Dreptul Procesual Penal

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 28566
Mărime: 120.77KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor, precum şi raporturile dintre acestea, în vederea constatării tuturor faptelor ce constituie infracţiuni şi pentru aplicarea măsurilor prevăzute de legea penală.

Obiectul de reglementare al dreptului procesual penal este procesul penal.

Dreptul procesual penal nu trebuie confundat cu procesul penal, deoarece, în timp ce procesul penal este o activitate concretă, dreptul procesual penal este îndrumătorul legal al acestei activităţi.

Cele mai multe norme juridice procesuale penale sunt concentrate în Codul de procedură penală. Actualul cod este în vigoare de la 1 ianuarie 1969 şi este împărţit într-o parte generală şi una specială.

Partea generală cuprinde titlurile:

1. regulile de bază şi acţiunile în procesul penal;

2. competenţa;

3. probele şi mijloacele de probă;

4. măsurile preventive şi alte măsuri procesuale.

Partea specială cuprinde titlurile:

1. urmărirea penală;

2. judecata;

3. executarea hotărârii penale;

4. proceduri speciale.

Sarcinile dreptului procesual penal

Dreptului procesual penal îi revin următoarele sarcini:

1. stabilirea organelor competente să participe în procesul penal şi sfera atribuţiilor acestor organe;

2. stabilirea persoanelor participante şi drepturile şi obligaţiile acestora;

3. reglementarea efectuării probaţiunii în procesul penal;

4. stabilirea măsurilor procesuale şi efectuarea oricăror acte de procedură;

5. reglementarea desfăşurării procesului penal în fazele sale: urmărirea penală, judecata şi executarea hotărârilor judecătoreşti.

Noţiuni generale privind procesul penal

Activitatea procesual penală trebuie să se desfăşoare în aşa fel încât să fie trase la răspundere penală numai persoanele care se fac vinovate de comiterea infracţiunilor şi numai în măsura gravităţii faptelor săvârşite.Aceasta se realizează prin dreptul de apărare ce i se conferă inculpatului şi celorlalte părţi ce participă în procesul penal.

Dreptul de apărare cuprinde eforturile atât persoanelor ce luptă pentru respectarea drepturilor şi intereselor lor procesuale, cât şi obligaţia organelor judiciare de a asigura exercitarea acestor drepturi.

Constituţia României înscrie acest drept în art.24 care consfinţeşte faptul că dreptul de apărare este garantat în tot cursul procesului.O asemenea reglementare întâlnim şi în Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească

Potrivit art.6 C.pr.pen. dreptul la apărare este garantat învinuitului, inculpatului şi celorlalte părţi în tot cursul procesului penal, ocazie cu care organele judiciare sunt obligate să le asigure deplina exercitare a drepturilor procesuale în condiţiile prevăzute de lege şi să administreze probele necesare în apărare.

Din conţinutul acestor reglementări rezultă că realizarea justiţiei penale într-un stat de drept trebuie să se facă cu respectarea tuturor drepturilor şi intereselor procesuale ale părţilor, care nu este un simplu interes privat, ci este şi un interes public.În acest sens, alături de părţi şi societatea are interesul ca într-o cauză penală să se afle adevărul.

Apărarea este o activitate procesuală de necesitate publică, reflectată atât în drepturile procesuale ale părţilor, cît şi în obligaţiile organelor juridice.

Apărarea trebuie să se refere la tot complexul cauzei, atât în fapt cât şi în drept şi trebuie să se desfăşoare prin actele şi îndeplinită după formele procesuale prescrise de lege, ea neputând fi îndeplinită în mod temeinic şi în toată amploarea decît de un apărător cu pregătire juridică, de un avocat.

Realizarea acestei funcţii este realizată de avocatura care la noi în ţară îşi exercită activitatea şi este organizată în baza Legii nr.51/1995, publicată în M.O. nr.116 din 9 iunie 1995 şi a statutului profesiei de avocat, publicat în M.O. nr.237 din 17 octombrie 1995.

Autoritatea judecătorească este cea căreia îi revine dreptul de a soluţiona litigiile de drept de natură penală apărute în urma manifestărilor ilicite.

În acest sens, art.21 din Constituţie consfinţeşte accesul liber la justiţie, şi anume „orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.Nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept”.

Completând cele menţionate, art.1 alin.(1) din Legea de organizare judiciară nr.304/din 2004 cu modificările şi completările ulterioare, arată că „puterea judecătorească se exercită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte

instanţe judecătoreşti”, iar justiţia „este unică, imparţială şi egală pentru toţi” [art.2 alin.(1)].

Prin urmare, procesul penal apare ca fiind acea activitate reglementată de lege, desfăşurată de organele abilitate, cu pariciparea părţilor şi a altor persoane, în scopul constatării în mod complet a faptelor prevăzute de legea penală, astfel încât orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale.

Preview document

Dreptul Procesual Penal - Pagina 1
Dreptul Procesual Penal - Pagina 2
Dreptul Procesual Penal - Pagina 3
Dreptul Procesual Penal - Pagina 4
Dreptul Procesual Penal - Pagina 5
Dreptul Procesual Penal - Pagina 6
Dreptul Procesual Penal - Pagina 7
Dreptul Procesual Penal - Pagina 8
Dreptul Procesual Penal - Pagina 9
Dreptul Procesual Penal - Pagina 10
Dreptul Procesual Penal - Pagina 11
Dreptul Procesual Penal - Pagina 12
Dreptul Procesual Penal - Pagina 13
Dreptul Procesual Penal - Pagina 14
Dreptul Procesual Penal - Pagina 15
Dreptul Procesual Penal - Pagina 16
Dreptul Procesual Penal - Pagina 17
Dreptul Procesual Penal - Pagina 18
Dreptul Procesual Penal - Pagina 19
Dreptul Procesual Penal - Pagina 20
Dreptul Procesual Penal - Pagina 21
Dreptul Procesual Penal - Pagina 22
Dreptul Procesual Penal - Pagina 23
Dreptul Procesual Penal - Pagina 24
Dreptul Procesual Penal - Pagina 25
Dreptul Procesual Penal - Pagina 26
Dreptul Procesual Penal - Pagina 27
Dreptul Procesual Penal - Pagina 28
Dreptul Procesual Penal - Pagina 29
Dreptul Procesual Penal - Pagina 30
Dreptul Procesual Penal - Pagina 31
Dreptul Procesual Penal - Pagina 32
Dreptul Procesual Penal - Pagina 33
Dreptul Procesual Penal - Pagina 34
Dreptul Procesual Penal - Pagina 35
Dreptul Procesual Penal - Pagina 36
Dreptul Procesual Penal - Pagina 37
Dreptul Procesual Penal - Pagina 38
Dreptul Procesual Penal - Pagina 39
Dreptul Procesual Penal - Pagina 40
Dreptul Procesual Penal - Pagina 41
Dreptul Procesual Penal - Pagina 42
Dreptul Procesual Penal - Pagina 43
Dreptul Procesual Penal - Pagina 44
Dreptul Procesual Penal - Pagina 45
Dreptul Procesual Penal - Pagina 46
Dreptul Procesual Penal - Pagina 47
Dreptul Procesual Penal - Pagina 48
Dreptul Procesual Penal - Pagina 49
Dreptul Procesual Penal - Pagina 50
Dreptul Procesual Penal - Pagina 51
Dreptul Procesual Penal - Pagina 52
Dreptul Procesual Penal - Pagina 53
Dreptul Procesual Penal - Pagina 54
Dreptul Procesual Penal - Pagina 55
Dreptul Procesual Penal - Pagina 56
Dreptul Procesual Penal - Pagina 57
Dreptul Procesual Penal - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Procesual Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Reținerea și Arestarea Preventivă

INTRODUCERE Statului român, printre dimensiunile definitorii se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Studiu de caz - procedura dării în urmărire

Introducere Prezenta lucrarea de disertație analizează o temă ce constituie parte integrantă a dreptului procesual penal, partea specială, mai...

Darea în Urmărire

CAPITOLUL I Aspecte generale privind darea în urmărire,cadru normativ Orice infractor ,după săvârşirea unei infracţiuni încearcă prin metodele pe...

Mandatul European de Arestare

I. Apariţia mandatului european de arestare, rolul său in cadrul cooperării judiciare internaţionale. Circulaţia liberă a persoanelor în...

Confiscarea Specială

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND MĂSURILE DE SIGURANŢĂ 1.1. NOŢIUNEA ŞI NATURA JURIDICĂ A MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ. 1.1.1. Noţiunea măsurilor de...

Măsuri de Siguranță

Noţiune. Măsurile de siguranţă sunt sancţiuni de drept penal menite să lărgească gama de sancţiuni necesare prevenirii fenomenului infracţional....

Confiscarea specială

CAPITOLUL I MĂSURILE DE SIGURANŢĂ ÎN CODUL PENAL I.1. Noţiunea şi necesitatea măsurilor de siguranţă. Măsurile de siguranţă sunt sancţiuni de...

Măsurile preventive

Notiunea de masuri preventive in scopul acestora Masurile preventive reprezinta acea categorie a masurilor procesuale, prevazute de lege, cu...

Te-ar putea interesa și

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Drept Procesual Penal

DREPT PROCESUAL PENAL MULTIPLE CHOICE 1. Manifestarea de vointa a persoanei vatamate de a participa în procesul penal ca parte vatamata, daca...

Drept Procesual Penal

Ministerul public 1. Notiuni introductive Procesul penal reprezinta activitatea reglementata de lege pe care o desfasoara autoritatile publice...

Drept procesual penal - II

1)Procesul penal ca mijloc de realizare a justitiei penale Definitia procesului penal Definim procesul penal ca fiind activitatea reglementata de...

Grilă și răspunsuri - drept procesual penal

Drept procesual penal. Partea speciala 1. Sunt limite ale urmăririi penale: a) punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecată b)...

Drept procesual penal și criminalistică

(BILETUL NR.1) 1.Liberarea provizorie sub control judiciar si pe cautiune a persoanei retinute Liberarea provizorie sub control judiciar poate fi...

Drept Procesual Penal

Unitatea de învățare nr.1 INTRODUCERE OBIECTIVELE CURSULUI Partea generală a Codului de procedură penală cuprinde dispozițiile privitoare la...

Drept procesual penal - partea generală

CAPITOLUL I NOÞIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL PROCESUAL PENAL Secþiunea I-a Normele de drept procesual penal 1. Noþiune Normele de drept...

Ai nevoie de altceva?