Dreptul Muncii si Protectiei Sociale - Timpul de Munca si Timpul de Odihna

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1818
Mărime: 11.76KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Extras din document

Timpul de muncă

Una dintre caracteristicile raportului juridic izvorât din încheierea contractului individual de muncă este desfăşurarea activităţii cu respectarea unui anumit program de lucru.

Timpul de muncă este durata stabilită, dintr-o zi sau săptămână, în care este obligatorie efectuarea muncii în cadrul contractului individual de muncă. Acesta se împarte în două categorii: timpul care se încadrează în programul de lucru şi timpul peste programul de lucru. Le întâlnim şi sub numele de durată normală a muncii şi timp peste durata normală a muncii.

Articolul 38 din Constituţia României prevede ca durata normală a muncii desfăşurate în timpul zilei sau în timpul nopţii să fie de cel mult 8 ore. Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, deci 40 de ore pe săptămână. Timpul de muncă peste durata normală poate fi constituit din ore suplimentare, timp care nu se poate încadra în programul normal de lucru datorită specificităţii sale, sau din ore prestate peste programul de lucru, cu scopul de a asigura serviciul pe unitate.

Ora de începere şi cea de sfârşit a programului de lucru, precum şi organizarea lucrului în schimburi, ture, dacă este cazul, este reglementat printr-un regulament de ordine interioară.

Pentru anumite categorii de personal, cărora trebuie să li se asigure protecţie socială sau care muncesc în condiţii deosebite, durata zilei de muncă este sub 8 ore. Este posibil de asemenea ca timpul de muncă să fie de 2, 4 sau 6 ore pe zi, în sistem part-time.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite, vătămătoare, grele sau periculoase, beneficiază de reducerea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi; această reducere nu afectează salariul şi vechimea în muncă.

Munca efectuată în timpul nopţii este aceea care se prestează în intervalul orar 22:00 – 06:00, cu posibilitatea ca în cazuri justificate să existe o abatere de plus-minus o oră faţă de aceste limite. Durata muncii de noapte este mai mică cu o oră decât durata muncii în timpul zilei, fără diminuarea salariului. Această prevedere nu se aplică şi celor care au un program normal de muncă mai mic de 8 ore. Este interzisă folosirea la muncă în timpul nopţii a tinerilor sub vârsta de 18 ani, a femeilor gravide începând cu luna a şasea şi a femeilor care alăptează.

Durata zilei de muncă poate fi mai mare, în unele sectoare din construcţii, în industria forestieră, în agricultură, precum şi în alte activităţi cu condiţii specifice, fără ca aceasta să poată depăşi, în medie – lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz – durata normală a zilei de muncă.

Pentru anumite locuri de muncă, datorită specificului activităţii, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, după caz, în tură continuă, turnus şi alte forme.

Prestarea muncii în orele suplimentare constituie o excepţie, deoarece, de regulă, sarcinile de producţie trebuie să fie realizate, într-o bună organizare a programului de lucru. Acesta este un motiv pentru care în contractul colectiv naţional s-a prevăzut că salariaţii pot fi chemaţi să presteze ore suplimentare numai cu consimţământul lor, iar ceea ce depăşeşte 120 ore pe an de persoană, necesită şi acordul sindicatelor din unitate sau instituţie. În conformitate cu dispoziţiile art. 118 din Codul muncii, în anumite situaţii, munca peste programul normal de lucru fiind imperioasă, conducerea unităţii este competentă să dispună efectuarea ei, cu acordul sindicatelor. Noul Cod al muncii limitează nivelul orelor suplimentare la cel aferent maximului săptămânal, adică la 48 de ore. Practic în condiţiile generale ale unei reglementări privind săptămâna de 5 zile de lucru, şi ale unei zile de lucru de 8 ore în condiţii normale, orele suplimentare pot fi de cel mult 8 pe săptămână.

Preview document

Dreptul Muncii si Protectiei Sociale - Timpul de Munca si Timpul de Odihna - Pagina 1
Dreptul Muncii si Protectiei Sociale - Timpul de Munca si Timpul de Odihna - Pagina 2
Dreptul Muncii si Protectiei Sociale - Timpul de Munca si Timpul de Odihna - Pagina 3
Dreptul Muncii si Protectiei Sociale - Timpul de Munca si Timpul de Odihna - Pagina 4
Dreptul Muncii si Protectiei Sociale - Timpul de Munca si Timpul de Odihna - Pagina 5
Dreptul Muncii si Protectiei Sociale - Timpul de Munca si Timpul de Odihna - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii si Protectiei Sociale - Timpul de Munca si Timpul de Odihna.doc

Alții au mai descărcat și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Concedierea pe motive de indisciplină

Incetarea contractului de munca din initiativa angajatorului este denumita de articolul 58 din codul muncii concediere. Concedierea disciplinara...

Dreptul Muncii

1. Notiunea si trasaturile raspunderii disciplinare Noţiune: Salariaţii răspund patrim, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Protecția Internațională a Drepturilor Omului

1. NOŢIUNEA PROTECŢIEI INTERNAŢIONALE A DREPTURILOR OMULUI Drepturile omului, sub aspect internaţional, sunt drepturile subiective individuale,...

Dreptul Muncii

CAPITOLUL I DREPTUL MUNCII – RAMURA SI STIINTA A DREPTULUI 1. Semnificatia termenului „munca”. Termenul (provenit din limba slavona – monka)1...

Dreptul Muncii și Protecției Sociale

Conţinutul contractului individual de muncă. Conţinutul contractului individual de muncă poate fi structurat în: 1. clauze fundamentale, 2....

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială

CAPITOLUL 1 FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ ORGANIZAREA CONTABILITAŢII SALARIILOR ŞI STABILIREA ACESTORA 1.1. Prezentarea generală a S.C. MOLDO MEX...

Salariul - venit fundamental stimulativ al forței de muncă

INTRODUCERE În multe ţări ale lumii, dezvoltarea managementului resurselor umane trece printr-o profundă schimbare, în conformitate cu strategiile...

Timpul de odihnă al salariaților

Introducere O revendicare istorică importantă a lucrătorilor încă din secolul al XlX-lea dar, de regulă, inaplicabilă chiar în prezent, credem,...

Deontologia Functionarului Public

1.Consideratii introductive Detinatorul functiei publice, denumit functionar public, este persoana fizica, ce face parte din corpul functionarilor...

Motivația și recompensa în administrația publică

Definiţii Motivul reprezintă cauza,raţiunea,pricina unei acţiuni,imboldul care împinge la o acţiune sau cae determină o acţiune,iar motivarea sau...

Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Unitate

Cap.1. Contractul colectiv de muncă 1.1. Noţiunea de contract colectiv de muncă Contractul colectiv de muncă este definit în mod diferit în...

Comparație între timpul de muncă și timpul de odihnă în România și Belgia

Timpul de munca si timpul de odihna Romania vs. Belgia In conditiile societatii contemporane, in care pretentiile fata de munca s-au amplificat...

Drepturile și Libertățile Fundamentale ale Omului

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului constituie nu doar o realitate, ci şi o finalitate a întregii activităţi umane,...

Ai nevoie de altceva?