constituţionale 21

4.2. Accesul la informaţiile de interes public 25

4.2.1 Organizarea şi asigurarea accesului la informaţii 26

4.2.2. Ce ar trebui să ştie un cetăţean despre accesul la informaţia de interes public 29

4.2.3. Obligaţiile funcţionarului public 33

4.2.4. Limitele dreptului la informare şi excepţiile privind aceste limite 35

V. ALTE IPOSTAZE ALE ACCESULUI LA INFORMAŢIE ÎN ROMÂNIA

5.1. Mass-media şi accesul la informaţie 37

5.1.1. Dispoziţii speciale în România privind accesul mass-media la informaţia de interes public 38

5.2. Legea privind accesul la propriul dosar – o ipostaza a accesului la informaţie în România post-totalitară 38

5.3. Presa şi dreptul la informare 42

5.3.1. Protecţia împotriva violenţei 44

5.4. Accesul mass-mediei la informaţiile din justiţie 45

5.4.1. Limitele dreptului la informare în cazul dosarelor aflate pe rol 46

5.5. Dreptul la rectificare şi dreptul la replică 48

VI. STUDIU DE CAZ: SERVICIILE DE TELEVIZIUNE PUBLICÂ DIN ROMÂNIA ŞI ACCESUL LA INFORMAŢIA CORECTĂ 49

Bibliografie 64

Extras din document

INTRODUCERE

După decembrie 1989 au intervenit în viaţa publică modificări radicale în ceea ce priveşte libertăţile cetăţăneşti democratizarea vieţii politice şi funcţionarea autorităţile publice. Au crescut rolul importanţa şi posibilităţile de influenţare a vieţii noastre de către aleşii societăţii civile dar şi ai mass-mediei. În noul context apărut s-a impus regândirea accesului cetăţenilor la informaţie în general şi în mod special la cea de interes public pentru realizarea neîngrădită a acestuia.

Alinierea noastră la standardele statutului de drept şi reforma instituţiilor statului presupun existenţa reglementărilor legale referitoare la accesul şi circulaţia informaţiei publice. De aici decurg toate elementele legate de transparenţa corectitudinea şi răspunderea autorităţilor publice în raport cu cetăţenii.

Lipsa transparenţei are două efecte grave. În primul rând îi pune în dezavantaj pe cei deja defavorizaţi cei săraci cei lipsiţi de educaţie care obţin cu mare dificultate documentele ce li se cuvin şi în acelaşi timp duce la creşterea corupţiei a costurilor de tranzacţie aferente din administraţie principala piedică în cazul investitiilor străine şi o barieră în calea creşterii economice.

Transparenţa trebuie înţeleasă ca un instrument politic pentru realizarea unei administraţii performante a creşterii economice a protejării cetăţenilor celor mai defavorizaţi din punct de vedere social.

În prezent în ciuda eforturilor făcute de către autorităţile publice se constată o lipsă de încredere a cetăţeanului în unele din instituţiile fundamentale ale statului român. Crearea unui cadru potrivit a libertăţii la informaţie este prima condiţie pentru reaproprierea autorităţilor publice de cetăţeni. Se impune deci educarea cetăţenilor pentru a fi capabili să monitorizeze activităţile autorităţilor publice iar structurile formale şi informale să se implice pentru construirea unui regim democratic autentic. Diferenţa dintre un regim care promovează transparenţa instituţională şi un regim politic închis constă în poziţia dominantă a guvernului. Aceasta trebuie contracarată prin informarea adecvată a publicului. Numai în acest fel poate fi depăşită una dintre principalele sechele ale fostului regim totalitar pasivitatea civică. O atitudine activă din partea autorităţilor publice pentru asigurarea unui nivel minimal de informare asupra procesului decizional şi a rezultatelor acestuia ilustrează starea de normalitate a societăţii româneşti. Este vizibil că se fac eforturi atât din partea autorităţilor cât şi a cetăţenilor. Acest proces nu se poate realiza imediat are nevoie de timp pentru ca cetăţenii să înveţe să conştientizeze şi să-şi cunoască drepturile garantate prin Constituţia României dar şi prin documentele internaţionale. Până în 1989 România a fost o ţară caracterizată printr-un regim politic închis pentru ca după decembrie 1989 cetăţenii români să se vadă puşi în faţa unui nou mod de guvernare democratic care presupune existenţa unor drepturi şi libertăţi fundamentale garantate. Printre acestea se numără şi dreptul la informaţie.

Cap. I Drepturile şi libertăţile fundamentale – Consideraţii generale

1.1 Noţiunea de drepturi şi libertăţi fundamentale şi natura lor juridică

Drepturile şi libertăţile fundamentale sunt înscrise în constituţiile diferitelor state conform semnificaţiei care li se atribuie în diverse perioade istorice. Astfel unele state nu au constituţii scrise sau nu au avut la început. Totuşi chiar şi în aceste situaţii un set de drepturi şi libertaţi fundamentale au fost afirmate în declaraţii şi în acte constituţionale de timpuriu. O analiză a drepturilor şi libertăţilor omului presupune o viziune modernă transdisciplinară şi sistematică nedogmatică care să permită să se înţeleagă că ele sunt universale nedisociabile şi interdependente. Această viziune se impune atât pe dimensiunea istorică dar şi în dimensiunea lumii contemporane în complexitatea ei.

Preview document

Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 1
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 2
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 3
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 4
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 5
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 6
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 7
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 8
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 9
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 10
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 11
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 12
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 13
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 14
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 15
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 16
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 17
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 18
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 19
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 20
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 21
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 22
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 23
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 24
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 25
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 26
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 27
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 28
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 29
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 30
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 31
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 32
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 33
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 34
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 35
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 36
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 37
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 38
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 39
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 40
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 41
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 42
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 43
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 44
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 45
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 46
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 47
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 48
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 49
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 50
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 51
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 52
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 53
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 54
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 55
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 56
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 57
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 58
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 59
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 60
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 61
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 62
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 63
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 64
Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Dreptul la Informatie - Drept Fundamental al Omului.doc

Alții au mai descărcat și

Acte Administrative Jurisdicționale

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV - DREPT ADMINISTRATIV 1.1. Concept şi trăsături 1.1.1. Noţiune Definirea principalelor acte juridice ale...

Atribuțiile Instituției Avocatului Poporului

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE I.1. APARIŢIA OMBUDSMANULUI În general, opinia recunoscută despre originea instituţiei ombudsmanului modern este ca fiind...

Cooperarea Polițienească Internațională

Capitolul I: O trecere în revistă a cooperării polițenești 1. Scurt istoric al cooperării polițenești internaționale Fenomenul globalizării,...

Mandatul European de Arestare

I. Apariţia mandatului european de arestare, rolul său in cadrul cooperării judiciare internaţionale. Circulaţia liberă a persoanelor în...

Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice

Argumente privind actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia. Principiile dreptului reprezinta un domeniu de interes...

Traficul de Ființe Umane

INTRODUCERE Pe parcursul ultimilor ani problema traficului de femei a devenit o problemă naţională. Traficul în cauză afectează toată societatea,...

Proceduri de Transparență Decizională

INTRODUCERE Lucrarea de făţă îşi propune să abordeze aspecte referitoare la transparenţa decizională reglementată în legislaţia prezentă atât în...

Mijloace de protecție a informațiilor

Informaţia este un produs care, ca şi alte importante produse rezultate din activitatea umană, are valoare pentru o organizaţie şi în consecinţă,...

Te-ar putea interesa și

Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă

1. Argument Mass-media se înfăţişează pe sine, la început de secol XXI, ca un domeniu de viaţă socială din ce în ce mai complex, concretizat în...

Statutul juridic al jurnaliștilor în situații de conflict armat

Introducere Lucrarea de faţă are la bază o problemă reală cu care populaţia în ansamblu şi „universul” media se confruntă de fiecare dată când...

Asigurarea accesului la informație în biblioteci universitare - cazul DIB ULIM

Introducere „Bibliotecile ca centre culturale, informaţionale, de studiu şi întâlniri au posibilitatea de a fi iniţiatori activi în procesul...

Modalității de dobândire și renunțare la cetățenia română

INTRODUCERE Cetăţenia reprezintă o legătură juridică inseparabilă având legătură cu persoana titularului, această legătură începe de la naşterea...

Integrarea Europeană

CAPITOLUL I Consideratii introductive. Scurt istoric. Suntem la sfârsit de secol, cu siguranta cel mai agitat pe care l-a cunoscut omenirea. Doua...

Drepturile Fundamentale Europene ale Omului și Drepturile Omului Islamic

1. Consideratii generale a) Delimitarea conceptelor: Drepturile omului/ Drepturile fundamentale. Drepturile omului/ Drepturile cetateanului....

Dreptul la Informare

CAPITOLUL I APARITIA SI EVOLUTIA DREPTURILOR OMULUI Notiunea de drept al omului, de libertate fundamentala, nu poate primi o definitie clara,...

Teoria generală a dreptului în Republica Moldova

1. Caracteristica generală a TGD ca știință și disciplină didactică. TGSD – ştiinţă socială, politică şi juridică, care studiază, în baza unui...

Ai nevoie de altceva?