Drepturile si Morala

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 13900
Mărime: 307.67KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI FACULTATEA DE ADMINISTRATIE SI AFACERI ADMINISTRATIE PUBLICA SI EFICIENTA SISTEMULUI ADMINISTRATIV ANUL II

Cuprins

I. PRECIZĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA REPTURILE OMULUI 2

A. Ce sunt drepturile omului? 2

B. Categorii de drepturi 5

II. DREPTUL versus MORALA 8

III. DREPTUL LA AVORT 15

IV. HOMOSEXUALITATEA 22

V. PEDEAPSA CU MOARTEA 30

VI. STUDIU DE CAZ 37

VII. BIBLIOGRAFIE 40

Extras din document

I. PRECIZĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI

A. Ce sunt drepturile omului?

"Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi" — astfel începe articolul 1 din "Declaraţia Universală a Drepturilor Omului". Cu alte cuvinte, fiecare individ dobândeşte la naştere anumite drepturi inalienabile.

Drepturile omului sunt drepturile proprii tuturor oamenilor, care îi protejează pe aceştia de eventualele abuzuri ale statului şi care sunt etern valabile, neputând fi limitate de nici un stat. Încă de pe vremea luptei împotriva absolutismului, ele au fost considerate a fi drepturi „înnăscute" şi „inalienabile". La baza drepturilor omului şi a drepturilor fundamentale se află demnitatea umană, dreptul la liberă dezvoltare a personalităţii, egalitatea în faţa justiţiei şi tratamentul nepreferenţial, libertatea religioasă şi de conştiinţă, libertatea de expresie, a presei, a informaţiilor şi a educaţiei, liberatea de întrunire şi asociere, libertatea circulaţiei, libertatea profesiei şi a muncii, inviolabilitatea domiciliului, garantarea proprietăţii şi a dreptului de moştenire, dreptul la azil şi petiţie, precum şi drepturi legale ca de exemplu garanţia că nimeni nu va fi arestat în mod nejustificat.

Termenul de drepturile omului desemnează, în limbajul politic uzual, acele libertăţi inerente calităţii de fiinţă umană, pe care o comunitate trebuie să le asigure, din motive etice, prin legi. Există drepturi naturale, pre-statale, înnăscute şi inalienabile, prin a căror respectare şi apărare se legitimează un sistem politic

Drepturile omului sunt drepturi înnăscute, aceleaşi pentru toţi oamenii lumii. Toţi oamenii au dobândit dreptul să se bucure de ele prin calitatea lor de fiinţă umană, indiferent de apartenenţă etnică, religioasă sau de sex.

Ideea că individul, ca fiinţă umană, are drepturi imanente, deci intrinseci acestei calităţi, deşi are origini îndepărtate, mai ales în concepţia creştină asupra omului, în filosofia politică şi juridică s-a impus mult mai târziu, atunci când condiţiile social-politice, prevalente la un moment dat pe continentul european, au îngăduit-o. Încă din secolul al XVI-lea unii din precursorii ştiinţei dreptului internaţional, cum ar fi, de exemplu, teologii spanioli, şi-au manifestat indignarea şi protestul faţă de tratamentul inuman la care era supusă populaţia indigenă din teritoriile care făceau obiectul cuceririlor coloniale ale Spaniei şi Portugaliei conceptul drepturilor omului a fost formulat pentru prima oară în secolul al XVIII-lea, în filosofia „dreptului naturii şi ginţilor“, din care s-a inspirat Jean-Jacques Rousseau în al său „contract social“ şi s-a concretizat în timpul revoluţiei burgheze din Franţa. Contribuţii însemnate la afirmarea drepturilor omului şi cetăţeanului se aduce şi în Declaraţia de Independenţă (1776) a revoluţiei americane.

Se cuvine de asemenea să fie menţionate, pentru contribuţiile aduse la definirea şi afirmarea drepturilor omului, şi actele constituţionale engleze de la sfârşitul secolului al XVIII-lea (Bill of Rights – Declaraţia drepturilor din 1689) şi Constituţia Statelor Unite din 1791.

Cele mai concrete teorii asupra drepturilor omului pot fi abordate pe trei planuri şi anume:

a) pe planul filosofiei politico-juridice, a cărei evoluţie a condus la afirmarea individului ca persoană umană, îndreptăţită să beneficieze sau să fie investită cu drepturi proprii opozabile, în primul rând, statului căruia îi aparţine;

b) pe plan juridic, unde ideile privind drepturile omului au fost transpuse în instrumente juridice generatoare de drepturi şi obligaţii, mai întâi pe plan naţional şi, mai apoi, la scară internaţională;

c) pe planul cooperării dintre state, la nivel internaţional, care, după cum se va vedea, va interveni mult mai târziu, pentru protejarea drepturilor câştigate, prin instrumente juridice specifice, sau identificarea unor noi drepturi.

Potrivit părerii mai multor autori, primul document european în care se schiţează elemente ale unei protecţii juridice a persoanei umane este Magna Carta Libertatum, impusă spre semnare regelui Ioan Fără de Ţară, în 1215, de către nobilimea şi biserica engleză. Acest document care, în esenţă, reglementează raporturile divergente dintre rege şi nobilime, după o perioadă de profundă instabilitate, consacră dreptul la judecată potrivit legii.

„Nici un om liber nu va fi închis sau expulzat în vreun fel fără a fi judecat în mod egal de către egalii săi, potrivit legilor ţării.“ (André Maurois, Istoria Angliei, p. 160).

Protecţia drepturilor omului a fost abordată ca imperativ a comunităţii internaţionale, abia după cel de-al doilea război mondial sub impulsul dezvăluirii atrocităţilor naziste şi s-a concretizat, în perioadele ce au urmat, într-un impresionant ansamblu de reglementări cu caracter universal, regional sau sectorial, ca urmare, mai ales, a perpetuării practicii încălcării drepturilor omului în statele cu regim comunist.

Preview document

Drepturile si Morala - Pagina 1
Drepturile si Morala - Pagina 2
Drepturile si Morala - Pagina 3
Drepturile si Morala - Pagina 4
Drepturile si Morala - Pagina 5
Drepturile si Morala - Pagina 6
Drepturile si Morala - Pagina 7
Drepturile si Morala - Pagina 8
Drepturile si Morala - Pagina 9
Drepturile si Morala - Pagina 10
Drepturile si Morala - Pagina 11
Drepturile si Morala - Pagina 12
Drepturile si Morala - Pagina 13
Drepturile si Morala - Pagina 14
Drepturile si Morala - Pagina 15
Drepturile si Morala - Pagina 16
Drepturile si Morala - Pagina 17
Drepturile si Morala - Pagina 18
Drepturile si Morala - Pagina 19
Drepturile si Morala - Pagina 20
Drepturile si Morala - Pagina 21
Drepturile si Morala - Pagina 22
Drepturile si Morala - Pagina 23
Drepturile si Morala - Pagina 24
Drepturile si Morala - Pagina 25
Drepturile si Morala - Pagina 26
Drepturile si Morala - Pagina 27
Drepturile si Morala - Pagina 28
Drepturile si Morala - Pagina 29
Drepturile si Morala - Pagina 30
Drepturile si Morala - Pagina 31
Drepturile si Morala - Pagina 32
Drepturile si Morala - Pagina 33
Drepturile si Morala - Pagina 34
Drepturile si Morala - Pagina 35
Drepturile si Morala - Pagina 36
Drepturile si Morala - Pagina 37
Drepturile si Morala - Pagina 38
Drepturile si Morala - Pagina 39
Drepturile si Morala - Pagina 40
Drepturile si Morala - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Drepturile si Morala.doc

Alții au mai descărcat și

Rerelatiile Dintre Stat si Biserica in Tarile UE

Atunci când dorim să înţelegem situaţia complexă în care se găseşte relaţia dintre Biserică şi Stat la nivel european, trebuie să privim spre...

Drepturile Omului in Epoca Contemporana

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI 1.1 IMPORTANŢA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ Fiind una dintre temele cele...

Drepturile Intangibile ale Omului

CAP. I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I . Scurt istoric René Cassin, deţinãtorul premiului Nobel pentru pace în anul 1968 şi pãrintele...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Izvoarele Dreptului

I. Conceptul izvorului de drept Dreptul este în egală măsura tehnica şi artă (a binelui şi a echităţii – “jus est ars boni et aequi”), principiu...

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de...

Funcțiile Dreptului

INTRODUCERE Legile generale ale societăţii au anumite trăsături care le deosebesc de legile naturii, în primul rând, prin aceea că legile...

Te-ar putea interesa și

Repararea Daunelor Morale prin Despagubiri Banesti

CAPITOLUL I Despre răspunderea civilă în dreptul român Răspunderea civilă „tinde să ocupe centrul dreptului civil, deci a dreptului în...

Protectia Inventatorilor, Inventiilor si a Titularilor de Brevete de Inventie

1. Originea şi evoluţia dreptului asupra invenţiilor 1.1. Introducere în disciplina „Dreptul proprietăţii intelectuale” Disciplina intitulată...

Drept de Autor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE §1. Cadrul legistlativ și instituțional. Denumirea creații intelectuale artistice delimitează generic toate...

Dreptul de Proprietate Intelectuala - Element al Fondului de Comert

INTRODUCERE Importanţa crucială a proprietăţii intelectuale a crscut fără îndoială de-a lungul anilor. Înţelegerea proprietăţii intelectuale a...

Subiectele Dreptului de Autor

Subiectele dreptului de autor 1.Consideratii generale asupra subiectelor raportului juridic civil In doctrina juridica anterioara Revolutiei din...

Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale

1. Noțiuni • Audiovizual - concept ce desem¬nează acele rezultate ale activităţii umane ce se obţin cu ajutorul tehnologiilor, indiferent că sunt...

Drepturile Morale ale Autorilor de Opere

In Romania, protectia proprietatii intelectuale, are o traditie indelungata, astfel inca din 1862 Legea Presei, avea prevederi referitoare la...

Dreptul proprietății intelectuale

I. Caracterele juridice ale drepturilor morale de autor Drepturile morale de autor reprezintă expresia juridică a legăturii existente între operă...

Ai nevoie de altceva?