Dreptul Muncii - Salarizare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4698
Mărime: 24.65KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tofan Mihaela
Universitatea “AL.I.CUZA”,Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Extras din document

În elaborarea acestui proiect am ales sa dezbat salarizarea,din experienţa proprie şi specific locului de munca actual,lucrez la o societate comercială cu punct de lucru in România,in Iaşi care se ocupa de recuperarea creditelor,gestionare,etc.atât pentru firme româneşti cât şi pentru cele italiene,din diverse domenii:bănci,societăţi de furnizare servicii,iar scopul nostru este de a gestiona cât mai bine clienţii acestor societăţi,de a ajunge la acorduri de plată,de a acorda asistenţă in ceea ce priveşte contractele încheiate cât şi de modificare,inchidere şi continuare a serviciilor cu aceştia.

Firma bineînţeles că respectă legislaţia română in vigoare intru totul şi tocmai de aceea am ales sa abordez tema proiectului pe baza locului de muncă,dat fiind că nu lucrez în sectorul bugetar şi că majoritatea salariaţilor sunt evaluaţi în acest tip de salarizare.

Pentru a ajunge să fii salariat lucrul cel mai important il constituie semnarea contractului de muncă,potrivit Codului Muncii,unde sunt prevăzute articolele cu drepturi ale salariaţilor cât si obligaţii din partea angajatorilor,se specifica in funcţie de ramura de lucru condiţii,salar,ore lucrate,etc.

Contractul individual de muncă este contractul in temeiul căruia o persoana fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoana fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.

Contractul individual de muncă se incheie pe durata nedeterminata; prin excepţie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in conditiile expres prevăzute de lege.

Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la implinirea varstei de 16 ani;persoana fizică poate incheia un contract de muncă în calitate de salariat si la implinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părintilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile si cunostinţele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesionala.

Încadrarea in muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisa sau încadrarea in munca a persoanelor puse sub interdicţie judecătorească este interzisă.

Incadrarea in muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face dupa implinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Persoana juridică poate incheia contracte individuale de muncă, in calitate de angajator, din momentul dobândirii personalitătii juridice.

Persoana fizică dobândeste capacitatea de a incheia contracte individuale de munca in calitate de angajator din momentul dobândirii capacitatii depline de exercitiu.

Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activitati ilicite ori imorale.

Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de incheiere a contractului individual de muncă în forma scrisă revine angajatorului. Angajatorul persoana juridică, persoana fizică autorizată să desfăşoare o activitate independenta, precum si asociatia familială au obligatia de a incheia, in forma scrisa, contractul individual de muncă anterior începerii raporturilor de muncă.

Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă îi conferă salariatului vechime în muncă.

Angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intentionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puţin următoarele elemente:

• identitatea părţilor-angajator şi salariat

• locul de munca-adresa unde este inregistrată firma ca punct de lucru şi unde se prestează activitatea salariatului sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;

• sediul –enunţat mai sus ,sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;

• functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania sau altor acte normative si atributiile postului-agent servicii client,cod C.O.R 342907

• riscurile specifice postului;

• data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;

• in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora-1 lună sau 3 luni

• durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul -21 zile în raport cu durata muncii(normă întreagă,fracţiune de normă)

Preview document

Dreptul Muncii - Salarizare - Pagina 1
Dreptul Muncii - Salarizare - Pagina 2
Dreptul Muncii - Salarizare - Pagina 3
Dreptul Muncii - Salarizare - Pagina 4
Dreptul Muncii - Salarizare - Pagina 5
Dreptul Muncii - Salarizare - Pagina 6
Dreptul Muncii - Salarizare - Pagina 7
Dreptul Muncii - Salarizare - Pagina 8
Dreptul Muncii - Salarizare - Pagina 9
Dreptul Muncii - Salarizare - Pagina 10
Dreptul Muncii - Salarizare - Pagina 11
Dreptul Muncii - Salarizare - Pagina 12
Dreptul Muncii - Salarizare - Pagina 13
Dreptul Muncii - Salarizare - Pagina 14
Dreptul Muncii - Salarizare - Pagina 15
Dreptul Muncii - Salarizare - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii - Salarizare.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Individual de Muncă - Definiție și Caractere Juridice

1. Evoluţia contractului individual de muncă „ Reglementarea juridică a contractului individual de muncă ca instituţie de drept distinctă are o...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Dreptul Muncii

Contractul individual de munca Capitolul I 1. Repere istorice ale reglementarii. Origine. În dreptul românesc, contractul individual de munca...

Dreptul Muncii

Cap. I – NOŢIUNI INTRODUCTIVE §1. Definiţia şi obiectul dreptului muncii Dreptul muncii reprezintă acea ramură autonomă a dreptului privat...

Te-ar putea interesa și

Conflictele Colective de Muncă

Introducere Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele colective de muncă”, se datorează faptului că este o problemă...

Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, cu Asigurarile si Protectia Sociala - Pe Exemplul SC Confectia SCM Botosani

Munca a fost factorul determinant în apariția și dezvoltarea speciei umane și continuă să reprezinte o necesitate obiectivă pentru existența și...

Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne

INTRODUCERE În prezent, drepturile salariale reprezintă principala motivație a personalului militar în ceea ce privește satisfacerea nevoilor...

Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE PUBLICE 1.1 Evoluția problematicii drepturilor omului Dezvoltarea...

Drepturile Salariatilor

Capitolul I Contractul individual de muncă Pe piaţa muncii, întâlnim destul de des conflicte generate de necunoaşterea drepturilor angajaţilor,...

Metode și Tehnici în Salarizarea Personalului

Munca reprezintă o necesitate obiectivă pentru dezvoltarea societăţii . În istoria omenirii conţinutul şi caracterul muncii au cunoscut...

Ai nevoie de altceva?