Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 26014
Mărime: 91.42KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tiberiu Pavelescu
Lucrarea a fost prezentata in cadrul Sectiunii Drept Administrativ, in sesiunea de licente iulie 2008

Cuprins

CAPITOLUL 1.

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR STATULUI

1.1 Noţiunea de administraţie publică şi caracteristicile ei

1.2 Funcţiile administraţiei publice în statul de drept

1.3 Organele administraţiei publice

CAPITOLUL 2

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FUNCŢIONARUL PUBLIC

2.1 Noţiunea de funcţionar al administraţiei publice

2.2 Scurtă privire istorică asupra instituţiei funcţionarului public

2.3 Condiţiile de acces la funcţiile din cadrul organelor administraţiei public

CAPITOLUL 3

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FUNCŢIONARULUI PUBLIC

3.1 Drepturile funcţionarului public

3.2 Obligaţiile funcţionarului public

CAPITOLUL 4

CONSIDERAŢII FINALE

4.1 Câteva observaţii în legătură cu unele prevederi ale statutului funcţionarului public

4.2 Tendinţe de perspectivă ale administraţiei publice

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL 1

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR STATULUI

Secţiunea 1.1

Noţiunea de administraţie publică şi caracteristicile ei.

În cadrul concepţiei tradiţionale administraţia era considerată întruchiparea acţiunii executive prin procedee de putere publică.

Ca atare, şeful puterii executive, regele sau preşedintele, autorităţile guvernamentale şi administrative, care depindeau direct de aceasta, aveau drept unică misiune, executarea legii.

Aceasta însemna, printre alte competenţe, de la publicarea legilor şi îndeplinirea atribuţiilor conferite d guvern şi până la menţinerea ordinii publice, dar mai ales executarea legii şi folosirea forţei pentru asigurarea executării sale.

Administraţia în acest context, era de asemenea, explicată în două sensuri: în sens organic ca ansamblu de persoane, organe sau autorităţi care îndeplinesc anumite sarcini administrative, şi în sens material, de activitate.

Referindu-se la conceptul teoretic de administraţie publică,

Paul Negulescu preciza că în statul modern atribuţiile acestuia sunt împărţite în trei categorii, care corespund celor trei funcţii ale sale: de a legifera, de a executa, şi de a distribui justiţia, toate trei fiind atribute ale suveranităţii. Cu toate acestea, se sublinia că numai două din cele două trei categorii de organe ale statului au caracter politic, legislativul şi executivul, organe menite să vegheze la realizarea intereselor generale şi să asigure existenţa şi integritatea statului. Cât priveşte puterea executivă, se reţineau două categorii de activităţi în conţinutul acesteia, pe care le menţiona prin referire la guvernare, Guvern, pe de o parte, şi administrare, administraţie, pe de altă parte.

Administraţia publică era şi poate fi definită ca o instituţie completă care reuneşte toate serviciile publice destinate să satisfacă anumite interese generale, regionale sau comunale, precizându-se că sunt administraţii publice statul, judeţul şi comuna.

Amploarea schimbărilor intervenite în structura organelor statului, dar mai ales a principiilor care le guvernează, după adoptarea Constituţiei României în anul 1991 şi aprobarea sa prin referendum , au produs, în mod obiectiv, transformări de esenţă şi în planul administraţiei publice, în general şi al organizării şi funcţionării sale, în special.

În acest cadru, prevederile constituţionale devin deosebit de importante, atât din punct de vedere teoretic cât şi practic, impunănd din această perspectivă, abordarea cercetării administraţiei publice, mai întâi, prin clarificarea unor concepte şi noţiuni cum sunt: statul, administraţia , administraţia publică, organ al administraţiei publice, autoritatea publică.

În opinia lui Eric Weil, două elemente sunt specifice statului modern: faptul că legea este formală şi universală, că ea se aplică deopotrivă tuturor cetăţenilor, fără excepţie şi faptul că pentru deliberare şi execuţie guvernarea se sprijină pe administraţie. De altfel afirmă Weil, este foarte clar că statul modern n-ar putea fi pură administraţie.

Printre alte sensuri ale termenului de administraţie, pe cel de administraţie publică îl regăsim ca o sintagmă explicată în unele dicţionare şi lucrări de specialitate americane, prin:

 Funcţia executivă în Guvern; executarea politicii publice;

 Organizarea şi conducerea poporului şi a altor resurse pentru atingerea obiectivelor guvernării;

 Arta şi ştiinţa conducerii aplicată la sectorul public.

Preview document

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 1
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 2
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 3
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 4
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 5
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 6
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 7
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 8
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 9
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 10
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 11
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 12
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 13
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 14
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 15
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 16
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 17
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 18
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 19
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 20
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 21
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 22
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 23
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 24
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 25
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 26
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 27
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 28
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 29
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 30
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 31
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 32
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 33
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 34
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 35
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 36
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 37
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 38
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 39
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 40
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 41
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 42
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 43
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 44
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 45
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 46
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 47
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 48
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 49
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 50
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 51
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 52
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 53
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 54
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 55
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 56
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 57
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 58
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 59
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 60
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 61
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 62
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 63
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 64
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 65
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 66
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 67
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 68
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 69
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 70
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 71
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 72
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 73
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 74
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 75
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 76
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 77
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 78
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 79
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 80
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 81
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 82
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 83
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 84
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 85
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 86
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 87
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 88
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 89
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 90
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 91
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 92
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 93
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 94
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 95
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 96
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 97
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 98
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 99
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 100
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 101
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 102
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 103
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 104
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 105
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 106
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 107
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 108
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 109
Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Drepturile si Obligatiile Functionarilor Publici.doc
  • PagGarda.doc

Alții au mai descărcat și

Protectia Juridica a Dreptului la Viata

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Cariera Funcționarului Public

ARGUMENT Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai...

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Îndatoririle legale ale funcționarului public

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Pornind de la Constituţia socialistă din 1965, care consacră, pe lângă categoria de muncitori (de la oraşe şi...

Dreptul la Cariera al Functionarilor Publici

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND NOTIUNEA DE “FUNCTIE PUBLICA” La nivel comunitar exista in principal doua dimensiuni de continut cu privire la...

Drepturile și Îndatoriile Funcționarului Public

«Strălucite au fost vremurile, când Europa... era locuită de o singura creştinătate; cele mai îndepărtate provincii ale acestui mare imperiu...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

INTRODUCERE 1. Motivaţia alegerii temei Răspunderea disciplinară este o instituţie de mare importanţă în dreptul Muncii. Ideea de răspundere,...

Ai nevoie de altceva?