Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 15512
Mărime: 231.71KB (arhivat)
Publicat de: Olivia Roxana A.
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. BARBU SILVIU-GABRIEL
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV FACULTATEA DE DREPT ŞI SOCIOLOGIE SPECIALIZAREA DREPT

Cuprins

 1. Capitolul I. Drepturile deţinuţilor- privire istorică asupra
 2. reglementărilor juridice 3
 3. Secţiunea 1. Noţiuni introductive- scurt istoric asupra
 4. sistemului penitenciar în România 3
 5. Secţiunea a 2-a. Reglementarea drepturilor condamnaţilor
 6. cu privire la Legea nr. 23/1969 5
 7. 2.1. Preliminarii 5
 8. 2.2. Drepturile propriu-zise 5
 9. 2.2.1. Dreptul persoanelor încarcerate la hrană,
 10. echipament şi cazarmament 5
 11. 2.2.2. Dreptul persoanelor încarcerate la odihnă
 12. şi plimbare 6
 13. 2.2.3. Dreptul de petiţionare al persoanelor
 14. încarcerate 7
 15. 2.2.4. Dreptul persoanelor încarcerate de a primi
 16. vizite, pachete de ţigări, corespondenţă şi
 17. bani pentru cumpărături 8
 18. 2.2.5. Dreptul persoanelor încarcerate de a primi
 19. şi trimite corespondenţa 9
 20. 2.2.6. Dreptul persoanelor încarcerate la asistenţă
 21. medicală 9
 22. Secţiunea a 3-a. Reglementarea drepturilor condamnaţilor
 23. potrivit Legii nr. 275/2006 privind executarea
 24. pedepselor 10
 25. 3.1. Dreptul de a primi pachete 10
 26. 3.2. Dreptul la plimbare zilnică şi dreptul de a
 27. primi vizite 12
 28. 3.3. Dreptul la corespondenţă 14
 29. 3.4. Dreptul de a petiţiona 15
 30. 3.5. Dreptul la asistenţă medicală 16
 31. 3.6. Dreptul la instruire, la activităţile recreative şi
 32. culturale 18
 33. 3.7. Dreptul de a respecta libertatea conşţiinţei,
 34. a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase 18
 35. 3.8. Dreptul persoanelor încarcerate de a avea acces
 36. la informaţiile de interes public 19
 37. 3.9. Dreptul la convorbiri telefonice 20
 38. 3.10. Dreptul la asistenţa diplomatică 21
 39. 3.11. Dreptul la încheierea unei căsătorii 22
 40. Secţiunea a 4-a. Jurisprudenţă 24
 41. Capitolul II. Obligaţiile persoanelor încarcerate în
 42. sistemul penitenciar românesc 27
 43. Secţiunea 1. Principalele obligaţii din cadrul regimului
 44. penitenciar 27
 45. Secţiunea a 2-a. Reglementarea obligaţiilor cu privire
 46. la Legea nr. 23/1969 28
 47. Secţiunea a 3-a. Reglementarea obligaţiilor cu privire
 48. la Legea nr. 275/2006 30
 49. Secţiunea a 4-a. Masurile disciplinare şi recompensele 33
 50. 4.1. Încălcări ale disciplinei 34
 51. 4.2. Abateri disciplinare 34
 52. 4.3. Sancţiunile disciplinare 35
 53. Capitolul III. Diferenţieri privind drepturile şi obligaţiile
 54. categoriilor speciale de condamnaţi 38
 55. Secţiunea 1. Minorii în penitenciar 38
 56. Secţiunea a 2-a. Femeile în penitenciar 39
 57. Secţiunea a 3-a. Regimul vârstnicilor 40
 58. Capitolul IV. Concluzii 42
 59. Bibliografie

Extras din proiect

Capitolul I. Drepturile deţinuţilor- privire istorică asupra reglementărilor juridice

Secţiunea 1. Noţiuni introductive-scurt istoric asupra sistemului

penitenciar în România

Prin sistemul penitenciar al ţării se inţelege ansamblul penitenciarelor destinate executării pedepselor privative de libertate, de către diferite categorii de condamnaţi, amplasate în diferite oraşe.

După mai bine de jumătate de secol, administraţia penitenciară revine la forma sa europeană de existenţă, aceea de funcţionar public.

Înainte de cel de-al doilea război mondial, România avea un sistem penitenciar viabil, ce număra 76 de aşezăminte şi o „Lege pentru organizarea penitenciarelor şi instituţiilor de prevenţie”, elaborată în 1929, atât de modernă încât multe din prevederile ei au stat la baza redactării şi se regăsesc în „Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor”, adoptat de Organizaţia Naţiunilor Unite în anul 1955.

Politica regimului comunist a distrus, practic, acest sistem. În prima fază a dictaturii, au fost create lagăre sau colonii de muncă pentru efective mari (5000 – 10.000 de persoane), cu dotări minime atât pentru deţinuţi cât şi pentru personal.

În anul 1969, sistemul dispunea de 45 de penitenciare şi 25 de secţii de deţinere, iar populaţia închisorilor, cu o evoluţie fluctuantă, depăşea la perioade de 2-3 ani capacitatea de deţinere. Problema se rezolva, de regulă, prin soluţia paleativă a decretelor de graţiere şi amnistie.

Regimul comunist a trebuit, totuşi, să accepte realitatea, deoarece graţierile anuale sau chiar mai dese, nu puteau să rezolve problema supraaglomerării. Ca urmare, au fost reînfiinţate unele unităţi, prin improvizaţii, deoarece fonduri pentru investiţii nu erau acordate.

Dacă din punct de vedere normativ, apariţia Legii executării pedepselor, în 1969, a însemnat un pas înainte, prevederile ei respectând, în bună măsură, reglementările internaţionale în materie, lipsa de preocupare din partea autorităţilor, timp de decenii, a condus însă la disfuncţionalităti şi condiţii greu de suportat pentru deţinuţi.

La sfârşitul anului 1990, după 43 de ani în care s-a aflat în subordinea Ministerului de Interne, Direcţia Generală a Penitenciarelor a revenit acolo unde îi era locul, în cadrul Ministerului Justiţiei.

Concluziile rezultate în urma evaluării sistemului penitenciar au subliniat necesitatea declanşării unei reforme penitenciare de proporţii, care să asigure aducerea sistemului la nivel european.

La sfârşitul anului 1997, Administraţia Naţională a Penitenciarelor avea în subordine 31 de penitenciare, 1 penitenciar pentru minori şi tineri, 2 centre de reeducare pentru minori si 3 spitale penitenciar, situate în majoritatea judeţelor ţării.

Mai puţin de 40 % din unităţile de detenţie au o vechime mai mică de 40 de ani, 26% o vechime de cel puţin 100 de ani, 30 % au fost construite cu peste 160 de ani în urmă , iar penitenciarele Gherla şi Aiud au fost construite în 1540, respectiv 1786. Capacitatea legală de care dispunea sistemul penitenciar în anul 1997 era de 31.522 de locuri, iar numărul persoanelor aflate în custodie era de 45.121.

În anul 2001 a fost elaborată o nouă strategie de reformă, care a soluţionat problema instituţionalizării, la standarde europene, a minorilor în centre de reeducare, modernizarea spaţiilor de detenţie pentru femei, individualizarea a patru regimuri penitenciare, precum şi pentru arestaţii preventiv, asigurarea drepturilor la corespondenţă, petiţionare, pachete, cumpărături etc, asigurarea asistenţei medicale în condiţii performante.

Finanţarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) se asigura din subvenţii acordate de la bugetul de stat şi din venituri proprii, venituri ce sunt obţinute din munca persoanelor condamnate şi sunt folosite pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor precum şi fiecare unitate trebuie să identifice soluţii pentru rezolvarea prioritară a problemelor legate de condiţiile de detenţie inclusiv prin finanţarea de către organismele europene interesate în evoluţia sistemului penitenciar.

Preview document

Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 1
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 2
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 3
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 4
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 5
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 6
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 7
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 8
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 9
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 10
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 11
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 12
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 13
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 14
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 15
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 16
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 17
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 18
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 19
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 20
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 21
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 22
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 23
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 24
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 25
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 26
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 27
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 28
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 29
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 30
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 31
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 32
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 33
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 34
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 35
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 36
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 37
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 38
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 39
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 40
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 41
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 42
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 43
Drepturile și obligațiile persoanelor încarcerate - reglementare doctrină și jurisprudență - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Drepturile si Obligatiile Persoanelor Incarcerate - Reglementare Doctrina si Jurisprudenta.doc

Alții au mai descărcat și

Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia

INTRODUCERE În cadrul oricărei ştiinţe factorul uman are o importanţă deosebită. Studiind fenomenele ce au loc în societate noi nu putem să ne...

Problema Reintegrării Sociale a Persoanelor Liberate din Locurile de Detenție

Introducere Anual în Republica Moldova circa 2000 de persoane sunt liberate din instituţiile penitenciare. Datorită izolării de lungă durată şi...

Drepturile și Obligațiile Condamnaților

Capitolul I: Consideraţii introductive privind sistemul penitenciar din România Normele ce reglementează, în modul cel mai direct, raporturile...

Caiet practică - cabinet de avocatură

I. FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI Numele studentului : Prenumele studentului : Prenumele tatălui : Instituţia de învăţământ superior :...

Arbitrajul comercial internațional

ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL 1. CONSIDERATII GENERALE 1.1. Notiune si evolutia arbitrajului 1.1.1. Notiune Majoritatea litigiilor dintre...

Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

1. Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse...

Sistemul Penitenciar din România

Experimentul temnitelor si al muncii fortate din lagarele si coloniile comuniste a insemnat distrugerea clasei politice interbelice, eliminarea...

Suprapopularea în sistemul penitenciar românesc

I. SCURT ISTORIC AL SISTEMULUI PENITENCIAR ROMANESC 1380 - se fac primele menţiuni despre Ocna Trotuşului, ocnele fiind exploatări ale minelor...

Ai nevoie de altceva?