Drepturile și Îndatoririle Fundamentale ale Cetățenilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3278
Mărime: 22.87KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

I INSTITUŢIA DREPTURILOR ŞI ÎNDATORIRILOR FUNDAMENTALE ALE CETĂŢENILOR

O societate, indiferent de dimensiunile sale , nu se poate numi societate a dreptăţii sociale cât timp nu realizează adevăratele valori politice şi juridice ale echităţii sociale.

Echitatea socială se exprimă în drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi în obligaţiile lui faţă de societate.

Constituţia României proclamă unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni. Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi. Ţara noastră este patria comună fără a se face vreun fel de discriminare între indivizi. De asemenea statul recunoaşte şi garantează persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice,culturale,lingvistice şi religioase. Aceste măsuri trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi nediscriminare in raport cu ceilalţi cetăţeni români.

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor sunt constituite drept cadru şi instrumente ale afirmării şi dezvoltării personalităţii umane . Raporturile dintre individ şi societate nu se definesc însa numai ca o sumă de aspiraţii şi nevoi individuale,ci şi ca o sumă a aspiraţiilor şi nevoilor colectivităţii. Omul nu este numai beneficiarul drepturilor pe care statul le acordă si ocroteşte, ci şi titularul unor îndatoriri faţă de societate şi stat. Un alt principiu definitoriu al sistemului drepturilor şi libertăţilor fundamentale cetăţeneşti îl constituie dinamismul acestora, în sensul continuei lor amplificări şi multiplicări, a dezvoltării lor în cuprindere si conţinut.

Se consideră că aceste drepturi şi libertăţi sunt subiective. Din opinia autorului M.Haurioiu rezultă că: drepturile sunt subiective, în legătură cu îndatoririle şi într-un fel cu morala, drepturi de superioritate ale omului civilizat, drepturi reale, în principiu civile, opozabile tuturor. Alţi autori sunt de părere că drepturile fundamentale sunt drepturi individuale sau ale cetăţenului. Paul Negulescu califică drepturile fundamnetale ca drepturi publice sau libertăţii publice ori drepturi ale omului şi cetăţeanului, facultăţi recunoscute de legiuitorul constituant tuturor membrilor societăţii, afara de unele restricţii speciale, făcute in scopul de a ajuta perfecţionarea şi conservarea individului .

Instituţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale reliefează cu pregnanţă unul din cele mai dinamice procese ale democraţiei. Ca sistem, instituţia drepturilor şi indatoririlor fundamentale ale cetăţenilor este o totalitate, o alcătuire, un ansamblu de norme juridice. Aceste norme juridice care le reglementează se constituie intr-un sistem dat fiind faptul că ele au ca obiect o grupă unitară de relaţii sociale, instaurând o categorie aparte de raporturi juridice.

II DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE ALE CETĂŢENILOR

• Noţiunea de drepturi şi îndatoriri fundamentale ale cetăţenilor

Prin noţiune de drepturi fundamentale cetăţeneşti se desemnează acele drepturi ale cetăţenilor care , fiind esenţiale pentru dezvoltarea materială şi intelectuală a acestora, pentru asigurarea participării active la conducerea statului, garantate de Constituţia ţării prin măsuri de ordin juridic şi prin stablilirea condiţiilor materiale necesare pentru exercitatea lor. Şcoala dreptului natural porneşte de la concepţia idealistă că există anumite drepturi indisolubil legate de persoana umană, aceleaşi în toate timpurile, indiferent de relaţiile de producţie şi de raporturile existente între oameni .

Realitatea incontestabilă face ca, reglementarea drepturilor cetaţeneşti să apară strâns legată de problema corelativă a îndatoririlor fundamentale. Astfel nu este admis să beneficem doar de drepturi fără să ne asumăm şi anumite îndatoriri.

Titularul acestor drepturi este îndreptăţit să pretindă statului să-i garanteze şi să-i respecte anumite drepturi. Statul îi corspunde obligaţia de a se conforma dar totodată statul deţine dreptul , la rândul său, să-i ceară indvidului/ cetăţeanului să respecte anumite îndatoriri .

Preview document

Drepturile și Îndatoririle Fundamentale ale Cetățenilor - Pagina 1
Drepturile și Îndatoririle Fundamentale ale Cetățenilor - Pagina 2
Drepturile și Îndatoririle Fundamentale ale Cetățenilor - Pagina 3
Drepturile și Îndatoririle Fundamentale ale Cetățenilor - Pagina 4
Drepturile și Îndatoririle Fundamentale ale Cetățenilor - Pagina 5
Drepturile și Îndatoririle Fundamentale ale Cetățenilor - Pagina 6
Drepturile și Îndatoririle Fundamentale ale Cetățenilor - Pagina 7
Drepturile și Îndatoririle Fundamentale ale Cetățenilor - Pagina 8
Drepturile și Îndatoririle Fundamentale ale Cetățenilor - Pagina 9
Drepturile și Îndatoririle Fundamentale ale Cetățenilor - Pagina 10
Drepturile și Îndatoririle Fundamentale ale Cetățenilor - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Drepturile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Constituțional

CAPITOLUL-1 Abordarea tradiţională a suveranităţii statului 1.1.Noţiunea de suveranitate 1.1.1 Statul şi suveranitatea statului Statul a fost,...

Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor

CAP. I NOTIUNEA DE DREPTURI FUNDAMENTALE Drepturile si libertatile fundamentale sunt nu numai o realitate, ci si finalitatea întregii activitati...

Drepturile și Îndatoririle Fundamentale ale Cetățenilor

Introducere Este bine cunoscut faptul că în antichitate statul era considerat valoarea supremă. Aceasta îi conferea prerogative nelimitate, pe...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drepturile și Libertățile Fundamentale în Constituția României

Analiza dispoziţiilor Constituţiei adoptată prin referendum la 8 decembrie 1991, din punctul de vedere al compatibilităţii lor cu criteriile...

Drepturile și libertățile fundamentale

1. Drepturile si libertatile fundamentale 1.1.Definitia şi clasificarea drepturilor libertatillor fundamentale Sunt acele drepturi ale...

Te-ar putea interesa și

Drept Constitutional si Institutii Publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Drept Constitutional

DREPT_1_DCONS_1 DREPT CONSTITUTIONAL an 2006/2007 semestrul 1 MULTIPLE CHOICE 1. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului...

Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor

CAP. I NOTIUNEA DE DREPTURI FUNDAMENTALE Drepturile si libertatile fundamentale sunt nu numai o realitate, ci si finalitatea întregii activitati...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE PUBLICE 1.1 Evoluția problematicii drepturilor omului Dezvoltarea...

Drepturile și Îndatoririle Fundamentale ale Cetățenilor

Introducere Este bine cunoscut faptul că în antichitate statul era considerat valoarea supremă. Aceasta îi conferea prerogative nelimitate, pe...

Dreptul Constituțional

Dreptul constituţional în sistemul de drept al RM În sistemul de drept al RM, d.c. este o ramură fundamentală. În acest sistem de drept d. c....

Ai nevoie de altceva?