Drepturile salariaților

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 16635
Mărime: 69.68KB (arhivat)
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Tofan

Cuprins

 1. Capitolul I Contractul individual de muncă p. 2
 2. 1.1 Scurt istoric al reglementării contractului individual de muncă în legislaţia română p. 3
 3. 1.2 Definiţii şi elemente ale contractului individual de muncă p. 4
 4. Capitolul II Efectele încheierii contractului individual de muncă asupra salariaţilor p. 7
 5. Secţiunea I. Drepturi patrimoniale p. 8
 6. 2.1.1 Dreptul la salarizare pentru munca depusă p. 8
 7. 2.1.2 Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal p. 16
 8. 2.1.3 Dreptul la concediul de odihnă anual p. 17
 9. Secţiunea II. Drepturi nepatrimoniale p. 21
 10. 2.2.1 Dreptul la egalitate de şanse şi de tratament p. 21
 11. 2.2.2 Dreptul la demnitate în muncă p. 23
 12. 2.2.3 Dreptul la sănătate şi securitate în muncă p. 24
 13. 2.2.4 Dreptul la acces la formarea profesională p. 26
 14. 2.2.5 Dreptul la informare şi consultare p. 27
 15. 2.2.6 Dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă p. 29
 16. 2.2.7 Dreptul la protecţie în caz de concediere p. 31
 17. 2.2.8 Dreptul la negociere colectivă şi individuală p. 34
 18. 2.2.9 Dreptul de a participa la acţiuni colective p. 35
 19. 2.2.10 Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat p. 36
 20. Bibliografie p. 38

Extras din proiect

Capitolul I Contractul individual de muncă

Pe piaţa muncii, întâlnim destul de des conflicte generate de necunoaşterea drepturilor angajaţilor, precum concediul de odihnă, protecţia socială, pauza de masă etc. Pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de astfel de considerente se recomandă ca angajaţii să cunoască aceste drepturi, prevăzute, în principal, în Codul Muncii şi să le pună în discuţie încă de la prima întrevedere cu potenţialul angajator.

În limba română, noţiunea de muncă este de origine slavă – “monka”, care însemna, între altele şi “torturi, cazne, durere, chin”. În limba franceză, termenul “travail” provine de la un instrument de tortură roman, numit “tripalium”. În latină – “laboro”, italiană – “lavoro” sau engleză – “labor” înseamnă “a fi obosit”, “a fi încărcat”. Prin urmare, noţiunea de muncă era sinonimă cu pedeapsa, întrucât, în epoca antică a lipsit cu totul disciplina dreptului muncii, din cauza condiţiei juridice a muncitorilor (fiind utilizaţi ca sclavi).

Un prim act al disciplinei dreptului muncii se face în Evul Mediu, când apar raporturile de muncă dintre lucrătorii din ateliere şi artizani, şi din corporaţiile de comercianţi, însă, reglementările se reduceau la evocarea exerciţiului puterii patronale.

Dezvoltarea burgheziei, în vremurile moderne, a determinat necesitatea structurării dreptului comercial şi a emancipării clasei muncitoare. Începând cu secolul al XIX lea a apărut nevoia de reglementare sistematică a raporturilor de muncă. Ba mai mult, o parte semnificativă a disciplinei dreptului muncii a reprezentat-o apariţia şi dezvoltarea normelor de protecţie: siguranţa şi protecţia muncii, limitarea timpului de muncă, recunoaşterea dreptului la organizarea sindicală ş.a.

Într-o asemenea perspectivă, dreptul muncii s-a dezvoltat sub exigenţa medierii raporturilor de muncă, în sensul asigurării unei efective egalităţi între muncă şi capital şi a libertăţii şi demnităţii angajaţilor.

Având în vedere schimbările care au avut loc în societate, în genere, precum şi trecerea de la regimul comunist la economia de piaţă, în particular, şi cu raportare la realităţile vieţii sociale contemporane (când, în prezent, nivelul şomajului este unul foarte ridicat) este necesar a se acorda o atenţie mai aprofundată prevederilor legale referitoare la plasarea în câmpul muncii şi folosirea cât mai raţională a resurselor de muncă.

Contractul individual de muncă reprezintă una dintre principalele instituţii ale dreptului muncii, precum şi principalul izvor al raporturilor juridice de muncă care exprimă relaţii de colaborare, pe de o parte, între participanţii la realizarea procesului de muncă, iar pe de altă parte, între aceştia şi angajatori.

Prin intermediul contractului individual de muncă se realizează o îmbinare armonioasă a intereselor personale ale fiecărui salariat, cu interesele unităţii în care lucrează şi, în final, cu interesele generale ale întregii societăţi.

1.1 Scurt istoric al reglementării contractului individual de muncă

Vreme îndelungată (sfârşitul secolului al XIX lea şi începutul secolului al XX lea), în ţara noastră, contractul individual de muncă a fost reglementat prin Codul civil, art. 1470, pct. 1, fiind definit ca un contract ”prin care persoanele se obligă a pune lucrările lor în serviciul altora.”

Pentru prima oară primeşte o reglementare separată şi este denumit contract de muncă prin Legea contractelor de muncă din anul 1929, care în art. 37 statua că ”contractul de muncă este acea convenţiune prin care una din părţi, denumită salariat, se obligă să presteze munca sau sarcinile pentru un timp determinat sau pentru o lucrare determinată, unei alte părţi, denumită patron, care la rândul său, se obligă să remunereze pe cel dintâi.”

Ulterior, în art. 12 din Codul muncii din 1950, contractul de muncă era definit ca “fiind înţelegerea scrisă sau verbală, potrivit căreia o parte – angajatul – se obligă a presta muncă unei alte părţi – acela care angajează – în schimbul unei remuneraţii.”

Prin Codul muncii din anul 1972 se realizează o reglementare amănunţită a contractului individual de muncă.

Conform dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 130/1994, privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, încadrarea în muncă a unei persoane se realizează prin încheierea unui contract individual de muncă, între persoana care prestează munca (angajat) şi persoana fizică sau juridică în beneficiul căreia este prestată munca (angajator).

În prezent, contractul individual de muncă este reglementat, în principal, prin dispoziţiile Codului muncii în vigoare - Legea nr. 53/2003, în Titlul II, intitulat Contractul individual de muncă (articolele 10 – 107). De asemenea, dispoziţii referitoare la executarea şi încetarea contractului individual de muncă mai întâlnim în Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor angajate, precum şi în alte acte normative speciale, aplicabile în anumite domenii de activitate sau categorii de personal. Astfel:

-prin Legea nr. 84/1995 şi Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic se stabilesc unele particularităţi în ceea ce priveşte încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului individual de muncă pentru personalul didactic;

-prin Legea nr. 92/1992 de organizare judecătorească republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 142/24 iulie 1997 - pentru judecători şi procurori;

-prin O.G. nr. 167/1998 privind personalul vamal etc. - pentru personalul din acest domeniu.

1.2 Definiţii şi elemente ale contractului individual de muncă

Literatura de specialitate a furnizat mai multe definiţii pentru noţiunea de contract individual de muncă. Astfel, într-o opinie , prin contract individual de muncă se înţelege “acea convenţie încheiată în scris prin care o persoană fizică (salariatul) se obligă să presteze o anumită muncă pe o perioadă nedeterminată sau determinată de timp pentru un patron (angajator) care, la rândul său, se obligă să plătească salariul şi să asigure condiţiile necesare desfăşurării activităţii.”

Contractul individual de muncă este “înţelegerea sau convenţia în formă scrisă prin care salariatul se obligă să pună la dispoziţia angajatului forţa sa de muncă – fizică sau intelectuală – iar angajatorul este obligat să asigure plata salariului pentru munca prestată, precum şi condiţii adecvate de muncă.”

Preview document

Drepturile salariaților - Pagina 1
Drepturile salariaților - Pagina 2
Drepturile salariaților - Pagina 3
Drepturile salariaților - Pagina 4
Drepturile salariaților - Pagina 5
Drepturile salariaților - Pagina 6
Drepturile salariaților - Pagina 7
Drepturile salariaților - Pagina 8
Drepturile salariaților - Pagina 9
Drepturile salariaților - Pagina 10
Drepturile salariaților - Pagina 11
Drepturile salariaților - Pagina 12
Drepturile salariaților - Pagina 13
Drepturile salariaților - Pagina 14
Drepturile salariaților - Pagina 15
Drepturile salariaților - Pagina 16
Drepturile salariaților - Pagina 17
Drepturile salariaților - Pagina 18
Drepturile salariaților - Pagina 19
Drepturile salariaților - Pagina 20
Drepturile salariaților - Pagina 21
Drepturile salariaților - Pagina 22
Drepturile salariaților - Pagina 23
Drepturile salariaților - Pagina 24
Drepturile salariaților - Pagina 25
Drepturile salariaților - Pagina 26
Drepturile salariaților - Pagina 27
Drepturile salariaților - Pagina 28
Drepturile salariaților - Pagina 29
Drepturile salariaților - Pagina 30
Drepturile salariaților - Pagina 31
Drepturile salariaților - Pagina 32
Drepturile salariaților - Pagina 33
Drepturile salariaților - Pagina 34
Drepturile salariaților - Pagina 35
Drepturile salariaților - Pagina 36
Drepturile salariaților - Pagina 37
Drepturile salariaților - Pagina 38
Drepturile salariaților - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Drepturile Salariatilor.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Patrimonială

1.Consideratii generale privind răspunderea patrimonială Codul muncii nu mai retine institutia răspunderii materiale,ceea ce înseamnă că regimul...

Sănătatea și Securitatea în Muncă

În ţara noastră, activitatea de protecţia muncii a evoluat în strânsă legătură cu dezvoltarea industriei, preocupări de acest fel fiind semnalate...

Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu

Capitolul I Contractul individual de munca-temei al aparitiei raportului juridic de munca 1.1. Definitie si reglementare Dreptul la munca este...

Efectele Contractului Individual de Muncă

1.Aspecte generale privind efectele contractului individual de muncă Efectele contractului individual de muncă vizează atât la drepturile cât şi...

Răspunderea Disciplinară

1. I. Întroducere Dreptul muncii - este o ramura de drept care reglementeaza raporturile de munca care se stabilesc intre angajator si angajati...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților

În ultimii ani a fost promovată ideea ca un manager bun este acela care are un contabil bun. Iscusinţa contabilului este apreciată prin prisma...

Contabilitatea decontării cu salariații

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială

CAPITOLUL 1 FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ ORGANIZAREA CONTABILITAŢII SALARIILOR ŞI STABILIREA ACESTORA 1.1. Prezentarea generală a S.C. MOLDO MEX...

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Contabilitatea Drepturilor Salariale

Capitolul 1 Prezentarea S.C. Hidroelectrica S.A Bucuresti, Sucursala Hidrocentrale Cluj 1.1 Scurt Istoric In procesul de dezvoltare al...

Bază de Date pentru Informatizarea și Contabilizarea Salariilor și a Altor Drepturi de Personal

„Din adevărata creaţie nu se obţine totul perfect, ci perfectibil.” Capitolul 1 BAZĂ DE DATE PENTRU INFORMATIZAREA ŞI CONTABILIZAREA SALARIILOR...

Regulamentul de Ordine Interioară

Introducere Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor...

Ai nevoie de altceva?