Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

Proiect
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 38386
Mărime: 143.00KB (arhivat)
Publicat de: Traian Oroș
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. dr. Romeo-Victor Ionescu

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor. Clarificarea conceptelor
 3. 1. Noţiunea de drepturi fundamentale.
 4. 2. Noţiunea de libertate.
 5. 3. Noţiunea de îndatoriri fundamentale.
 6. 4. Natura juridică a drepturilor fundamentale.
 7. 5. Interdependenţa existentă între reglementările interne şi internaţionale cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.
 8. 6. Încercări de clasificare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
 9. Capitolul II – Principiile constituţionale ale drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor romani.
 10. 1. Universalitatea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale.
 11. 2. Neretroactivitatea legii.
 12. 3. Egalitatea în drepturi a cetăţenilor.
 13. 4. Ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice exclusiv de către cetăţenii romani domiciliaţi în Romania.
 14. 5. Protecţia cetăţenilor romani în străinatate şi obligaţiile corelative ale acestora.
 15. 6. Protecţia juridică în Romania a cetăţenilor străini şi a apatrizilor.
 16. 7. Imposibilitatea extrădării sau expulzării cetăţenilor romani din Romania.
 17. 8. Prioritatea reglementărilor internaţionale.
 18. 9. Liberul acces la justiţie.
 19. 10. Caracterul de excepţie al restrangerii unor drepturi sau libertăţi
 20. Capitolul III – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor.
 21. Capitolul IV – Concluzii

Extras din proiect

INTRODUCERE

Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu care atrage tot mai numeroase şi mai ferme acţiuni, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Astăzi, mai mult ca niciodată, naţiunile îşi unesc eforturile spre a găsi rezolvare problemelor teoretice şi practice referitoare la drepturile omului, spre a le proteja şi promova prin metode cât mai eficiente, acordând astfel libertăţilor fundamentale respectul cuvenit.

Drepturile omului constituie o problematică ce poate fi abordată pe planul filozofiei politico-juridice, pe planul cooperării dintre state şi pe plan juridic, unde constituie obiect al reglementărilor juridice internaţionale şi de drept intern. Problematica drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului este reglementată de dreptul constituţional în plan intern şi este în acelaşi timp obiect al reglementărilor de drept internaţional public. Aşa fiind, este evidentă existenţa unei relaţii între Dreptul Internaţional Public şi Dreptul Constituţional cu privire la obiectul comun al normelor şi la valorile apărate de acestea faţă de fiinţa umană, de demnitatea ei şi, deci, de drepturile ei fundamentale.

Doctrina şi practica drepturilor omului au evoluat în timp. Primele acte prin care s-au legiferat drepturi fundamentale ale omului au existat în Anglia. Seria lor este deschisă de celebrul act constituţional din 1275 „Magna Charta Libertatum", în care găsim rudimentar enunţate două drepturi fundamentale ale omului: principiul legalităţii şi interzicerea arestării arbitrare. Au urmat: The Petition of Rights - 1628, Habeas Corpus Act - 1679, Bill of Rights - 1689. Aproape un secol mai târziu un alt document important este edictat - Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite ale Americii din 14 iulie 1776, act care promovează doctrina dreptului natural: toţi oamenii se nasc egali şi Creatorul lor îi investeşte cu anumite drepturi inalienabile, iar printre acestea se numără dreptul la viaţă, libertate şi fericire. În august 1789 a fost adoptată Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului, axată aproape exclusiv pe drepturile civile şi politice.

Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Europa se manifestă o mişcare socială tot mai largă pentru emancipare economică a unor pături ale societăţii defavorizate. Sub presiunea mişcărilor muncitoreşti, guvernanţii din tot mai multe ţări încep să facă concesii economice şi sociale clasei muncitoare sub forma acceptării revendicărilor sindicale ale acestora. După primul război mondial, sub influenţa progresului economic, dar şi ca răsplată naţională oferită supravieţuitorilor, în diferite constituţii, sunt proclamate anumite drepturi sociale şi economice: dreptul la muncă, la salarizare corespunzătoare, la concediu, la securitatea muncii. Acestea au reprezentat, de altfel, centrul de interes şi după încheierea celei de-a doua conflagraţii mondiale. Îndeosebi în doctrina marxistă s-a insistat foarte mult pe importanţa drepturilor cetăţeneşti.

După cel de-al doilea război mondial asistăm la dezvoltarea unei concepţii moderne cu privire la reglementarea internaţională a drepturilor omului. Monstruoasele încălcări ale drepturilor omului în timpul războiului au determinat omenirea să adopte un sistem de norme care să prevină suferinţele cauzate de flagelul războiului, dar şi să asigure un sistem efectiv de protecţie a drepturilor care existau deja şi erau reglementate de Liga Naţiunilor. Astfel a fost adoptată Carta Naţiunilor Unite în scopul creării condiţiilor necesare pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, a justiţiei şi a respectării obligaţiilor care decurg din tratatele internaţionale. Cel mai important moment din istoria codificării drepturilor fundamentale ale omului s-a petrecut la 10 decembrie 1948 (dată proclamată şi Ziua Internaţională a drepturilor omului), când Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului".

În ultimele decenii au fost semnate numeroase tratate, pacte, convenţii pe plan internaţional, în cadrul cărora demnitatea şi libertatea umană este apărată prin prevederea unor drepturi ce aparţin omului, precum şi prin protecţia şi garantarea acestora. Totodată sunt condamnate actele care afectează în orice fel fiinţa umană, care urmăresc degradarea fizică şi psihică a omului, care produc suferinţe fizice sau mentale.

Persoana umană, individul este valoare şi purtătoare de valori juridice. Ea este subiect de drept, deci titular de drepturi şi obligaţii juridice. Calitatea aceasta este reflectată în conceptul juridic de capacitate juridică şi ea exprimă aptitudinea de a avea în temeiul legii şi de a exercita în limitele ei drepturi şi obligaţii imanente fiinţei umane. Aşa fiind, dreptul subiectiv sau dreptul care aparţine unui subiect de drept, reprezintă conceptul juridic cu ajutorul căruia a fost definită poziţia omului în societate, precum şi relaţia individ - stat.

Lucrarea de faţă tratează pe larg raportul dintre individ şi stat din perspectiva drepturilor, libertăţilor şi obligaţiilor fundamentale aşa cum apar ele definite şi reglementate în Titlul II al Constituţiei din 1991, revizuită prin Legea din 18 septembrie 2003 publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 669/22 septembrie 2003, prezentând, totodată, şi corelaţia acestora cu prevederile reglementărilor internaţionale.

CAPITOLUL I

DREPTURILE, LIBERTĂŢILE ŞI ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE ALE CETĂŢENILOR.

CLARIFICAREA CONCEPTELOR

§1.Noţiunea de drepturi fundamentale

Cristalizarea şi afirmarea conceptului de drepturi fundamentale ale omului constituie rezultatul unui îndelungat proces, în cursul căruia ideea respectului pentru drepturile omului şi-a găsit în final consacrarea , depăşind concepţiile anacronice , elitiste sau totalitare, care se opuneau recunoaşterii egalităţii oamenilor şi ideii de respect al drepturilor omului. Documentele internaţionale de dupa al II-lea Razboi Mondial , începand cu Declaraţia Universala a Drepturilor Omului extind cele mai moderne principii şi prevederi constituţionale cu privire la drepturile fundamentale, asupra tuturor fiinţelor umane de pe planetă. Drepturile fundamentale constituie nucleul sistemului modern de drept care este construit în scopul protejării şi a garantării acestora.Drepturile fundamentale aparţin cetăţeanului sau individului şi sunt indispensabile existenţei acestuia în cadrul organismului social în vederea afirmării şi dezvoltării personalităţii sale care, la randul său, asigură existenţa şi evoluţia ansamblului social conform dialecticii evidente a raportului dintre parte si întreg. Drepturile fundamentale sunt formulate în textele constituţionale, legea fundamentală a unui stat, al cărui conţinut este armonizat cu cel al tratatelor internaţionale privitoare la drepturile omului.

Pentru a defini conceptul de drept fundamental al omului , în general se impune a se ţine cont de faptul că aceste drepturi sunt:a)drepturi subiective, b)drepturi esenţiale pentru om şi pentru afirmarea acestuia ca cetăţean, c)drepturi de importanţă deosebită, recunoscute şi înscrise în legi fundamentale, declaraţii de drepturi sau drepturi ce constituie fundamentul şi motivaţia juridică a existenţei unor organisme ori instituţii internaţionale

Preview document

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 1
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 2
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 3
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 4
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 5
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 6
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 7
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 8
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 9
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 10
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 11
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 12
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 13
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 14
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 15
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 16
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 17
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 18
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 19
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 20
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 21
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 22
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 23
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 24
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 25
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 26
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 27
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 28
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 29
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 30
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 31
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 32
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 33
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 34
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 35
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 36
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 37
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 38
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 39
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 40
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 41
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 42
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 43
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 44
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 45
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 46
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 47
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 48
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 49
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 50
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 51
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 52
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 53
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 54
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 55
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 56
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 57
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 58
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 59
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 60
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 61
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 62
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 63
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 64
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 65
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 66
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 67
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 68
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 69
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 70
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 71
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 72
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 73
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 74
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 75
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 76
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 77
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 78
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 79
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 80
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 81
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 82
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 83
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 84
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 85
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 86
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 87
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 88
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 89
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 90
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 91
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 92
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 93
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 94
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 95
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 96
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 97
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 98
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 99
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 100
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor - Pagina 101

Conținut arhivă zip

 • Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul la un proces echitabil

1 SCURT ISTORIC AL DREPTURILOR OMULUI Se poate afirma că istoria drepturilor omului se confundă cu istoria omenirii. Convingerea că oamenilor li...

Discriminarea rasială în patria democrației

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane,...

Supremația Constituției

Capitolul I. Teoria Constituţiei Constituţia, ca lege fundamentală a statului, reprezintă izvorul juridic al dreptului constituţional. Ea stă la...

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept,...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

CAP. I NOTIUNEA DE DREPTURI FUNDAMENTALE Drepturile si libertatile fundamentale sunt nu numai o realitate, ci si finalitatea întregii activitati...

Funcțiile Dreptului

INTRODUCERE Legile generale ale societăţii au anumite trăsături care le deosebesc de legile naturii, în primul rând, prin aceea că legile...

Libertatea de conștiință - drept constituțional

Introducere Libertăţile gândirii au atât o dimensiune individuală propriu-zisă(a avea opinii şi convingeri), cât şi o dimensiune socială şi...

Repararea Prejudiciilor Extrapatrimoniale sau a Daunelor Morale

1. FELURILE PREJUDICIULUI A. Clasificarea prejudiciului dupa continutul sau Dupa criteriul continutului sau , distingem intre prejudiciu...

Te-ar putea interesa și

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

CAP. I NOTIUNEA DE DREPTURI FUNDAMENTALE Drepturile si libertatile fundamentale sunt nu numai o realitate, ci si finalitatea întregii activitati...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE PUBLICE 1.1 Evoluția problematicii drepturilor omului Dezvoltarea...

Drept constituțional

DREPT_1_DCONS_1 DREPT CONSTITUTIONAL an 2006/2007 semestrul 1 MULTIPLE CHOICE 1. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului...

Drepturile și libertățile fundamentale

1. Drepturile si libertatile fundamentale 1.1.Definitia şi clasificarea drepturilor libertatillor fundamentale Sunt acele drepturi ale...

Garantarea drepturilor și libertăților fundamentale în Convenția Europeană a Drepturilor Omului

La 5 mai 1949, la Strasbourg, a fost semnat Statutul Consiluilui Europei ce a intrat in vigoare in 3 august al aceluiasi an. Statutul semnat de...

Metodele Utilizate de Dreptul Constituțional ca Știință

Ca orice alte ştiinţe, şi ştiinţa juridică operează cu concepte, definiţii şi, în mod deosebit, cu formulări de legităţi sub formă de teze,...

Ai nevoie de altceva?